HALİKARNAS MOZOLESİ

Halikarnas Mozolesi, Kraliçe Artemisia tarafından Karya Kralı Mausolos için yaptırılmış bir anıt mezardır ve dünyanın yedi harikasından biri olma özelliğini taşımaktadır. Mozolenin içi Bodrum evlerini andırmaktadır. Kolonlarıyla Yunan, piramit şeklindeki çatısıyla da Mısır mimarisini birleştiren farklı bir mimarisi vardır. Bu özelliği, ondan sonra yapılan anıt mezarlara mozole denmesini sağlamıştır. Ama maalesef 15. yy’daki depremle yıkılmış ve Saint Jean şövalyeleri Bodrum’a geldiklerinde mozoleyi yıkık bir şekilde bulmuş ve orayı taş ocağı olarak kullanıp Bodrum Kalesinin yapımında buradaki taşları kullanmış. Böylelikle mozolenin kalan kısımları da tahrip olmuş, günümüzde de açık hava müzesi olarak düzenlenmiş.

bodrum-halikarnas-mozolesi-
Fotoğraf Kaynak: dunyaninyediharikasi.net

Mozole basit bir anıt mezar olarak görülse de oldukça fazla mimarlık bilgisi bilmeyi gerektirdiği için birçok bilim adamı için hala incelemeye değer bir eser. Sadece dış görünüşle değil içyapısıyla da oldukça dikkat çekici, içerisinde ilginç tüneller bulunuyor ve söylenenlere göre bu tüneller Artemis tapınağı ve Amfi tiyatroya kadar devam ediyormuş. Bu kadar gizemli oluşu geçmişte maalesef tarihi eser kaçakçılarının da dikkatini çekmiş ve mozolenin içyapılarının bir kısmı oldukça zarar görmüş. Şu anda koruma altında olduğu için artık tahribat yok mevcut yapı dikkatle korunmaya çalışılıyor.
Adres: Tepecik, 48440 Bodrum/Muğla Konum için tıklayın.