YEŞİL PASAPORT NEDİR & KİMLERE VERİLİR (HUSUSİ PASAPORT)

Yeşil Pasaport Nedir? Yeşil pasaport, bordo pasaporttan farklı olarak en fazla 5 yıl geçerlilik süresine ve daha fazla dolaşım gücüne sahip olan bir pasaport türüdür. Peki, kimlere verilir? Kabaca “Yeşil pasaport devlet memurlarına verilir” diye bilinir ama bu fazla geniş bir açıklamadır. Aslında kamu görevlilerinin sadece %4’lük bir bölümü yeşil pasaporta adaydır. Bunların kimler olduğunu ve nasıl yeşil pasaport çıkartabileceklerini aşağıda detaylıca anlattık.

Yeşil pasaportun dolaşım gücü: Dünyadaki 195/6 ülkenin (bazı ülkeler bazı ülkeleri tanımıyor) sizce kaçına yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz ya da kapıda veya online vize ile kolayca gitme avantajı vardır? Kopya çekmeden bi tahmin etmeye çalışın bakalım…Bir tahmin yürüttüyseniz, artık söylüyoruz: 160 ülkeye!! Bu inanılmaz bir rakam. Bu kadar güçlü pasaport dünyada çok az ülkede var. Kıyaslayacak olursak, bordo pasaportun 102 ülkeye, Amerikan pasaportunun 174, Rus pasaportunun 105, İsrail pasaportunun 147, Çin pasaportunun ise 52 ülkede dolaşım kolaylığı var.

YEŞİL PASAPORTU KİMLER ALABİLİR? (HUSUSİ PASAPORT KİMLERE VERİLİR)

Yeşil pasaport, bazı kamu görevlilerine (memurlar ve kamu görevlileri farklı), eski bürokratlara veriliyor. Bunlar:

– 1., 2. ve 3. derece kadrolarda bulunan veya sözleşmeli devlet memurlarına,

Yeşil pasaporta başvurabilmek için önce devlet memurlarının belli bir kıdeme ermesi gerekiyor. Bu kıdemin “derece ve kademe olarak” bir hesabı var. En yüksek derece 1’dir, en düşük ise 13. Ama mesleğe başlayan tüm memurlar 13 dereceden başlamaz. Kişilerin askerlik durumuna, kaç sene okuduğuna, vb faktörlere göre başlangıç derecesi değişir. Mesela lisans mezunları mesleğe 9 derece 1 kademe olarak başlar, bu da 9/1 olarak ifade edilir. 1. senesinin sonunda kişi 1 kıdem ilerler ve 9 derece 2 kıdem, yani 9/2 olur. Derece ise, sicilinde bir olumsuzluk olmaması halinde 3 yılda bir ilerler. Bu hesaba göre 1., 2. ve 3. dereceden kadrolu memurlar yeşil pasaport almaya hak kazanır.

–  TBMM eski üyelerine,

Yani görevini tamamlamış millet vekilleri (görev sürelerinde siyah pasaport kullanıyorlar).

–  Eski bakanlar,

Görevlerine devam ederken siyah pasaport kullanıyorlar. Görevlerinin bitiminde yeşil pasaporta geçiyorlar.

– 1.,2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan diğer kamu görevlilerine,

Devlet memuru ve kamu personeli farklı şeyler mi derseniz, bu madde, devlette kadrolu olmayan, ancak sözleşmeli çalışan personeli ifade ediyor. Bu personel içinden 1,2 ve 3. derece kadro karşılığı olanlar da yeşil pasaporta hak kazanır.

– Kadro derecesi 1.,2. veya 3. derece iken emekliğe ayrılan veya görevden çekilen memur ve diğer kamu çalışanlarına,

Yukarıda bahsi geçenler emekli olduktan sonra da yeşil pasaport ayrıcalıklarını korurlar. Aynı şekilde görevlerinden kurum tarafından çekirlerse de yeşil pasaport haklarını korurlar.

– Görevleri süresince olmak kaydıyla büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarına,

Aktif olarak başkanlık yaptıkları süre boyunca, bu belediye başkanlarına da yeşil pasaport verilir.

– 1. derece kadro ile emekli olan belediye başkanlarına,

Yukarıda saydığımız belediye başkanları görevden ayrıldıklarında pasaportları bordo pasaporta döner. Ancak 1. derece kadroyken emekliliğe ayrılan belediye başkanları yeşil pasaportlarını korurlar.

–  Devlet sporcusu ünvanını taşıyan atletlere,

Hangi spor branşı olduğu fark etmez, ülkeye başarı getirdiği için devlet sporcusu statüsü verilen sporculara hem aylık bağlanıyor, hem de yeşil pasaport veriliyor.

–  Eskiden devlet bankaları olup, sonradan özelleştirilen Halk Bank, Ziraat Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından şu kişilere;

Özelleştirmeden önce yeşil pasaport hakkını elde etmiş olanlar,
Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olanlar,
Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak, Kamu görevlisi olanlar,
4603 Sayılı İş Kanununa tabi olanlar.

–  Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp, emekli kesenekleri 1.,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ve bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurlarına

… veriliyor.

İhracat ile uğraşan iş adamlarına verilmesi için de bir yasa var.

Bakanlar Kurulu  22.03.2017 tarihinde “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar”a dair aşağıdaki yasayı çıkarmış:

Son üç takvim yılında (2014, 2015, 2016) yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların üzerinde olan ihracat yapan firma temsilcilerine yeşil pasaport veriliyor. 

NOT: Son üç takvim yılında yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon dolar arasında olan firmalara 1,
10-25 milyon dolar arasında olan firmalara 2,
25-50 milyon dolar arasında olan firmalara 3,
50-100 milyon dolar arasında olan firmalara 4,
100 milyon doların üstünde olan firmalara ise 5 yetkilisine hususi damgalı pasaport veriliyor.

-Bu yasa devlete karşı şu suçlardan birisininden hüküm giymemesi durumunda geçerli:
Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık.
-Diğer suçlardan hüküm giyenler, Bakanlar Kurulu’nun belirlediği miktarı tutturuyorsa yeşil pasaport alabilecek.

Hususi damgalı pasaporta başvurmak için, Ekonomi Bakanlığı’nın Talep Formu ‘nu doldurup, üyesi olduğunuz İhracatçı Birliği’ne gitmelisiniz.


Aile Sebebiyle Yeşil Pasaport Kimlere Verilir?

Yeşil Pasaport sahibiyseniz sizin sayenizde bazı aile bireyleri de Yeşil pasaport hakkından yararlanabiliyor. Bunlar:

– Eşiniz,
– 18 yaş altı çocuklarınız,
– 25 yaşın altındaki, hak sahibi ebeveyn ile ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan ve öğrenimine devam eden(öğrenci olduklarını belgelemek suretiyle) çocuklarınız veya,
– Yaşı kaç olursa olsun, zihinsel, ruhsal ya da bedensel engelli çocuklarını eğer sizinle  ikamet ediyor, bekar ve işsiz ise sizin yeşil pasaport hakkınızdan faydalanabiliyor. Ancak engellerini tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmekte.

Eşler için şartlar

Eşi dolayısıyla yeşil pasaport alma hakkına sahip kişiler, eşlerinin halihazırda hiç pasaportu olmasa bile kendilerine yeşil pasaport çıkarabilirler.

Çocuklar için şartlar

Çocuklar, öğrenimlerine devam ettikleri sürece 25 yaşına kadar pasaportlarını kullanabilirler. Öğrenimleri sona erince bu durumu bildirmek ve yeşil pasaportlarını iptal ettirmek zorundadır. Kız çocuklar da 25 yaşın altında iken evlenirlerse yeşil pasaport statüleri sona eriyor.

Ebeveynlerinden dolayı yeşil pasaport sahibi olma hakkına sahip çocuklar, ebeveynlerinin halihazırda hiç pasaportu olmasa bile kendilerine yeşil pasaport çıkarabilirler.

Ebeveynlerinden dolayı yeşil pasaport sahibi olan çocuk, yaşı müsait olsa da çalışmaya başlayıp SGK üyeliği başladığında pasaportunu iade etmek zorundadır.

Ebeveynlerinden dolayı yeşil pasaport sahibi olan öğrenci kişi, eğer ki ailesinden başka bir şehirde eğitim görüyorsa ve yeşil pasaport süresi bittiyse, bulunduğu şehirdeki nüfus müdürlüğünden randevu alıp kendisi başvuru yapabilir. 

Yeşil pasaportlu ebeveynin vefatı durumunda
Vefat eden ebeveynden dolayı bağlanan emekli aylığı ile (yetim maaşı) çocuklar iş sahibi olarak değerlendirilmiyor. Yani, eğer yukarıdaki şartları karşılıyorsanız yetim maaşı yeşil pasaporta engel teşkil etmez.


Yeşil Pasaport Ne Kadar Süreliğine Verilir?

Yeşil Pasaportun süresi, bağlı olduğunuz kurumdaki amirinizin başvurusu ile en az 6 ay en fazla 5 yıl olmak üzere İçişleri Bakanlığınca belirleniyor.


YEŞİL PASAPORT NASIL ÇIKARTILIR?

Eğer yeşil pasaporta aday olabileceğinizi düşünüyorsanız başvuru işlemlerini ve gerekli evrakları Yeşil Pasaport Nasıl Alınır? yazımızdan öğrenebilirsiniz.


YEŞİL PASAPORTUN AVANTAJLARI

Yeşil pasaportun iki avantajı var:

1-) Pasaport harcından muaftır. Bordo pasaportlular defter bedeli ve pasaport harcı olmak üzere 2 farklı ücret öderler. Yeşil pasaport çıkaranların tek ödemesi gereken bedel 174,5 TL’lik defter bedelidir. 
2-) Bazı ülkelere vizesiz giriş yapabilmek. Bordo pasaportla vizesiz girilebilen ülke sayısı 102 iken, yeşil pasaportun 160’tır. Bordo pasaportluların vizesiz gidemediği Schengen ülkelerine yeşil pasaport sahipleri vizesiz gidebilirler.

Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkelerin eksiksiz ve güncel listesini görmek için tıklayın.
Bordo pasaport ile vizesiz gidilebilen ülkeleri görmek için Vizesiz Ülkeler yazımızı inceleyebilirsiniz.

ÖNEMLİ: Yeşil pasaporta vize istemeyen ülkelere vize almadan girebilirsiniz ancak mutlaka pasaportunuzun en az 3 ay daha geçerliliğinin olması gerekir.


YEŞİL PASAPORT İLE VİZE BAŞVURUSU

Yeşil Pasaport sahibiyseniz, ve vizeye başvuracaksanız, ülkeye giriş için yine en az 3 aylık pasaport geçerliliğinizin olması bekleniyor. Hatta 6 aylık geçerlilik arayanlar bile var.

Yani bu geçerlilik süresinin, sizin ziyaretinizi kapsaması yetmiyor: Örneğin, 1 Ocak 2021’de Schengen ülkelerinden birine giriş yapacak ve 20 Ocak’ta çıkış yapacaksanız, pasaportunuzun süresinin en az Nisan 2021’ye kadar geçerli olması bekleniyor. Sizin bu durumda vize başvurunuzu Aralık’ta tamamlamanız lazım.

Bazı devletlerin ülkeye girişte resmi pasaportlarda aradığı minimum geçerlilik sürelerini öğrnemek için tıklayın.


ÖĞRETMENLER NE ZAMAN YEŞİL PASAPORT ALIR?

Devlet kurumlarında çalışan öğretmenler, belli bir kıdeme erdikten sonra yeşil pasaporta hak kazanır.

Diğer memurluklarda olduğu gibi derece ve kademe sistemi öğretmenlikte de mevcut. Öğretmenlerin de diğer memurlar gibi, yeşil pasaport alabilmeleri için kadro derecelerinin 3, 2 ya da 1 olması gerekiyor.

Öğretmenler göreve 9 derece, 1 kademe ile başlar. Bu 9/1 olarak ifade edilir. En yüksek derece 1’dir. Yani aslında yükseldikçe, derece düşer.

Olumlu sicil alan hocaların her yıl kademesi 1 artar. Kademe 3 olduktan sonraki yıl 4 olmaz. Onun yerine öğretmenin derecesi 1 sayı azalır (yani bir rütbe yükselmiş olur). Yani 9/3 olan bir öğretmenin bir sene sonraki derece kademesi 8/1 olur. Meslekten önce okunan hazırlık sınıfı ve üst üste alınan olumlu siciller kademe ilerlemesini olumlu olarak etkilerken, bazı disiplin cezaları da kademe ilerlemesini olumsuz olarak etkiliyor.

Bir öğretmen ortalama olarak her bir derecede 3 yıl çalıştığı için, öğretmenin 3. dereceye varması yaklaşık olarak 15 yıl sürüyor. Bu sürenin sonunda 3. dereceye ulaşan öğretmen yeşil pasaport almaya hak kazanıyor.

pasaport-nasil-cikarilir

 1. %40 atipik otizm engelliyim. Süresiz raporum var. Babam emekli TSK mensubu. İşsizim ve ailemle yaşıyorum. Yaşım 24. Yeşil pasaport alabilir miyim? Bazı yerlerde ağır engelli ve bakıma muhtaçlara verildiği söylenmiş. Eğer öyleyse gerçekten saçma. Engelliler arasında ayrımcılık yapılması üzücü. Kimse keyfinden engelli olmak istemez… Bu konuyu CİMER’e yazdım ama henüz bir şey yok. Çıkacağını da sanmam. Ama umutsuz da yaşanmıyor tabi.

 2. Merhaba, kızım yurt dışında okuyor, yesil pasaportlu, yasi 25′ gecti ve pasaport suresi 2 ay sonra bitecek. Yurtdisinda eğitimi devam ettigi icin yesil pasaporta devam edebilir mi?

 3. Merhaba eşim ve benim yeşil pasaportumuz var benim ilk eşimden olan çocuklarıma yeşil pasaport alabilirmiyz?teşekkürler

 4. Merhabalar. Yesil pasaportun 180 gun icerisinde 90 gun Schengen bolgesinde bulunabilmesi gibi bir kural var. Eger pasaport degistirilirse bu 90 gun sifirlaniyor mu bir bilginiz var mi? Tesekkur ederim.

  1. Gri pasaport alamazsınız o pasaport yüksek dereceli devlet memurlarına verilen bir pasaport türü. Kıdem şartlarını karşılıyorsanız Yeşil pasaport alam hakkına sahip olabilirsiniz.

 5. Merhaba,
  11 yıldır eşimden ayrı yaşıyorum.
  Boşanma davamız devam ediyor.
  Eşimin yeşil pasaportu var. Benim ve bakmakla yükümlü olduğum 2 engelli çocuğum için pasaport alabilir miyim? Eşim emekli ve emekli olduğu kurumdan yazı alıp pasaport müracaatina gitmiyor. Ne yapmalıyım? Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Evet, çocuklarınız engelleri sebebiyle babalarının yeşil pasaport hakkından faydalanabilir. Ancak babalarının yeşil pasaport hak ettiğine dair belgeyi sağlaması lazım

 6. Yeşil pasaportum var ve hala öğrenciyim. Ücretli sgkli uzun dönem staj yapmam durumunda yesil pasaportum iptal olur mu?

 7. Merhaba , benim yeşil pasaportunu süresi 2022 ağustosa kadar. Özel bir kurumda 1 aydır öğretmenim. Mezun da oldum. Pasaportumun süresi varken yurtdışına çıksam problem oluşur mu? Bunu kontrol ediyorlar mı ben bir ülkeye giriş veya çıkış yaparken ? Teşekkür ederim

  1. Merhaba Zeynep,
   İşin hayırlı olsun. Kapıda durumu polis memuru fark edebilir mi bilmiyorum, ancak fark etmesi halinde zor duruma düşersiniz.

 8. 20 yaşındayım ve babam tarafından yeşil pasaportluyum ama şu an çalışıyorum. Sigortam başlayınca yeşil pasaportum gitti ama işi bırakırsam yeşil pasaport hakkım geri geliyor mu?

 9. Merhaba
  Eşinden boşanmış bir kadın ama eski eşinin soyadını taşıyor olsa da yeşil pasaport iptal olduğunu duymuştum yanılmıyorsam. Diyelim ki yeşil pasaportu iptal etmedi uçuş için yurtdışına cıkıcak bu durumda ne ile karsılasır bir kadın? Havalımanında belli olur mu bosanmıs ama hala eskı eşinin yeşil pasaportunu kullanması?

  1. Merhaba, konuya hakim değilim ama belli olacağını sanmıyorum. Ama hukuk dışı bir durum oluşur yakalanması gelinde.

 10. Merhaba
  Öğrencilik devam ettiği halde 25 yas ve uzeriysek yesil pasaport hakkimız sona mı eriyor.

 11. Merhaba acaba memuriyet derecesini doldurmadan yeşil pasaport alma imkanımız var mı ?1 yıllık memurum. Acaba bu işlerle uğraşacan birini bulursak yeşil pasaport çıkarma imkanımız var mı?

 12. Merhabalar. Eşimden dolayı yeşil pasaport sahibiyim. Eşim 1 ay önce vefat etti. Yeşil pasaport hakkım bitti mi kullanabilir miyim acaba?

 13. Merhabalar, oğlumun babasi SGK malülen emekli olan babası vefat etti. Kırmızı pasaport çıkardık. Yeşil pasaport alabilir mi?

 14. Merhaba ben 25 yaşından küçüğüm, annem tarafından yeşil pasaportluydum ve şu an çalışıyorum. Sigortam başlayınca yeşil pasaportum gitti biliyorum ama sorum şu ki işi bırakırsam yeşil pasaport hakkım geri geliyor mu?

 15. Bu yaşa kadar beni okutan aileme pasaport cikaramamak gerçekten çok saçma. 1 yıldır hayatımda olan eşimin hakkı var ama beni okutan anne babamın yok inanamiyorum

 16. Öğretmenim. 3/2 yim. Yeşil pasaport evraklarımi okula verdim. Okulda milli eğitim müdürlüğü tarafından valiliğe göndermiş. Oradan gelecek cevaba göre nüfus müdürlüğüne başvuru yapacağım. Sorum şu: Valilik kaç günde cevap veriyor bilen var mı? Yer İstanbul

 17. Merhaba benim yeşil pasaportum var ben sigortalı işe gitsem pasaportum yanar mı bu arada öğrenciliğim devam ediyor

  1. Öğrencilik süresince devam eder 25 yaşını gecince iptal ettirmek zorundasın ve sigortalı işe girsen pasaportun yanmaz

 18. Merhaba. 19 yaşındayım ve öğrenciyim. Babam sayesinde yeşil pasaport alabilirim ama annem ile babam ayrı olduğu için ikamet adreslerimiz babamla farklı. Bu bir sorun yaratır mı yine de pasaportu alabilir miyim? Eğer öyle kabul edilmiyorsa e-devlet’ten ikamet adresimizi aynı yapıp öyle başvursam olur mu? Cevap verirseniz çok sevinirim, yakın zamanda almam gerekiyor.

 19. Kolay gelsin öncelikle. Yeşil pasaport aldıktan sonra. Ücretsiz izne ayrılınca pasaportu Silah ve kimliği iade eder gibi; iade ediyormuyuz

 20. Merhaba ben 21 yaşındayım askerden geldim babam 3. Derece emekli memur yeşil pasaport kullanıyor kendisi herhangi bir sigorta girişim yok evli değilim sadece ikametim farklı annemin yanında, babamın yanına aldırsam yeşil pasaport hak sahibi olur muyum?

 21. Merhabalar, ben 23 yaşındayım. Annem hemşire ve yeşil pasaportum var. Öğrenciğim ve daha önce yurt dışına çıktım. Sorularım şunlar;
  Ben öğrenci iken annem emekli olursa ne olur? (O sırada yurt dışında isem)

  Şahıs şirketi kurmayı düşünüyorum. Eğer öğrenciliğim bitmezse, pasaport hakkım iptal olur mu?

  1. Sigorta Girişi, Evlilik, 25 Yaşını Geçmen Durumunda Yetkililere Teslim Etmen Gerekir, Emekli Olursa İlinizde Bulunan Sağlık Müdürlüğünden Sicil Belgesi Almanız Gerekmekte Diye Biliyorum.

 22. Merhabalar,
  Ben yeşil pasaport sahibi bir memurum. Yakın zamanda ilk eşinden 5 yaşında bir çocuğu olan bir hanımla evleneceğim. Çocuğun velayeti hanımın üzerinde. Evleneceğim bu hanıma yeşil pasaport çıkartırsam çocuğuna da çıkartabilirmiyim. Lütfen çok acele yanıtlarmısınız. Teşekkürler.

 23. Merhaba oğlum 19 yaşında açık öğretim lisesi öğrencisi okuyor çalışmıyor acaba yeşil pasaport çıkarma hakkına sahipmiyiz ben memurum yeşil pasaport hakkı sahibiyim şimdi den teşekkür ederim.

 24. Merhaba eşimden dolayı yeşil pasaportum var. Boşanmadan dolayı yeşil pasaportum iptal olur mu? Teşekkür ederim

 25. Yurt dışında okuyan 25 yaş altı kızım için yeşil pasaport alabilirmiyiz.Pasaport başvurusunda Öğrenci olarak sayılırmı.

  1. Merhaba, ben de bu sene yurt dışında üniversite okumaya başlayacağım ve bu sorunun cevabını arıyorum ancak bulamadım. Siz aldınız mı, son durumunuz nedir ? Yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

 26. Merhabalar, Yüksek-Lisans öğrencisiyim. 2021 Eylül tarihine kadar yeşil pasaport hakkım var. Şubat ayından itibaren araştırma görevliliği/memurluk yapmaktayım. Yurt dışına/Avrupa’ya çıkmamda herhangi bir problem olur mu?

 27. Merhaba babam belediyede memur olarak çalışıyordu emekli oldu ben 40 yaşındayım bende büyük şehir belediyesi iştirak firmasında sözleşmeli kamu personeli olarak çalışıyorum yeşil pasaport alabilirmiyim?

 28. Ne kadar enteresan insanlarsınız. burada abuk subuk şeyler yazıcağınıza.
  Girip pasaport mevzuatına baksanıza. yada burda soracagınıza google’a girip yeşil pasaport alma şartları diye yazsanıza. adam yukarıda şartları yazmış. okumaktan aciz insanlarsınız. size bence normal pasaportta verilmemeli. okumuşsunuz sayfayı halen anlamamışsınız. sonra bi de pasaport almaya çalışıyorsunuz.

 29. Merhaba yeşil pasaportumu babamdan dolayı 25 yaşından önce öğrenciyken çıkarmıştım 27 yaşındayım ve öğrenciliğim mevcut 5 yıl süresi dolmadı pasaportum yurtdışına çıkacağım sorun teşkil eder mi?

 30. Eşim öğretmen. 1. derecede olması nedeniyle yeşil pasaport hak sahibi. Ben de eşim nedeniyle alabiliyorum. Yıl sonu kendimiz için yeşil pasaport başvurusunda bulunmak için randevu alırken, eşimin kaydında anne ve babası da gözüküyordu. Şimdilik kendimiz için başvuruda bulunduk ancak annesi şu an yoğun bakımda, beyinzarı iltihabı hastalığı (menenjit) geçiriyor. Hastalığının ilerlemesi durumunda Almanya’da yaşayan diğer oğluna götürmek istersek, annesine; eşimin kaydından yeşil pasaport başvurusunda bulunabilir miyiz?

 31. Merhabalar, yeşil pasaport için emekli sandığından emekli olma şartı var mıdır? Kadro derecesi 3 iken bağ-kurdan emekli olmuş diş hekimi yeşil pasaport alabilir mi?

 32. Merhaba zihinsel engelli öğrencilerin hareketliliklere dahil olduğu bir erasmus projesi gerçekleştireceğiz. Öğrencilerden birinin velisi de hareketliliklerden birine katılacak, ancak projede velilerin katılacağı belirtilmiyor. Dolayısıyla gri pasaport alacak olan zihinsel engelli ve reşit olmayan öğrencinin ailesinden birisi de gri pasaport alabilir mi?

 33. ben 53 yaşındayım 1.1 dereceden asker emeklisi olan babamdan dolayı yetim maaşı almaktayım çalışmıyorum babam vefat etti yeşil pasaport hakkım varmı daha önce çıkartmıştım evlenince iade etmiştim şu an tekrar çıkartabilirmiyim çünkü yıllar önce çıkan bir yasayla babası vefat etmiş olanlar alamıyodu şu anda çıkan düzenlemelere göre tekrar pasaport hakkım varmı teşekkürler

 34. Emeklipolis memuru yetim kızıyım hiç evlenmedim 1967 doğumluyum babamdan yetim aylığı alıyorum çalışmıyorum babamdan ötürü yeşil pasaport alabilirmiyim

 35. ben şuanda derece 2 kademe 6 hizmetli olarak çalışmaktayım.lise mezunuyum.33 yıllık hizmetim var.TBMM inde çalışan hizmetli ve memur personeller yeşil pasaport almaktadırlar.Emekli olduğumda bu personelleri emsal göstererek yeşil pasaport alabilirmiyim

 36. Ufak bir nuans atlamissiniz sanırım kadro derecesi ile ödemeye esas kadro derecesi aynı değildir kadro derecesi memuriyetin ehemmiyeti Vs. Gibi değişir 3 yıllık memur 3. Derecede kadroda görev yapabilir ama memur ,ambar memuru gibi kadrolarda görev yapanların yukselebilecekleri kadro derecesi 5 dir ödemeye esas kadro derecesinde ise 9/1 den başlarsın 1/4 üne kadar yukselebilrsiniz yani yukselmeniz calismaniza bağlıdır diğer taraftan kadro derecesinde çalışma şartı olmakla birlikte vhki kadrosunda bulunan bir memur 3. Veya 4. Derecede görev yapabilir.

 37. Eşimin vefat eden eşinden çocukları var.3 ve 5 yaşlarında.bizimle yaşıyorlar.velayetleri eşimde.benim yeşil pasaport hakkım var üvey çocuklarıma da çıkarabilir miyim

 38. Merhaba 15 yılı doldurmuş avukatların eş ve çocukları da yeşil pasaport alabiliyor mu yoksa sadece kendileri mi alabiliyor?

 39. Merhaba ben 1.4 derecesinden emekli zabıta memurum emekli olduğumda zabıta memuru kadrosu 5 idi daha sonra bakanlık zabıta memuru kadrosunu 3. Dereceye yükseltti yeşil pasaport alabilirmiyim şuan emekli maaşımı 1.4 derecesinden alıyorum

 40. Eşim iş durumu nedeni ile yeşil pasaport aldım. Boşanıp tekrar evlendik. Pasaportum geçerlimi? Yeniden mi çıkartmak zorundayım??

 41. İyi günler
  Eşim 25 yıllık avukat.Avukat eşleri de yeşil pasaport hakkından yarsrlanabiliyormu acaba ?

 42. Merhaba . 2 yıllık ön lisans mezunuyum. 657 sayılı kanuna tabiyim 2012 yılında muktesebi olan 1/4 den emekli oldum. Emekli keseneği de 1/4 göre yapılmaktadır. Hususi pasaport aldım. Ancak pasaportumun süresi bittiğinde tekrar kurumundan yazı istediğimde, ishal ettiğin kadro 5 olduğunu gerekçe göstererek vermediler bu konuda yardımcı olabilirseniz memnun olurum. Saygılarımla.

 43. Babam sgk emeklisi vefat etti şuan üniversite öğrencisiyim yeşil pasaport alma hakkım var mı acaba?

  1. Ben emekli Maarif Müfettişiyim: Kendime ve çocuklarıma yeşil pasaport çıkarabilir miyim.

 44. Eşim 2003 te emekli polis memuru, acaba biz yeşil pasaport alabiliriz, alıyorsak ne gerekiyor, ne evrak hazırlamam lazım

 45. Merhaba,
  Ben Eylül 1995 doğumluyum yani 24 yaşındayım ancak 25 yaşıma 1 yıldan biraz daha az süre kaldı. 1 yıllık yeşil pasaporta başvurabilir miyim yoksa 1 yıldan az kaldığı için sadece 6 aylık mı verirler?

 46. merhaba öncelikle bu güzel paylaşımlarınız ve nezaketinizden dolayı çok teşekkür ederim. 21 yaşındayım öğrenciyim babamdan dolayı yeşil pasaportum var ve part-time bir işte çalışacağım 4 A statüsünde sigorta yapmak istiyorlar.bu sigortadan dolayı pasaportumda bir sıkıntı yaşar mıyım. lütfen acil cevaplarsanız sevinirim.iyi günlero

 47. Merhaba ,
  Emekli sandığından emekli babamın vefatı dolayısı ile emekli sandığından çalıştığım halde maaş alıyorum.Evli değilim ve 25 yaşın üzerindeyim. yeşil pasaport hakkım hakkında hiç bir yerde net bir bilgi yok.Siz yardımcı olabilir misiniz?

  1. Siz yeşil pasaport sahibi olamazsınız. öğrenim görmüyorsanız 18 yaşına kadar, görüyorsanız 25 yaşına kadar aile durumundan sahip olabilirsiniz. Zaten bir işte çalıştığınız için de yine yeşil pasaport alamazsınız.

 48. Ben sgk emeklisiyim 68 yaşındayım ayrıca almanyadan emekliyim ve eşimdende emekli masşım var yeşil pasaport alabilirmiyim

 49. Merhaba.2/2 dereceden emekli memurum ve yaşil pasaport hak sahibiyim.Eşim İngiliz vatandaşı.Türkiye de yaşıyoruz.Eşimin adına da yeşil pasapot alabilir miyiz?

 50. Merhaba yeşil pasaport alırken, yararlanacak her aile bireyi için ayrı ödeme mi yapılıyor. Yoksa sadece defter parası olan 133.tl mi ödeniyor

 51. Merhaba Halk Eğitim Merkezinde 5 yıldır piyano usta öğreticisiyim. Lisans mezunuyum ve pedagojik formasyonum var. Yeşil pasaport için uygunluk kriterine uyar mı?

 52. İş adamlarına verilen yeşil pasaport için 3 yıllık ihracat ortalaması şart mı? Bu rakamı 1 yılda yapan ihracatçıya verilir mi?

 53. İyi akşamlar, yeşil pasaport sahibi devlet memuruyum. Çocuklarımın da yeşil pasaportu var. Ancak pasaportlarımızın süreleri doldu. Pasaportlarımızı yenilemek istiyorum. Küçük çocuğum orta okulda öğrenci, ancak büyük olan liseden mezun oldu ama üniversite sınavına tekrar hazırlanacak. Yani şu anda mezun öğrenci. Henüz 17’sini doldurmadı. Bu durumda onun pasaportunu da yenileyebilir miyiz?

 54. Oğlum Ağustos 2019 tarihinde Üniversite yi bitirip ilişiğini kesecektir.Ancak mezun olduktan sonra yurtdışı na gitmek istemektedir.Ögrenci iken şu anda oğluma eşime ve kendime pasaport alsam öğrenci kim bittiğinde oğlumun pasaportunu hemenmi iade etmem gerekir yoksa alındığı ndan dolayı 25 yaşını doldurana kadar kullanabilirmi

 55. Vasisi olduğum 100 100 engelli babam yeşil kartlı yurt dışı kolaylığı için yeşil pasaportundan faydalanabilirmiyim evliyim 55 yasindayim

 56. Arkadaslar kucuk yanlis bir bilgi var onu duzelteyim . Yesil pasaporta sahip olan gencler cumhurbaskaninin 2017 deki aciklama yapmasi uzerine 25 yasini doldurana kadar calissalar dahi yesil pasaport iptal olmamaktadir. Ama yesil pasaport almasi icin ailrsiyle birlikte yasamali ,calismamali ve ogrenci olmalidir.

 57. 19 yasında öğrenci kız çocuğu yazın 10 günlük sigortalı olarak okulda görev alırsa. 10 günün sonunda yeşil pasaport için yeniden mi başvuracak.

 58. Merhaba arkadaşlar yazıyı okudum çok güzel paylaşım
  Lisans mezunuyum ve askeriyemi uzun dönem yani yedek subaylık üzerinden yapmak istiyorum dolayısıyla devlet memuru konumuna giriyorum yeşilpasaport alabilir miyim acaba
  Konu ile ilgili bilgisi olan varsa minnettar olurum

 59. Benim yeşil pasaportum var , Anemle birlikte yaşıyoruz , yurtdışına giderken, Anneme vize problem oluyor, Anneme ben bakıyorum. Sadece emekli maaşi var. Anneme yeşil pasaport Yasa gereği olmuyormuş. Benim eşim çocuğum yok. Beni bu yere getiren , okutan ., büyüten barlık sebeplerimizin hakkı yokmu. Lütfen bunun İçin kanun maddesi çıkması İçin önayak olalım

  1. 21 yaşındaki öğrenci oğlum için yeşil pasaport müracatı yapacağım. Hsk sahibi benim. Benimle ikamet ediyor. Ancak oğlum 15 yaşındayken babasıyla ayrıldık. Velayeti bendeydi. 18ini doldurmasına 10 ay kala velayeti babasına geçti. Şu anda reşit. Sorun çıkar mi?

 60. Ben 2005 yilinda emekli sandigindan 1.derece 4.kademede emekli oldum.Yaptigim is veznedarlikti ve kadro 4 luk oldugu icin yesilpasapott alamazsin dediler 1/ 4 dercem oldugu halde nicin yesil pasaport alamiyorum..Aciklarsaniz memnun olurum..

 61. Merhaba 50 yaşındayım 10 yıl önce eşimden ayrıldım babamdan yetim aylığı alıyorum.babam yesil pasaport hak sahibiydi.daha önce pasaport almadım.baska bir maaşım yok.ben yesil pasaport alabilirmiyim?teşekkürler

 62. merhaba eşim yeşil pasapor almayı hak etmş durumda hatta 2 defa almanya ya gittik bir sıkıntı yok eşim annesine bakmakla yükümlü normal pasaport mu çıkaralım yeşil alabilir mi iyi çalışmalar

  1. BABAMDAN DOLAYI YEŞİL PASAPORTUM VARDI . BİR ARA İPTAL EDİLDİ YENİ KANUNA GÖRE YEŞİL PASAPORT ALABİLİRMİYİM

 63. Merhaba Ben işitme engelliyim. Sınavından engelli olarak Sağlık bakalığına atandım ve çalışmaktayım. 7 yıllık engelli devlet memuruyum. Benim bordo pasaportum vardı. %71 engelli raporum var Yeşil pasaport almak istiyorum. Alabilir miyim ve ne yapmam gerekiyor.

 64. Ankarada üniversiteye devam eden oğlum için Yeşil pasaport alıcaz,ancak ben İzmirde öğretmenim çalışıyorum[32] yıl. Oğlım benim üzerimden pasaport alabilirmi?
  Yada gerekli başvuru formu kendim hazırlatıp oğluma göbdersem Ankaradan kendisi alabilirmi
  Teşekkürler.

 65. emekliyeken yeşil pasaport aldım .süresi doldu yeniden kurumdan yazı almaya gerek varmı

 66. 2016 da YHS dan 2/6 si olarak emekli sandığından emekliye ayrıldım.Esim e yeşil pasaport alma hakkım varmı? teşekkürler

 67. Merhabalar. Babam 2010 yılında belediyeden emekli oldu. Kadroluydu
  Çalışma süresi 25 yıl 3 ay. E devletten baktığımda 4/3 gözüküyor. Bu şekilde yeşil pasaport alabilir mi . Lütfen konuyla ilgili bilgisi olan dönüş yapabilir mi. Şimdiden teşekkürler..

 68. Babam emekli memur bekarken n pasaportum vardı.Evlenince hakkım bitti.Suan 35 yaşındayım. Bekarim .Tekrar pasaport alabilme hakkım var mı?

 69. Öncelikle memur olan arkadaşlar personelle alakalı birimlerinden hangi kadro derecesine kadar yükselebildiklerini öğrensinler. 3 ve üzeri (3,2,1) kadro derecelerine yükselinmesi mümkün kadrolarda çalışmış ya da emekli olmuş iseler, yeşil (hususi damgalı) pasaport alabilirler. Aşağıda Pasaport Kanunu’nun ilgili maddesini yazdım. İyi günler herkese.

  Pasaport Kanunu
  Madde 14 – A) (Değişik: 28/5/1988 – 3463/2 md.) Hususi damgalı pasaportlar;
  (Değişik birinci fıkra: 22/8/1989 – KHK – 378/1 md.) (…)(3) birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan
  veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek
  suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak
  kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife
  ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. (Ek cümle: 19/10/2005 – 5411/168 md.) Bankacılık
  Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile
  ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.(2) (3)
  Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir.
  (Değişik: 3/3/1993-3868/1 md.) (…) (4)
  il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport
  verilir. (4)
  Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi damgalı
  pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise ayrı neviden pasaport
  verilmesi mümkündür.
  –––––––––––––––––
  (1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlerinden” ibaresi “engellerinden” şeklinde
  değiştirilmiştir.
  (2) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 86 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “kamu görevlilerine” ibaresi “kamu göre vlileri ile
  birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına” şeklinde değiştirilmiştir.
  (3) 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddenin (A) fıkrasının birinci paragrafında yer alan “Türkiye Büyük
  Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
  (4) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Büyükşehir” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
  2365
  (Değişik paragraf: 23/7/2010-6009/58 md.) Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin
  olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına
  25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda
  bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık
  kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir. (1)
  (Ek paragraf: 15/7/2016-6728/7 md.) Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda
  yıllık ortalama ihracat tutarı Cumhurbaşkanının belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Türk Ceza
  Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
  süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
  işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
  karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
  mahkûm olmamaları kaydıyla, Cumhurbaşkanınca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir.
  (2)

 70. Merhabalar kızım hukuk fakültesini bitirdi. Şu an öğrenci değil ama staj yapıyor ve herhangi bir işi yok ve henüz 25 yaşını doldurmadı. Kızıma aldığımız yeşil pasaportunda süresi henüz dolmadı. Önümüzdeki iki-üç ay için bu pasaportu kullanıp Almanya’ya gidebilir mi?

 71. Ben 24 yillik HIZMETLI devlet memuruyum su an 5/2 sindeyim saglik teskilatinda çalisiyorum kizim ALMANYA da yanina gitmek istiyorum yesil pasaport alabilirmiyim CEVABINIZI BEKLIYORUM
  TESEKKURLER..

 72. Arkadaşlar 20 yaşındayım . üniversite ogrencisiyim . babam ile ikamet ediyorum ve babamda yeşil pasaport var . ama yaklaşık 1 sene önce bir sirkette sorumlu olarak görev aldım ve bağkur hizmet dokumüm ortaya çıktı ve prim odemesi yapıldı . yani bağkur ödeme kaydım var . bu durumda yeşil pasaport alabilir miyim . bilgisi olanlar lütfen cevap versin , teşekkürler

  1. evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaş ikmaline kadar yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli olmayanlar ve iş sahibi olmayanlar yeşil pasaportu kulanabilirler.

 73. Annem bağkur emeklisi. 70 yaşında ruhsal rahatsızlığı nedeniyle vasi olarak atandım. ben devlet memuruyum yeşil pasaport sahibiyim. anneme de kendi üzerimden yeşil pasaport çıkartabilir miyim? çıkartabilirsem nasıl bir yol izlemeliyim?

 74. Selamlar.

  Oğlum 21.04.1993 tarihlidir. yani yaşı şu anda 25 i doldurdu ve geçti. Kendisi şu anda üniversitede oluyor. Daha önceden yeşil pasaport çıkartmıştık ve pasaportun süresi dolmuştu. Şu anda yeniden yeşil pasaport çıkartabilirmiyiz. Kendisi halen üniversitede öğrenci. Ama yaşı 25 i geçti. Cevabınızı bekliyorum.Teşekkür Ederim.

 75. 3 .dereceye ulaşan her devlet memurunun bu haktan yaralanamadığını belirtmek gerekiyor. Örnek vermek gerekirse; unvanı olmayan düz memurlar, Yardımcı Hizmetli, Güvenlik Görevlisi vs. Yeşil Pasaport almazken Teknisyen, Bilgisayar İşletmeni gibi unvana sahip olanlar alabiliyor.

 76. Engelli statusunde calışırken emekli sandığından 4/9 emekli oldum.Vefat etmiş olan 1/ 4 ü babamın yesil pasaport hakkından yararlanabilirmiyim.

 77. Merhaba benim babamdan geçerli yeşil pasaportum vardı 28 yasinda çıkartmıştık.sonra evlendim iptal oldu.suan boşandım tekrar yeşil pasaport cikartabilirmiyim

  1. Zaten 25 yaşınıza girdiğinide bu hakkı kaybetmişsiniz. 25 yaş sınır olduğundan alamıyorsunuz

   1. Merhaba :
    – 25 yaşın altındaki, hak sahibi ebeveyn ile ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan ve öğrenimine devam eden(öğrenci olduklarını belgelemek suretiyle) çocuklarınız.

    Bu maddeye göre bir soru sormak istiyorum. 21 yaşındayım aöf kaydım var. Daha önce başka bir üniversitede eğitim almadım. Hak sahibi kişi babam , onunla yaşıyorum , evli değilim , işim yok. Buna göre ben de yeşil pasaport alabilir miyim ? Burada tereddüt ettiğim kısım aöf de bulunuyor olmam.

 78. Benim 2 oğlumda Emekli albay, anneleri olarak yeşil pasaport alamaya hakkım varmı? Teşekkürler…

 79. MErhaba, 25 Yaşının altında SSk lı çalışan gençler, ebeveyninin yeşil pasaport hakkına dayanarak yeşil pasaport çıkarabilir mi?

 80. 1971-2001 yılları arasında bkamu kurumunda işçi olarak çalıştım kurumun özelleşmesi ile 2008 e kadar sözleşmeli çalıştım.2008 de emekli oldum yeşil pasaport alabilirmiyim

 81. Merhaba,

  benim nisanli kiz türkiyede suan ve yanima gelmek istiyor 2 haftaligina.

  Nisanlim suan issiz, 27 yasinda ve pasaportu heralde bu hafta uzatilacak.
  Simdi 27 yasinda oldugu icin pasaportu alabilirmi alamazmi onu merak ettim ?
  Ve o pasaportnan almanyaya sikintisiz giris yapabilirmi yoksa baska belgelerdemi lazim?

  Cevaplarsaniz memnun olurum.

 82. Merhaba,
  Yaşım 23 ve son sınıf üniversite öğrencisiyim(Haziran 2018’de mezun olacağım). Babamdan dolayı halihazırda çıkarılmış bir yeşil pasaportum var. Ancak bir yandan da çalışmaktayım. Çalışmaya başladığımdan beri yeşil pasaportumu kullanmadım. Şimdi yurt dışına çıkma durumum var, çalışıyor olmam yeşil pasaportumu kullanmam konusunda problem yaratır mı?
  Şimdiden Teşekkürler,

 83. astsubay olarak görev yapmakta iken adi 4/3’den malulen emekli olan bir devlet memuru pasaport kanunu ek-4’üncü maddesine göre yeşil pasaport alabilir mi?

 84. Merhaba;
  48 yaşımdayım ve lise mezunuyum. Hiç evlenmedim.Hiç çalışma hayatım olmadı. 10 yaşımda babamı kaybettim. Vefat ettiğinde 14 yıllık çalışmasını tamamlamış müdür pozisyonundaydı. Annem ikinci evliliğini yapıp Almanya’ya yerleşti. Tek kardeşim olan ablam ise evli, dolayısıyla babamdan tek yetim maaşı alan benim. Babamın derece/kıdemi 3/2 . Emekli sandığı mensubuyum. Bu durumda yeşil pasaport hakkım var mı ?
  Teşekkür eder esenlikler dilerim.

 85. merhaba ben 2 yıllık üniversiteden 21/07/2017 oldum 21 yaşındayım dershaneye gidiyorum dgs sınavı için annem devlet memuru kendisinin yeşil pasaportu var babam da annemin üzerinden yeşil pasaport aldı dershaneden öğrenci belgesi alarak yeşil pasaport başvurusu yapabilirmiyim

 86. Merhabalar ben bir kamu kuruluşunda memur olarak çalışıyorum derecem 2/6 sı merak ettigim konu orta okul mezunuyum yeşil pasaport alma hakkım varmı

 87. Merhaba ben yeşil pasaport alacak derece ve kademeye sahip bir öğretmenim. Eşim 7. derecede bir devlet memuru. Eşim benim durumumdan yararlanarak yeşil pasaport sahibi olabilr mi? Teşekkürler.

 88. merhaba..
  5 yaşında ve 2 yaşındaki çocuklar içinde biometrik resim gerklimidir.. yeşil pasaport için müracat edeceğim..
  kimlikte resim kullanılmıyor çocuklarda.. pasaportta şartmı..

  resim çektirme problemi varda!!!!! o yüzden sıkıntı..

 89. Ben çalışmıyorum babam vefat etti annemin babamdan dolayı yesil pasaportu var bende yesil pasaport alabilirmiyim?

 90. merhaba annem den dolayi 25 yasima kadar yesil pasaport sahibiyim ayriyetten yurtdisinda yasiyorum (polonya ) ve oturum kartim da var daha dogrusu suresi bitti yeniden basvurdum 5 6 ay bekleyecegim gelmesi icin ayriyetten burada sigortali calisiyorum pasaportum gecerli midir hala bu bekleme suresi icinde Turkiye ye gidip gelsem sorun yasarmiyim

 91. kamuda 20 yıldır çalışmaktayım son 7 yıldır 657 4/C sözleşmeli statüsünde çalışmaktayım yeşil pasaport alabilir miyim?

 92. 25.7 ay görev yapan bir devlet memuru 98/b maddesin görevine son verilen 1/4 kademedeki memur yeşil pasport alabilirmi.daha önce vardı ama 98/b maddesin den dolayı var olan pasportumu iptal ettiler şimdi ise emekli oldum 25.7 ay üzerinden devlet memurlarının butun haklarından faydalanıyorum ama sadece yeşil pasport kullanamıyorum kullanma hakkım var mı yok mu.

  1. sayın evde yokum yetkilileri 21.07.2017 tarihli soruma bir cevap verirseniz çok mutlu edeceksiniz beni saygılarımla

 93. 2. Senelik. Evlılıgım. Ben. Almanyada. Yasıyorum esım. Turkıyede benım. Bordo pasaportum. Var. Esıme. Yesıl. Pasaport cıkartırma. Hakkım var.

 94. Türk telekomdan emekliyim . telekomun özelleşmesinden dolayı son 4 yılımı kapsamiçi personel olarak çalıştım ve derecem 2/3 emekliyem. daha önceki müracatımda yeşil pasaport alamadım kapsamiçine geçtiğim için. kapsamiçine geçtiğimde derecem3/3 idi. yasaların değiştiğini ve söylediler şimdi alabiliyormuyum.

 95. MERHABALA BABAM MEMUR , İSSİZLİK MAAŞI ALIYORUM BENDE YEŞİL PASAPORT ÇIKMAS OLASILIGI VARMIDIR _ 26 YASINDAYIM SIGORTAM YOK

 96. Merhabalar tcdd den emekliyim 28 sene çalışma hayatım var 6/2 kıdem derece görünüyor alabilirmiyim

 97. Merhaba

  eski tip yeşil pasaportum var, yenilemek istiyorum. 3,5 yaşında çocuğum var, eskiden anneye vekalet ile anne pasaportuna çocuk ismi ve resmi eklenirdi. Bu uygulama halen geçerli mi, yoksa ayrı pasaport mu çıkarılacak. Buna göre pasaport bedeli yatıracağım.

  Peşin teşekkürler

 98. Merhabalar,

  22 yaşındayım ve şu an yeşil pasaport sahibiyim. Ancak mezun oldum. Herhangi bir sigortalı işte çalışmıyorum ve ailemle yaşıyorum. Bu şartlar altında yeşil pasaportumu geçerlilik süresine kadar kullanabilir miyim ? Ve yazınızda bulamadım belki vardı ben göremedim, yeşil pasaport nasıl kullanılır bir bilgi verebilir misiniz? Mesela vize gerekmiyor ama bağlı olduğumuz kurumdan bir izin belgesi vesaire gerekiyor mu yoksa yurtiçi ulaşım yapar gibi uçak biletimizi alıp yurtdışına çıkabiliyor muyuz ?

  Şimdiden teşekkürler 🙂

 99. Selam
  Bir tanidigimin esinden dolayi yesil pasaportu var. Kendisi esinden ayrildi fakat pasaportun henüz 3 yil kadar süresi var. Soyismi degisti. Sizce bu pasaport hala gecerlimidir? Kullansa bi sorun olur mu?

   1. Evet isim uyusmuyor fakat tc nosu ayniya, kimi gecerli hala diyor, bizde ondan emin olamadik. Emniyete sormus ordakilerde birsey bilmiyor.

  1. o soyadını kaybettiğiniz için o soyadından gelen hakları da kaybetmiş oluyorsunuz. size soyadınız sorulduğunda ne diyeceksiniz ? boşandığınız soy isme ait bir kimlilk kullanmak sahte evrak kullanmaya girer.Hırsızlık gibidir bu durum yakalanmazsanız sorun yok ama yakalanırsanız öpüldünüz
   .

 100. Ege Üniversitesi lisans hemşirelik mezunuyum. ..17 yıllık özel sektör SSK lı hemşirelik yapıyorum. .evet devlet memuru değilim. .biz devlet memuru olamayan ama aktif olarak SSK lı kişiler yeşil pasaport hak ediyor mu acaba. ..teşekkürler

 101. Yeşil pasaport kısmında aile bireyi olarak alma kısmında ; 25 yaşın altındaki, ebeveyn ile ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan veya öğrenci olan alabilir yazıyor fakat her şey uygunsa bile eğer öğrenci değilseniz size yeşil pasaport verilmiyor arkadaşlar bilginize.

 102. Ben 2008 yılında 29 yıl görev yaptıktan sonra kadro derecem 5 almakta olduğum maaş derecesi ve terfii de 2/5 dir.şimdi soruyorum 1979 yılında lise mezunu olarak devlet me
  murluğuna başladım ,halk dilinde söylendiği gibi yalakalık tabir edilen 90 ve 90 ının üzerinde yıllık sicil ortalaması olan terfileri de aldık 2/5 ine düştük soruyorum bizim bakanlıkta lise mezunlarına düz memur kadrosu olduğundan 5.dereceden aşağı kadro verilmiyordu,ama son zamanlarda yeni bir furya salgıladı ortalık dilekçe veren,Halk eğitimlerden belge alan VHKi.oldu otomatik olarak 3.dereceye düştüler ve yeşil pasaport sahibi oldular,peki bizlerin bu haksızlığını kim giderecek bizim suçumuz ne

 103. İyi günler yeşil pasaport sahibiyim.İl sağlık Müdürlüğünden 15.08.2006 tarihinden itibaren emekliyim.3.derece 3 kademe 800 ek göstergeyle emekli oldum.Fakat 01.06.2017 tarihinde yeşil pasaportum süresini uzatmak için il sağlık müdürlüğünden yazı almaya gittiğimde derece 4/4 olduğu için yazı alamadım.Daha önce yazı almıştım emniyet müdürlüğüne götürmek için.Böyle bir olayla karşılaştım.Benim sorum yeşil pasaport hakkım geçerli mi bu konu hakkında bilgilendirilmek istiyorum.ne gibi bir işlem yapabilirim. Bilgi ve gereği rica ederim.05.06.2017

  1. Merhaba
   3.derece 3 kademe 800 ek göstergeyle emekli olduğunuza dair sağlık bakanlığı veya SGK(emekli sandığı)’dan bir belgeniz yok mu? Varsa il sağlık’a bunu ibraz edebilirsiniz, yoksa durumunuzu belirtir bir dilekçeyle Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunmalısınız kanaatimce.

 104. Merhaba,

  Yaşım 22. Bu yaz mezun oluyorum ve daha sonra yurtdışında bir sertifika programına öğrenci olarak gitmek istiyorum 6 aylığına. Yurtdışındaki bir okulda öğrencilik Türkiye’de yeşil pasaport devamlılığı için geçerli midir?

  Teşekkürler.

 105. Merhaba yeşil pasaportum var . Yeni evlendiğim eşime yeşil pasaport çıkaracağım.Bizimle oturan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi olan eşimin kızı yeşil pasaport alabilir mi?

 106. merhaba, 22 yaşındayım. 2019 a kadar yeşil pasaport hakkım var. yazın part time veya tam zamanlı bir işe girmeyi düşünüyorum. çalışır halde iken veya işten ayrıldıktan sonraki halde iken yurt dışına çıkma durumu oluyor mu? bir problem oluyor mu? sistemde akti
  f veya pasif sigorta kaydı gözüküyor mu?

  1. slm ben yeni evlendim eşimin yeşil pasaportu var kızım 18 yaşında ögrenci degil çalışmıyor da kendi kızımıda yeni eşimden dolayı yeşil pasaport alma şansım varmı ?
   teşekkürler

 107. Merhabalar.

  Ben 22 yaşında bir üniversite öğrencisiyim. Babamdan dolayı yeşil pasaportum vardı ancak erasmus eğitim hareketliliği esnasında bir gasp olayına maruz kaldım ve pasaportum çalındı, ülkeye geçici pasaportla dönmek zorunda kaldım.

  Şu an hala üniversite öğrencisiyim. Normal şartlarda okulumun bitmesi gerekiyordu ancak alttan derslerim yüzünden seneye ocak veya şubatta mezun olacağım ve yakın zamanda tekrar yeşil pasaport çıkartabilmek için başvuruda bulundum ve randevu tarihini bekliyorum.

  Okulumun uzamasından dolayı hala öğrenci olmam durumu ve/veya yakın zamanda mezun olacak olmam durumu yeniden yeşil pasaport almamda bir sıkıntı teşkil eder mi?

  Teşekkürler

  1. 42 yaşındayım 12 yıllık devlet memuruyum sigorta başlangıcım 96 dır . benim derece ve kademe şu şekildedir . ödemeye esas :4/1 kazanılmış hak :4/1 emekliliğe esas 4/3 şeklindedir benim bunlardan hangisinde 3. dereceye düşmem lazım . yani emekliliğe esastamı yoksa ödemeye esastamı

 108. Merhaba, ben SSK emeklisiyim ve eşim yabancı uyruklu ve kendisini kaybettim.
  Hep Türkiyede yaşadık ve bu nedenle ben T.C. vatandaşıyım. Ben yeşil pasaport alabiliyor muyum. Emekli sandığı emeklileri yeşil pasaport alabiliyorsa ve SSK ile aynı çatı altına alındıysa bu nedenle bizde SSK lilar yeşil pasaport alabilirmiyiz. Teşekkürler.

 109. Merhaba Ben işitme engelliyim. ÖMSS sınavından engelli olarak milli eğitim bakanlığına atandım ve çalışmaktayım. 7 yıllık engelli devlet memuruyum. Benim eski lacivert pasaportum vardı. Yeşil pasaport almak istiyorum. Alabilir miyim ve ne yapmam gerekiyor.

 110. merhaba ben babamın üzerinden yeşil pasaport çıkarttım ve bu sene mezun oluyorum işe girdiğimde pasaportumun geçerliliği biter mi yoksa geçerlilik tarihine kadar sürer mi? teşekkürler

 111. merhaba, şubat ayında yeşil pasaport almıştın babamın hakkından yararlanarak babam bu hafta emekli oluyor.pasaportumun geçerliliği 2022 ye kadar yazıyor.iptal ya da geçersizlik söz konusu olur mu ?

 112. Merhabalar 22 yaşındayım ve okuyorum babamdan dolayı yeşil pasaportum vardı ve Norveçe gidip geliyordum. 21 yaşında evlendim ama hala okuyorum yeşil pasaportum halen geçerlimidir? Geçerli değilse Norveçe çok giriş çıkış yaptım vize almamda kolaylık olabilirmi?

 113. Merhabalar ;
  22 yaşındayım şu anda yeşil pasaporta sahibim. Bu sene haziran ayında mezun olacağım ve aynı zamanda ygs sınavına girdim açık öğretimden bir bölüm yazıp öğrenciliğime devam ettireceğim. Bir yandan da iş hayatına atılmak istiyorum , eğer işe giriş yaparsam ve açık öğretimden bir bölüm yazıp okumaya devam ettiğim süreçte yeşil pasaportumun geçerliliği 25 yaşına kadar geçerli olur mu?

  1. merhabalar,

   Seninle aynı durumdayım ve aynı sorundan muzdaripim. eğer yanıt aldıysan öğrendiklerini benimle paylaşır mısın ?

 114. babam yeşil pasaport sahibi idi ama rahmetli oldu.Ben eşimden boşandım SGK dan sigortalı olarak emekliyim babamın dul ve yetim maaşını alıyorum yeşil pasaport çıkartabilirmiyim

 115. yeni evlendim.eşim yeşil pasaport sahibi.benim de yeşil pasaport almam için geçmesi gereken bir süre var mı?yoksa hemen alabiliyor muyum?

   1. merhaba, 22 yaşındayım. 2019 a kadar yeşil pasaport hakkım var. yazın part time veya tam zamanlı bir işe girmeyi düşünüyorum. çalışır halde iken veya işten ayrıldıktan sonraki halde iken yurt dışına çıkma durumu oluyor mu? bir problem oluyor mu? sistemde aktf veya pasif sigorta kaydı gözüküyor mu?

 116. Merhaba, ben bu sene reşit oldum, babamdan dolayı 5 yıllık yeşil pasaport sahibiyim, pasaportumun 2 senesi daha var ama reşit olduğum için yenilemem gerekiyor mu? Babamlarla kalıyorum ve öğrenciyim. Teşekkürler şimdiden :))

 117. Ben ve eşim 2. Derecede devlet memuruyuz.ben yeşil pasaport çıkaramıyorum. Eşimin kurumundan dolayı yeşil pasaport almıştık. Ancak bir süre sonra boşandık. Ben süresi dolmak üzere olan yeşil pasaportumu yenileyebiliyormuyum. Teşekkür eder iyi günler dilerim.

 118. Merhabalar,
  Babam 1988 yılında, 25 yıllık memuriyetini tamamladıktan 2 ay sonra vefat etti. Annem halen babamdan kalan emekli aylığını alıyor ve bu sene kısmetse Umreye gidecek. Annem için yeşil pasaport alabilir miyiz ve nasıl?
  Teşekkürler…

 119. merhabalar babam 1. dereceden devlet memuru emeklisi bende 19 yaşındayım ve devlet memuruyum babamın yeşil pasaportundan hala yararlanabileceğim söylendi bu doğrumu

 120. Merhaba,
  43 yaşındayım ve çalışıyorum. Eşimden yeni ayrıldım. Tekrar babamın Yeşil Pasaport hakkından faydalanabilir miyim Teşekkür Ederim.

 121. Hocam merhabalar, benim babam 1.derece memurken memurluktan çekildi ( geçen yıl istifa edip, özele geçti). Ben de Hukuk okudum ve geçen yıl 4.senem bitti ve mezun oldum. Şu an avukatlık ruhsatımı alabilmek için staj yapıyorum, ama işsiz olarak görünüyorum şu an. Ve öğrenci de olmuyorum, haliyle. Yaşım 23, yeşil pasaport alabilir miyim ben?

 122. merhaba yeşil pasaport belgelerim tamam ama randevuyu babama ısrarla hallet dememe rağmen almamış.1 hazirana randevu alabildim(istanbul emniyet).öğrenciyim 10 haziran gibi okulum bitiyor.o sürede pasaportum basılıp gelir mi?bilet alacağım ucuzken ama korkuyorum bi sorun çıkar diye.

  1. Ulaşcım, doğru anladıysam pasaport 10 günde çıkar mı diye soruyorsun? Normalde çıkar ama her zaman herşey tıkırında gitmeyebiliyor. Çeşitli aksilikler olabiliyor. Yani yüksek ihtimalle gelir ama gelmeme riski de var. Ben genelde böyle durumlarda riskten kaçınıyorum

   1. kızım kanada çalışıyor ve oranın vatandaşı .oğlum almanyada uçak mühendisi olarak çalışıyor.ben kendi iş yerimden mimar olarak emekliyim .onlara ziyarete gitmek istiyorum ne tür pasaport çıkarmalıyım.

 123. mrb ekım 2016 da calısırken aldıgım yesılpasaportum var mart 2017 de emeklı oldum aynı pasaportu kullanmaya devam edebılıyormuyum yoksa yenılemem mı gerekıyor

  1. Merhaba, Ben emekliyim. Halen calismakta olan memurlardan yurtdisina cikarken bazi belgeler istiyorlar (Isyerinden izin , kaymakamliktan (veya valilikten vs. gibi). Oysa emekli oldugunuza dair SGK’dan bir yazi almaniz yeterli…Calisan memurlar tum belgeleri hazir olsa bile zorluk cikabiliyor. Emeklilere sorgu-sual olmuyor. Sonuc itibariyle su anki pasaportunuzla cikmak istediginizde sizden istenen belgeleri ibraz edemiyeceginize gore pasaportunuzu yenilemelisiniz…Saygilar, selamlar…

 124. Slm

  Ben yeni evlendim. Eşimden dolayı kendim yeşil pasaport çıkardım.

  Bizimle beraber 18 yaşındaki kızım da yaşıyor.

  Bunada yeşil pasaport çıkarta bilirmiyiz?

  Şimdiden teşekkür ederim bilgilerinize

  saygilarimla
  Mehmet

 125. Öncelikle öğretmen kızıyım. 24 yaşındayım ve 25 ime 9 ay var. Mayıs sonunda da öğrenciliğim bitiyor. Şimdi sormak istediğim ben bordo mu yoksa yeşil pasaport için mi başvurayım ? Yeşil aldığım takdirde 25 imden sonra değiştirmem gerekecek mi ?

  1. Merhaba, aslında yazıda bu konudan detaylıca bahsettik. 🙂 “Çocuklar, öğrenimlerine devam ettikleri sürece 25 yaşına kadar pasaportlarını kullanabilirler. Öğrenimleri sona erince bu durumu bildirmek ve yeşil pasaportlarını iptal ettirmek zorundadır. “

 126. Merhaba;

  Engellilerin yeşil pasaport alabildiği yönünde bir söylenti duydum fakat bunu resmi sayfalarda teyit edecek bir bilgi bulamadım. 26 yaşımdayım ve 12 yıl önce geçirdiğim beyin kanamasından dolayı %45 ortopedik engelli raporum var. Bu durumda ben yeşil pasaport alabiliyor muyum? Alabiliyorsam eşim de benden faydalanarak alabiliyor mu?

  Bu konuda bilgilendirmenizi rica ediyorum.

  Teşekkürler.

  1. Merhabalar, biz bu konuda bir bilgiye rastlamadık. Sanıyorum en sağlıklı bilgiyi il/ilçe Emniyet Müdürlüğü’nden alabilirsin.

 127. Merhaba babam memur değil fakat büyük abim 22 yıllık okul müdürü ben yeşil pasaport alabilir miyim

 128. Merhaba. Yeşil pasaportum var. Pazar günü nikahım kıyılacak Pazartesi günü yurt dışına çıkacağım. Yeşil pasaportum hemen geçersiz olur mu?

 129. Merhaba Emekliyim ve yeşil pasaport sürem 2017 nin Aralık ayında doluyor. Yenileme için nasıl bir yol izlemem lazım. Kolay gelsin…

 130. Merhaba ben 25 yasinda ögrenciyim babamdan dolayi yesil pasaportum vardi ancak süresi doldu tekrar uzatamiyorum diye biliyorum. Ne yapmam gerek yoksa normal pasaport talebinde mi bulunmaliyim ?

 131. Merhabalar: ben afganistan vatandaşı olup türkiye de öğrenciyim yeşil pasaport almam için ne gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.

 132. Ben bir işverenim 2002 den beri plastik ambalaj sektorundeyim.yeşil pasaport almak için ne yapmam gerek ..

  1. selamlar 19 yaşında lise öğrencisiyim.Babam iskiden 25 senelik emekli memur.
   Yeşil pasaport alabilir miyim?

 133. Merhaba ben 23 yaşındayım bir sene önce örgün eğitimden mezun oldum fakat şimdi açık öğretim okuyorum ve bir senedir sigortalı çalışıyorum babam öğretmen ve yeşil pasaport almaya hakkı var yazın yurt dışına çıkmak istiyorum şimdi işten ayrılsam kaç ay sonra yeşil pasaport alma hakkım olur?

 134. Merhaba,kızkardeşim babamdan emekli maaşı alıyor.Babam kd Albaydı.kardeşim yeşil pasaport alabilirmi

  1. Babanızın yeşil pasaport hakkı varsa, kardeşinizin durumu da şu koşullardan birine uyuyorsa alabilir
   – 18 yaş altı çocuklarınız,
   – 25 yaşın altındaki, ebeveyn ile ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan veya öğrenci olan (öğrenci olduklarını belgelemek suretiyle) çocuklarınız veya,
   – Yaşı kaç olursa olsun, zihinsel, ruhsal ya da bedensel engelli çocuklarını eğer sizinle ikamet ediyor, bekar ve işsiz ise sizin yeşil pasaport hakkınızdan faydalanabiliyor. Ancak engellerini tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmekte.

 135. Meraba hocam. 22 yaşında öğrenciyim, babamdan dolayı yeşil pasaporttan faydalanabiliyorum. Pasaportu aldıktan sonra okulumu dondurup veya bırakıp dünya turuna çıkmayı düşünüyorum. Okulu bıraktığım için pasaportun geçerliliğinde bir sorun yaşar mıyım ?

   1. merhaba, ben 22 yaşındayım annemden dolayı yeşil pasaportum var bu dönem sonu haziranda mezun oluyorum, temmuzda yurt dışına çıkacağım. pasaportumun geçerlilik süresinde mart 2018 yazıyor, ama bazı yerlerde öğrencilik bitince kullanılmamalı yamışlar bazı yerler de ise bi sorun olmaz yazıyor. Doğrusu nedir? teşekkürler

    1. pasaportunuzun üzerinde yazan süre boyunca geçerli. ama devlet öğrencilik durumunuzu ne kadar takip ediyor onu bilmiyoruz

 136. Merhaba ben 23 yıldır devlet memuruyum lisans mezunuyum kadrom 5 emekli sandığı keseneği 1/4 ,fakat 3 ncü kadroya inmediğim için yeşil pasaport alamiyorum. Yeşil pasaport almanın şartları arasında kadro karşılığı olmadan emekli kesenekleri emekli sandığına 1,2,3 derecede kesilen diğer devlet memurları ve sözleşmeli devlet memurları alabilir deniliyor. sorum şu kadro karşılığı olmayan emekli sandığına emekli kesenekleri 1,2,3 dereceden kesilen devlet memurları kimlerdir, benimde 3 kadromun olmadığına göre emekli keseneğin 1/4 de kesildiğine göre benimde yeşil pasaport almam gerekiyor demektir. Acaba dediklerim doğrumu, belirtilen maddeye dayanarak müracaatta bulunabilirmiyim.Teşekkür ederim

 137. merhabalar örneğin ben üniversiteden mezun oldum işimin başına felan geçtim peki babamın yeşil pasaport hakkını kullanabiliyormuyum?

 138. Ben 3/2 sinde çalışan memurum dolayısıyla yeşil pasaport alma hakkına sahibim… eşim ise 6/2 sinde çalışan devlet memuru… eşim benim üzerimden yeşil pasaport alma hakkına sahip olur mu

 139. Merhaba,

  Ben 17 yaşındayım. Babam Halkbankasında çalışırken 8 sene önce vefat etti. Vefat ettiği sırada emekliliğe hak kazanmıştı ama derece dediğiniz nedir onu bilmiyorum. Annem de MEB den emekli normal memur olarak. Ben yeşil pasaport alabilir miyim? Nasıl alacağım yardımcı olur musunuz?

 140. merhaba ben öğrenciyim 21 yaşında devlet katında çalışan tek eniştem var teyzemın kocası ben alabilirmiyim

 141. Merhabalar 18 yaşındayım üniversiteye hazırlanıyorum eylülde Chıcagoya gideceğim Babam 20 yıldır öğretmen yeşil pasaport alabiliyor muyum ?

  1. Muhtemelen baban 3. derece veya üzeridir.o zaman hak kazanır. o hak kazandıysa siz de kullanablirsiniz

 142. iyi günler uzman çavuşum 4 bin tl aylık gelirim var tsk memuru olarak yeşil pasport hakkım varmıdır çıkarta biliyormuyum

 143. Merhabalar ,
  Annem ve babam yeşil pasaport alabiliyorlar ikiside ben ise farklı şehir de üniversite okuyorum 19 yaşımdayım , ailemin izni ve bilgisi olmadan devletin bana verdiği bu hakkı kullanabilir miyim ?

  1. Bizim bildiğimiz kadarı ile mümkün değil. Ailenizin pasaport talep formunu çalıştıkları kuruma onaylatmaları gerekiyor.

 144. Merhaba, ben öğretmen kızıyım babam kıdemli öğretmen görevine halen devam ediyor.36 yaşındayım ve şuan çalışmıyorum. Babam üzerinden yeşil pasaport almak istiyorum. Bundan ben yararlanabiliyor muyum?

 145. Merhaba 28 yaşındayim babamın yeşil pasaportu var, çalışmiyorum ve okumuyorum..ailemle yaşıyorum, yine de yeşil pasaport alabilir miyim..yaş sınirlamasini pek anlamadım o yüzden soruyorum?

 146. Hocam merhabalar, 23 yaşındayım üniversite mezunuyum, ailemle yaşıyorum babamın yeşil pasaportu var fakat bilgilerde öğrenci belgesi yazıyor. Ben mezun oldum fakat Erasmus Staj hakkım var fakat öğrenci belgesi alamıyorum mezuniyetten dolayı. Yeşil pasaport alabilir miyim ? daha önce alan var mıdır ?

 147. yeşil pasaport almak almak için eşim geçen yıl gerekli olan kadroya ulaştı fakat çalıştığı kurumdan kadroların yıl başında açıldığını ve bu tarihten sonra işlem yapılabileceği bilgisi verildi. Şubatın sonu yaklaşmasına rağmen hala kadrolar gelmedi. Bu söylenen doğru mudur ve bu konuda nereden bilgi alabilirim? Teşekkürler

   1. Merhabalar
    Esimin sirketi var ve ihracat yapiyor.esim yesil pasaport alma hakkini kazanirsa bende alabilecekmiyim.Ben 2013 te evrakta sahtecilikten 3 yil ceza almistim bu engel olurmu? Tesekkurler

    1. Yeşil pasaport kadrosu gibi ayrı bir kadro sistemi yok.
     Tüm kamu personeli için geçerli olan kıdem sistemi ile aynı

 148. Merhaba;
  22 yaşındayım haziran gibi okulum bitiyor. babamın yeşil pasaportu var. bende yeşil pasaporta başvuru yapacağım. Agustos gibi yurt dışına çıkmam gerekecek. herhangi bir işim yok çalışmıyorum ailemle yaşıyorum ve 22 yaşındayım. başvuru için yeterli midir. okulumun bitmesi sıkıntı çıkarır mı?

 149. esım ve benım yesıl pasaportumuz var kızım otuz dort yasında ve bekar calısmıyor yesıl pasaport alabılırmı.

 150. merhaba, yaşım 21 açık öğretim öğrencisiyim ve şuan çalışmıyorum. Annem üvey babamdan yeşil pasaport sahibi üvey babam öldü. Ben de yeşil pasaport alabilirmiyim ve yeşil pasaport aldıktan sonra çalışabilirmiyim? Teşekkürler

 151. Merhaba, 22 yasindayim ve yesil pasaportum var. Bu sene Almanya´ya yüksek lisans icin gidecegim. Ögrenci vizesi almam gerekli mi, yoksa yesil pasaportla yüksek lisans süresince orada kalabiliyor muyum?

 152. babamın yeşil pasaportu var ve ben de 23 yaşındayım ve üni. mezunuyum yinede yeşil pasaport çıkartabilirmiyim ?

   1. Kanunen mezun olunca yeşil pasaportunuzu iade etmeniz gerekiyor.Aileniz ile aynı yerde ikamet ediyorsanız ve bekarsanız ve de çalışmıyorsanız başvuru yapınız.

 153. Merhaba, eşim ve ben öğretmeniz. Benim derecem 3 ancak eşimin 6. Eşim benden dolayı yeşil pasaport alabilir mi? Yoksa kendi derecesinin de 3 olması mı gerekiyor?

 154. Merhaba benim babam üzerinden yeşil pasaportum var ancak yenilenmesi gerekiyor. Maalesef 21/08/2017 tarihinde 25. yaşıma gireceğim. Ailemle yaşıyorum ve çalışmıyorum şuan yüksek lisans öğrencisiyim acaba yeşil pasaportumu yenileyip kalan kısa sürede kullanabilir miyim?
  Teşekkürler

 155. Yeşil pasaportum var. Evliyim. Annem de 4.dereceden memur emeklisi. Ona benim üzerimden yeşil pasaport alabilir miyim?

 156. SLM

  Benim Yeşil pasaportum mevcut. Yeni evlendiğim eşimede çıkardım

  14 yaşında olan üvey kızımada çıkabilirmi?

 157. merhaba benim eşim ilk okul sınıf öğretmeni kadro derecesi 6 aylık kademesi 3 yazıyor
  acaba kaç yıl sonra yeşil pasaporta hak kazanır

  1. Yazının içindeki Öğretmenler Ne Zaman Yeşil Pasaport’A Hak Kazanır’ı okuuyun lütfen

 158. Merhaba, annem öğretmen. 6/2 olarak gözüküyor derece-kademe durumu. Yeşil pasaport başvuru hakkı var mıdır ?

   1. Ben anlamadım? Ben 5/1 iyim ben de başvurabilir miyim merak ettim? Yani 3.derece ye dusmesi gerekmiyor mu

    1. Bi yanlış anlama olmuş: Derece / Kademe
     Önemli olan derece yani ilki.
     Derece atladıkça sayı düşüyor. Derecesi 3’e yükselen memurlar da hak kazanır.

 159. merhaba babam 2. derece memur emeklisi benim bordo passaportum var acaba babamın üzerinden yeşil passaport alma hakkım varmı

  1. Babanınız yeşil pasaport için gereken kıdeme erdiyse ve
   Siz de 18’den küçükseniz evet.

 160. Merhaba;
  Öncelikle bilgiler için teşekkürler.
  Benim bordo pasaportum ve geçerli İngiltere vizem var. Fakat yeşil pasaport almaya da hak kazandım. ( Seneye alacağımı sanıyordum ama sürpriz bir şekilde şimdi öğrendim) Yeşil pasaport için başvurursam bordo pasaportum ve beraberinde vizemi kaybedecek miyim?

  1. Hayır. Pasaportunuzun geçerliliği geçe de süresi devam eden vizelerinizi yeni pasaportunuzu da beraberinde ibraz ederek kullanabilirsiniz. Yani iki pasaportunuzu birden götürüyorsunuz.

 161. Merhaba 30 yıl 2 ay devlet memuru olarak çalışıp 2008 yılında emekli oldum kadro derecem 2/5 aylık bağlama oranım 1/1 ‘dir yesşil pasaport alabilirmiyim.

 162. merhaba İhracat ile uğraşan iş adamlarına yeşil pasaport verilebilir diye eklemişsiniz. biraz araştırdım ve çoğu yerde 2 yıl süreyle yeşil pasaport verildiğini okudum fakat bugün daha detaylı bilgi almak için pasaport daire başkanlığını aradım. bana daha bu yasanın çıkmadığını söylediler.
  bu konu hakkında daha detaylı yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Doğru. Ülkenin gündeminin yoğunluğu sebebiyle bir türlü uygulamaya geçilemedi.

 163. 4 aylık yeni atanmış öğretmenim yeşil pasaportun bana verilmesini mi beklemem lazım yoksa kendim başvurup alabilir miyim

 164. Merhabalar. 5 sene once babam sayesinde yesil pasaport aldim. Daha sonra calismaya basladigim icin bordo pasaport aldim. Suan calismiyorum ve tekrar babamin uzerinde gorunuyorum. Tekrar yesil pasaport almam mumkun mu? Yasim 23.

 165. Babam ve Annem 1. derece devlet Memuru emeklisi. Ben 3o yaşındayım . 3. üniversitemi bitirdim . Yüksek lisans yapacagım . Yeşil pasaporttan faydalanabiliyormuyum öğrenci oldugumu belgelemem durumunda ..

  1. Hayır, malesef öğrencilik yeterli kriter değil. Ailenin bakımında olduğunun ispatı gerekiyor. Kimler bu kapsama giriyor yazıdan okuyabilirsin

 166. merhaba benim babam polis memuruydu 2009 yılında yeşil pasaport çıkarttık bana pasaportun geçerlilik süresi de 2013 yılına kadardı. babam 2014 yılında vefat etti benim pasaportu yeniletmek için önümde bir engel var mı şuan üniversite öğrencisiyim yaşımda 25 den küçük

 167. Merhaba. Ben işitme engelliyim. Yukarıda engelliler için yaşının önemli olmadığını yazmışsınız . Benim engelim de dahil mi buna? Babamın yeşil pasaport hakkı var. Bir de engelliler için refakatçi olması zorunluluğu var mı? Teşekkürler

  1. Sizin engeliniz de dahildir. Pasaportunuzu aldıktan sonra refakatçi olmadan da seyahat edebilirsiniz

 168. 5 Yıldır Yeşil Pasaport ile Avrupa’da turluyorum 🙂 Resmen sihirli bir anahtar. Yeşili gören kapıyı açıyor… 🙂

 169. Babam 4/a iett de sözleşmeli şoför yesil pasaporta çok ihtiyacım var babam yeşil pasaport alabilor mi

 170. yeni istisnai kadroya(özel kalem müdürlüğü) atandım. şu an 1.derece 1.kademe gözüküyor,15 yıllık ssk çalışmışlığım var , yeşil pasaport alabilirmiyim?

 171. Merhaba babamın yesil pasaportu var ben de almak istiyorum yasım 20 ama okumuyorum ayni zaman da çalismiyorum yine de alabilir miyim ?

  1. Aynı cevap bunun için de geçerli: Normal şartlarda mezun olunca pasaportunu iade ediyorsun ama devlet kim geri verdi kim vermedi takip etmiyor. 2018’e kadar kullanabilirsin eğer aide etmezsen

 172. yeşil pasaportumun süresi 2018de bitiyor 23 yaşındayım.öğrenciliğim 4 ay sonra bitecek. Yeşil pasaportum iptal olur mu

  1. Normal şartlarda mezun olunca bitiyor ama devlet bunun kaydını tutmuyor. 2018’e kadar kullanabilirsin eğer kendi kendini devlete bildirmezsen

   1. 19 yaşındayım öğrenci değilim şu an ama yeşil pasaportum var geçerlilik süresi 1 yıl daha var kullana biliyormuyum

 173. Merhabalar ben 20 yaşındayım ve öğrenciyim. Babamın yeşil pasaport alma kıdemi var ve ben de onun üzerinden yeşil pasaport almak istiyorum. Aynı zaman da bir firmada sadece hafta sonları sigortalı olarak çalışmaktayım bu benim yeşil pasaport almama engel mi?

  1. Enteresan bir soru. Biz de bu durumda ne olduğunu bilmiyoruz. Sen başvurunca bizimle paylaşırsan sonucunu çok seviniriz

 174. babam belediyeden dereceli emekli memur bende 21 yaşındayım çalışmıyorum ailemle yaşıyorum evli degilim açık ögretim ögrencisiyim lise acaba yeşil pasaport alabilirmiyim teeşekkür ederim

 175. Benim annem 12 yillik ogretmen. Ama yesil pasaportu yok. Daha dogrusu hic pasaportu yok. Ona ragmen ben yesil alabilir miyim ?

  1. Eğer annenin kıdemi yeşil pasaport almaya yetiyorsa, o çıkartmasa dahi çocukları alabilir ama onun da bir yaş sınırı var. Yukarıdaki yazıdan bilgi alabilirsin

 176. 1/4 serçeden düz memur olarak emekli oldum emekli kesintilerim bu durumdan kesildi yeşil pasaport alabilirmiyim

 177. Merhaba, benim ve benden dolayı kızımın yeşil pasaportu var,fakat pasaportumun süresi doldu, yenilemem gerekicek ,3 ay sonra emekli olucağım, yenilenen yeni pasaportumu emekli olunca da kullanabiliyormuyum? yoksa emekli olunca değiştirmek mi gerekiyor hem kendim hem kendim için soruyorum..20017 yeşil pasaport ücreti ne kadar?

 178. Emekli yeşil pasaport sahibiyim. Birlikte yaşadığım kızım 24 yaşını bitirdi M.Y.O.mezunu , çalışmıyor ve bekâr.Yeşil pasaport hakkımdan yararlanabilir mi ?

 179. Yeşil Pasaport almak istiyorum. Ben Eşim ve 3 Çocuğum için almak istiyorum. Ödemem gereken ücret 4×94=376 TL mi? yoksa 94 TL mi?

 180. 1.derece 1. Kademe öğretmenim. Yeşil pasaportum var. Babam vefat etti, Annem için yeşil pasaport alabilir miyim

 181. Meraba benim evleneceğim kız abd vatandaşı ailemde memur yok bende tesisatciyim nikah kiydıktan sonra yeşil pasaport alabilirmiyim

  1. Yeşil pasaport almaya aday olma koşullarık yukarıda sıralı.
   Verdiğiniz bilgiler bunları karşılamıyor

 182. Merhaba ben1993 teaskerlik vazifemi yaparken askerde kaza geçirdim 13 aylık askerdim ve ordudan Ordu vazife malülü olarak emekli oldum aylık 2500 tl maaş alıyorum ordudan emekli olmam dolayısıyla yeşil pasaport alabilirmiyim teşekkürler

  1. Nazım Bey geçmiş olsun. Ordu mensupları için nasıl işliyor işler bilmiyoruz malesef

 183. Merhabalar.
  Ben 18 yaşında lise öğrencisiyim. Babam kademeli asker. Yeşil pasaport başvurusu yaptım. 1 yıllık verdiler. Ancak üniversite yi kazandığımda 5 yıla çıkarılacakmış. Ancak bu 5 yıllığı aldıktan sonra 21 yaşında evleneceğim. Yeşil pasaportun süresi bitmediği halde elimden alınır mı? Yada geçerliliği kaybolur mu? Teşekkürler.

 184. Merhaba söylediginiz kriterlerde babam uzerinden yesil pasaport alma hakkim var. Ancak su an 19 yasindayim 5 yil gecerlilikle birlikte 24 yasinda gecerliligi bitmis olucak. 24 yasinda tekrar yeniletebilir ve 29 a kadar kullanabilirmiyim? Sonucta tum islemleri 25 yasin altindayken ve ogrenciyken yapicam.

  1. Eski çalışanların böyle bir hakkı var. Sonradan girenlerin yok. Banka ile görüşüp kendi durumunuzu öğrenebilirsiniz.

 185. Merhaba.. Ben 2013 yılında babamın devlet memurluğundan yararlanarak yeşil pasaport çıkarttırdım. 2018 yılında kullanımı doluyor. Fakat ben 1 yıldır babamın sosyal güvencesinden ayrılarak SGK’ya geçiş yaptım çalısmaya başladığım için. Pasaportumu hâla kullanabilir miyim?

  1. Normalde artık pasaportunuzu iade etmeniz gerekir ama pasaportunuz içinde belirtildiği süre boyunca geçerliliğini korur

 186. Merhaba ben 22 yaşındayım ve şuan memurum babamda memur olduğu için yeşil pasaport çıkarttırmıştım 1 yıl daha geçerlilik süresi var pasaportumu 1 yıl daha kullanabilirmiyim

 187. Merhaba . Babam memur olduğu için yeşil pasaport çıkartmıştım bundan 4 yıl önce pasaportumun 1 yıl daha süresi var ama bende şuan memurum ve babamın himayesinden ayrıldım acaba pasaportumu hâlâ kullanabilirmiyim ?

  1. Normalde artık pasaportunuzu iade etmeniz gerekir ama pasaportunuz içinde belirtildiği süre boyunca geçerliliğini korur

 188. Mrb babadana emekli aylığı alıyorum daha önce çalıştım sigortam doldurdum yaş bekliyorum.abim yeşil pasaportlu beraber yaşıyoruz bekarım.onun yeşil pasaportundan faydalanabiliyormuyum.40 yaşındayım

 189. Merhabalar.
  Babam emekli öğretmen, 23 yaşında üniversite öğrencisiyim. Yeşil pasaport çıkarmak istiyorum. Bu hafta içinde halletmem gerek. Gereken belgeler içinde babamın bana vekalet verdiğine dair bir evrak gerekli mi? Bi sayfada buda belirtildiği için soruyorum.

  1. Hocam ebeveyni emekli olanlar yeşil pasaport başvurusu için yeşil pasaport talep formu doldurulmalı mıdır?

   1. Ailenizin yeşil pasaporta hakkı olduğunu varsayıyoruz di mi?
    Evet, talep formu doldurmalısınız

  2. hiç böyle birşey istendiğine denk gelmedik. İşlemlerinizden sonra bize da haber verirseniz memlun oluruz

 190. Aile Sebebiyle Yeşil Pasaport ; Yaşı kaç olursa olsun, zihinsel, ruhsal ya da bedensel engelli çocuklarını eğer sizinle ikamet ediyor, bekar ve işsiz ise sizin yeşil pasaport hakkınızdan faydalanabiliyor.
  demişsiniz.
  ya kalbinden ameliyat olmuşsa geçerli mi?

 191. Merhaba. Benim babam öğretmen yeşil pasaport almaya hak kazanmış ama pasaportu yok ben de öğrenciyim babamın pasaportu olmadan ben çıkarabilir miyim yoksa onun da çıkarması mi gerekiyor?

 192. Merhabalar. Ben devlet memuruyum ve yeşil pasaportum var. Geçerli yeşil pasaportum varken hususi pasaport da alabilir miyim? Aynı anda ikisi de geçerli olur mu?

  1. evet özel durumlarda olabiliyormuş.
   mesela sık sık yurtdışına çıkması gereken iş adamlarına.

   ya da diyelim abd veya kanada gibi yeşil pasaporta da vize isteyen ülkelerden birine vize için basvurdunuz ve yeşil pasaportunuzu teslim ettiniz. bikaç gün sonra vizesiz gidilebilecek bir ülkeye gitmeniz gerekiyor, mesela bosna’ya. bu durumda gidip bordo pasaport için basvurulabiliyor.

   bir tanıdığım da yeşil pasaportunu kaybetmişti evde, bir hafta sonra için aldığı tatil biletleri vardı belgrad’a. yeniden yeşil pasaport çıkarma süreci hem iş yerindeki yazışmalardan, hem de emniyetten aylar sonrası için randevu verildiği için, randevusuz işlem yapan Sakarya da bordo pasaport basvurusu yapmıştı, görevli kaybolan yeşil pasaport ta belki bulunur diye kayıp kaydı almamış, sonra hem bordo pasaportunu almış arkadas, tatil dönüşü yeşili de bulmuş evde. ikisi de geçerliymiş an itibariyle.

 193. Merhaba, ben emekli asker oğluyum, yaşım 27. Çalışıyorum ama aynı zamanda hala öğrenciyim. Ailemle ikamet ediyorum. Yeşil pasaport için hala hakkım var mı öğrenciliğimden dolayı? Aynı zamanda çalışıyor olmam sorun olur mu?

 194. Merhaba. 2 sene önce babamdan yararlanarak yeşil pasaport aldim .Geçerlilik süresi 5 sene . Bu yıl 18 yaşına girdim ve mezunum pasaportumun geçerliliği hala devam ediyormu yoksa üniversiteye kayıt olduğumda mı geçerliliği devam edecek?

   1. Şuan mezunum ve dershaneye gidiyorum pasaportum geçerlimi yoksa herhangi bir okula kayıtlı olmadığım için geçerli değilmi

 195. Merhaba ben üniversite öğrencisiyim ve ikametgahım ailemin ikametgahının olduğu yerde değil. Annemden dolayı yeşil pasaport alabilme hakkım var. Ama ikametgahın aynı yerde olması şart mı?

  1. İkiz pasaport uygulaması var. Yani aynı anda iki tane geçerli pasaportunuz olabiliyor. Yeşil pasaportunuz varsa ikizi de yeşil oluyor. Bordonun ikizi de borda

 196. oğlum 33 yaşında %40 zihinsel hastalığı var.bir iş yerinde yaklaşık 6 yıldır çalışıyor.aynı zamanda vesayetim altında. obende 1, derece memur emeklisiyim.oğluma yeşil pasaport çıkartabilirmiyim. selamlar.

 197. Merhaba. Ben 25 yasindayim, babam 4/1i ancak vefat etti, evli degilim ve yetim maasi aliyorum. Suan bi iste calisiyorum ve sigortam yatiyor ancak babamin tabii oldugu kanuna gore iskur ve evlilik ve devlet memuru disindaki durumlar disinda babamin yetim maasini almaya devam edecekmisim, benim yesil pasaport almaya hakkim var mi?

 198. 38 yaşındayım. Babamdan yetim aylığı alıyorum. Daha önce SGK’lıydım ama 1 yıldır çalışmıyorum. Annem babam hayatta olmadığı için yalnız yaşıyorum. 2004 yılında, yaş sınırlaması yokken yeşil pasaport almıştım. Sonra işe girdiğimde lacivert pasaporta geçtim. Şimdi çalışmadığım için tekrar yeşil pasaport alabilir miyim?

 199. Merhabalar 26 yaşındayim yüksek lisans öğrencisiyim babam devlet memuru onun üzerinden yesil pasaport alabilir miyim ?

 200. 1 yıllık ziraat bankası çalisaniyim işçi kanununa tabiyiz . Pasaport çıkarabilir yaziyo simdimi belirli bi yil geçmesi gerekiyomu

 201. Ben ailemden ayrı bir şehirde öğrenciyim ikametim ailemin bulunduğu yerde değil okuduğum şehirde 19 yaşındayım babamın yeşil pasaportu var bende bu haktan yararlanabilir miyim?

 202. 17 yasinda alinca 18 e girdiginde pasaport gecersiz mi oluyor.

  Univeriste ogrencisi olunca farkli sehirde olunca alabilirmiyim yada herhangi bir iste calissam okurken

  1. yaş ile ilgili yazıdan bilgi alabilirsin.

   farklı şehirde olsan da eğer öğrenciysen sıkıntı yok

   1. Yas 18 e kadar alabilirsiniz diyo 17 de alsam 18 yasina girince pasaport gecersiz mi oluyo burayi anlayamadim tam

    1. Yeşil pasaport sahibinin “25 yaşın altındaki, ebeveyn ile ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan veya öğrenci olan (öğrenci olduklarını belgelemek suretiyle) çocuklara veriliyor”

 203. Babam yeşil pasaport hak etmis bir memurdu.vefat etti.o vefat ettiginde ben evliydim.vefat edeli 13 yil oldu.fakat ben şuan eşimden ayrildigim icin babamin maasindan faydalaniyorum.yeşil pasaport hak ediyormuyum.nereye müracaat etmem gerekiyo

  1. Evet, babanızın yeşil pasaport hakkından faydalanabilirsiniz. Yukarıda anlattığımı prosedürü izleyerek başvurabilirsiniz

 204. merhaba benim yeşil pasaportum var yabancı bayanla evleneceğim o ne zaman yeşil pasaport almaya hak kazanır.?

 205. 6728 Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla İhracat yapan firmalar, 7. maddesine göre son üç yıllık ihracat tutarının Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu ortalamaya sahip olan ortaklar yeşil pasaport alabiliyorlar ( bundan ortağın firmayla bağlantılı olmayan eşi de faydalanabiliyor mu ? ) anlamında yazılı bir kaynak elimize ulaştı. Bu konuda nereden asıl bilgiye ulaşabiliriz. bu konudaki son haberler hakkında siz bilgi verebiliyor musunuz ? Önemli teşekkürler.

  madde 7/15/7/1950 tarihli ve 5682sayılı pasaport kanununun 14. maddesinin A bendi.

  1. İyi günler,

   Aile bütünlüğünün bozulmazlığı evrensel insan hakları bildirisinde tüm devletlerin kabul ettiği bir hüküm olduğundan ve genelde vize, pasaport, yurt dışında oturum gibi durumlarda bu hüküm nedeniyle tüm aile bireylerine aynı haklar verildiğinden muhtemelen yeşil pasaportta da aynı uygulama vardır. Ama Emniyet Müdürlüğü’nden teyit etmenizi öneririm. Bizimle de paylaşır mısınız lütfen?

 206. Annem babamdan yeşil pasaportlu astsubay eşi babam vefat etti annem şu an yüzde 90 engelli ben oğluyum ben bakıyorum 46 yaşındayım yeşil pasaport alabilirmiyim

  1. Sanmıyorum Murat 🙁
   Ama belki anneni tedavi amaçlı yurt dışına götüreceğiniz iddia ederek zorlayabilirsin ama pek şans vermiyorum. Dene yine de

 207. belediyede halen calısıyorum. bordroda emekli sandığı derecem 1/2 hakediş 5/1 ayrıyetten 5. derece mühendis kadrosu yazıyor . yeşil pasaport icin 1. 2.3. derece olmamız gerekiyor deniliyor. peki hangisine göre emekli sandığımı hakedişmi?

 208. Merhaba ben devlet kurumunda taseronum hala daha 10 yıllık pasaport yeni çıkardım ama ben yeşil pasaport almak istiyorum bana verirlermi kadrolu değilim devlet kurumun taşeron guvenligim

  1. Hayır, 1,2,3. derece de kadrolu ya da müadili olmadığınız için malesef yeşil pasaport kriterlerini karşılamıyorsunuz

 209. Merhabalar,

  Annem ve babam memur, 22 yaşındayım ve ikamet ettiğim yerin dışında öğrenciyim. 3 Ay sigortalı çalışmışlığım var fakat şu an öğrenciliğime devam etmekteyim. Bazı yerlerde sadece 18 yaşını geçen kız çocuklarına yeşil pasaport verildiğini okudum peki ben alabilir miyim ?

 210. Annem devlet memuru ve ben eğitimden dolayı ailemden ayrı (Türkiye’de) yaşıyorum. Başvuru için gerekli dilekçeyi annemin mi yapması gerekiyo? Ayrıca yeşil pasaport’un süresinin artması cüzdan maliyetinde artışa yol açar mı?

  1. Sevval Selam
   – Annenin çalıştığı kurumdan yeşil pasaport hakkı olduğuna dair senin için dilekçe alması gerekiyor. Annen kızım için derse kurumuna onlar nasıl düzenleyeceklerini bilir.
   – Artık pasaport süreleri uzatılmıyor. Yeni pasaport çıkartılıyor. Her seferinde cüzdan bedeli alınıyor

   1. Ailem gerekli tüm işlemleri (defter parasının ödenmesi, vergi dairsine onayı vs) halledip bana direkt pasaportu gönderebilirler mi? Ehliyetim var parmak izini tekrar almazlar

    1. Kendi başvurunuzu kendiniz yapmalısınız.
     Randevuya gittiğinizde teslim adresi ve alacak kişinin kimlik bilgilerini veriyorsunuz. Onlar teslim alıp size yollayabilirler ya da kendinize yollatabilirsiniz

    2. Başvuruyu bizzat kendiniz yapmalısınız.
     Ama gerekli evrak ve ödemeleri aileniz halledebilir

 211. Ben 39 yaşındayım eşimmdem ayriyim ailemle yaşıyorum babam emekli memur babamdan dolayı yeşil pasaport alabilirmiyim en kısa zamanda cevabınızı bekliyorum teşekkürler

 212. Ben bugün emniyeti aradım yeşil pasaport için babam 1.dereceden memur ve sigortam yok ailem le yaşıyorum 23 yaşındayım öğrenci olmam gerektiğini söylediler. Tekrar araştırdım Yen’i yönetmeliğe göre alabiliyorum diye okudum. Alabiliyormuyum alamıyormuyum ?

 213. Iyi gunler.esim iki ay once yesil pasaportta hak kazandi fakat viz arabamizdan dolayi gelen mahkemesiz icra bildirimi var.arabanin taksitini her ay duzenli oduyoruz ama bunu tedbir amacli oldugunu soylediler.bu durum pasaport cikarmaya engel midir acaba.

 214. Ben bugün emniyeti aradım yeşil pasaport için babam 1.dereceden memur ve sigortam yok ailem le yaşıyorum 23 yaşındayım öğrenci olmam gerektiğini söylediler. Tekrar araştırdım Yen’i yönetmeliğe göre alabiliyorum diye okudum. Alabiliyormuyum alamıyormuyum

 215. Yeşil pasaportu devlet iş adamlarına vermesi lazım.İnsanların ticaretin önü açılsın ülkemiz dünya pazarına dağılsın. Yoksa kimse yanlış anlamasın ama affınıza sığınarak şunu belirteyim tabiki öğretmenlerimiz baş tacıdır ülkemiz için demirbaştır ama yinede bir öğretmen yerine vatanına milletine fayda sağlayacak iş adamlarına yeşil pasaport verilmesi daha yerinde olur.

 216. Merhaba..

  Babam 1/4 devlet memuru. Ben 32 yaşındayım.

  Büyük bir şirkette yönetici olarak çalışıyorum.

  Yurt dışında iş imkanlarını değerlendirebilmek açısından Yeşil Pasaport alabilme hakkım var mıdır ?

  Teşekkürler,

  1. Malesef çalışma hayatına atılmış çocuklar babalarının yeşil pasaport hakkından faydalanamıyor.

 217. Babam 1. Derece devlet memuru ben 22 yaşındayım ve okulum geçen yıl bitti sigortam filan yok çalışmıyorum yeşil pasaporttan yararlanabiliyormuyum acaba ?

 218. Mrb. Ben 4-3 ünde devlet memuruyum. Saglik bakanlığında doktorum. 3. Dereceden istifa etmeyi düşünüyorum. Yeşi̇l pasaport hak ettikten sonra istifa edersem yeşil pasaportum bordoya döner mi ?

 219. Merhaba devlet iscisiyim Tsk da çalışıyorum milli savunma Bakanlığına bağlıyim yeşil pasaport alabiliyormuyum?

 220. 25 yaşındayım memurum ama 1.dereceden değil ama üniversite de de okuyorum öğrenciyim yeşil pasaport alabilir miyim

 221. 27 yaşındayım, emekli sandığından yetim aylığı alıyorum,calisiyorum ve ailemle yaşıyorum yeşil pasaport alabilmek için 25 yaş altı şartının taşımak da gerekiyor mu?

  1. Yazının Aile Sebebiyle Yeşil Pasaport Kimlere Verilir? bölümünden bilgi alabilirsiniz. Yetim maaşı gelir sayılmıyor. Şartları karşılıyorsanız 27 yaşında olsanızda alabilirsiniz

 222. Ben 22 yasindayim calismiyorum ve okulum yeni bitti babamdan dolayi yesil pasaportum vardi ama onunda gecerlilik süresi doldu yenisini alabilir miyim

  1. Yazının Aile Sebebiyle Yeşil Pasaport Kimlere Verilir? bölümünden bilgi alabilirsiniz.

 223. Maaş aldığım derece 3/1, bordro böyle ancak kurumda 3 lük kadro bulunmadığı için yükseltmeyi yeşil pasaport alabilirmiyim.

   1. Bende 35 yaşındayım işsizim babamdan emekli aylığı alıyorum bugün başvuru icin sordum alamayacağımı söylediler

 224. ben 2009 da yesil pasport almıştım yenilemek istemiştim ama kurum 2012 de yeni yasayla en az lise mensunlarına verilecek diyor

  1. Eskiden kazanılan haklar normalde geçerliliğini korur ama biz de konuya dair kesin bir bilgi yok malesef

 225. Eşimden dolayı(1.derece devlet memuru) yeşil pas.var ama 12.ayda 5. Yılı bitiyor ve bu arada bu ay boşandık,ben pas.süresini nasıl uzatabilirim?

   1. uzatmasanız bile yurt dışına çıkış yapamazsınız ohal nedeniyle kurumdan yazı almanız gerek bildiğim kadarıyla

 226. Babamın iş durumundaki derecesi dolayısıyla yesil pasaport alma hakkımız var.Ben 20 yasindayim ve bu sene açık ögretimden üniversiteye basladm yesil pasaport alabilir miyim?

   1. Merhaba babam emekli asker yeşil pasaportu var ben boşandığım zaman babam üzerinden yeşil pasaport alabilir miyim acaba ?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir