YEŞİL PASAPORT NEDİR & KİMLERE VERİLİR (HUSUSİ PASAPORT)

Yeşil Pasaport Nedir? Yeşil pasaport, bordo pasaporttan farklı olarak daha fazla dolaşım gücüne sahip olan bir pasaport türüdür. Peki, kimlere verilir? Kabaca “Yeşil pasaport devlet memurlarına verilir” diye bilinir ama bu fazla geniş bir açıklamadır. Aslında kamu görevlilerinin sadece %4’lük bir bölümü yeşil pasaporta adaydır. Bunların kimler olduğunu ve nasıl yeşil pasaport çıkartabileceklerini aşağıda detaylıca anlattık.

Yeşil pasaportun dolaşım gücü: Dünyadaki 195/6 ülkenin (bazı ülkeler bazı ülkeleri tanımıyor) sizce kaçına yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz ya da kapıda veya online vize ile kolayca gitme avantajı vardır? Kopya çekmeden bi tahmin etmeye çalışın bakalım…Bir tahmin yürüttüyseniz, artık söylüyoruz: 160 ülkeye!! Bu inanılmaz bir rakam. Bu kadar güçlü pasaport dünyada çok az ülkede var. Kıyaslayacak olursak, bordo pasaportun 102 ülkeye, Amerikan pasaportunun 174, Rus pasaportunun 105, İsrail pasaportunun 147, Çin pasaportunun ise 52 ülkede dolaşım kolaylığı var.

YEŞİL PASAPORTU KİMLER ALABİLİR? (HUSUSİ PASAPORT KİMLERE VERİLİR)

Yeşil pasaport, bazı kamu görevlilerine (memurlar ve kamu görevlileri farklı), eski bürokratlara veriliyor. Bunlar:

– 1., 2. ve 3. derece kadrolarda bulunan veya sözleşmeli devlet memurlarına,

Yeşil pasaporta başvurabilmek için önce devlet memurlarının belli bir kıdeme ermesi gerekiyor. Bu kıdemin “derece ve kademe olarak” bir hesabı var. En yüksek derece 1’dir, en düşük ise 13. Ama mesleğe başlayan tüm memurlar 13 dereceden başlamaz. Kişilerin askerlik durumuna, kaç sene okuduğuna, vb faktörlere göre başlangıç derecesi değişir. Mesela lisans mezunları mesleğe 9 derece 1 kademe olarak başlar, bu da 9/1 olarak ifade edilir. 1. senesinin sonunda kişi 1 kıdem ilerler ve 9 derece 2 kıdem, yani 9/2 olur. Derece ise, sicilinde bir olumsuzluk olmaması halinde 3 yılda bir ilerler. Bu hesaba göre 1., 2. ve 3. dereceden kadrolu memurlar yeşil pasaport almaya hak kazanır.

–  TBMM eski üyelerine,

Yani görevini tamamlamış millet vekilleri (görev sürelerinde siyah pasaport kullanıyorlar).

–  Eski bakanlar,

Görevlerine devam ederken siyah pasaport kullanıyorlar. Görevlerinin bitiminde yeşil pasaporta geçiyorlar.

– 1.,2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan diğer kamu görevlilerine,

Devlet memuru ve kamu personeli farklı şeyler mi derseniz, bu madde, devlette kadrolu olmayan, ancak sözleşmeli çalışan personeli ifade ediyor. Bu personel içinden 1,2 ve 3. derece kadro karşılığı olanlar da yeşil pasaporta hak kazanır.

– Kadro derecesi 1.,2. veya 3. derece iken emekliğe ayrılan veya görevden çekilen memur ve diğer kamu çalışanlarına,

Yukarıda bahsi geçenler emekli olduktan sonra da yeşil pasaport ayrıcalıklarını korurlar. Aynı şekilde görevlerinden kurum tarafından çekirlerse de yeşil pasaport haklarını korurlar.

– Görevleri süresince olmak kaydıyla büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarına,

Aktif olarak başkanlık yaptıkları süre boyunca, bu belediye başkanlarına da yeşil pasaport verilir.

– 1. derece kadro ile emekli olan belediye başkanlarına,

Yukarıda saydığımız belediye başkanları görevden ayrıldıklarında pasaportları bordo pasaporta döner. Ancak 1. derece kadroyken emekliliğe ayrılan belediye başkanları yeşil pasaportlarını korurlar.

–  Devlet sporcusu ünvanını taşıyan atletlere,

Hangi spor branşı olduğu fark etmez, ülkeye başarı getirdiği için devlet sporcusu statüsü verilen sporculara hem aylık bağlanıyor, hem de yeşil pasaport veriliyor.

–  Eskiden devlet bankaları olup, sonradan özelleştirilen Halk Bank, Ziraat Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından şu kişilere;

Özelleştirmeden önce yeşil pasaport hakkını elde etmiş olanlar,
Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olanlar,
Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak, Kamu görevlisi olanlar,
4603 Sayılı İş Kanununa tabi olanlar.

–  Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp, emekli kesenekleri 1.,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ve bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurlarına

… veriliyor.

İhracat ile uğraşan iş adamlarına verilmesi için de bir yasa var.

Bakanlar Kurulu  22.03.2017 tarihinde “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar”a dair aşağıdaki yasayı çıkarmış:

Son üç takvim yılında (2019, 2020, 2021) yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların üzerinde olan ihracat yapan firma temsilcilerine yeşil pasaport veriliyor. 

NOT: Son üç takvim yılında yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon dolar arasında olan firmalara 1,
10-25 milyon dolar arasında olan firmalara 2,
25-50 milyon dolar arasında olan firmalara 3,
50-100 milyon dolar arasında olan firmalara 4,
100 milyon doların üstünde olan firmalara ise 5 yetkilisine hususi damgalı pasaport veriliyor.

-Bu yasa devlete karşı şu suçlardan birisininden hüküm giymemesi durumunda geçerli:
Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık.
-Diğer suçlardan hüküm giyenler, Bakanlar Kurulu’nun belirlediği miktarı tutturuyorsa yeşil pasaport alabilecek.

Hususi damgalı pasaporta başvurmak için, Ekonomi Bakanlığı’nın Talep Formu ‘nu doldurup, üyesi olduğunuz İhracatçı Birliği’ne gitmelisiniz.

Aile Sebebiyle Yeşil Pasaport Kimlere Verilir?

Yeşil Pasaport sahibiyseniz sizin sayenizde bazı aile bireyleri de Yeşil pasaport hakkından yararlanabiliyor. Bunlar:

– Eşiniz,
– 18 yaş altı çocuklarınız,
– 25 yaşın altındaki, hak sahibi ebeveyn ile ikamet eden, evli olmayan, sigortalı iş sahibi olmayan (öğrenim nedeniyle yapılan kısa süreli stajlarda sigortalı olmak sayılmıyor) ve öğrenimine devam eden (öğrenci olduklarını belgelemek suretiyle) çocuklarınız veya,
– Yaşı kaç olursa olsun, zihinsel, ruhsal ya da bedensel engelli çocuklarını eğer sizinle  ikamet ediyor, bekar ve işsiz ise sizin yeşil pasaport hakkınızdan faydalanabiliyor. Ancak engellerini tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmekte.

Eşler için şartlar

Eşi dolayısıyla yeşil pasaport alma hakkına sahip kişiler, eşlerinin halihazırda hiç pasaportu olmasa bile kendilerine yeşil pasaport çıkarabilirler.

Çocuklar için şartlar

Çocuklar, öğrenimlerine devam ettikleri sürece 25 yaşına kadar pasaportlarını kullanabilirler. Öğrenimleri sona erince bu durumu bildirmek ve yeşil pasaportlarını iptal ettirmek zorundadır. Kız çocuklar da 25 yaşın altında iken evlenirlerse yeşil pasaport statüleri sona eriyor.

Ebeveynlerinden dolayı yeşil pasaport sahibi olma hakkına sahip çocuklar, ebeveynlerinin halihazırda hiç pasaportu olmasa bile kendilerine yeşil pasaport çıkarabilirler.

Ebeveynlerinden dolayı yeşil pasaport sahibi olan çocuk, yaşı müsait olsa da çalışmaya başlayıp SGK üyeliği başladığında pasaportunu iade etmek zorundadır.

Ebeveynlerinden dolayı yeşil pasaport sahibi olan öğrenci kişi, eğer ki ailesinden başka bir şehirde eğitim görüyorsa ve yeşil pasaport süresi bittiyse, bulunduğu şehirdeki nüfus müdürlüğünden randevu alıp kendisi başvuru yapabilir. 

Yeşil pasaportlu ebeveynin vefatı durumunda
Vefat eden ebeveynden dolayı bağlanan emekli aylığı ile (yetim maaşı) çocuklar iş sahibi olarak değerlendirilmiyor. Yani, eğer yukarıdaki şartları karşılıyorsanız yetim maaşı yeşil pasaporta engel teşkil etmez.

Yeşil Pasaport Ne Kadar Süreliğine Verilir?

Yeşil Pasaportun süresi, bağlı olduğunuz kurumdaki amirinizin başvurusu ile en az 6 ay en fazla 5 yıl olmak üzere İçişleri Bakanlığınca belirleniyor. Not: Mayıs 2022 itibari ile 5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıktı.

YEŞİL PASAPORT NASIL ÇIKARTILIR?

Eğer yeşil pasaporta aday olabileceğinizi düşünüyorsanız başvuru işlemlerini ve gerekli evrakları Yeşil Pasaport Nasıl Alınır? yazımızdan öğrenebilirsiniz.

YEŞİL PASAPORTUN AVANTAJLARI

Yeşil pasaportun iki avantajı var:

1-) Pasaport harcından muaftır. Bordo pasaportlular defter bedeli ve pasaport harcı olmak üzere 2 farklı ücret öderler. Yeşil pasaport çıkaranların tek ödemesi gereken bedel 790 TL‘lik defter bedelidir. (2024 yılı için.)
2-) Bazı ülkelere vizesiz giriş yapabilmek. Bordo pasaportla vizesiz girilebilen ülke sayısı 102 iken, yeşil pasaportun 160’tır. Bordo pasaportluların vizesiz gidemediği Schengen ülkelerine yeşil pasaport sahipleri vizesiz gidebilirler.

Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkelerin eksiksiz ve güncel listesini görmek için tıklayın.
Bordo pasaport ile vizesiz gidilebilen ülkeleri görmek için Vizesiz Ülkeler yazımızı inceleyebilirsiniz.

ÖNEMLİ: Yeşil pasaporta vize istemeyen ülkelere vize almadan girebilirsiniz ancak mutlaka pasaportunuzun en az 3 ay daha geçerliliğinin olması gerekir.

YEŞİL PASAPORT İLE VİZE BAŞVURUSU

Yeşil Pasaport sahibiyseniz, ve vizeye başvuracaksanız, ülkeye giriş için yine en az 3 aylık pasaport geçerliliğinizin olması bekleniyor. Hatta 6 aylık geçerlilik arayanlar bile var.

Yani bu geçerlilik süresinin, sizin ziyaretinizi kapsaması yetmiyor: Örneğin, 1 Ocak 2024’te Schengen ülkelerinden birine giriş yapacak ve 20 Ocak’ta çıkış yapacaksanız, pasaportunuzun süresinin en az Nisan 2024’e kadar geçerli olması bekleniyor. Sizin bu durumda vize başvurunuzu Aralık’ta tamamlamanız lazım.

Bazı devletlerin ülkeye girişte resmi pasaportlarda aradığı minimum geçerlilik sürelerini öğrnemek için tıklayın.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN YEŞİL PASAPORT ALIR?

Devlet kurumlarında çalışan öğretmenler, belli bir kıdeme erdikten sonra yeşil pasaporta hak kazanır.

Diğer memurluklarda olduğu gibi derece ve kademe sistemi öğretmenlikte de mevcut. Öğretmenlerin de diğer memurlar gibi, yeşil pasaport alabilmeleri için kadro derecelerinin 3, 2 ya da 1 olması gerekiyor.

Öğretmenler göreve 9 derece, 1 kademe ile başlar. Bu 9/1 olarak ifade edilir. En yüksek derece 1’dir. Yani aslında yükseldikçe, derece düşer.

Olumlu sicil alan hocaların her yıl kademesi 1 artar. Kademe 3 olduktan sonraki yıl 4 olmaz. Onun yerine öğretmenin derecesi 1 sayı azalır (yani bir rütbe yükselmiş olur). Yani 9/3 olan bir öğretmenin bir sene sonraki derece kademesi 8/1 olur. Meslekten önce okunan hazırlık sınıfı ve üst üste alınan olumlu siciller kademe ilerlemesini olumlu olarak etkilerken, bazı disiplin cezaları da kademe ilerlemesini olumsuz olarak etkiliyor.

Bir öğretmen ortalama olarak her bir derecede 3 yıl çalıştığı için, öğretmenin 3. dereceye varması yaklaşık olarak 15 yıl sürüyor. Bu sürenin sonunda 3. dereceye ulaşan öğretmen yeşil pasaport almaya hak kazanıyor.

pasaport-nasil-cikarilir

1.213 Comments

 1. Merhabalar kolay gelsin ben şuan çalışıyorum askeri personelim ben bu yeşil pasaport için derece kademeyi beklemek zorundamiyim 3 e düşene kadar şimdiden tesekurler

 2. Merhabalar,
  Yeşil pasaportum(öğretmen çocuğuyum) var 2025 yılına kadar geçerli,
  aynı zamanda öğrenciliğim devam etmekte, 25 yaşının altındayım.
  Fakat sigortalı olarak çalışıyorum.
  Önümüzdeki ay almanya seyehatim olacak.
  Sigortalı olmam yeşil pasaportu kullanmama engel teşkil eder mi?

  İnternette çok fazla araştırma yaptım ve sigorta yapılması durumunda pasaportun iptal edileceği hakkında yazılar okudum. Sizin de iptal olmayacağı üzerine yazdığınız yazılar var.

  Eğer beni bu konuda aydınlatırsanız çok sevinirim.

  İyi Günler Dilerim.

 3. Merhaba 4 / 3 kademe devlet memuruyum. 1 yıl sonra yeşil pasaport almaya hak kazanıyorum. 1 yıl ücretsiz izin alırsam seneye yeşil pasaport alma hakkım doğar mı yoksa bu süreyi çalışarak geçirmek zorunlu mu ?

  1. 1 yıl ücretsiz izin alırsanız derece kademe ilerlemesi olmaz. Kaldığınız yerden devam edersiniz

 4. 15 yıllık memuriyet sonrası bugün pasaportlar elimize ulaştı :)) yıllardır bu siteye bakardım artık benimde yeşil pasaportum var

  03.08.2023 tarihinde başvurduğumuz pasaportlar 07.08.2023 tarihinde evimize teslim edildi

  Nüfus müdürlüğünde ki memurlar gayet güler yüzlü ve iyiydi ve yeşil pasaport başvuru günü aynı gün basılıp PTT ye kargoya veriliyor.

 5. merhaba,
  ben 22 yaşındayım, öğrenciyim, aynı zamanda son 1 aydır part-time olarak bir yerde çalışıyorum. yeşil pasaportum geçerli oluyor mu?

 6. Merhaba, kız çocuğuyum öğrenim görmüyorum 19 yaşındayım. Hala babama bağımlıyım. Babam devlet memuru. Öğrenim görmediğim için babamın yeşil pasaport hakkından yararlanabiliyor muyum?

   1. Var. Emin olmadığınız konularda insanları lütfen yanlış yönlendirmeyin. Neye dayanarak bunu söyleyebiliyorsunuz? Nüfus Müdürlüklerinin sayfasında şartlar çok açık belirtilmiş. 25 yaşına kadar öğrenciliği devam ediyor olmak, evlenmemiş ve sigortalı bir işte çalışmıyor olmak.

  1. En azından Açık Öğretim Fakültesine yazılın çünkü öğrenci olma şartı var. 25 yaşına kadar öğrenci, evlenmemiş ve sigortalı bir işte çalışmıyor olmanız gerekiyor.

 7. Merhaba, yeşil pasaport sahibiyim ama seyahat edeceğim süreçte pasaportumun geçerlilik süresi 5 ay kalmış olucak. Avusturya konsoluslugunu aradım ve dönüşünüz itibariyle pasaportunuzun 3 ay daha geçerliliği olması gerekir dediler girişimle ilgili net bişey soyleyemediler. Avusturya’ya girişte bi sorun yaşar mıyım? Benim durumumu yaşamış olanlar ve admin cevaplayabilirseniz çok memnun olurum.

  1. Merhaba herhangi bir sorun yaşadınız mı?

   Benimde giriş ve çıkış yaptıktan itibaren 4.5 ay kalmış olacak bir problem oldu mu?

 8. Merhaba
  Ben 15 Eylül’de 25 yaşımı doldurmuş olacağım. Yani 25 yaşımı doldurmaya 2 ay kaldı. Bende yeşil pasaport hakkımı kullanmak için başvuru yaptım. Bütün şartları yani öğrencilik vs. yerine getirebiliyorum. Bugün yeşil pasaport işlemlerimi yapan memur , işlem sırasında pasaport çıksa bile gideceğim ülkede yaşımdan dolayı problem olabileceğini söyledi. Bildiğim kadarıyla en az altı aylık pasaport veriliyor. Ben Finlandiya’ya gitmek istiyorum ve Finlandiya 3 aylık pasaport süresine kadar kabul ediyor. Yani görevli memur, 25 yaş sınıra çok yakın olmamdan dolayı Finlandiya’da havalimanında sorun yaşayabileceğimi söyledi. Şimdi kafam karıştı bir tarafta 6 aylık pasaport verilmesi ile Finlandiya’nın 3 aylık pasaport süresine kadar kabul etmesi; diğer tarafta 25 yaş sorunu… Yardımcı olursanız çok sevinirim. Nasıl hareket etmeliyim?

 9. Merhaba ben 29 yasındayım..rahmetli babam yeşil pasaport sahibiydi memur emeklisiydi…ablamın oglu benim adima kuruma sormuş yeşil pasaport alabiliyormu annem diye memurda alabilir demiş lakin bu 25 yaş olayini bi türlü anlıyamadım bu öğrenciler vs icinmi gecerli yoksa bende alamıyormuyum bu yeşil pasaportu ?

  1. Merhaba babanızdan size geçen haklar 25 yaşına kadar devam ediyor 29 yaşında bu hakkınızı kaybetmiş oluyorsunuz ancak anneniz rahmetli babanızdan dolayı hayatı boyunca yeşil pasaport hakkını devam ettirebiliyor.

 10. merhaba kendim çalışanım ve yeşil pasoport sahibiyim anneme yeşil pasoport alabiliyormuyum teşekkür ederim

 11. Merhaba
  Ekim 18’de 25 yaşıma gireceğim. Gerekli şartları yerine getirdiğimde temmuz ortasında yeşil pasaport çıkartsam bile yurtdışına gidemeyeceğimi söylediler. Çünkü doğum günüme 3 ay kalmış olacağı ve pasaport süremin 3 aylık olacağını duydum. Avrupa ülkeleri de zaten 3 aylık pasaport süresine bildiğim kadar izin vermiyor. Sizce durum böyle mi?

  1. Merhaba 3 aylık verilen bir pasaport süresi yok siz temmuzda bile başvuru yapsanız size en az 6 aylık pasaport verilir ki bununla da 6 ay olmasa da 3 ay geçerli pasaport arayan Avrupa ülkelerine girebilirsiniz.

   1. Peki yeşil pasaport için gerekli şartları yerine getirdiğimde, 25 yaşını doldurmaya 1 ay kalsa bile yeşil pasaport çıkartabiliyor muyuz?

   2. Yeşil pasaportların süresi 5 yıl dı. şimdi 10 yıla çıktı öğrenci iseniz ve 25 yaşın altında iseniz ailenizden dolayı size 10 yıllık pasaport veririler. 25 yaşına girince nüfus müdürlüğüne bildirip pasapotunuzu iptal ettirmeniz gerekir son güne kadar kullanabilirsiniz. ülkelerin geçerli pasaport listesini dış işleri bakanlığının sitesinde bulabilirsiniz

 12. Oğlum 25.03.2005 doğumlu yeşil pasaportu var.bugun 16.06.2023 liseden mezun oluyor.ögrenciligi bitmiş olacak.
  Temmuz veya Ağustos ayında Fransa ya yeşil pasaportu ile gidebilirmi.ögrenci olmadığı için gidemez mi?
  Teşekkür ederim.

 13. İyi günler dilerim.Yeşil pasaportum var süresi 2025 yılında bitiyor.Fakat temmuz ayında öğrenciliğim sonlanacak 2025 yılına kadar kullanmaya devam edebilir miyim,öğrenciliğim bittiği için pasaport kontrolünde sıkıntı yaşar mıyım?

 14. Ben 19 yaşındayım üniversiteyi kazanamadım geçen sene onun için mezuna bıraktım şu anda yeşil pasaport alabiliyor muyum yoksa üniversiteye yerleşmeyi beklemem mi gerekiyor

  1. Merhaba e devlette aktif öğrenci gözükmeniz gerekiyor yeşil pasaport alabilmek için.

 15. Merhaba kızım 19 yaşında yeşil pasaport çıkardık iki ay önce yaz tatilinde kafe de çalışacak sigortalı pasaportu geçersiz olur mu teşekkürler

  1. Merhaba şimdi sorun olmaz ama 19 + 5 sene gecip de 24 olduğundan 1 sene daha hakkı var ve o 1 senelik hakkı riske girebilir sigorta başlangıcı yapıldığı için. Yine de o zamana kadar ne olur ne biter bilemiyoruz mevzuatta.

 16. yeşil pasaportun süresi bitiyor ama 25 yaşıma yeni gireceğim pasaportun süresini uzatma hakkım var mı yoksa 25 yaşına girince direkt hakkım bitiyor mu

 17. şu an 21 yaşındayım annemden dolayı yeşil pasaporta başvuracağım, 1 ay sonra mezun olacağım ama yüksek lisans başlamayı düşünüyorum,bugün alsam 25 yaşından sonra da bu pasportu kullanabilirmiyim kullanım süresi ne kadar

  1. Merhaba 25 yaşını doldurana kadar kullanabilirsiniz daha fazla kullanamazsınız.

 18. Merhabalar, liseden mezun olduktan sonra yurt dışı üniversite kabulünü alacağım süre aralığında (3,4 ay) yeşil pasaport ile yurt dışına çıkabilir miyim? Öğrenci gözükmeyeceğim için sorun yaşar mıyım?

  1. Merhaba sorun yaşamazsınız, sorunu sadece yeşil pasaport çıkarttırmak isteseydiniz yaşardınız ki sizin zaten var.

 19. Merhaba yeşil pasaportum 7 Kasım 2023 te bitiyor. Eylül de Avusturya ya gideceğim ve 3 ay vize şartı bulunduğunu yeni öğrendim. Yeşil pasaport hakkım bitmesine rağmen 1 aylık vize alabilme ihtimalim va mı

  1. Merhaba 25 yaşını geçmediyseniz uzatmaya başvurabilirsiniz eğer 7 Kasım 2023 sonrası yeşil pasaportunuz tamamen bitiyorsa da yapacak bir şey yok ne yazık ki bordoya geçip vize almalısınız. En olmadı tatilinizi öne çekmeyi düşünebilirsiniz.

 20. Merhabalar bordo pasaporta sahibim. Aynı zamanda babamdan dolayı yeşil pasaport hakkım var ve çıkartmak istiyorum. Bekarım, işsizim ve ailemle ikamet ediyorum basvurumda yararlanabileceğim haklar arasında mı?

  1. Merhaba en önemli kriter yaşınız.Eğer 25’ten büyükseniz babanızdan gelen hakkınız bitmiş demektir.

 21. 26 yaşındayım.annemden dolayı yeşil pasaport hakkım vardı.şuan ilk üniversitemin lisans bölümündeyim.yeşil pasaport hakkım var mı ? 25 yaş sınırını lisans okuyan öğrencilerde muaf olma gibi bir durum var mı

 22. Merhaba hocam. Ben şuan 24 yaşındayım. Eylül ayında 25 olacağım. 25 olmadan yeşil pasaport almak istiyorum. Babam emekli polis memuru ve yeşil pasaportu var. Bende şuan Anadolu üniversitesinde aktif öğrenciyim ve 10 marttan itibaren 4c’den yararlanan emniyet personeliyim. 25. Yaşıma girmeden yeşil pasaport alıp Avrupa Seyehati yapmak istiyorum. Yıllık iznime Eylül 13’de hak kazanıyorum ve eylül 7’de 25. Yaşıma giriyorum. Şimdi sorum şu ki ben yeşil pasaport alabilir miyim? Alabilirsem eğer aldığım günden sonra 25. Yaş günüme girdiğim gün pasaport hakkım sona erecek mi? yahut pasaportu aldığım günden itibaren örneğin 6 ay 1 yıl 5 yıl sonraya kadar kullanma hakkım olacak mı? Bu konuyu uzun süredir merak ediyorum yardımcı olursanız çok mutlu olacağım. Tşkler.

  1. Merhaba doğum gününüzden 1 gün önce bile başvuru yapsanız size en fazla 6 ay ila 1 yıl arasında bir yeşil pasaport verilir zaten daha fazlası verilmez ne yazık ki

 23. İlk evliliğimden olan çocuklarım şuanki evliliğim sebebiyle hak ettiğim yeşil pasaporttan faydalanabilirler mi.

  1. Merhaba biz çocuklarınızın velayetinin yeşil pasaport hakkı olan kişide olması şartı var diye biliyoruz farklı bir şey öğrenirseniz bize de yazın 🙂

  2. Merhaba aynı durum bizdede mevcut, siz başvuru yaptınız mı? Sonuç ne oldu? Bilgilendirirseniz çok memnun olurum teşekkürler

 24. Merhaba, 21 yaşında öğrenciyim ve 2026ya kadar geçerli yeşil pasaportum var. Bu yaz para biriktirmek için çalışmak istiyorum 3 aylığına. Sigorta girişi yapılırsa pasaportumla alakalı sıkıntı çıkartır mı acaba?

  1. Merhaba sigortalı işte çalışıyorsunuz diye pasaportunuz iptal olmaz sadece yeni pasaport alamazsınız.

 25. Merhaba benim yeşil pasaportum var. Süresi 2024 de bitiyor. Fakat ben şahıs firması açtım. Bundan dolayı yeşil pasaportum düşüyor mu? 4B SSK ya tabiyim hala kullanabilir miyim yeşil pasaportumu?

  1. Merhaba 2014 teki bitiş tarhine kadar sorunsuz kullanırsınız ancak sonrasında uzatma vs yapamazsınız.

  2. Merhaba ben 20 yaşındayım yeşil pasaport çıkartmak istiyorum ancak seneye mezun olacağım. Öğrenciliğim bittiği için pasaportunu kullanamayacak mıyım yoksa pasaportun geçerlilik tarihine kadar mı kullanabilirim?

 26. Merhabalar, ben 22 yaşındayım 2019 da yeşil pasaport aldım aile faktörü ile
  ama geçen sene mezun oldum ve şuanda sigortalı çalışanım. Pasaportumda 2025 ocak ayına kadar geçerlidir yazıyor ben o geçerlilik tarihi bitene kadar öğrenci olmamam ve sigortalı olmam avrupa ülkelerine giriş çıkışlarda sorun yaratır mı?

  Cevap verenlere şimdiden teşekkür ederim.

 27. Merhabalar yeşil pasaport için tüm şartları sağlıyorum ama öğrenim durumu olarak açıköğretim de kayıtlıyım ama aktif öğrenci değilim ders kaydını yapmadığım ve harcını yatırmadığım için. E devlette öğrenci belgem gözüküyor. Yeşil pasaport çıkarabilir miyim ?

 28. Merhaba, eşimden ötürü yeşil pasaportum var. Eşimle boşandık, pasaportun süresi bitince artık kullanamayacak mıyım? Özel sektörde çalışıyorum. Kimseye sormamıştım, belki de şimdi bile kullanamıyor olabilirim! Bilgi verebilirseniz memnun olurum.

  1. Merhaba soyadınız değişti ise kullanamıyor olmanız gerekiyor zaten otomatik olarak kimliğinizdeki soyad ile pasaportunuzun uyuşması lazım. Ve boşanınca eşinizen gelen haklarınızı kaybediyorsunuz yeşil pasaporta dair.

 29. Merhabalar yeşil pasaport ile Almanya’da 3ay kaldıktan sonra yeşil pasaport ile Türkiye ye gelmeden Hollanda’ya ve başka bir Avrupa Birliği ülkesine geçiş yapabilirmiyim. Yoksa Türkiye gelip 153 günü beklemek zorunda mıyım

 30. Merhaba, bu temmuzda üniversiteden mezun oluyorum yani öğrenciliğim bitiyor fakat yeşil pasaportumun 2026’ya kadar süresi var. Bu pasaportla yurt dışına çıkış yapabilir miyim?

 31. merhabalar ben 17 eylül’de 25 yaşımı doldurmaktayım. şu anda elimde geçerli bir pasaport yok, yeşil pasaport hakkım da annemden dolayı bulunmakta. yeşil pasaport çıkarttığım takdirde yeni yeşil pasaportumun geçerlilik tarihi tam olarak doğum günüm mü olmakta daha ileri bir tarih olabiliyor mu?

  1. Merhaba 25 yaşını doldurmadan yeşil pasaporta başvuru yaparsanız size en az 6 aylık pasaport verilir.

 32. merhaba bu temmuzda 24 yasina girecegim yesil pasaport cikarmak istiyorum fakat benim soyle bir sorum var. pasaportu cikartirken on yillik pasaport alirsam 10 yil boyunca yesil pasaport mu olacak yoksa 25 yasindan sonra bordo pasaporta mi donecek?

  1. Merhaba size zaten isteseniz de 10 yıllık verilmez maalesef en fazla 2 senelik geçerli bir pasaport alabilirsiniz. Sonra gidip bordo çıkartmanız gerekir.

 33. Merhaba, ben 25 eylülde 25 yaşına gireceğim, hala öğrenciyim ve 27 haziranda hollandaya bilet aldım, 1 temmuzda döneceğim. Yeşil pasaport hakkım var fakat 27 hazirana 90 gün ekleyince 25 eylül oluyor. Ucu ucuna mı yetişiyorum yoksa yeşil pasaport yerine bordo pasaport ve vize mi çıkartmalıyım?
  Cevabınız için teşekkürler 🙂

  1. Merhaba yeşil pasaportunuzda yazan tarih neyse pasaportunuzun geçerlilik süresi bitiş tarihi de odur.

 34. Merhabalar, yeşil pasaportumun geçerlilik süresi 2024 Nisan ayına kadar , 25 yaşıma basacağımdan dolayı. Fakat yaklaşık 3 aydır sigortalı çalışıyorum. Pasaport kullanım sürem bitene kadar Avrupa’ya giriş çıkışlarda sorun yaşar mıyım ?

  1. Merhaba, herhangi bir sorun yaşadınız mı acaba, ben de aynı durumdayım bilgilendirirseniz çok sevinirim

  2. Ceren hanım sorun yaşadınız mı bizi de aydınlatırsanız seviniriz….

 35. Merhaba ben 19 yaşındayım. Benim babam gazi ve onun yeşil pasaport hakkı var ama bazı sitelerde sadece 25 yaşına ulaşmayan kız çocuklarının ve reşit olmayan erkek çocuklarının alabileceği söyleniyor. Beni bilgilendirir misiniz?

 36. Merhabalar babam memur emeklisi ve kendine yeşil pasaport alabiliyor bende 18 yaşından küçüğüm babam emekli olduğu için ben yaşil pasaport alabiliyormuyum?

  1. Merhaba babanız emekli de olsa siz de yeşil pasaport hakkından yararlanabiliyorsunuz.

  1. Merhaba ne yazık ki alamazsınız. Sadece kızınızın kendi kızı veya oğlu ile eşi onun üzerinden alabilir.

 37. Merhaba
  Babam 2015 ye emekli oldu yeşil pasaport hakkı vardı almadı 2. Derece idi mesleği diyelim.
  Ben 39 yaşında oldum tabi evliyim işim gücüm var başvuru hakkım var mı acaba sadece benim?

  Bı polise sordum veriyorlar dedi ama bende gitmedim. Randevu sisteminde zaten ismim çıkıyor acaba buda pozitif birşey mi?

  Kısaca başvuru yapabilir miyim?

  Şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba 25 yaşına kadar hakkınız vardı ancak 39 yaşında alamazsınız ne yazık ki.

 38. Merhaba. Şu an 24 yaşındayım ve yeşil pasaport sahibiyim.
  9 şubat 2024’te 25 yaşına gireceğim. Bu pasaportu kaç ay daha kullanabilirim? Bir başka yeşil pasaportlu arkadaşım 25 yaşına 6 ay kala yurt dışına çıkamıyorsun demişti ve doğruluğunu merak ettim. Sırf bu yüzden haziran-Temmuz arasında Almanya’ya 16 günlüğüne seyahat planladım. Eğer bu doğru değilse, sene sonunda bir daha çıkabilir miyim bu pasaport ile ?

  1. Merhaba kimi ülkeler 6 ay kimi ülkeler 3 ay seyahat tarihinizin bitiminden sonra devam eden pasaport geçerlilik sürenizin olmasını bekliyor. Gideceğiniz ülkenin şartına göre son bir çıkış daha yapabilir veya yapamazsınız.

   1. Merhabalar 19 yaşındayım, yeşil pasaportumun 2027 ye kadar süresi var lakin okuyor gözüktüğüm üniversiteden muhtemelen bu ay atılacağım. Mayısta da yurtdışına çıkmam lazım sizce bir sorun yaşar mıyım? Teşekkürler şimdiden

 39. Merhaba ben şuan 24 yaşındayım yeşil pasaport sahibiyim ve almanyadayım 50 gün daha kalma hakkım var ve geri dönecem kaç ay Türkiye’de kaldıktan sonra geri Almanya’ya gelebilirim?

 40. Merhaba ben anneme yeşil pasaport alabiliyormuyum acaba e devlette randevu alicaktim annem içinde randevu talebi açık görünüyor acaba alabiliyormuyum

 41. Merhaba 15 yaşında bir oğlum var. Annesi ile ayrıyız ve geçici velayeti annesinde. Benim yeşil pasaport hakkım var annesinin yok. Bu durumda oğluma yeşil pasaport alabilir miyim? Bunun için izlemem gereken yol nedir?

  1. Merhaba bizim bildiğimiz çocuğunuzun yeşil pasaport hakkı olması için velayetinin sizde olması gerektiği.

 42. merhaba ekim 1998 dogumluyum üniversite bitene kadar yeşil pasaport kullandım daha sonra bordo çıkarttırmak durumunda kaldım mart ayında yuksek lisansa basladım 25 yasımı 2024 ekimde dolduruyor olucam o nedenle yeşil pasaporta basvuruyorum bir sorun yasar mıyım ve sizce ne kadar sürelik çıkar?

 43. Merhaba, 21 yaşındayım okuyorum bu yıl babam üzerinden yeşil pasaport alacağım, bu pasaportu 25 yaşına kadar mı kullanabiliyorum ?

  1. Merhaba dediğiniz gibi 25 yaşınızı doldurana kadar kullanabiliyorsunuz.

 44. Merhaba 23 yaşındayım ve aile nedeniyle halihazırda 2 sene daha süresi bulunan yeşil pasaportum var. 1 aydır sigortalı olarak çalışıyorum. Bu martta parise gideceğim sigortam sorun çıkartır mı?

  1. Merhaba çıkaracağını sanmıyoruz aniden pasaportunuzu iptal eden bir durum olmaz.

  2. Merhaba, sıkıntı çıktı mı acaba? Ben de aynı durumdayım, tecrübeniz benim için oldukça önemli. Teşekkürler

  3. merhaba bende sizin gibiyim bir sorun yaşadınızmı sigrota girişi olmasına rağmen teşekkürler

 45. Merhaba 22 yaşındayım ve üniversiteden yeni mezun oldum yüksek lisansa başlayacağım babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?

  1. Merhaba yüksek lisansa resmi olarak başladığınızda, sgklı da çalışmıyorsanız alabilirsiniz 25 yaşınızı doldurana kadar.

 46. Selamlar. Çok sorulmuş fakat dolaylı yoldan. 25 yaşıma mart ayında gireceğim yani 1998 doğumluyum. Babamın bu sene kıdeme ulaşmasından dolayı gecikmeli olarak şuan yeşil pasaport alabiliyomuyum. 1998 mart doğumluyum. Daha önce bi kaç yerde sigortalı çalışmış olmam pasaport almama engelmi.
  Not:şuan çalışmıyorum ve öğrenciyim.daha önce yeşil pasaport almadım ilk defa başvuru yapcağım.

  1. Merhaba 25 yaşınızı bitirene kadar kanunen yeşil pasaport hakkınız varsa başvurabiliyorsunuz doğum gününüze 1 ay kalsa bile mümkün ancak sigorta konusu ayağınıza dolanır mı bilemiyoruz bizce her türlü bir şansınızı deneyin bir şey kaybetmezsiniz. Bu arada size en fazla 1 senelik yeşil pasaport çıkar maksimum bunu da göz önüne alarak bu yaz en azından seyahat edebilirsiniz bir yerlere. Sonra pasaport bitimine 6 ay kala da ne yazık ki gideceğiniz Avrupa ülkeleri kabul etmiyor. Pasaportunuzun geçerlilik süresinin en az 6 ay olmasını bekliyorlar. Yine de siz Mart ayında alsanız bir 6 ay boyunca dilediğiniz gibi gezme özgürlüğünüz olur.

 47. Merhaba , şu an 23 yaşındayım açıköğretimde üniversite okuyorum ve öğrenciyim babamdan dolayı yeşil pasaport kullanma hakkına sahibim aslında fakat şu an sigortalı olraka da çalışmaktayım 25 yaşının altında ve öğrenci olduğum için yine de bu hakkı kullabiliyor muyum emin değilim,bazı araştırmalarım sonucu bu durumun farklılık gösterebileceği yazıyordu,bu konu hakkında bilgiye sahipseniz ve yanıtlardanız çok mutlu olurum

  1. Merhaba şu an sigortalı çalışmanız engel teşkil edebilir dilerseniz bir arayıp sorun nüfus müdürlüğüne.

 48. Merhabalar ben 24 yaşında üniversite son sınıf öğrencisiyim. Annem emekli öğretmen ve yeşil pasaporta sahibim. Süresi dolan pasaportumu yurt dışına çıkmam gerektiğinden yenileteceğim. Fakat yurt dışına haziran ayında çıkacağım. Haziranın ikinci haftası diploma alacağım, birkaç gün sonra yurtdışına gitmem gerekiyor. Bu durumda yeşil pasaportum iptal olur mu hemen?

  1. Merhaba 25 yaşınıza kadar yani size verilecek olan 1 yıllık yeşil pasaportu sorunsuz kullanırsınız öyle hemen iptal durumu olmaz.

    1. Merhaba evet boşanma durumunda eş durumundan alınan yeşil pasaport hakkı da bitiyor.

 49. Öğretmenden, imamdan aranmayan unvan adalet bakanlığında katıp kadrosunda aranıyor. Acı ama gerçek. 2 sınıf devlet memuru olmak bu. 3 dereceye gel yesil.pasaport işte ve vermesinler, ayrımcılık değil mi

 50. İyi günler bir sorum olucaktı. Yorumlara bakınca burdan net cevap alabileceğimi düşündüm. Şuan 25 yaşındayım eylülde 26 olucam. Sigortalı çalışmadan önce babamın üstüne olduğum için yeşil pasaportum vardı ve yurt dışına gitmiştim. Sorularım karışık olucak biraz özür dilerim. 25 yaşındayım hala şansım varmı. Babam tekrar beni kendi üstüne alırsa yararlanabilirmiyim yeşil pasaportan. Şuan çalışmıyorum

  1. Merhaba pek mümkün değil gibi gözüküyor alsanız bile size en fazla 6 aylık bir yeşil pasaport verilir ki zaten yurt dışına çıkacağınız Schengen ülkeleri en az 6 aylık geçerli yeşil pasaportunuzun olmasını bekliyor. Fakat pasaportlar da en az 1 ayda geliyor derken zamanınız çok az. 25 yaşını da bitirmişsiniz anladığımız kadarıyla 26’nın içindesiniz. O nedenle de mümkün görünmüyor.

 51. Merhabalar,yeşil pasaport için randevu alırken kızımın yanında babamın ismi de belirdi. Bekar bir anneyim. Babamın kütüğüne tekrar gectiğim için mi öyle görünüyor? Yazdıklarınızdan yola cıkarak ve bildiğim kadarıyla babam bu haktan yararlanamıyor. Ben yine de sormak istedim. Babam benim yeşil pasaport hakkımdan yararlanabilir mi? Şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhaba ne yazık ki kendisi sizin üzerinizden yeşil pasaport alma hakkına sahip değil.

 52. Merhaba, 22 Nisan 2023’te 25 yaşıma gireceğim ve şuan yeşil pasaport sahibiyim, pasaport süresi dolmadan son kez yurtdışına gitmem istiyorum (Belçika, Çek Cumhuriyeti veya Avusturya) Acaba ay sonu bilet alıp uçmayı denesem 3 aydan daha az pasaport süresi olduğu için sorun çıkarmı? Böyle bir hakkım varken son kez kullanamamak çok üzer.. Fikirlerinizi ve alternatiflerini bekliyorum sevgili admin.

  1. Merhaba çoğu yer için en az 6 geçerli pasaportunuzun olması bekleniyor ne yazık ki Nisan ayı için çok geç kalmışsınız gibi geliyor bize.

 53. Merhaba 26 yaşındayım. Bekar ve çalışmıyorum. Ancak babam devlet memuru yeşil pasaport sahibi miyim ?

   1. Merhabalar 21 yaşında üniversite öğrencisiyim hali hazırda bir yeşil pasaportum var ancak yakın zamanda oy kullanabilmek için ikametimi daha önce aile evindeyken(tokat) öğrenci evime aldırdım(ankara)yukarda da yazdığı gibi yeşil pasaport için aranan şartlardan birinde hak sahibiyle aynı evde ikamet etmek şimdi ben ailemden farklı bir adrese geçtiğim için pasaportum yanmış mı oldu yoksa bir sıkıntı çıkmaz mı?

 54. Merhaba yeşil pasaport sahibi olduğumda Schengen ülkesine giriş yapacağım zaman gireceğim ülkenin konsolosluğuna ya da başka bir kuruma haber vermem gerekiyor mu ? Biletimi alıp direkt Schengen ülkesine girebiliyor muyum ?

 55. Merhaba,
  Ben şuan 20 yaşındayım,üniversitede okuyorum.Ailem sayesinde yeşil pasaportum var.Şuana kadar hiç bir işe girmedim.Yeşil pasaport süremi 10 yıl uzattıktan sonra üniversiteyi bırakırsam veya sigorta yaptırırsam yine de yeşil pasaportumu 25 yaşıma kadar kullanabilir miyim?
  Teşekkürler

  1. Merhaba size zaten şu an 10 yıllık yeşil pasaport verilmez en fazla 5 senelik alabilirsiniz yaştan dolayı. Öbür konu hakkında da garanti veremiyoruz e devletten kontrol edersiniz pasaportunuzun durumunu çıkmak istediğinizde yurt dışına.

 56. Merhaba, yeni 24 yaşıma girdim babam emekli devlet memuru ve ben bu yıl amerikaya college olarak okumaya gidicem, yeşil pasaport alabilir miyim ? ve en fazla süre olarak ne kadar alabilirim ? yeşil pasaport olarak amerike öğrenci vizesine başvurmak istiyorum, sizce bordo pasaporta göre bir olumlu katkısı olur mu ?

  1. Merhaba siz yeşil pasaport alsanız bile size en fazla 1 sene verilecektir onun da başka bir ülkeye okumaya değil ancak turistik seyhahat etmeye gidebilirsiniz yani yeşil pasaportunuzun size bir ekstra faydası olmaz. Ayrıca 1 senelik yeşil pasaport alacağınız için süresi 1 sene sonra dolduğunda gelip bordo pasaport çıkartmanız gerekir bizce boşuna bir zaman kaybı olur bizce siz 10 yıllık bir bordo çıkarıp uzun süre kullanın.

 57. Merhaba , öncelikle 7-8 yıldır her yoruma cevap vermenizi çok takdir ettim. Kolay gelsin. Sorum şöyle olacak , zaten yorumlarda sorulmuş ve siz de e devlet üzerinden aktifliğini kontrol edebilirsiniz demişsiniz. Ancak , ortalama hazrian ayında mezun olunduğunda ve yine ortalama eylül ayında başka bi okula kayıt olunduğunda, arada geçen 2-3 yaz ayında pasaportumuz geçerli oluyor mu ? Mezun olduktan sonra iptal ettirip Eylül’de bir daha çıkarıldığını sanmıyorum.bu durumda ne yapılmalı sizce ? Bununla ilgili hiçbir yerde net bir bilgi yok. Üstüne şimdiden bilet almak gerek yaz aylarına bu yüzden Haziran temmuzda pasaportumun aktifliğini kontrol etmemin bir anlamı da yok.

  1. Merhaba elbette kesin bir şey söylememkle birlikte biz sorun olacağını sanmıyoruz 25 yaşını doldurmadığınız ve SGK lı bir işe girmediğiniz sürece yaz döneminde de pasaportunuzu kullanabileceğinizi düşünüyoruz sorunsuz. İsterseniz şöyle yapın siz biletinizi şimdiden alın sonrasında o aylar içinde aksi bir durum olursa açığa alırsınız. Elde geçerli yeşil pasaport varken o pasaportun sizin 2 aylık mezuniyet durumunuzda aniden iptal olduğu bir vaka bize daha önce hiç gelmedi diyelim.

 58. Merhabalar babam 2001 yıllında devlet memuruydu, 657 tabiydi. O yüzden yeşil pasaport çıkarabilir mi acaba ?

  1. Merhaba biz memuriyet kodlarını vs bilemiyoruz maalesef konunun uzmanı değiliz. Sadece şunu kesin biliyoruz ki memurlar ve ailelerinin yeşil pasaport hakkından yararlanabilmesi için 1, 2 ve 3. dereceye ulaşmış olması gerekir.

 59. Merhaba, Şuan yeşil pasaport sahibiyim, 22 yaşında öğrenciyim ve 5 aydır sigortalı olarak yarı zamanlı çalışıyorum. Avrupaya giderken sorun çıkar mı?

  1. Merhaba e devletten pasaportunuzun aktif durumunu kontrol ederek çıkış yapabilirsiniz.

 60. Merhaba, bu sene liseden mezun olacağım ve üniversite sınavına gireceğim. Sınav sonuçları hemen açıklanmıyor bu arada yeşil pasaportumla yurt dısına çıkabilirmiyim?
  Mezun olduğum ve üniversite kaydı henüz olmadıgından pasaport sorunu yaşar mıyım? Martta 18 yaşım doluyor.

  1. Merhaba halihazırda yeşil pasaportunuz varsa e devletten aktifliğini kontrol edip çıkabilirsiniz.

   1. Merhaba, 47 yaşındayım ve genç kizken yeşil pasaport kullanıyordum, sonra çalışmaya başladım ve bordo pasaport aldım ama bir polis arkadaşım evlenmedigim sürece yeşil pasaport kullanabileceğimi söyledi, doğru mu, yeşil pasaporta başvurabilir miyim?
    Teşekkürler

    1. Merhaba yeşil pasaport hakkı 25 yaşına kadar evlenmediyseniz geçerli oluyor bu dediğiniz mümkün değil.

 61. Merhaba, 3 yıl önce öğretmen olarak atandım. Ama öncesinde SGK girişim yaklaşık 9 yıl var. Benim yine öğretmen olarak 15 yıl çalışarak mi yeşil pasaport almam gerekiyor. Bu durumda kademe ilerlemesi nasıl olacak?

 62. Benim geçen sene sigorta girişim oldu birkaç ay ama şu anda yok. Geçen hafta yeşil pasaportumu uzatmaya gittim. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı veya söylenilmedi. Şu anda basım öncesi kontrol aşamasında. Yani daha önceden sigorta girişimin olması pasaportu almama engel olmaz değil mi? Veya havaalanında bana herhangi bir sıkıntı çıkarmaz.

  1. Merhaba basım aşamasında ise hiçbir sorun olmaz rahatlıkla her şekilde kullanırsınız.

  2. Merhaba, pasaportunuz çıkabildi mi acaba? Benzer durumdayım ben de dönüş yapabilirseniz sevinirim.

 63. Merhaba , ben üniversiteyi bir yıl önce bitirdim ama yeşil pasaportumun dolmasına daha 5 ay var babamın çalıştığı yeri aradım ve bana öğrenim durumun dolmuşsa yeşil pasaportun geçerliliğide doluyor diye bilgi verdi. Ama e devlete baktığımda da pasaportun geçerliliğine daha 5 ay gözüküyor ve bir hafta sonra yurtdışına bilet aldım bir sorun yaşarmıyım ?

  1. Merhaba yurt dışına bilet aldınız da yurt dışına çıkacağınız ülke pasaportunuzun en az ortalama 6 ay geçerliliği olmasını bekler. Bu Almanya Fransa gibi ülkeler için 6 Yunanistan için 3 ay. Yani sizin 5 ay kala çıkmaya çalışmanız o ülkenin kapısında sorun yaratabilir. Biraz kapıdaki memurun insafına sığınmış olacaksınız. Genellikle çoğu Schengen ülkesi en az 6 ay geçerli pasaportunuzun olmasını bekler.

  2. Kamil merhaba ben de aynı durumdayım ve haftaya biletim var sen bir sorun yaşadın mı yoksa giriş yapabildi mi bilgilendirirsen çok sevinirim

   1. Merhaba, internette yeşil pasaportla ilgili sizden başka güncel bilgi veren yok, resmi yazılarda da sanki benim durumumda net bir cevap yok gibi. Telefonla ise hiçbir bilgi alamadım. Babam 3. derece memur emeklisi ve hiç evlenmediğim için hala yetim maaşı alıyorum. Şu an işsizimz 25 yaş üstü olmama rağmen evlenmediğim için yeşil pasaporttan yararlanabiliyor muyum acaba? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

     1. Ama e devletten randevu aldım normalde randevu talep edemiyorsun 35 yasındayım evlenmedim de anne ve baba öğretmen. Hakkım yok mu

 64. Merhabalar öncelikle. Eş durumundan alınan yeşil pasaport boşanma durumunda iptal oluyor mu?

 65. 22 yaşında üniversite 4. Sınıf öğrencisiyim ve babam üzerinden yeşil pasaport alıyorum. Yeniletme işlemi için cuma gününe randevu aldık ama birisi bir gruba “çocuğum 23 yaşında üniversite 4. Sınıf öğrencisi pasaport almaya gittiğimizde zaten öğrenciliğinin son senesi pasaport veremeyiz” diyerek pasaport vermemişler. Şimdi ben cuma günü gidersem bana sıkıntı çıkartırlar mı son sınıf öğrencisi olduğum için? Şöyle ki okulum uzayacak zaten ama 4 yıllık bölümün 4. Sınıf öğrencisi olduğum için pasaport alamama durumum olabilir mi?

 66. Merhaba babam imamdı 2006 da vefat etti ve yeşil pasaport hakkına sahipti. Şu an 23 yaşındayım ve öğrenciyim bende yeşil pasasport için başvurabilir miyim

  1. Merhaba evet babanız vefat etmiş de olsa sizin yeşil pasaport alma hakkınız devam ediyor 25 yaşınıza kadar.

 67. Merhaba 50 yaşındayım babam emekli ve yeşil pasaport kullanıyor ben hiç evlenmedim. Onlarla birlikte yaşıyorum. Çalışıyorum ben de yeşil pasaport alabilir miyim başvursam?

  1. Merhaba ne yazık ki alamazsınız 25 yaşına kadar süre ile veriliyor yeşil pasaport.

 68. Merhabalar, Ağustos ayında üniversiteden mezun oldum, 23 yaşındayım ve Eylül’den beri de sgklı bir işte çalışıyorum. Annem sayesinde aldığım yeşil pasaportum var ve son kullanma tarihi Temmuz 2023. Ocak ayında Almanya biletim var, pasaportumun süresi yeterli fakat sgk olayından dolayı pasaportun geçersiz olma durumundan korkuyorum. Sizce bir sorun olur mu ?

  1. Merhaba e devlete girin ve kontrol edin. Eğer pasaportunuz aktif gözüküyor ise sorunsuz yurt dışına çıkış yapabilirsiniz.

 69. Merhaba nişanlım yeşil pasaport sahibi öğretmen. 3 ay sonra evleniceğiz . Evlendikten sonra bende yeşil pasaport alabilirmiyim

 70. merhaba benim ailemden dolayi yesil pasaport almistim ama 2 haftaligina bir iste çalıştım sgki li pasaportum su an e devlette hala aktif gözüküyo acaba bir sorun olur mu aktifligi gider mi?

  1. Merhaba bir sorun olacağını sanmıyoruz siz yine de yurt dışına çıkmadan aylar öncesinde yine aktifliğini kontrol edin e devletten.

 71. Merhaba, babam 2019 yılında vefat etti. Yeşil pasaport hak sahibi idi. Zamanında kendi ve annem için yeşil pasaport almıştı. Şu an süresi dolmuş. Babamın vefat etmiş olmasına rağmen annem yeşil pasaport alabilir mi?

  1. Merhaba öncelikle başınız sağolsun, annenizin yeşil pasaport hakkı babanız vefat etmiş olsa da devam ediyor yalnız bir daha evlenmemiş olmak kaydı ile.

 72. Merhaba,verdiğiniz aydınlatıcı bilgeler için çok teşekkür ederiz. Sorum şu;Ben yeşil pasapor sahibiyim oğlum 23 yaşında halen öğrenciyken sgk lı olarak bir dönem çalıştı sonrasında ayrıldı. pasaportunun kullanım süresi dolmadı. Yurt dışına çıkacak fakat önceden sgk’lı olup ayrıldığı için pasapot geçersiz demişler. Kendi e devlete baktığında pasaport kullanım süresi bitiş tarihi olarak 13 ocak 2024 görünüyor. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz,iyi akşamlar.

  1. Merhaba pasaport geçersiz kim demiş onu anlayamadık ancak e devlette pasaportu aktif gözüküyorsa aktiftir.

  1. Merhaba ne yazık ki ebeveynlerinize değil kendi çocuklarınıza ve eşinize çıkarabiliyorsunuz.

 73. Merhaba ben 2004 Ocak dogumluyum(18 yil 10 ay) babam yeşil pasaport hakediyor ancak şuan aktif öğrenci değilim yeni mezun oldum ve dershaneye gidiyorum Dershaneden alınan öğrenci belgesiyle Pasaport alabilir miyim benim durumum hakkında yardımcı olabilir misiniz

  1. Merhaba ne yazık ki dersaneden alınan belgeler öğrenci belgesi yerine geçmez e devlette aktif olarak öğrenci gözüküyor olmanız bekleniyor.

 74. Kızım 18 yaş altında iken 5 yıl geçerli yeşil pasaport aldık( 2027 ye kadar geçerli) Şu an kızım 18 yaşını bitirdi. Bu pasaport ile yalnız başına seyahat etmesi bir sorun teşkil eder mi?

 75. Merhaba ben 42 yasındayım eşimden boşandım ve daha önce babamdan dolayı yeşil pasaportum vardı ,şimdi yeniden yararlanabilir miyim

 76. Merhaba,ailecek karayolu ile Almanya Fransa seyahati yapmak istiyorum. Hususi pasaport ile sıkıntı yaşar mıyım?

 77. Merhabalar babamdan yeşil pasaport hakkım var. Aktif olarak öğrenciyim ve sigortam yatıyor. Başvuru sırasında sigortamı iptal ettirsem de girişi olduğu için bir sorun oluyor mudur acaba?

  1. Merhaba sorun teşkil edebiliyor diye biliyoruz ve o şekilde yorumlar alıyoruz eğer bu sene içinde değişmediyse durum.

 78. Merhabalar ben 18 yaşındayım annemden dolayı yeşil pasaportum var ama şuan öğrenci değilim hala geçerlimi pasaportum eğer değilse nasıl geçerli yapabilirim

  1. Merhaba, e devletten yeşil pasaportunuzun statüsünü kontrol edip ona göre yurt dışına çıkış yapabilirsiniz.

 79. Merhaba…
  Oğlum 22 yaşında bu sene mezun oluyor.
  Açık öğretim fakültesine girip okumaya devam etse yeşil pasaportu devam eder mi

 80. Merhaba Şubat’ta yeşil pasaport almaya hak kazanıyorum. Oğlum ile birlikte hollandaya gitmeyi planlıyorum. Sayfada bazı ülkeler vize bazıları kapıda vize vs yazıyor. Ben hollanda Almanya fransa ya hiçbir başvuru yapmadan bilet alıp direk gidebilir miyim. Teşekkürler

  1. Merhaba yeşil pasaportunuzu alınca gidebilirsiniz ancak dönüş biletinizi ve kalacak yerinizi de gösterebiliyor olun kapıda sorarlarsa.

 81. Yeşil pasaport sahibiyim, pasaportumun süresi 21 yaşımda bitecek. Pasaport yenileme işleminde 10 yıllık pasaporta başvursam 31 yaşıma kadar kullanabiliyor muyum ? Sonuç itibariyle 10 yıllık pasaporta başvurmuş olacağım, kabul veya red durumu nedir ?

  1. Merhaba yeşil pasaportlar sizin başvurunuza göre değil size maksimum ne kadar verilebileceğine bakılarak verilir. Yani siz 21 yaşında uzatmaya başvurursanız, gerekli tüm şartları karşılıyorsanız, öğrenciyseniz ve sigortalı çalışmıyorsanız, size en fazla 25 yaşınıza kadar verilir daha fazlası değil.

 82. Merhaba eşimden ayrıldım fakat sigortalı çalışıyorum 36 yaşındayım babam memur emeklisi olduğu için annemle kendisine yeşil pasaport aldı bu haktan bende yararlanabilir miyim?

 83. 18 yaşındaki oğlum ve ben yeşil pasaport aldık , kadrolu çalışanım, oğlumun bordo pasaportu vardı daha önce tek başına 4 kez yurtdışına çıktı balkan ülkelerini gezdi bi problem olmadı, şuan yeşil pasaport ile yurtdışına çıkmasında bi sorun olurmu varisi zorunlumudur. Yani ben mi yanında olmam lazım artık

  1. Merhaba sizin yanınızda olmanız gerekmiyor fakat oğlunuzun yeşil pasaportu dahi olsa gideceği ülkeden dönüş uçak biletini almış olarak sınırdan geçmesini tavsiye ederiz çünkü artık o da sorulabiliyor geçişlerde.

  2. hocam yaşım 22 üniversite öğrencisiyim aktif olarak sigortalı bir işte çalışıyorum babam öğretmen onun üzerinden yeşil pasaport almıştım daha 1sene süresi var pasaportumun ben şuanda bu pasaportu kullanamazmıyım ona göre şehir dışına çıkacağım

   1. Merhaba e devletten yeşil pasaportunuzun durumunu kontrol edin eğer aktif gözüküyorsa yurt dışına çıkabilirsiniz.

 84. Merhaba devlet memuruydum , istifa ettim ve halen çocuklarım ve ben yeşil pasaport kullanıyoruz. Annem eşiyle ayrıldı, ben ona da yeşil pasaport çıkartabilir miyim?

  1. Merhaba ne yazık ki bu mümkün değil sadece çocuklarınız ve sizin yeşil pasaport hakkınız var aile büyükleri bu avantajdan faydalanamıyor.

 85. Merhaba,
  Eş sebebiyle aldığım yeşil pasaportumun 9 sene daha süresi var. Fakat boşanıyorum. Boşanmadan sonra süresi bitene kadar yeşil pasaportumu kullanmaya devam edebiliyor muyum?

  1. Merhaba ne yazık ki mümkün değil çünkü resmi olarak kimlik isminizin pasaportunuzla aynı olması gerekiyor.

 86. Merhaba, ben yeşil pasaport almaya hak kazandim. Çalıştığım ilin nüfus müdürlüğünden mi alabiliyorum sadece yoksa başka bir il nüfus müdürlüğünden de alabilirmiyim?
  Birde
  Şu sıralar 2 ay da geliyor yeşil pasaportlar diye yorum okudum. henüz yesil pasaporta başvuru yapmadim fakat önümüzdeki ayin 27 sine yurtdışına Avrupa ülkesine uçak biletim var. O zamana kadar gelirmi ?

  1. Merhaba illa ki çalıştığınız il olması gerekmiyor fakat önümüzdeki ayın 27’sine yetişir mi bilemiyoruz çok uzun sürüyor işlemler şu sıra.

  1. Merhaba evet alabiliyorsunuz evlenmediyseniz, 25 yaş altındaysanız ve öğrenci iseniz. Bu üç şartı da aynı anda karşılıyorsanız.

 87. Merhaba, siteyi çok beğendim elinize emeğinize sağlık. Ben devlet memuruyum ve oğlumun 2024 şubat ayına kadar geçerli yeşil pasaportu var. Ancak 08.12.2022 de 18 yaşına girecek, 25 yaşına kadar da üniversitede okuyacağını varsayarsam, bu ay pasaport süresini uzatsam mı? İlerde sorun çıkar mı? Yani 18’ine girmeden garatiye almaya çalışıyorum. Çok saygılar ve sevgiler…

  1. Merhaba, 18’ine girdiğinde yine sizin üzerinizden kendisi de işlem yaparak kendine yeşil pasaport çıkartabilir yani sizin acele etmenizi gerektirecek bir durum yok ancak üniversiteyi kazanamaz veya kayıt olmaz ise aktif öğrenci sayılmaz. Bu durumda bir okula kaydolana kadar yeşil pasaport çıkaramaz. Eğer halihazırda bu sene üniversiteye girmişse de 18 yaşından sonra kendisi de yeşil pasaportunu uzatabilir.

 88. Merhaba, yeşil pasaportum var babam memur olduğu için ama mart ayından 25 yaşına gireceğim için süresi dolmuş olacak ve yeniletme hakkım bulunmuyor malesef. Aralık ayında 3 hafta süreli yurt dışına(avrupa da) çıkıp bir kaç ülke gezmek istiyorum fakat bir çok yerde askeri geçerlilik (3-6 ay)süresi gördüm ve kimse tavsiye etmiyor uçağa bile alınmazsınız diye. Ama burada ki yorumlarda benim durumumda olan bir kaç kişiye pasaportunuzun son tarihine kadar kullanabilirsiniz gibisinden geri dönüşler yapmışsınız yani mart ayına kadar yeşil pasaportumla yurt dışına çıkabilir miyim bir sorun çıkmadan? Buna benzer bir durum yaşayan veya şahit olan varsa yorum yaparsa çok sevinirim.

  1. Merhaba askeri geçerlilik (3-6 ay) süresini her pasaport sahibi kendi dikkat etmeli ve gideceği yere göre araştırmalı elbette. Biz sadece “pasaportum iptal mi?” / “geçerli mi?” sorularına açıklık getirmeye çalışmıştık. Evet pasaportlar teknik olarak geçerli iptal değil sorunsuz kullanılabilir ancak gidilen ülke kabul ediyorsa elbette. Kimi ülkeler mesela Bulgaristan 1 ay kala bile kabul ediyor.

 89. Merhaba oğlumun yeşil pasaportu var yurtdışın da ögrenci okuduğu ülkede sigortalı işe başlarsa pasaportu iptal olurmu?

  1. Merhaba yurt dışı Türkiye’yi bağlamaz o nedenle de dediğiniz gibi yapabilir.

 90. Merhabalar ben 20 yaşındayım 2027ye kadar yeşil pasaportum var şuan. Ailemden ayrı yaşıyorum Ankarada öğrenci olduğum için ikametgahımı Ankaraya almayı düşünüyordum. İkametgahım ailemin yanında olmazsa hakkım düşüyor mu ?

 91. Merhaba ben 18 yaşını doldurmuş bir bireyim ama mezuna kaldım. Bu durumda yeşil pasaport başvurusu yapabiliyor muyum?

  1. Merhaba e devlette aktif olarak öğrenci gözüküyor olmanız lazım başvuru sırasında.

 92. Merhaba, aile durumundan aldığım yeşil pasaportun geçerlilik tarihi 2025 ocak. 22 yaşında lisanstan mezunum ve işe başladım sigorta yatıyor. Açık öğretimde pasif öğrenciyim. Nufüs müdürlüğünde gidip bildirin iade edin geçersiz dedi. Haftaya yurtdışına çıkacağım bi sorun olur mu

  1. Merhaba e devletten yeşil pasaportunuzun durumunu kontrol edebilirsiniz. Aktif gözüküyorsa gidebilirsiniz.

 93. Merhaba, daha önce yazmıştım ama cevabı göremediğim için tekrar yazıyorum 🙁
  Çünkü çok acil…
  Ben yeşil pasaportumu işe başlamadan, 25 yaşını geçmeden aldım. Şuan pasaportumun aralık 2023’e kadar süresi var. Ben de henüz 25 yaşına da girmiyorum ana çalışmaya başladım ağustos ayında. Önümüzdeki hafta viyanaya biletim var. Bir sürü nüfus müdürüyle konuştum ve herkes farklı şeyler söyledi. Sırf bu kafa karışıklığı yüzünden bordo pasaport çıkartmaya gitmiştim vizeyle giderim diye oradaki memur da ikinci pasaport olarak çıkarttı dilekçe yazdırıp çünkü süresi var kullanabilirsin dedi. Bir pasaport polisi tanıdığımız çıkamazsın sistemden düşmüştür diye iddia ediyor. İnternette 2017’ye ait cumhurbaşkanı duyurusu var. Çıkamama ihtimalim var mıdır? Ya da çıkamazsam bu duyuruyu gösterip dilekçe yazıp sisteme taratıldığını söyleyip edevletten de pasaport geçerliliğimi göstermem dışında yapabileceğim bir şey var mı?

  1. Merhaba e devletten yeşil pasaportunuzun durumuna bakabilirsiniz. Eğer aktif ise kullanabilirsiniz sorunsuz. Sistemden siz beyan etmediğiniz sürece düşme olmuyor diye biliyoruz. Bizce oradan bir kontrol edin. 25 yaşına kadar sorunsuz kullanabileceğiniz kanısındayız biz yeşil pasaportunuzu.

    1. Merhaba Büşra bende seninle aynı durumu yaşıyorum. Aralık ayında biletim var. Acaba yeşil pasaportunla Viyana seyahatini gerçekleştirebildin mi? Havalimanında sorun yaşadın mı?

  2. Merhaba, şu an ben de sizinle aynı durumdayım. Gidebildiniz mi acaba Viyana’ya sorunsuz bir şekilde? Ne yaptınız ?

 94. Merhabalar. Şuan örgün öğretim görüyorum. Yeşil pasaportum var. Eğer açıköğretime geçersem hakkımı kaybeder miyim? Teşekkürler.

  1. Merhaba hakkınızı kaybetmezsiniz merak etmeyin açıköğretim de öğrencilik durumuna giriyor.

 95. Merhaba, benim babamdan dolayı yeşil pasaport hakkım var ve henüz ne başvuru yaptım nede kullandım. Yaşım 27 ve bekarım, haklarım hala geçerli midir?

 96. Merhabalar ben 25 yaşındayım ve 25 yaşımı doldurmama 4.5 ay var diğer gereken durumların hepsini karşılıyorum , bu durumda yeşil pasaport alabilirmiyim

 97. Merhabalar
  Bu ay itibariyle mezun oldum ve 1 yıllık zorunlu avukatlık stajıma başlayacağım. mayıs 2023 tarihinde yeşil pasaportum bitiyor. Bu süreye kadar zorunlu staj sırasında yeşil pasaportumu kullanabilir miyim? Aynı zamanda henüz 23 yaşında olduğum için ve açıköğretime kaydolduğum için yeşil pasaportumu tekrar yeniletmek istiyorum, mayıs 2023ten önce bunu yapmamda bir sakınca var mı? Ve son olarak bu yeniletme işlemini zorunlu avukatlık stajına başlamadan yapmam sizce daha doğru mu olur? Diğer türlü çalışıyor gibi gözükeceğim için onaylamayabilirler diye düşündüm. Şimdiden teşekkür ederim 🙂

  1. Merhaba yeşil pasaportunuzun kullanım süresi bitmeden tekrar pasaporta başvuramazsınız. Sistem size zaten pasaportunuz var uyarısı verir. O nedenle de Mayıs 2023’ten önce başvuru yapamazsınız.

 98. Merhaba ben önümüzdeki sene 3 dereceye düşeceğim ve sonrasında istifa etsem bu hak hep bende ve eşimde cocugumda saklı kalacak mi

  1. Merhaba, 3 iken görevden ayrılırsanız yine de kazanılmış haklarınızı kullanmaya devam edersiniz diye biliyoruz eğer mevzuat değişmediyse.

 99. Merhaba yeşil pasaport hakkı olanın vefat durumunda yaşamakta olan eşi eş durumundan kazandığı yeşil pasaport hakkını kullanabilirmi

 100. Merhaba ben şuan 24 yaşındayım 8 mayıs 2022 yılında yeşil pasaportum bitti. Ancak ben yeniden yeşil pasaport çıkarttırmak istiyorum. 22.02.2023 yılında 25 yaşında olacağım. Yeniden yeşil pasaport çıkarma ihtimalim var mı? ( Yani 25 yaşına kadar mı kullanabiliyoruz yoksa 25 yaşını doldurana kadar mı?

  1. Merhaba hemen şimdi başvursanız en az 6 aylık bir pasaport alır ve pasaportun süresi dolana kadar da kullanırsınız.

 101. Merhaba 2023 hazirana kadar aile durumundan aldığım yeşil pasaportum var. Fakat mezun oldum ve çalışıyorum. Proje için iki hafta almanyaya gitmem lazım pasaportumu kullanbilirmiyim.NVi aradığımda net bilgi yok biz göremediğimiz için sizin sorumlu olduğunuzu ve bildirip pasaportumu iptal etmemi söylediler. fakat çoğu yerdede kullanılıyor. kapıda sorun yaşarmıyım

 102. Selamlar. Acele işlerim olduğu için tüm mesajları okuyamadım; belki zaten sorumu başka yerde açıkladıysanız kusura bakmayın.

  Babam polis memuruydu. Vefat etti. Ondan kalan bir yetim aylığım ve hususi yeşil pasaport hakkım var. Ocak ayında 25 yaşımda olacağım. Yetim aylığım o ay kesilecek. Öğrencilik sürem ise yüksek lisansı da dahil edersek 3-4 yıl süre ile devam edecek. Ben Ocak ayı gelmeden önce yeşil pasaport süremi uzatırsam bu hakkım 25 yaşım dolsa bile öğrenciliğim süresi boyunca devam eder mi?

  1. Merhaba ne yazık ki mümkün değil siz şu an alsanız size en fazla 1 yıl verirler.

 103. Şu an sigortalı olarak çalışıyorum, üniversitem bitti. Aöfe kayıt oldum. Sigortam pasaporta engel olur mu? Zaten haziran 2023de 25 olacağım?

 104. Merhaba,
  Benim 25 yaşına kadar yani eylül 2024 tarihine kadar yeşil pasaportum bulunuyor. Üniversiteden bu sene temmuz ayında mezun oldum ve Ağustos ayında sigortalı bir işe başladım.
  Hali hazırda yeşil pasaportumun vadesi olduğu için vizesiz bir şekilde yurtdışına çıkmak istersem herhangi bir sorun yaşar mıyım ?

   1. Merhaba, çalışmıyorken ailemden dolayı yeşil pasaport aldım. Üzerinden zaman geçti fakat kullanamadım. Aralık 2023’e kadar süresi var, 25 yaşımı doldurmuyorum henüz ama Ağustos’ta çalışmaya başladım.
    Her bir siteden ve kişiden farklı yorum duyuyorum. Nüfus müdürlüğündeki kişi süresi dolana kadar kullanabileceğimi söyleyip bordo pasaportu dilekçe ile 2. Pasaport olarak çıkarttı. Başbakanın 2017’deki duyurusu hala kullanılabileceğini söylüyor ama hala bazı memurlar geçersiz olduğunu söylüyor. 28 ekimde viyanaya biletim var ve kafam çok karıştı. Lütfen biliyorsanız siz yazar mısınız?

 105. Yeşil pasaportum var 21 yaşındayım. 25 yaşımda bitecek olan yesil pasaportumum süresini yüksek lisans veya doktora yapmam halinde 25 yaşından sonra da öğrencilik durumum devam ettiği için kullanabilir miyim? Eğer kullanamazsam 25 yaşımdan sonra 2. üniversiteye yazılıp yeni universite kaydı yaptırıp okusam geçerliliği devam eder mi? Tesekkurler

  1. Merhaba ister öğrenci olun veya olmayın 25 yaşını doldurduktan sonra bir daha yeşil pasaport alamazsınız.

 106. Merhabalar ben 24 yasindayim suan 1998.02.08 dogumluyum. Surem dolmadan bu yil aralik ayinda Italyaya gitmek istiyorum, sizce problem yasar miyim cunku 25 yasima girmeme 2 ay kalmis olacak. Birde Italyaya Sofya uzerinden ucakla gitmeyi planliyoruz sizce vize problem yaratir mi ?

 107. Merhabalar,
  Yeşil pasaportumun süresi 2025 yılına kadar devam ediyor ancak 1 senedir bağkurluyum yeşil pasaportumda ve yurt dışına çıkışta sorun yaşanır mı?

  1. Merhaba sorun yaşamazsınız pasaportunuzun süresi dolana kadar kullanabilirsiniz.

 108. Merhaba, babam avukat olduğu için yeşil pasaport alabildim zamanında. Şimdi 24 yaşındayım ve yeşil pasaport süresi hâlâ geçerli e-devlette de geçerli görünüyor. Yurt dışına çıkmam lazım iş için. Türkiye’de herhangi bir sgk girişim olmadı. Vize alırken sorun olur mu? Sen öğrenci değilsin pasaportu kullanamazsın derler mi?

  1. Merhaba halihazırda elinizde geçerli süreli yeşil pasaportunuz varsa bitene kadar kullanabilirsiniz sorunsuz.

 109. Merhabalar, 23 yasindayim ve okulum bu yıl bitiyor, okulum bitmeden yeşil pasaportu alsam okulum bitince işe girdigimde hemen iade mi etmem gerekiyor yoksa süresi boyunca kullanabiliyor muyum? Teşekkür ederim

  1. Merhaba süresi dolana kadar kullanırsınız ancak 23 yaşında olduğunuz için size zaten en fazla 2 sene verilir.

 110. Merhabalar Anadolu üniversitesi (AÖF) sınavsız 2. Üniversiteye başvurdum başvuru da onaylandı. Bununla birlikte yeşil pasaport alabilir miyim öğrenci sayılmam için yeterli mi bu

  1. Merhaba dediğiniz gibi açık öğretim öğrencisi olmak da öğrencilikten sayılıyor.

 111. Merhaba geçen sene yeşil pasaport aldım ve bu sene okulumu dondurup yurt dışına çalışmaya gideceğim . Sigortam da yeni başladı ve pasaportum hala e devlette de gözüküyor. Pasaportumun iptali gibi bir durum söz konusu olur mu ?

 112. Merhabalar. Ben 23 yaşındayım. Bu sene üniversiteden mezun oldum. Yeşil pasaport çıkartma hakkım vardı fakat yapmadım. Tekrardan bir üniversiteye başlayıp (açıköğretim) yeşil pasaport çıkartabilir miyim?

  1. Merhaba dediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sanırsak açıköğretim başvuruları Ekim ayına kadar devam ediyor.

 113. Merhaba, yeşil pasaportumu alacağım 2 sene daha kullanma hakkım olacak yaş itibariyle fakat sigortalı bir işe başlayacağım 1 ay sonra pasaportumu aldıktan sonra bu işe başlamam problem yaratır mı çıkış için yoksa bu durumdan yırtıyor muyum pasaportu aldıktan sonra

  1. Merhaba dediğiniz gibi pasaportunuzu elinize aldıktan sonra bir sorun oluşturmaz bu durum ama pasaportunuzu almış olun bu arada.

 114. Merhabalar. Kızım 22 yaşında, bizden dolayı yeşil pasaportu var. Eylül ayında özel bir okulda öğretmenliğe başladı. Aynı zamanda üniversitede öğrenci. Yesil pasaportunu iade etmesi gerekiyor mu? Yoksa yesil pasaportunun süresi bitinceye kadar kullanabilir mı?

 115. Merhaba. Babamdan dolayı yesil paaport hakkım var. Daha 25 olmadım. Ama öğrenci de degilim. Pasaporta basvurmak istiyorum. Öğrenci olamazsak alamıyor muyuz yesil pasaport? Babam sayesinde 25 yaşıma kadar alabilirim zannediyordum. Öğrenci mi olmam gerek? Şu an basvuramaz mıyım hakkım için?

  1. Merhaba, ne yazık ki aktif olarak öğrenci değilseniz mümkün değil yeşil pasaport almanız. Fakat açık öğrenime yazılarak bu sorunu çözebilirsiniz.

 116. Merhaba benim babam memur emeklisi ve ben 36 yaşındayım eşimden ayrildim babamın üstünden yeşil pasaport alabilirmiyim

  1. Merhaba ne yazık ki alamazsınız 25 yaşın altında olmanız ve aktif öğrenci olmanız lazım alabilmeniz için.

 117. Merhaba, ebeveynim sayesinde 2024 e kadar geçerli yeşil pasaporta sahibim. işe ve yüksek lisansa başladım, yani öğrenci statüsünde sigorta girişli biriyim, yeşil pasaportum hala aktif mi ? 22 yaşındayım.
  Yardımınız için teşekkür ederiz.

  1. Merhaba, halihazırda 2024’e kadar yeşil pasaportunuz varsa sonuna kadar sorunsuz kullanabilirsiniz aniden iptal olma gibi bir durum olmaz.

 118. Merhaba, eşim memur olduğu için yeşil pasaport alacağız. Yeşil pasaport ile bireysel olarak yurt dışına çıkabilirmiyim, yoksa ailecek çıkma zorunluluğı varmıdır?

  1. Merhaba yeşil pasaportunuzu aldıktan sonra dilediğiniz gibi ister tek başınıza ister ailenizle yurt dışına çıkabilirsiniz.

 119. Merhaba, kızımın öğrenciliği bitti ve Ekim ayında sigortalı bir işe başlayacak. Ağustos 2024 e kadar geçerli yeşil pasaportu var. Sigortası başladıktan sonra pasaportun süresi bitene kadar kullanabilirmi? Bu süreçte yurt dışına çıkmak isterse sorun olurmu?

 120. Merhaba, 25 yaşıma kadar geçerli olan bir yeşil pasaportum var. Üniversiteyi geçen sene bitirdim ve bu sene yüksek lisansa kayıt yaptırdım. Aynı zamanda tam zamanlı bir işte sigortalı olarak çalışıyorum. Yurt dışına çıkışta sıkıntı yaşar mıyım ? Pasaportumun geçerlilik süresi 1.5 yıl daha devam ediyor gözüküyor.

 121. Merhabalar, 2019’da yeşil pasaport çıkarttım. Şu an aktif olarak öğrenciyim fakat yarı zamanlı olarak da sigortalı bir işte çalışıyorum. Pasaportum iptal olmuş mudur? Cevaplayabilirseniz çok sevinirim

 122. Merhabalar, Mayıs 2003 doğumluyum 19 yaşındayım. Annem ve babamdan dolayı Yeşil Pasaport hakkım var. Pasaportumu 19 Mart 2021 tarihinde çıkarttım. Bu sene de mezuna kaldım ve bir üniversiteye yerleşemedim. Bu durumda hala vizesiz yurt dışına çıkma hakkım var mıdır yani pasaportumun özelliklerini hala kullanabilir miyim yoksa bunların hepsi iptal mi oldu?

  1. Merhaba halihazırda çıkartılmış pasaportunuz varsa sorunsuz kullanırsınız ancak olmasaydı şu an pasaportunuz öğrenci statünüz olmadığı için çıkartamazdınız.

 123. Merhabalar, ailemden dolayı 17.02.2023 tarihine kadar geçerli yeşil pasaportum var. Şuan aktif olarak sigortalı bir işte çalışıyorum ve üniversiteden mezun olduğum için herhangi bir öğrencilik durumum yok. E-devlette pasaportum hala geçerli olarak görünüyor ve yakın zamanda Avrupa’ya seyahat edeceğim. Sorum şu, yeşil pasaportumun geçerlilik tarihi bittikten sonra bordo pasaport başvurusu yapacağım, bu başvuruyu yaparken herhangi bir sorunla karşılaşır mıyım?

  1. Merhaba neden sorun yaşayasınız pasaport çıkartırken. Yeşil pasaportunuz bitince bordoya başvurup, parasını ödeyip alacaksınız. Hiçbir sorun yok.

 124. Merhaba, Ağustos ayında mezun oldum. o yüzden aktif öğrenci değilim. aktif öğrenci olma şartından dolayı ikinci üniversiteye başvuru yapıcam, açık öğretim fakültesine. Yeşil pasaport çıkartırken öğrenci belgem olsun maksat. Fakat ikinci dönem harcını ödemeyi düşünmüyorum, okulu dondurucam. Bu yeşil pasaportu çıkardıktan sonra seyahat etmem de bir sorun çıkarır mı yoksa yeşil pasaport ile seyahat etmem için her zaman aktif öğrenci mi olmam gerekir? Yanıtlarsanız çok sevinirim

  1. Merhaba, aktif öğrenci olma şartı pasaportu çıkartırken başvuru aşamasında önemli. Bir kere pasaportunuzu elinize aldınız mı sonrasında sorun oluşturmuyor.

  2. Merhaba, yukarıda üni döneminde staj için olan küçül sigortalar hariç yazmışsınız. Ben hem üni döneminde staj yaptım hem de çok kısa bir sigorta girişim oldu çalıştım. Sigorta girişim 48 gün falandı hatta, başvuru sırasında sorun olur mu? Onu da gönüllü staj için olduğunu söyleyebilir miyim? (Staj sigortamı hep üniversite yaptı, staj olarak düşünürler mi bilmiyorum)

   1. Merhaba öğrencilik döneminde yapılan staj sigortaları sorun yaratmıyor bilgisini aldık biz de en güncel olarak 🙂

 125. İyi günler benim oğlumun yeşil pasaportu okumadığı için 18 yaşına girince 21.5.2022 de iptal oldu daha sonra oğlum okumak için açık liseye kayıt yaptırdı oğlumun yeşil pasaport süresini tekrar uzatabilir miyiz? Şimdiden vereceğiniz bilgiler için teşekkürler

  1. Merhaba evet eğer şu an öğrenci olduysa tekrardan aktif bir şekilde ve sigortalı bir yerde çalışmıyorsa yeniden çıkartabilirsiniz.

 126. Merhaba, araştırma görevlisiyim. Zaman olarak aslında yeşil pasaport alabilmem gerekirken kadrom 4’ün altına düşmüyor. 3. Dereceye düşen kadroya geçip yeşil pasaport alırsam ve sonrasında istifa edersem, yeşil pasaport hakkım ömür boyu bende kalıyor mu?

  1. Merhaba, birinci, ikinci veya üçüncü derece kadroda iken istifa edenler de daha sonra yeşil pasaport alabilmekte.

 127. Merhaba, salı günü 25 yaşıma giricem. Üniversitemin biteli ise 2 yıl oldu. Yeşil pasaport hakkım 25 yaşıma girince sonlanacak mı? Sonlanmaması için açıköğretimden öğrenciliğimi devam ettirsem olur mu?

  1. Merhaba 25’i doldurduğunuz anda yeşil pasaport hakkınız bitiyor ne yazık ki öğrenci olsanız da olmasanız da.

 128. Merhaba 1973 doğumlu yum oğlum askeri personel uzman çavuş oğlumun üzerinden yeşil pasaport alabilirmiyim ve oğlum bekar

  1. Merhaba ne yazık ki evlatlar üzerinden ebeveynleri yeşil pasaport alamıyor ancak tam tersi olabiliyor.

 129. Merhaba, Annemin yeşil pasaport süresi 2009 da dolmuş. Babam 1. Derece memur olduğu için pasaportu vardı. Babam vefat etti, pasaport yenileme için herhangi bir kurumdan yazı gerekiyor mu yoksa eskiyi götürüp yenisini alabilir mi?

  1. Merhaba dediğiniz gibi onlar sistemden annenizin uygunluğunu kontrol eder siz eskisini götürüp yeniletme yapabilirsiniz.

 130. Merhaba, 23 yaşındayım ve 2021 eylül sonunda auzefe başvurmuştum. Bu dönem yeniden harcımı yatırmayacağım fakat şu an hala öğrenci belgem var. Bu ay içinde belgem ile yeşil pasaport çıkartırsam ekimden itibaren öğrenciliğim donmuş/veya sonlandırılmış olursa 25 yaşıma kadar pasaportum geçerli oluyor mu? Bazı sitelerde öğrencilik bittiğinde teslim edilmezse ceza verileceği yazıyor.

  1. Merhaba. 22 yaşındayım. Babamdan dolayı yeşil pasaport alma hakkım var. Şu an yüksek lisans yapıyorum yani öğrenciyim fakat aynı zamanda araştırma görevlisiyim. Daha önce hiç pasaport çıkartmadım. Bu durumda pasaport başvurusu yapsam yeşil pasaport alabilir miyim ?

   1. Merhaba bu şartlar altında başvuru yapabilirsiniz gözüküyor alabilirsiniz yeşil pasaport.

 131. Bir çok vize sayfasından çok daha detaylı bilgi vermişsiniz tesekkur ederim. Ben de ailemden dolayı yeşil pasaport çıkarmak istiyorum ama evleneceğim evlenince geçerlilik süresi boyunca kullanabilir miyim?

  1. Merhaba ne yazık ki kullanamazsınız çünkü evlendiğinizde soyadınız değişmiş olacak nüfus cüzdanınız ile pasaporttaki ismin eşleşiyor olması gerekiyor. Medeni haliniz değişeceği için bu mümkün değil.

 132. Merhabalar. 1996 doğumluyum.SGK li bir işte çalışıyorum. yeşil pasaport sürem Mart 2023te doluyor. Bu sene kullanabilir miyim. Şimdiden teşekkür ederim.

 133. Merhaba geçen yorum yapmıştım. Üniversitem bitti, öğrenci durumum şuan için aktif ve 1 2 gün sonra yeşil pasaportumu çıkartıcam, 1 2 ay sonra mezun olmuş sayılırım büyük ihtimalle. Sorum şu; çıkardığım pasaport öğrenci durumum pasif olduğu zaman iptal mi olur yani bir sıkıntı yaşar mıyım. Geçerliliği bitmiş olur mu ?( yaşım 21 )
  -Acil cevaplarsanız sevinirim-

 134. Merhabalar, üniversiteden mezun olmadan yeşil pasaportumu yeniledim ve staj nedeni ile sigorta girişim de vardı. Yine de 25 yaşına kadar olacak şekilde 2 senelik daha yeşil pasaport verdiler. Geçtiğimiz temmuz mezun oldum, açıktan bir üniversiteye kaydoldum ama işe de girdim. Şimdi yurt dışına çıkmak istesem çıkabilir miyim yoksa kontrolde staj değil de tam zamanlı çalıştığım görünür ve beni geçirmezler mi? e devlette geçerli kimlik belgelerine baktığımda hala yeşil pasaportum kimliğim ile beraber bu bilgiler arasında yer alıyor. Yani şu an geçerli gibi görünse de sınırda sorun çıkabilir mi? Teşekkürler

   1. Merhabalar Sena Hanım yurt dışına çıktınız mı, herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?

 135. Merhaba, 24 yaşındayım ve bu sene üniversiteden mezun oldum. Elimde ailemden dolayı alabildiğim Şubat 2023e kadar geçerli olan yeşil pasaportum var. Bu tarihe kadar yurtdışına çıkarsam pasaportumu kullanabilir miyim yoksa sorun çıkar mı? Bir de çalışmaya başlamadan pasaport süresini uzatabilir miyim ? Teşekkürler

  1. Merhaba geçerli olan tarihe kadar sorunsuz kullanabilirsiniz ancak 2023’te 25 iniz bitecek ise yeniletemezsiniz. Eğer 25’e basmamış iseniz Şubat 2023’te o zaman da çalışmaya başlamamış olmanız ve halen daha öğrenci olmanız durumunda (açık öğretim de olur) en fazla 6 ay veya 1 sene daha uzatabilirsiniz.

 136. Merhaba, bu sene liseden mezun oldum. Üniversite sınavı için tekrar hazırlanıyorum. E-devlette öğrenci olarak gözükmüyorum 18 yaşına yeni girdim yeşil pasaportum geçerli mi?

  1. Merhaba halihazırda geçerli süreli bir yeşil pasaportunuz varsa kullanabilirsiniz sorunsuz ama yoksa ve yeninden çıkartacaksanız aktif öğrenci olmanız gerekiyor.

 137. Merhhaba, 23 yaşındayım. Bu ay üniversitesiden mezun oldum. Yeşil pasaport hakkım çıkarttırabilir miyim?

 138. Merhaba 21 yaşındayım üniversitem yeni bitti ancak üniversite Kazandığım zaman yeşil pasaportumu yeniletmedim. Üniversite bitti sigortam yok ve ailemle yaşıyorum, yeşil pasaport çıkartabilir miyim – yenileyebilir miyim?

  1. Merhaba aktif olarak e devlette öğrenci olmanız gerekiyor yeşil pasport çıkartmak için ama açık öğretim de aynı işlevi görüyor. Mezun olsanız da bir açık öğrenim kurumuna kaydolup öğrenciliğinizi aktif hale getirebilirsiniz.

 139. Merhaba, 12 ocak 2023 tarihinde 25 yaşıma gireceğim.üniversiteden yeni mezun oldum ama aöf de okumaya devam ediyorum. Ailem öğretmen daha pasaport almadım ama Ocak ayında yurtdışı planım var. Vizenin daha kolay verilmesi için 4 aylık yeşil pasaport alabilirmiyim yoksa 4 ay sonra bitecek diye saçma mı olur?

  1. Merhaba 4 aylık yeşil pasaport diye bir şey yok ne yazık ki o nedenle şimdi başvursanız size en az 6 aylık veya 1 senelik pasaport verilir. Fakat yeşil pasaportunuz varsa zaten vizeye ihtiyacınız yok. Neden daha kolay vize almaya çalışıyorsunuz o kısmı anlayamadık.

 140. Merhaba ben 21 yasindayim su an bi yesil pasaportum var 2024 de suresi bitiyor. mart ayinda yanlislikla bir bagkur girisi yapildi ama sonrasinda hatayi bildirip iptal ettirdim 7 martta sigorta girilmis ve iptal edilmis gorunuyor. onun disinda universitem uzadi ama eylul ortasinda kayit donduracagim. 12 eylulde yurtdisi planim var pasaportumla bir sorun yasar miyim?

  1. Merhaba 2024’e kadar sorun yaşamazsınız ancak 2024’te 1 sene daha uzatmak istediğinizde bu hatalı sigorta başlangıcı ayağınıza dolanabilir ama o zamana kadar bir sorun olacağını sanmıyoruz.

 141. Merhaba, yeşil pasaport hakkımı elde ettikten sonra mezun oldum. Mezun olmadan çıkarmıştı. Geçersiz mi sayılır?

 142. Merhaba, 54 yaşında yeşil pasaport aldım 3 yıl sonra emekli oldum. Pasaportun süresi doldu. Yenilemek istediğimde tekrar yeşil pasaport mu verirler yoksa başka bir pasaport mu verirler.

 143. Merhaba 24 yaşımdayım 1 sene sonra yeşil pasaportumun süresi bitiyor ama öğrenimime devam ediyorum ve ailemle kalıyorum öğrenim süresi ve ailemle kaldığım süre boyunca yeşil pasaport kullanabilir miyim ?

 144. merhaba,
  şu an 17 yaşındayım yeşil pasaportum var babamdan dolayı, 1 ay sonra 18 olacağım ve üniversiteyi yeni kazandım. pasaportumu yenilemem gerekir mi? veya yapmam gereken bir işlem var mı? yoksa gelecek ay herhangi bir şengen ülkesine direk gidebilir miyim? teşekkür ederim yanıtınız için.

  1. Merhaba yeşil pasaportunuzun geçerlilik süresi ne kadarsa o zamana kadar kullanabilir, o süre bittiğinde yenileyebilirsiniz.

 145. Merhabalar ben ve eşim yeşil pasaportumuz var çocuklarım haricinde 67 yaşındaki dul anneme yeşil pasaport alabilirmiyiz kimsesi yok ben bakıyorum emekli aylığı var nasıl bir yol izlemeliyiz

 146. Merhaba üniversiteye yeni kayıt oldum hazırlık okuyacağım, e devletteki öğrenci belgemde pasif öğrenci yazıyor. Yeşil pasaport çıkartmaya engel bir durum mu? Aktif öğrenci olmak şartı mı yeşil pasaport için?

 147. Merhaba eşimden dolayı yeşil pasaporta sahiptim, fakat eşim 3 yıl önce vefat etti ,süresi dolmuş ama yeniden çıkartabilirmiyim ?

  1. Merhaba, başınız sağ olsun 🙁 Evet dediğiniz gibi başka biri ile evlenmediğiniz sürece çıkartabilirsiniz.

  2. Merhaba. Benim yeşil pasaportum var. Süresi 2024, ben 23 yaşındayım. Ocak ayında üniversiteden mezun oluyorum yani artık öğrenci olmayacağım. Ve bir de part time işim var. Pasaportum iptal olur mu otomatik? Bir arkadaşıma olmuş…

   1. Merhaba, yurt dışına çıkmadan e devletten pasaportunuzun durumunu kontrol edip çıkış yapabilirsiniz.

 148. 20 yaşındayım pasaport alma hakkım var kimlik dışında hangi belgeler gerekiyor ve 10yıllık alırsam 30 yaşına kadar kullanabiliyor muyum?

 149. Merhaba benim babam polis emeklisi vefat etti ben babamdan dolayı yetim aylığı alıyorum ben yeşil pasaport alabilirmiyim yaşım 47

 150. Merhaba, babamın yeşil pasaport hakkı var ama henüz çıkartmadı, 19 yaşındayım kendim müracaat edebilir miyim yeşil pasaport çıkartmak için yoksa babamla beraber mi müracaat etmemiz gerekiyor?

  1. Merhaba, babanızın olmasa da hakkı olması yeterli. İlla ki onun da çıkartmış olması gerekmiyor.

 151. Merhaba 2 tane memur abim var 21 yaşındayım ama 2 yıldır sigortalı işte çalışıyorum hala, yeşil pasaport hakkım var mı acaba

  1. Merhaba memur abilerinizin olması sizin yeşil pasaport almanızı sağlamıyor ne yazık ki. Babanızın veya annenizin yeşil pasaportlu olması gerekiyor. Ayrıca sigortalı işte çalışıyorsanız ne yazık ki zaten alma hakkınız yok.

   1. Merhabalar. Ben 23 yaşında öğrenciyim. Seneye hazirana okulum bitmiş olacak. Bu ay pasaport almayı düşünüyorum. seneye yaz okulum bittiği için pasaportu kullanamama gibi bi durumum olur mu? yoksa 25 yaş altı olmam yeterli midir?

    1. Merhaba merak etmeyin öyle bir iptal söz konusu olmaz 25’inizi bitirene kadar kullanırsınız bu ay çıkaracağınız pasaportunuzu.

 152. Merhaba, belediyenin ortak olduğu bir firma çalışanıyım. Sigortam 97 den beri var. Şu an memur olsam yeşil pasaport hakkım oluyor mu? Teşekkürler.

  1. Merhaba memur olmanız bir şeyi değiştirmiyor kadro kıdem derecelerinizin en az 3 olması önemli.

 153. Nişanlımın yeşil pasaportu var benim bordo evlendikten sonra bordo pasaportumla ve evlenme cüzdanımla yeşil pasaport niteliğinde çıkış yapabilir miyim yoksa başvuru yapıp mı çıkmam lazım?

  1. Merhaba öyle bir şey yapmak mümkün değil sizin başvuru yapıp yeni pasaport çıkartmanız gerekiyor.

 154. Babam vefat etti 31 yaşındayım yeni boşandım yeşil pasoport alabilir miyim evlenmeden önce gitmistim.

 155. Merhaba şu an yeşil pasaportum var ancak 1 senedir çalışıyorum 23 yaşındayım yeşil pasaport ile yurtdışına çıkabilir miyim henüz süresi dolmadı

 156. Merhaba ösym sınava giriş belgesi ile yeşil pasaport çıkartabilir miyim başka bir öğrenci kaydım yok sanırım 1 senelik veriliyormuş

  1. Merhaba öğrencilik kaydınız yoksa ve 25 yaşın altında iseniz 1 senelik verildiği bilgisi bize de geldi sanırız öğrenci kaydınız yoksa öyle olabiliyor.

  2. Merhaba 29 yaşındayım. Cinsiyetim kadın. Onanmış ya da atanmış olduğum bi mesleğim yok. Babam devlet memuru (Din görevlisi İmam-ı azam) 10 yıllık yeşil pasaport alabilir miyim?

   1. Merhaba babanızın mesleği rütbesi ne olursa olsun ne yazık ki 29 yaşında olduğunuz için yeşil pasaport hakkınız bulunmuyor. Bu hak 25 yaşına kadar geçerli.

 157. Gelecek yılın ağustos ayının 27’sinde 25 yaşına girmiş olacağım. Eğer 27 si olmadan yurtdışına çıkarsam, örneğin 25 temmuzda ve yurtdışında 25 yaşına girersem herhangi bir olumsuzluk olur mu ? Veya ona göre bakıp reddederler mi ?

 158. Merhaba. Üniversite den yeni mezun olan öğrenciler 1 yıllığına yeşil pasaport alabiliyor diye duydum doğruluk oranı nedir?

 159. Merhaba,üniversite öğrenciliğine devam ederken aynı zamanda 1 yıllık sigortalı staj yapılması durumunda yeşil pasaport iptal olur mu?

  1. Merhaba bu konuda karışık yorumlar alıyoruz kimisi sgk’sı başladığı için kendisine bir daha yeşil pasaport verilmediğiniz yazıyor kimisi ise sgk’ını iptal ettirince tekrar alabildiğini.

 160. Merhabalar ben 18 yaşını doldurmuş bir öğrenciyim. Ama yazın diye sigortalı işe girdim. Bu yüzden yeşil pasaport alamıyor muyum. Ya da işten çıktıktan sonra tekrardan aileme bağlanıp yeşil pasaport alma hakkı kazanır mıyım? Öğrenciliğim devam edecek

  1. Merhaba bu konuda çok karışık yorumlar alıyoruz. Kimisi sgk’sını iptal ettirince tekrardan yeşil pasaport alabildiğini kimisi alamadığını söylüyor. Sanırız öğrencilik durumunuz tüm bunlar olurken devam ediyorsa yeşil pasaport hakkınız da devam ediyor.

 161. Merhabalar babamdan dolayı yeşil pasaport alabiliyorum yakında evleneceğim eşimde benden dolayı yeşil pasaport alabilir mi acaba ? Yaşım 21

  1. Merhaba, eşinize sizden dolayı yeşil pasaport verilmez aksine evlendiğinizde siz de babanızdan gelen yeşil pasaport hakkını kaybedersiniz.

 162. Merhabalar 53 yaşındayım . Babamdan yetim maaşı alıyorum. Babam memur emeklisi. Eşim de vefat etti ondanda aylık alıyorum. Babamın hakkından faydalanarak yeşil pasaport alabilirmiyim. Teşekkür ederim

  1. Merhaba ne yazık ki hayır çünkü 25 yaşına kadar babanızın üzerinden yeşil pasaport alma hakkınız var.

 163. Merhaba. Annem memur ve annemden kaynaklı yeşil pasaport alabiliyorum fakat ben 1 yıl boyunca sigortalı bir işte çalıştım. Şuanda çalışmıyorum ve annemin üzerinde vekaletim. Alabilir miyim ?

  1. Merhaba bizdeki son bilgi bir kez sigorta girişiniz yapıldı mı artık yeşil pasaport almaya hakkınız kalmadığı şeklinde ama Sgk’yı iptal ederseniz ve öğrenci iseniz tekrar hak kazanıyorsunuz gibi bir duyum da aldık.

 164. Merhaba 19 yaşındaki kızım benden dolayı yeşil pasaportlu.bu sene üniversite sınavını kazanamadı.seneye yine girecek sinava bu arada yesil pasaportunu kullanabilir mi?

 165. Merhaba 20 yasindayim yesil pasaportumu 5 yıllık yenilettim gecen sene. Şuan sigortalı bir işe başlasam pasaportum gider mi?

  1. Merhaba durumu bildirmediğiniz sürece pasaportunuz iptal olmaz ama siz yine de yurt dışına çıkmadan önce e devletten pasaportunuzun aktiflik durumunu kontrol ederek hareket edin.

 166. Merhaba yaşım 22, 2 sene önce Üniversiteyi bıraktım ve 1 yıldır sigortalı olarak çalışıyorum şimdi sigortalı işimi bırakıp yeni bir okula başlarsan 25 yaşıma kadar yeşil pasaport alabilir miyim ? (Annem memur ve yeşil pasaportu var)

  1. Merhaba bir kere sigortalı işe giriş yaptıysanız hakkınızı otomatikman kaybediyorsunuz diye biliyoruz.

 167. Merhaba ben yurtdışında okumaya gideceğim. Yeşil pasaportumun devamı için üniversiteden aldığım I-20 belgesi yeterli midir, ya da orada eğitimimin sürdüğünü gösteren herhangi bir belge?

  1. Merhaba, yurt dışında okuyor olmanız yeşil pasaport hakkınıza etki etmiyor diye biliyoruz. Yeşil pasaport sadece Türkiye’deki öğrencilik durumunda geçerli.

 168. Merhaba , üvey babamdan dolayı annem yeşil pasaport aldı. 22 yaşında üniversite öğrencisiyim yeşil pasaportu alabiliyor muyum?

  1. Merhaba, üvey babanız sizin de resmi veliniz olarak görülüyorsa yani velayetinize anneniz ile birlikte ortak sahip ise alabilirsiniz diye biliyoruz.

 169. Merhaba,

  Yeşil pasaportla Hollanda’ya bir yıllığına akademik araştırma için gitmek istiyorum. Üç aya kadar vizesiz biliyorum. Süre uzatımını Türkiye’ye gelmeden nasıl yapabilirim acaba?

  1. Merhaba, Hollanda’da 90 günden daha uzun süre kalmayı planlıyorsanız yeşil pasaport olun veya olmayın her türlü D tipi 90 günden fazla kalma vizesine başvurup vize almanız gerekiyor. Eğer turistik bir şekilde giderseniz sonradan uzatma vs gibi olanaklarınız yok. 90. günde dönmek zorundasınız ve bir daha gitmek için de bir süre Türkiye’de kalmanız gerekiyor.

 170. Merhabalar anne ve babamın yeşil pasaportları var. Ben eşimden boşandım ve evlenmeden önceki soyadımı kullanıyorum. Yaşım 48. Anne ve babam vesilesi ile yeşilpasaport alabilme şansım var mı?

  1. Merhaba ne yazık ki hayır çünkü anne ve baba dolaylı yeşil pasaport hakkı 25 yaşına kadar.

 171. Merhaba 24 yaşındayım pasaportumun Kasım 20’de süresi bitiyor. Şu an sigortalı çalışmıyorum ama 2 yıl çalıştım öğrencilik bittikten sonra. Acaba benim için imkan bitti mi çünkü çalışmak için yurt dışına gideceğim.

  1. Merhaba, öncelikle şunu bir kesinleştirelim. Yeşil pasaportunuz var diye yurt dışına çalışmaya gidemezsiniz. Çünkü yeşil pasaportunuz size orada yaşama ve çalışma hakkı vermez sadece 180 gün içinde vizesiz 90 gün kalma hakkı verir. İkincisi evet sigortanız bir kere başlatıldı ise bir daha yeşil pasaport alma hakkınız olmaz.

 172. Merhaba 30 yaşındayım evliyim annem yeşil pasaport hakkı var. Daha önceden çıkarmıştık ancak yaşımdan dolayı iptal ettik. Şu an çıkartabiliyor muyum. Bir değişiklik oldu mu?

  1. Merhaba, 30 yaşında ailenize bağlı şekilde yeşil pasaport çıkartamazsınız. Hakkınız 25 yaşında sona erdi.

 173. Merhaba, yeşil pasaportumun süresi 2ocak 2023tarihinde bitiyor. 1 Eylül’de Yunanistan’a seyahat etmeyi planlıyorum. Seyahat tarihinden itibaren 4 ay fazladan sürem var. Konsolosluk ve mfa sitelerinde de Yunanistan için 3 ay bilgisi yazılmış fakat konsolosluk görevlileri telefonda en az 6 ay bilgisi veriyor. Bu konuyla ilgili yakın tarihte deneyimi olan birisi var mıdır?

 174. Merhaba, 24 yaşındayım bu sene üniversiteden mezun oldum. yeşil pasaportum iptal olur mu yoksa 25 yaşını doldurana kadar kullanabiliyor muyum?

 175. Merhabalar, yeşil pasaport üstüne geçerlilik süresi doldu iki gün önce 25 yaşına girdiğim için peki bu süre uzatılır mi ya da 25 içinde mi oluyorum 1997 doğumluyum

  1. Merhaba, 25 yaşınızda da kullanabilirsiniz pasaportunuzu örneğin yıl değişene kadar. Yani bu yıl sonuna kadar son kez bir yerlere kaçma şansınız var 🙂

 176. Merhaba ben 1,5 sene istisnai kadroda özel kalem (birinci derece) görev yaparken yeşil pasaport aldım. 2019 senesinde kendi isteğimle bu görevden çekildim ve memur olarak görev yapıyorum. Şu an derecem 8/1. Yeşil pasaportumun süresi gelecek sene bitiyor. Tekrar yeşil pasaport süresini uzatma hakkım var mı yoksa artık hakkım kalmadı mı?

  1. Merhaba, hakkınız kalmamış gözüküyor ama siz yine de nüfus müdürlüğüne gidip durumunuzu sorabilirsiniz eskiden kalma haklarınız devam ediyor mu diye.

 177. Merhaba kızım 20 yaşında, yeşil pasaportu var ve öğrenci. Geçen hafta pasaport yenileme için başvurduk, basım öncesi kontrolde. Pazartesi 1 aylığına geçici bir işe başlayacak, sigorta yapacaklar. Yeşil pasaport hakkını kaybeder mi?

  1. Merhaba, hakkını kaybedeceğini sanmıyoruz bir kere nüfus müdürlüğünden onay aldıktan sonra basım öncesi bir kontrol sağlandığını düşünmüyoruz. Ancak son dönemde pasaportların en az 20 günde elinize ulaştığı aklınızda olsun.

 178. Merhaba açıköğretimden bir üniversite okuyorum. 4 yıllık bölümün 2. yılına giriş yapacağım okul daha bitmedi. Fakat son 1 yıl dondurdum. Öğrenci belgem mevcut fakat durumumda kayıt dondurulduğu yazıyor. Buna rağmen yeşil pasaport alabiliyor muyum?

  1. Merhaba, öğrenci belgenizde durumunuzun “aktif” olması gerekiyor. Memurlar sistemden bunu görebiliyorlar. O nedenle de kaydınızı yeniden aktif yaptığınızda başvuru yapmanızı tavsiye ederiz.

 179. Merhabalar babam 1.dereceden emekli oldu ama yeşil pasaporta hiç başvurmadık. Şimdi de vefat etti. Anneme yeşil pasaport çıkartabilir miyiz?

  1. Merhaba, merhum olsa da babanız üzerinden anneniz bir daha evlenmemek kaydı ile hayatı boyunca yeşil pasaport hakkından yararlanabilir.

 180. 25 yaşından küçüğüm ve aktif sigortalı değilim lisans mezunuyum açık öğretime yazılsam öğrenci şartını tamamlamış sayılıp yeşil pasaport alabilir miyim

  1. Merhaba, açık öğrenim de öğrencilik statüsü almak için geçerlidir yani evet o şekilde ilerleyebilirsiniz.

 181. Merhaba ben 1. Derece devlet memuruyum eşim (erkek) benim yeşil pasaportumdan yararlanabilir mi ?

 182. Merhaba eşim doktor yeşil pasaportu yok ve 3/2 kıdem derecesi. Hali hazırda yeşil pasaport için kendi adıma başvuru yapsam alabilirmiyim.

  1. Merhaba, eşinizin pasaportu olmasa da siz onun üzerinden edindiğiniz hakla yeşil pasaport çıkartabilirsiniz.

 183. Merhaba, Ben halihazırda 3. derece Şef unvanın da görev yapıyorum. Büyük oğlum 2000 doğumlu ve 2021 yılında üniversiteden mezun oldu. Herhangi bir işte çalışmıyor ve yanımda yaşıyor. Yeşil pasaport hakkından yararlanabilir mi. Teşekkürler

  1. Merhaba, oğlunuz 22 yaşında olsa da sizin dereceniz 3 olsa da oğlunuzun aktif öğrenci olması gerekiyor.

 184. Merhaba, 25 yaşına girince yeşil pasaport direk bitiyor mu ? Yoksa 25 yaş içinde kullanım hakkı oluyor mu?

 185. Merhaba, babam 1. Derece emekli idi, kendisine ve anneme yeşil pasaport çıkartmıştı. Süresi geçti ve babam 3 yıl önce vefat etti. Bu durumda annem yeşil pasaportu tekrar çıkarabilir mi?

  1. Merhaba, eğer bu süre içinde başkası ile evlenmmiş ise rahmetli babanızdan kalan haklarını kullanmaya devam edebilir yani evet kendisi yeşil pasaporta hala başvuru yapabilir.

 186. Merhaba,
  Bu sene 24 yaşıma gireceğim ve stajlarımı yaptıktan sonra üniversiteden mezun olacağım. Şuan yeşil pasaport şartlarını karşılıyorum ama 3 ay sonra mezunum, yeşil pasaport alırken bu sorun teşkil eder mi? Yeşil pasaportu 5 yıl süre ile alabilir miyim? Pasaportu aldıktan sonra eğitim hayatımın bitmiş olması sorun yaratır mı? Yüksek lisansa başlasam devam eder mi? Mezun olduktan sonra yurtdışında çalışmayı düşünüyorum. Eğer bu şartlarda yeşil pasaport sorun çıkartıyor ise bordo pasaport çıkartacağım.

  1. Merhaba, şu an yeşil pasaporta başvursanız zaten yaş nedeniyle en fazla 1 sene alabilirsiniz. Daha fazla vermezler zaten yaştan dolayı. Öğrencilik durumunuz aktif iken alabilirsiniz mezun olduğunuzda e devlette mezun yazar ise yine alamazsınız.

 187. Merhaba ben 20 yaşındayım babam emekli memur benim sigorta girişim var şu an çalışıyorum iş bırakırsam yeşil pasaport alabilir miyim?

  1. Merhaba, ne yazık ki hayır bir kere çalışmaya ve sigorta girişiniz yapılmaya başladıysa alamazsınız.

 188. 23 yaşında yeşil pasaportu yeniletsem 5 yıl daha kullanabilir miyim yoksa 25 yaş geçer geçmez iptal mi olur?

  1. Merhaba, siz zaten 23 yaşında yeniletmeye gitseniz en fazla 2 sene verilir 5 sene verilmez.

 189. Eşimden dolayı yeşil psaport alma hakkım var.Sorum şu boşanma durumunda bu pasaportum iptal mi olur?

 190. Merhabalar 30 yaşındayım evliyim ve öğrenciyim. Babam yeşil pasaportu hakediyor ve devlet memuru. Bende yeşil pasaport alabiliyor muyum evli olsam da babamdan dolayı?

  1. Merhaba, ne yazık ki alamıyorsunuz çünkü hem evlisiniz hem de 25 yaşından büyüksünüz. Yeşil pasaport hakkı 25 yaşına kadar olan memur çocukları için sadece.

 191. Merhaba ben 23 yaşındayım, geçen sene mezun oldum ve 6 aydır sigortalı olarak çalışıyorum. Yeşil pasaportumun süresi ağustos 2023e kadar devam ediyor gözükmekte yani 1 yıl daha pasaportumu kullanarak yurt dışına sorunsuz çıkabilir miyim?

  1. Merhaba dediğiniz gibi yeşil pasaportunuzun süresi bitene kadar kullanabilirsiniz.

 192. Merhaba ben 23 yaşındayım, geçen sene mezun oldum ve 6 aydır sigortalı olarak çalışıyorum. Yeşil pasaportumun süresi ağustos 2023e kadar devam ediyor gözükmekte yani 1 yıl daha pasaportumu kullanarak yurt dışına sorunsuz çıkabilir miyim?

  1. Ben 2019 yılında mezun oldum, 2.5 yıl çalıştım şuan yaşım 23 babam emekli uzman çavuş üzerinden yeşil pasaport almak istiyorum ama anne baba ayrı , açık öğretimden okuyup öğrenci olsam babama gerek olmadan yeşil pasaport alabilir miyim

   1. Merhaba, bizdeki bilgi 25 yaşın altı da olsanız bir kez sigortanız başlatıldıysa yeşil pasaport hakkınız düşüyor şeklinde.

 193. Merhaba ben 3/3 olmam nedeniyle yeşil pasaport almaya hak kazanmış bir öğretmenim. E-devlet sayfamda yeşil pasaport randevusu alabileceğim kişiler arasında 14 yaşındaki oğlum, eşin ve annemin isimleri çıkıyor. Annem hakkında mevzuatta bir ibare olmamasına rağmen randevu alınacak kişiler arasında neden çıkıyor. Teşekkürler

  1. Merhaba, memurların anne ve babaları için yeşil pasaport almaları mümkün değil sistemsel bir hata olmuş olmalı.

 194. Merhabalar,
  Babam emekli memur yeşil pasaport hakkı da var. Ben Kasım ayında 25 yaşını doldurmuş olacağım ve öğrenciyim. Şuan yeşil pasaporta başvurma şansım var mı? Başvurursam Kasım ayına kadar geçerli bir yeşil pasaport mu gönderirler 6 aylık gibi 25 yaşımı aşan bir pasaport alabilir miyim? Daha önce hiç almadım pasaport.

  1. Merhaba, yeşil pasaportlar en az 6 aylık veriliyor o nedenle de 6 aylık alırsınız.

  2. bu durumda olan bazı arkadaşlar annelerine yeşil pasaport çıkarmışlar bu yıl acaba mevzuatta bir değişiklik mi oldu bu konuya ilişkin?

 195. Merhaba ben 18 yaşındayım liseden mezun oldum şuanda hali hazırda pasaporta başvurdum gelmesini bekliyorum ağustosun sonuna doğru yurt dışına çıkacağım üniversite ye başlamayı düşünmüyorum sıkıntı olurmu çünkü öğrenci olmayınca sorun oluyormuş cevaplarsanız sevinirim

  1. Merhaba, öğrenci olmayınca sıkıntı oluyor konusu başvuruda geçerli bir kere elinize pasaportunuzu alırsınız sorun olmayacktır.

 196. Merhaba. Şu an 18 yaşındayım ve liseden mezun oldum. Yaz bitiminde üniversiteye başlamayı düşünüyorum. Yeşil pasaportumu geçen sene aldım. Bu yaz süresinde öğretim görmediğim gerekçesiyle pasaportum geçerliliğini yitirir mi?

 197. Merhabalar bu ay haziran ayında üniversiteden mezun oldum. Yeşil pasaportumu 2019 yılında çıkartmıştım ve geçerlilik tarihi 25 Ekim 2023 olarak görünüyor. Ağustos ayında Avrupa seyahati yapmayı düşünüyorum. Bu pasaportumu kullanarak vizesiz bir şekilde giriş sağlayabilir miyim? Kısacası mezun olmam dolayısıyla şu anda bu pasaportu kullanabilmem mümkün mü bunu cevaplarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba, e devlette pasaport durumunu aktif ise kullanabilirsiniz. Yurt dışına çıkmadan kontrol edip çıkabilirsiniz.

 198. Oğlum 18 yaşında, bu yıl üniversite sınavına girdi ancak bir üniversiteye kayıt yaptırmayın gelecek yıl tekrar girecek. Üç ay önce 5 yıl süreli yeşil pasaport çıkarttık. Üniversiteye kayıt yaptırmazsa pasaportu iptal olacak mı? Gelecek yıl kayıt yaptırana kadar pasaportunu kullanabilecek mi?

 199. Merhaba ben 18 yaşından büyük ve öğrenciyim. Yeşil pasaport hakkından faydalanmak için talep formu dışında noterden vekaletname gerekiyor mu? Vekaletname yerine başvuruya babamla beraber gitmem yeterli olur mu? Bir de bu pasaportu çıkardıktan sonra sigorta girişimi başlatmayı düşünüyorum. Önce pasaportu alırsam bi sıkıntı olur mu ?

  1. Merhaba 18 yaşından büyükseniz vekaletnameye ihtiyacınız yok. Ayrıca sigorta girişini pasaportu elinize aldıktan sonra başlatırsanız pasaportunuz iptal olmaz ama yeniden bir daha yeşil pasaportunuzu uzatmaya gittiğinizde sigortanız daha önce başladığı için yeşil pasaport alma hakkınız biter. Örneğin siz şimdi 18 siniz ve en fazla 5 senelik aldınız diyelim. Geldiniz 23 yaşına ama 2 sene daha hakkınız var 25 yaşına kadar. İşte o 2 seneniz yanmış olur.

 200. Bu sene yeşil pasaport almayı düşünüyorum, aldıktan sonra üniversitemi dondurursam bir sıkıntı olur mu?

   1. Merhaba ben 17 yaşındayım. Bu sene liseden mezun oldum üniversite sınavına girdim ve tercih yapıcam yeşil pasaport için şimdi başvursam alabilir miyim?

    1. Merhaba, e devlette aktif öğrenci olmanız bekleniyor yeşil pasaport almak için o yüzden tercihleriniz sonuçlanıp üniversiteye girdiğinizde alabilirsiniz.

 201. 19 yaşında bir kadınım üniversite sınavına girdim bu sene tercih yapacağım bu sırada 2 ay kadar çalışmak istiyorum sigorta başlangıcım olucak ailem devlet memur olduğu için sahip olduğum yeşil pasaport hakkımı kaybeder miyim?

  1. Evet ne yazık ki 2 ay da olsa sigortalı işe girerseniz yeşil pasaport hakkınız yanar.

 202. Merhaba babam emekli belediye personeli 2009 da emekli oldu. Öğrenciyim 20 yaşındayım yeşil pasaport alabiliyor muyum acaba?

  1. Merhaba emekli devlet memurları ve 25 yaş altı öğrenci çocukaları da yeşil pasaport alma hakkına sahip fakat babanızın 1,2 veya 3 dereceli memur kadrosundan emekli olması şartı aranıyor. Eğer bu kadro derecesine sahip değilse ne o ne de siz yeşil pasaport alabilirsiniz. Öncelikle bunu öğrenmeniz gerekiyor.

 203. Babam memur emeklisiydi 2014 yılında vefat etti ben şu an üniversite 3. sınıf öğrencisiyim yeşil pasaport çıkartabilir miyim

  1. Merhaba, babanızın emekli olmadan önce kadro derecesi 1,2 veya 3 ise vefat etmesi halinde bile sizin yeşil pasaport çıkarma hakkınız devam ediyor.

 204. Merhaba.Ben üniversite öğrencisiyim ve 2025 e kadar geçerli yeşil pasaportum var. Bu yaz sigortalı bir işe giriyorum. Sigortam başladığında yeşil pasaportum iptal olur mu? Teşekkürler.

  1. Merhaba, sigortanız başladı diye bir anda pasaportunuz iptal olmaz ama 2025 sonrası tekrar uzatmaya gitmek isterseniz işte o zaman sorun teşkil eder.

 205. Merhabalar bir sorum var cevaplarsanız çok sevinirim.
  Ben yeni 18 yaşına girdim ve liseden bu dönem mezun oldum.
  Üniversite sınavına da girdim ve tercih yapıp başlamayı düşünüyorum. Yeşil pasaport başvurusunda herhangi bir sorun karşıma çıkar mı?

  1. Merhaba, başvuru yaptığınızda öğrenci belgesi alabiliyor olmanız lazım e devletten yani aktif olarak öğrenci olmalısınız.

   1. Merhabalar

    Ben universitede 3. Derecede Dr. Öğretim üyesi iken Agustos ayında görevimden istifa edeceğim. Yeşil pasaportumun süresi 2026 yılına kadar gecerli. Ekim ayında yurtdışına gitmek istediğimde görevinden istifa etmem yurtdisina yeşil pasaportla cikmamda bir sorun teşkil eder mi? Ve 2026 yılından sonra tekrar yeşil pasaportumu yenileyebilir miyim?

    Şimdiden teşekkürler

    1. Merhaba, hem 2026 ya kadar yeşil pasaportunuzu kullanabilir hem de 3. derecede iken istifa etmiş iseniz 2026’dan sonra da yeşil pasaport çıkartabilirsiniz.

   2. Merhaba. Ben 31 yaşındayım ve babam 1.sınıf devlet memuru ve aktif olarak çalışıyor. Yeşil pasaportu almak için hangi yolu izlemem gerekir yada alabilir miyim? Teşekkür ederim

 206. Merhaba, ben 23 yaşındayım ve ekim 2021’de çalışmaya başladım. Daha önceden aldığım bir yeşil pasaport var ve e-devlet’te geçerlilik süresi 2023 yazıyor. Pasaportum geçersiz mi, bu durum yurt dışına çıkmama bir engel olur mu? Çünkü anladığım kadarıyla belirsiz bir durum var. Kanunu okudum ve benim durumumdakiler için bir iptal söz konusu değil ama bazı yerlerde pasaportu iade etmemiz gerektiği yazıyor. Kapıdaki polis sigortalı olduğumu görüp beni geri çevirir mi?

  1. Merhaba, kapıda bir sıkıntı yaşamazsınız, sadece sigortalı olduğunuz için 2023’ten sonra 25 yaşını doldurmamış olsanız da tekrar yeşil pasaportunuzu uzatamazsınız.

 207. Merhaba. Babam emekli memur. 30 yaşındayım bekar ve çalışmayan bir kadınım. Yeşil pasaport alabilme hakkım var mı? Teşekkürler

  1. Merhaba, ne yazık ki hayır çünkü 25 yaşından büyüksünüz ve öğrenci değilsiniz.

 208. Merhaba kamuda kadrolu olarak çalışmaktayım ve yeşil passaportum var sözleşmeli öğretmenliğe geçtiğimde yeşil pasaportum iptal olur mu? Sonuçta kadrodan sözleşmeliye geçiyorum. Cevap verirseniz sevinirim.

  1. Merhaba, eğer mevzuat değişmediyse sözleşmeli personelin yeşil pasaport alma hakkı olmuyor maalesef.

 209. Öncelikle iyi günler, şuanda 2023 Ocak’a kadar geçerli yeşil pasaportum var fakat 24 yaşındayım ve sigorta girişim yapıldı yani çalışıyorum. Haftaya Portekizde projemiz var ve yeşil pasaportum e devletten de kontrol ettim aktif gözüküyor. Sigorta girişimden dolayı bir problem olur mu acaba?

  1. Merhaba, 2023 Ocak’a kadar sorunsuz kullanırsınız eğer e devlette aktif ise. Ama tabii yeniletme yapamazsınız Ocak ayından sonra.

 210. Merhaba. Öğrenciyim. Yeşil pasaportum var. Ama part time sigortalı bir işte çalışıyorum. Yeşil Pasaportumu sorunsuz kullanmaya devam edebilir miyim? Yani bu sgk bilgisi pasaportu otomatik iptal ediyor mu ve sınırdaki gümrük memuru bunu görüp gidemezsin diyebilir mi?

  1. Merhaba, var olan yeşil pasaportunuz aniden iptal olmaz veya sınırda sorgulanmaz ama yeşil pasaportunuz bittiğinde bir daha yeşil pasaport yenileme hakkınız olmaz. Yine de yurt dışına çıkmadan önce e devletten pasaportunuzun statüsüne bir bakın. Yeşil mi değil mi?

 211. Merhabalar,
  18 Yaş altı (14 ve 16 Yaşlarında) iki çocuğum var. Her ikisininde yeşil pasaportu var. Onları Almanya ya amcalarının yanına tatile göndereceğim. Kendileri gidecekler (Anne ve Baba olmadan). bunun için muafakatname vermem gerekir mi? Verecek isem kime vermeliyim..?
  Teşekkürler.

  1. Merhaba, 18 yaş altı reşit olmayan bireylerin yalnız başına seyahat etmesi için noterden muvafakatname almanız gerekiyor.

 212. Merhaba vaktiniz varsa 2 sorum olacak cevaplarsanız çok mutlu olurum 22 yaşındayım 2024 temmuza kadar geçerli yeşil pasaportum var fakat bu yaz mezun oluyorum açıköğretime yazılıp e devlette öğrenci görünürsem kullanmaya devam edebilir miyim ? İkinci sorum da bu sene 3 ay kadar sigortam yapıldı elimdeki pasaport şuan kullanılamaz hale mi geldi yenisini çıkartmam mı gerekir? Şuan e devlete girdiğimde yeşil pasaport randevusu alamıyorum.

  1. Merhaba, halihazırda yeşil pasaportunuz varsa süresi dolmadan yeni başvuru yapamazsınız. Sigortanız başladıysa da ileride bittiğinde yenisini çıkartamazsınız ne yazık ki öğrencilik hali tek başına yeterli olmuyor. Bu durumda aniden yeşil pasaportunuz geçersiz kalmaz ama 2024 Temmuz’da yani yeşil pasaortunuzun süresi bittiğinde yeniden çıkartmaya gittiğinizde 25 yaşını doldurmamış ve öğrenci olsanız dahi yeşil pasaport hakkınız iptal olmuş olur.

 213. Ben 2 gün sonra yaz tatili için sigortalı bir işte çalışmaya başlıyorum. Ama bu çalışma sadece yaz için normalde üniversite öğrencisiyim. Ayrıca bu yaz yeşil pasaport için başvuru yapıcaktım ama sigortalı olunca başvuramayağımı öğrendim. 3 ay sonunda işi bırakıp sigortam iptal olduğunda ailem vasıtasıyla yeşil pasaport alabilir miyim?

  1. Merhaba, biz sigortaya gir çık yaptığınızda da sorun çıkabiliyor diye biliyoruz.

 214. Merhaba, ailemden dolayı yeşil pasaportum var ama sadece süresi doldu. Ben bu pasaportu 24 yaşında 10 yıllık süre için yenilersem ve üniversitem bittikten sonra yeni bir üniversiteye başlaram; 34 yaşına kadar kullanabilir miyim yoksa 25 yaşını geçince yeşil pasaport direkt geçersiz hale mi geliyor?

  1. Merhaba evet 34 yaşına kadar kullanma gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü zaten yaşınız 24 olduğu için size en fazla 1 sene vereceklerdir. 15 yaşında değilseniz 10 sene alamazsınız.

 215. Merhaba. Oğlum 22 yaşında. Yeşil pasaport e devlette 2025 e kadar görünüyor. Fakat üniversiteyi bıraktı. Öğrenci değil. Bu yaz yurt dışına çıkmayı düşünüyoruz. Amerika’ya. Üniversite sınavına da girdi tekrar. Bu süre zarfında bordo pasaporta geçmesi gerekir mi? Ya da herhangi bir şey çıkmadan yeşil pasaportu kullanabilir miyiz? Derhal bordoya geçmeli diye okuyoruz her yerde.

  1. Merhaba öncelikle yeşil pasaportla Amerika’ya vize almadan seyahat edilmesi mümkün değil. Yani bordo olsun yeşil olsun Amerika vizesi almanız lazım. E devlette 2025 diyorsa özellikle belirtmediği sürece pasaportunu kullanmaya devam edebilir. Fakat dediğimiz gibi sadece vizesiz olarak geçerli olan ülkelerde.

 216. Merhabalar,
  Henüz çıkartmamış olsam da babamdan dolayı yeşil pasaport çıkarabilme hakkım var. Bu yaz kısa dönem sigortalı çalışacak olursam bu durum yeşil pasaportu çıkarmama engel teşkil eder mi? Teşekkürler.

  1. Merhaba, dediğiniz gibi hakkınız yanar. O nedenle çıkartıp öyle işe başlamanız daha mantıklı olur.

 217. Merhabalar, ailemde emekli devlet memuru var. Yeşil pasaport almak istiyorum. Şuan Sgk’lı bir işte çalışıyorum sigortam olması sorun yaratır mı ne yapmam gerekli?

  1. Merhaba, ne yazık ki bir şey yapamazsınız bir kere sigortanız başladı mı yeşil pasaoport hakkınız da yanıyor.

   1. Merhabalar yeşil pasaportum var ama sigortalı bir işte çalışmaya başladım pasaportum iptal edilir mi?

    1. Merhaba, var olan pasaportunuz bir anda deaktive olmaz ama süresi dolunca bir daha yeşil pasaport çıkartmanız mümkün olmaz.

 218. Merhaba Temmuz 22’de 18 yaşına giriyorum. Babamdan dolayı yesil pasaport hakkım var fakat geçtiğimiz yıl geçerliliği doldu yani yeniletmem gerekiyor. Lise son sınıf öğrencisiyim ve bu yıl universite tercihi yapmayıp mezuna kalırsam yeşil pasaportumu yeniletebilir miyim? Yoksa universiteye başlayana kadar yeşil pasaportu yeniletemez miyim?

  1. Merhaba, yeşil pasaport verirken öğrencilik durumunuzun aktif olup olmadığına bakıyorlar. Yani eğer mezun olursanız ve öğrenciliğiniz pasif gözükürse alamazsınız. O nedenle henüz daha e devlette aktif öğrenci olarak gözüküyorsanız 6 ay da olsa gidip yeşil pasaport çıkartabilirsiniz. Aksi halde iş üniversiteye başladığınız döneme kalır.

 219. Merhaba, eşim ve ben 02.12.2020 tarihinde süresi dolan yeşil pasaportumuzu 5 yıllık yeniledik. Mayıs 2022 den itibaren yeşil pasaport 10 yıla çıkarıldı. Bizim yeşil pasaportumuzun süresi otomatik olarak 10 yıla uzuyor mu? Bir yerlere müracaat etmemiz gerekiyor mu? Yoksa 5 yıl bitince yeni çıkacak yeşil pasaport mu 10 yıl olacak?

  1. Merhaba, dediğiniz gibi 5 yıl sonunda çıkaracağınız pasaport 10 senelik olacak. Pasaport süresi uzatımı veya süre eklemesi gibi işlemler söz konusu değil.

 220. Merhabalar, yeşil pasaporta sahibim. Şu anda 22 yaşındayım ve son sınıf öğrencisiyim bu yaz mezun oluyorum ve aynı zamanda yarı zamanlı olarak çalışıyorum. Bu yaz yurtdışına tatile gitmek istiyorum şu an e-devlet üzerinde geçerli olarak gözüken yeşil pasaportumu Avrupa’ya tatile gitmek için kullanabilir miyim?

 221. Merhaba, 20 yaşında ve öğrenciyim annemden dolayı yeşil pasaport hakkım var fakat babam daha önce sigorta giriş çıkışımı yapmış. E devlette sigorta kısmında düzenli bir sigortam gözükmüyor ama emeklilik için kalan gün sayısı başlamış gözüküyor. Sizce bu yeşil pasaporta engel midir?

  1. Merhaba, bu konuyu isterseniz ilgili makama bir danışın normalde sorun olmaması gerekiyor ama belli de olmuyor ne yazık ki.

 222. Merhabalar, aktif olarak açık öğretimde öğrenci olarak okuma hayatıma devam etmekteyim. 17/07/2023 de son geçerlilik tarihi olan yeşil pasaport sahibiyim.Yaz dönemi için 3-5 aylık SGK’lı bir işte çalışırsam Yeşil pasaport hakkımdan düşmüş olur muyum? Yaz sonu gibi yurt dışında okuma ve çalışma planlarım olduğu için pasaport hakkımın yanmasından çok endişeliyim. Engin bilgilerinize dayanarak her hangi bir sorunla karşılaşır mıyım? Saygılarımla.

  1. Merhaba, sgk’lı bir işe girerseniz, şu an elinizde olan pasaportunuz yanmaz ve yine 17/07/2023 tarihine kadar kullanabilirsiniz. Yalnız 17/07/2023 tarihinden sonra tekrardan yeşil pasaporta başvuru yapmaya gittiğinizde (Eğer ki 25 yaşın hala altındaysanız tabii ve bir şekilde Türkiye’de öğrenci iseniz) sigortalı çalıştığınız o 3-5 ay yüzünden yeşil pasaportunuzu yenileyemezsiniz.

 223. Merhaba,
  Ailemden dolayı yeşil pasaportum var. Üniversiteden 2020de mezun oldum. Bir yıl sonra 2021-2022 dönemi için açıköğretim fakültesine kaydoldum. İlk dönem harcı ödedim. Ikinci dönem ödeyemedim. Bu yıl da yeşil pasaportla yurtdışına çıktım. Bu ekimde 25 yaşıma giriyorum. Şu anda e devlette pasif öğrenci olarak gözüküyorum. Bu yaz yeşil pasaportumu kullanabilir miyim?

  1. Merhaba, halihazırda yeşil pasaportunuz varsa öğrencilik statünüze değil e devletten pasaportunuzun statüsüne bakmalısınız. Eğer yeşil gözüküyorsa çıkabilirsiniz ekim ayına kadar.

 224. Merhaba, bu ay üniversiteden mezun oldum 22 yaşındayım ve yeşil pasaport sürem hala dolmadı. Bu ay sonunda serbest olarak çalışmaya başlayacığım büro tescili ve odaya üye olduktan sonra fakat eylülde yüksek lisans ya da 2. üniversiteye başlayacağım. Temmuzda gideceğim İtalya gezisinde yeşil pasaportumla ilgili sorun yaşar mıyım ? E devlette yeşil pasaport aktif yazdığı sürece kullanma hakkım var mı ?

 225. Merhabalar babamdan yeşil pasaport hakkına sahibim. Günlük işlerde çalışmışlığım var stok sayım gibi firmalarda günlük sigorta yatırıyorlar başımıza bi iş gelmesin diye acaba bu günlük sigorta yüzünden pasaport hakkım düşmüş müdür ?

  1. Merhaba, bu sigorta bilgisi e devlette gözüküyorsa bu durum yeniden yeşil pasaport çıkartmanızın önünde engel teşkil edebilir ama halihazırda kullandığınız bir yeşil pasaportunuz var ise yeşil pasaportunuz aniden iptal olmaz.

 226. Merhaba 2018 yılında babamın memur olması nedeniyle yeşil pasaport çıkarttım. 2022 yılındada İsviçre, Fransa ve Almanya’ya seyahat ettim. Şubat 2023’de elimdeki pasaportun geçerliliği dolacak ve ben yeşil pasaport hakkımı kaybetmemek için üniversitem bitmeden tekrar öğrenci olarak kalabilmek için bir bölüm daha okuyacağım. Yaz tatilinde bir kurumda önce sigortalı ardından bir devlet kurumunda yine sigortalı olarak çalışmayı düşünüyorum. Bu yaz sigortalı çalışmam yeşil pasaport hakkıma engel olur mu? İşe girmeden pasaportumu yenilememin faydası olur mu?

  1. Merhaba, sigortanız başlamadan pasaportunuzu alıp cebinize koyun deriz sigortalı çalışmaya başladığınız bir kere e devlete işlenirse yeşil pasaport hakkınız kalmaz.

 227. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İETT kadrolu işçisiyim (17 yıl) yeşil pasaport alabilir miyim ?

 228. Merhaba, 20 yaşında lisans 2. sınıf öğrencisiyim. Aktif olarak öğrenci Yaz ayı boyunca sigortalı çalışmam durumunda yeşil pasaportum iptal edilir mi?

  1. Merhaba, iptal edilmez elinizdekini kullanırsınız ama bittiğinde sigortalı işe gir çık yaptığınız için bir daha alamayabilirsiniz.

 229. Merhaba bende babam üzerinden yeşil pasaport var ve üniversitem 1 aya bitecek yazın yurt dışına yeşil pasaport ile çıkabilir miyim?

 230. Merhaba, ailemden dolayı yeşil pasaport alma hakkımı bulunuyor fakat sonradan pasaport çıkartma düşüncesine kapıldığım için öğrencilik kaydımı yenilemedim. Öğrencilik durumum pasif olarak gözüküyor. Bu durumda pasaport hakkımı kaybetmiş oluyor muyum?

 231. Ailesiyle yaşayan 25 yaşından küçük üniversite mezunu kız çocuğu yeşil pasaport alabilir mi?

 232. Merhaba
  İç hastalıkları uzmanıyım. 2017 de yeşil pasaport aldım. 2 yıl önce yandal kazandım ve üniversite kadrosuna asistan olarak atandım. Üniversite tüm asistanları çalışma süresine bakmaksızın herkesi 4/9 kadrosuna atıyor. Geçen ay yeşil pasaport sürem doldu ve yenilemem gerekli. Rektörlük ve dekanlıkla konuştuğumda bana yeşil pasaport hakkının olmadığını söylüyorlar. Bu nedenle yenileme için belge vermiyorlar. Bu nasıl çözülebilir? Bilginiz var mı?

  1. Merhaba sizinki gibi bir durum hiç karşılaşmadığımız bir durum. Büyük ihtimalle üniversitedeki göreviniz bittiğinde tekrardan yeşil pasaport alma hakkına erişebiliyorsunuz.

 233. Merhaba, nişanlımın yeşil pasaport hakkı var henüz hiç almadı. Nikahtan hemen sonra ben de onunla birlikte yeşil pasaporttan yararlanabilir miyim? 3-6 ay gibi evli olma şartı var mı? Teşekkürler

  1. Merhaba öyle bir şart olduğunu duymadık biz de bizce resmi olarak evli iseniz ve eşinizin de yeşil pasaport almaya hakkı varsa birlikte başvuru yapabilirsiniz 🙂

 234. Merhaba.ben devlet memuruyum ve yeşil pasaport alma hakkım var.Başvuru yapmak istiyoruz ama aklımıza takılan bir soru var.Cevaplarsanız çok seviniriz. Eşim ile ikinci evliliklemizi yaptık. Onun ilk eşinden olan çocuğu benim üzerimden yeşil pasaport alabilir mi?

  1. Merhaba, çocuğun nüfusunun sizin üzerinize kayıtlı olması gerekiyor. Eğer öyle ise alabilirsiniz.

 235. Merhaba 11 yıllık memurum. Kadro derecem 5/1. Normal pasaporta başvurmadan direkt yeşil pasaporta başvurabiliyor muyum?

 236. Merhaba, kardeşim Ağustos ayında yurt dışına çıkmak istiyor. Henüz 17 yaşında ve 18. yaş günü Kasımın 28’inde. Fakat bu Haziran ayında liseden mezun olacak, yani yeşil pasaport almak istediğinde 17 yaşında olacak fakat üniversite kayıtları Eylül’de başladığı için aktif öğrenci olarak gözükmeyecek. Sizce bu bir problem midir?

  1. Merhaba bizce en garantisi henüz mezun olmamış iken şu an alması olur. Zaten üniversiteye gittiğinde tekrar başvurup yine alabilir. Zaten en az 6 aylık veriliyor yeşil pasaport.

 237. Yeşil pasaport haketmiş ama hiç pasaport çıkarmamış kişi vefat ettiğinde evlenmemiş eşi yeşil pasaport alabilir mi?

  1. Dediğiniz gibi, vefat eden hak sahibinin sadece başkası ile evlenmemiş olmak kaydı ile eşleri yeşil pasaport çıkartabiliyor.

 238. Merhaba, boşandığım eş benim üzerimden aldığı yeşil pasaportu kullanmaya devam edebilir mi yoksa hükümsüz mü?

  1. Merhaba, ne yazık ki boşanma sonrası, yeşil pasaportunuzu artık kullanamazsınız.

 239. merhabalar; babam memur emeklisi bende 26 yaşındayım. fakat babamın teşekküllü bir hastane raporu var yani engel durumu mevcut. yeşil pasaport alabilir miyim?

 240. Merhaba, annemden dolayı yeşil pasaportum var. Ekim 2022’ye kadar geçerli. 24 yaşındayım ve sigortalı bir işte çalışıyorum. Yüksek lisans yaptığım için öğrenci statüm e devlette mevcut gözüküyor. Önümüzdeki hafta yurt dışına çıkma planım var. E devlette pasaportum aktif gözüküyor. Problem yaşar mıyım? Pasaport geçerlilik süresinin 5 ay kalmış olması problem yaratır mı?

  1. Kesin bilmemekle birlikte e-devlette öyle görünüyorsa sıkıntı çıkmaz herhalde.

 241. Merhaba, boşanma sonrası çocuğun velayeti yeşil pasaport hakkı olmayan ebeveyn olan annede kaldı ise, yeşil pasaport sahibi babası vasıtasıyla çocuk yeşil pasaport kullanmaya devam edebilir mi?

  1. Merhaba, Ne yazık ki hayır. Ebeveynlerinize yeşil pasaport çıkartamıyorsunuz. Sadece eşiniz ve sizin çocuklarınız bu haktan faydalanabiliyor.

 242. Merhabalar 23 yaşındayım babam 33 yıllık öğretmen üniversiteden mezun oldum şuan öğrencilik durumum yok. Yeşil pasaport alabiliyor muyum?

  1. Merhaba, yeşil pasaport hakkı için öğrencilik halinizin devam etmesi şartı var.

 243. Merhaba, ben mezunum fakat açık öğretimde öğrenci olduğum için bir süredir yeşil pasaportumu kullanıyordum. Geçen ay sigortalı bir işe girdim, e-devlet’te pasaport durumunda Geçerli(Süresi var) yazıyor. Yurtdışına çıkarken bir sorun olur mu? Pasaport biz işe girdiğimizi beyan etmeden de iptal oluyor mu kendiliğinden?

  1. Merhaba, pasaportunuzun E devletteki statüsü ne ise o şekilde kullanabilirsiniz. Artık sistemler elektronik olduğundan kendiliğinden de iptal olabilir.

 244. Merhaba eşimden dolayı yeşil pasaportum var. Eşim vefat ettim kullanma hakkım devam ediyor mu yoksa iptal mi olacak teşekkürler

  1. Merhaba, öncelikle başınız sağ olsun. Yeşil pasaport pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine bu hak tanınıyor. Yani yeniden evlenmediğiniz sürece sizin ve varsa çocuklarınızın yeşil pasaport hakkı devam ediyor.

 245. Merhaba yeşil pasaport sürem aralık’a kadar ve haziranda üniversiteden mezun olacağım 22 yaşındayım. Fakat eylül ayında açık öğretim veya yüksek lisans eğitimime devam edeceğim.
  Temmuz ayında ise İtalyaya gideceğim.
  Bu durumda bir sorun yaşar mıyım ?

 246. Merhaba sevgili (Biz Evde Yokuz ailesi ben çok eski takipçinizim. Yeşil pasaport almaya hak kazandık çok mutluyuzzzzz!! Benim merak ettiğim Fransa’ya gitmek istiyoruz ve arabayla gitmeyi planlıyoruz bu mumkün mü acaba?

 247. Merhaba Benim yaşım 18 ve ben geçen sene liseden mezun oldum. Şimdi sınva hazırlanıyorum. Babamdan dolayı yeşil pasaport hakkım var mı?

  1. Merhaba, önce babanızın memuriyet kıdem derecesini öğrenmeniz gerekiyor. Kendisinin kıdem derecesinin 1,2 veya 3 olması gerekiyor.

 248. Merhabalar
  Üvey çocuğum eğitimi için hak sahibi olduğum yeşil posaportan çıkartabiliyormuyuz, 199 dan net bir cevap alamadım.

 249. Merhaba :
  – 25 yaşın altındaki, hak sahibi ebeveyn ile ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan ve öğrenimine devam eden(öğrenci olduklarını belgelemek suretiyle) çocuklarınız
  Ben bunu soracağım öğrenciliğim bitti ama 5 ay daha var pasport süreme gitsem sorun olur mu

 250. Merhaba 24 yaşındayım çalışmıyorum öprenciliğim bitti pasport kullanım süreme 5 ay var öğrenimi devam eden yazdığı için kafam karıştı bu 5 ay içinde kullanabilir miyim

 251. Merhaba 2007 doğumlu olan oğlumu yaz tatilinde akrabalarımın yanına Almanya ya göndermek istiyorum. Yeşil pasaportu var tek başına gidebilmesi için hangi evraklar gerekli? Teşekkür ederim

  1. Merhaba yeşil pasaportu olsa da yasal vasileri tarafından noter aracılığı ile verilmiş izin yazısı almak durumunda.

 252. Merhaba, teşekkürler yazı için. Ben 24 yaşındayım ve yeşil pasaport çıkarmaya gittim. 6 ay sonra doğum günüm. Nüfustakiler dediler ki doğum gününden bir gün önce de gelsen 6 aylık vereceğiz. Doğru mudur?

  1. Evet doğrudur. Bu durumda en fazla 6 aylık olsa bile 6 aylık yeşil pasaport alabilirsiniz.

 253. Merhaba ben 19 yaşındayım babam sayesinde yeşil pasaport alabiliyorum ancak bie talep formu varmış bunun doldurulması gerekiyor ancak babam şuanda yurt dışında bunu dolduramaz tek başıma gitsem bana yeşil pasaport verirler mi?

  1. Merhaba, babanızın ıslak imzası olması gerekiyor o formda. Yani teknik olarak babanızın dönüşünü beklemeniz gerekiyor.

 254. Merhaba. 2 çocuğumla birlikte yurt dışına çıkacağız. Yeşil pasaportumuz var ve eşim gelmeyecek. Eşimin onay verdiği bir evrak almam gerekiyor mu yoksa pasaportlar yeterli mi bilginiz var mı? Bir sorum daha olacak özel sağlık sigortası yaptırma zorunluluğu var mı?

  1. Merhaba, hiçbiri için gerek yok. Direkt yeşil pasaportunuzla çıkış yapabilirsiniz.

 255. Merhaba,
  Ben 20 yaşındayım, üniversite öğrencisiyim ve bir şirkette staj yaptığım için sigortam var. Yeşil pasaportumun süresi doldu, yenilemek istediğimde sigortam olduğu için kırmızı pasaporta mı geçmem gerekiyor öğrenciliğim devam etmesine rağmen? Teşekkürler

  1. Merhaba, staj da öğrencilik durumundan sayılıyor. O yüzden 1 aylık yaptığınız staj ve aldığınız staj bir şeyi değiştirmez. Stajınız bitince başvuru yapabilirsiniz. Hakkınız yanmış olmuyor.

 256. Merhabalar.
  Annemden dolayı yeşil pasaport hak sahibiyim. Bu sene liseden mezun olacağım. Yazın yurtdışına çıkma ihtimalim var ve pasaportumu lisem bitmeden yenileteceğim. Yeniletmede herhangi bir sorun yaşar mıyım? Ayrıca üniversite tercihi yapacağım ancak yazın okumuyor, mezun gözükeceğimden havalimanında sıkıntı yaşama ihtimalim var mı?
  Şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba, pasaport çıkarmada da yurt dışına çıkmada da sorun yaşamazsınız fakat bu durumda gelecekteki okul durumunuz belli olmadığı için size en fazla 6 aylık bir pasaport verilir. Okul durumunuz belli olduğunda yani üniversiteye girdiğinizde tekrardan başvuru yapıp daha uzun süreli bir yeşil pasaport alabilirsiniz.

 257. Merhabalar, 20 yaşındayım ailem memur yeşil pasaport çıkartmak istiyorum fakat sigorta girişim 2021 yılında oldu. Sigortam halâ daha devam ediyor yine de çıkartabilir miyim? Veya sigortalı işten, çıkarsam yeşil pasaport alabilir miyim?

  1. Öğrenciyseniz ve sigortalı işte çalışıyorsanız sigortalı işten çıktığınızda Yeşil pasaport alma hakkınız devreye girer ancak öğrenci de değilseniz zaten almanız mümkün değil. Yani sigortalı işte çalışıp çalışmamanızdan önce öğrenci olup olmadığınız da önemli.

 258. Merhaba, babam 3.derece ambar memuru. İşine hala devam ediyor emeklilik süresi geldi ama emekli olmadı henüz. Yeşil pasaport cıkarttırabilir mi? 3.derece olması yeterli mi? Baska bir sey istiyorlar mı?

 259. Eşimle boşandım, yeşil pasaportluyum. Velayet sahibi olarak 4 yaşında kızıma yeşil pasaport alırken babanın muvafakakiyeti gerekir mi?

 260. Merhabalar;
  Ben 16 yıldır bir vakıf üniversitesinde idari personel olarak çalışıyorum. Bana yeşil pasaport verilir mi acaba?

  1. Merhaba, yeşil pasaport yıla veya unvana bağlı değil kadro derecesine bağlı olarak verilmekte. O nedenle önce onu kontrol etmeniz gerekiyor.

 261. Merhabalar. Öğreniciyim okulum 5 sene ve 4. Sınıftayım. Aktif öğrenciyim. Part time olarak bir şirkette çalışmaktayım. Yeşil pasaportum aktif kullanıyorum. Ancak sayfalarım bitmek üzere bu yüzden yeni bir başvuru yapabilir miyim?

  1. Merhaba sayfalarınız bittikten sonra yeniden başvuru yapamazsınız gözüküyor bu şartlar altında. Zaten çalışıyorsunuz. Yeniden başvuruya gittiğinizde bu durum önünüze engel teşkil edecektir. Okulunuz da bitiyor. Yeşil pasaport almanıza izin verilmeme olasılığı yüksek.

   1. Merhabalar yeşil pasaport almaya hak kazanmış bir öğretmen olarak pasaport başvurusu yapacağım.emekli olan babama ve anneme için de yeşil pasaport çıkartabilir miyim?

    1. Merhaba, ne yazık ki sadece eşiniz ve çocuklarınız bu haktan yararlanabilir.

 262. Merhaba babamdan dolayı yeşil pasaport sahibiyim öğrenim durumum devam ediyor fakat part time işe başladığım zaman yeşil pasaportumu iade etmem gerekir mi?

  1. Merhaba iade etmeniz gerekmiyor. E devletten pasaport durumunuzun statüsünü kontrol edebilirsiniz yeşil pasaporttan düşme durumu var mı yok mu diye.

   1. Merhabalar, ben de part time çalışıyorum ve maalesef sigorta girişi olduğundan yeşil pasaportum gitti…

 263. Ben öğretmen emeklisiyim ve babamdan maaş alıyorum. Yeşil pasaport hakkım var mı? Ve velayeti bende olan cocuğuma da çıkarabilir miyim?

  1. Merhaba öncelikle yaşınızın 25 altı olması şartı olduğunu söyleyelim. Ayrıca öğrenci olmanız şartı da aranıyor.

 264. Eşimle beraber kamuda memuruz. Eşimin yeşil pasaport alma hakkı var. Ben işe derecemden dolayı şu an alamıyorum. Eşim yeşil pasaport aldığında benim de alma hakkım var mı?

  1. Merhaba evet evli çiftlerin böyle bir hakkı var. Eşiniz hak kazanırsa siz ve 25 yaşın altında öğrenci ve bekar çocuklarınız da yeşil pasaport almaya hak kazanıyor.

 265. Merhaba eşim uzman çavuş ama pasaportu yok. Yeşil pasaportu aldıktan sonra mı kendim için başvurabiliyorum?

  1. Merhaba o yeşil pasaportunu aldıktan sonra siz de onun üzerinden başvuru yapabiliyorsunuz. Fakat dilediğiniz zaman bordo pasaport çıkartmakta özgürsünüz.

 266. Merhaba, ben 25 yıllık devlet memuruyum oğlum 22 yaşında halen öğrenci, şu an sigortalı bir işe girerse yeşil pasaport alabilir mi yoksa bu hakkı bitiyor mu?

  1. Merhaba evet ne yazık ki bitiyor. Sigortalı olma durumu ile sizin üzerinizden edindiği hakları kaybetmiş oluyor.

 267. Ne yazık ki alamazsınız. Babanızdan dolayı yeşil pasaport almak için 25 yaşının altında olmalısınız.

 268. Merhaba babam emekli imam belirttiğimiz kapsamda yer alıyor yeşil pasaport alabiliyor, ben 21 yaşındayım üniversite eğitimimi 4. Sınıfta dondurdum yurt dışında dil eğitimi alıyorum eğitimim donduğu için yeşil pasaport alma hakkına sahip miyim bilmiyorum, e Devlet’ten öğrenci belgesi çıkarttığımda eğitimini dondurmuş görünüyor bu bir sorun mu?

  1. E devlette öğrencilik durumunuz aktif ise yeşil pasaport alabilirsiniz. Değil ise bu bir sorun olur.

  2. Eşim belediyede 14 yılık 5A sözleşmeli personel. Yeşil Pasaport alabilir mi? Ben bu haktan yararlanarak Yeşil Pasaport alabilir miyim?

   1. Ne yazık ki sözleşmeli personellerin yeşil pasaport alma hakkı bulunmuyor.

 269. Merhaba. 42 yasında çalışmayan, emekli sandığından yetim maaşı alan, bekar bir kadın yeşil pasaport alabilir mi?

 270. Merhaba 3 yıldır güvenlik görevlisiyim ve umuma mahsus pasaport başvurusu yaptım iptal oldu. Yeşil pasaport mu başvuru yapmam lazım bana yardım eder misiniz hangi yol izlemeliyim?

  1. Merhaba ne gerekçe ile iptal oldu başvurunuz o kısmı anlayamadık. Biraz daha detay verebilir misiniz? Bordo pasaport başvurusunun red yemesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Yeşil pasaport almaya hakkınız olduğunu sanmıyoruz.

 271. Merhaba, 24 yaşındayım. Babamdan dolayı yeşil pasaportum var, fakat mezun oldum ve şu an çalışmaktayım. E devlette yeşil pasaportum hala geçerli gözüküyor. Yurtdışına çıkışlarda kullanabilir miyim ?

  1. E devlette öğrencilik durumunuz aktif ise yeşil pasaport alabilirsiniz. Değil ise bu bir sorun olur.

 272. Merhabalar, 22 yaşındayım yeşil pasaport sahibiydim fakat Temmuz 2021 mezun oldum.Pasaportumda geçerlilik süresi 2023 Mayıs sonu görülüyor ve e-devletten kontrol ettiğimde pasaportum aktif görünüyor. 23 Mayıs’ta Amsterdam’a kısa bir turistik seyahat planım var. Sizce mezun olmam pasaportum hala aktif olmasına rağmen sıkıntı yaratır mı?

  1. Pasaport aktiflik durumları e devlette ne diyorsa o şeklinde ilerliyor. Eğer Mayıs ayında pasaportunuz halen daha aktif ise gidebilirsiniz. Fakat pasaportunuzun Nisan ayında bir anda geçerliliğini yitirmeyeceğinin de garantisi yok.

  2. Merhaba,
   Yeşil pasaport almak için değil, halen geçerli bir yeşil pasaportu var ve mezun olmuş. Aynı durum benim içinde geçerli; Mayıs 2023 tarihine kadar geçerli yeşil pasaportum var ve Eylül’de yurt dışına geziye gideceğim, fakat temmuz ayında mezun olacağım. Bu durumda yurtdışına çıkışta bir sorun olur mu? Saygılarımla

 273. Merhaba Büyükşehir Belediye işçisiyim. Sigorta 4a hizmet dökümünde kamu personeli yazıyor. Yeşil pasaport alabilir miyim?

  1. Merhaba sadece kamu personeli olmanız yeşil pasaport almanız için gerekli şartları karşılamıyor. Kadronuzun 1, 2 veya 3. dereceli olması zorunlu.

   1. Merhabalar babamdan dolayı yeşil pasaport almıştım yaşım 24 oldu ve üniversiteden mezun oldum. İşsizim herhangi bir yere de gidip ben mezun oldum diye bir başvuruda bulunmadım normalde pasaportumun süresi 12 eylül 2022 de bitiyor süresi bitmeden son kez değerlendirmek istiyorum ama öğrenciliğim bittiği için ne olacağı hakkında emin değilim herhangi bir sorun çıkar mı?

    1. Merhaba, 12 Eylül’e kadar kullanabilirsiniz ama siz yine de yurt dışına çıkmadan önce e devletten pasaportunuzun statüsünü kontrol edin. Eğer orada sistemde yeşil aktif değil ise kapıda sorun çıkabilir.

 274. Merhaba, Bağkur’dan emekliyim.Emekli Sandığı’ndan yetim maaşı alıyorum. Yeşil Pasaport alabilir miyim?

  1. Merhaba kadro derecesi 1.,2. veya 3. derece iken emekliğe ayrılan kişiler yeşil pasaport alma hakkına sahip oluyor.

 275. Merhaba, 24 yaşındayım öğrenciyim. Babam memur ve yeşil pasaport sahibi. Aynı zamanda part-time sigortalı bir işte çalışıyorum. Yeşil pasaport alma hakkım var mı? Varsa da halen öğrenci olmam durumunda 25 yaşına girdiğimde hakkımı dolduruyor muyum yoksa öğrenciliğim boyunca geçerli oluyor mu?

  1. Merhaba, part time sigortalı bile olsanız çalıştığınız için yeşil pasaport hakkınız bulunmuyor. 25 yaş da kesin sınır yani 25 yaşını doldurduğunuz zaman öğrenci olsanız dahi yeşil pasaport hakkınız kalkıyor.

 276. Merhabalar
  Babam emekli sandığından emekli oldu ve 2021 senesinde vefat etti. Ben evliyim ama babamın memur emeklisi olması sebebi ile yeşil pasaport alabilir miyim?

  1. Evli olduğunuz için artık babanızın emekli sandığı haklarından yararlanamıyorsunuz. Bu nedenle de yeşil pasaport alabilmeniz mümkün değil.

 277. Merhaba. Benim annem babam ayri babam memur. Ben annemin yanında ve annemin bulunduğu şehirdeki üniversitede okuyorum. Acaba yeşil pasaport alabilir miyim?

  1. Merhaba öncelikle devlet memurlarının yeşil pasaport alabilmesi için unvanlarına bakılmaksızın kadrolarının 1, 2 veya 3. dereceli kadro olması zorunluğu olduğunu belirtelim. Yani babanızın yeşil pasaport almaya hakkı var mıdır önce onu öğrenmeniz gerekmekte.

  1. Merhaba, sadece 1,2 ve 3. derece kadro karşılığı olanlar da yeşil pasaport almaya hak kazanıyor.

 278. Merhabalar 2020 yılında 5 yıllık yeşil pasaport sahibi oldum fakat yazın 3 aylığına bir işte çalıştım. Şu anda çalışmıyorum ve üniversite öğrencisiyim. Bu durum herhangi bir vize başvurusunda sıkıntı yaratır mı ya da pasaportum iptal olmuş mudur?

  1. Merhaba e devlet üzerinden yeşil pasaportunuzun aktif olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

 279. Merhaba ben gazi oğluyum. Babam Kıbrıs gazisi. Yeşil pasaport almak için gittiğim il müdürlüğunde bana babamın emelilik derecesinin 0 olduğu için veremiyeceklerini soylediler. Fakat resmi olarak iç işleri bakanlığının 31.05.2021 tarihindeki kararnamesinde alabildiğim yazıyor. Emeklilik durum belgesini nasıl düzeltebilirim ya da ne yapmam gerekiyor?

  1. Merhaba konu hakkında bizim de bir bilgimiz yok yanlış yönlendirmek istemeyiz. Siz en iyisi İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile tekrar durumu görüşün.

 280. Merhabalar babam asker ve yeşil pasaportum vardı, 27 yaşındayım tekrar çıkartma ihtimalim hiç mi yok?

 281. Merhaba babamdan dolayı yeşil pasaportum var ve öğrenciyim. Sigortalı işe girip çalıştım ve sonrasında işten çıktım. Pasaport e devlette hala geçerli gözüküyor. Yurt dışına çıkarken sorun olur mu?

 282. Selamlar. Ben 3/1 aktif olarak devlet memuruyum eşimde 6/2 derece kademeli devlet memuru. Ben yeşil pasaport alırken eşimde yeşil pasaport alabilir mi benden dolayı?

  1. Evet eşiniz ve 25 yaşını geçmemiş çocuğunuz da sizin üzerinizden yeşil pasaport alma hakkına sahip olur.

 283. Merhaba babam 30 yıldan fazla bir süredir devlet memuru. Ben 20 yaşındayım ve üniversite öğrencisiyim yeşil pasaporttan yararlanabilir miyim?

  1. Merhaba, devlet memurlarının yeşil pasaport alabilmesi için unvanlarına bakılmaksızın kadrolarının 1, 2 veya 3. dereceli kadro olması zorunlu. Bu noktada babanızın kadro derecesi önemli.

 284. Yesil pasaportumun süresi Mart 2020’de bitti pademiden dolayı gidemedim. Yenisini mi almak gerekir? Hiç kullanmadık. Eskisini götürünce yine yeşil pasaport alabilirmiyim? Simdiden tesekkürler

  1. Yeşil pasaportunuzun süresi bitti ise yenisini çıkarmalısınız, elbette gereken şartları hala sağlıyor iseniz tekrardan yeşil pasaport almaya hak kazanırsınız. 2020’deki şartları şu an sağlayamıyorsanız alamazsınız.

 285. 4-C olarak TSK çalıştım 14 yıl hizmet yaptım malulen emekli oldum yeşil pasaport alabilirmiyim

  1. Merhaba, emekli veya aktif çalışan olarak memuriyet derecenizin 1,2 veya 3 olması şartı bulunuyor.

 286. Merhaba, okuduğum üniversite bizi okul dışında staja gönderdiği için sigorta yapmışlar. Sigorta kodu kısmında stajer öğrenci yazıyor. Yeşil pasaportum zaten var ve 2025’e kadar geçerli ama bu durumda pasaportum yanar mı?

 287. Merhaba kızım 22 yaşında şu anda okuyor aynı zamanda da çalışıyor. Yeşil pasaportunu yenileyebilir mi? Yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Merhaba, kızınız eğer sigortalı bir çalışan ise ne yazık ki Yeşil pasaport hakkı olmuyor. Eğer evli de değil ise 25 yaşına kadar sizin üzerinizden Yeşil pasaport alma hakkına sahip oluyor.

 288. Merhaba, yeşil pasaportumun süresi 2022 Haziran ayında dolacak. Bu sırada memurluğa girip istifa ettim. Mayıs’ta yurt dışına gitmek istiyorum. Hem pasaportumun geçerlilik süresi hem de bir işte çalışıp istifa etmem Mayıs’taki gezim için bir engel oluşturur mu?

  1. Merhaba, kesin bir cevabımız olmamakla birlikte artık her bilgi elektronik ortama aktarılmış olduğundan, havalimanında sizin artık yeşil pasaport hakkınızın olmadığı ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Bu da sorun teşkil edecektir. Bizce bordo pasaport çıkarmanız daha doğru olacaktır.

 289. Merhaba öğrenciyim ve 23 yaşındayım. Öğrenciliğim Nisan’da bitiyor. Ben şubatta hala öğrenciyken yeşil pasaport alsam hazirandaki gezime gidebilir miyim?

  1. Merhaba, eğer bu süre zarfında bir açık öğretim kurumuna kaydolursanız 25 yaşına kadar öğrencilik statünüzü devam ettirebilirsiniz. Eğer kontrolden geçerken öğrencilik statünüz aktif değil ise sıkıntı yaşayabilirsiniz.

 290. Merhabalar, annem yeşil pasaport sahibi bu yıl itibari ile üniversitem bitti 24 yaşındayım şu anda çalışmıyorum. Malta’da dil okuluna kayıt olacağım ve yarın 10 bin Euro ödemeyi gerçekleştireceğiz. 6 ay dil eğitimi göreceğim orada. Daha konsolosluğa başvurmadık tabii. Oradan aldığım öğrenciliğime dair belge sayılır mı? Yeşil pasaport almak için öğrenim süresi devam etmesi lazım diyordu makalelerde. Ailemin yanında yaşıyorum cevaplarsanız çok sevinirim.

  1. Merhaba tam olarak emin olmamakla birlikte bunun mümkün olduğunu sanmıyoruz çünkü öğrencilik hali Türkiye’de bir eğitim kurumu olmalı. Bu eğitim kurumu bir açık öğretim fakültesi bile olabilir ama yurt dışındaki bir dil okulu buradaki öğrencilik statünüzü etkilemez.

 291. Merhabalar ben Türkiye’de öğrenciyim emekli memur çocuğum şimdi yeşil pasaportla yurtdışına çıksam orda okumak zorunda miyim yoksa bi işe girebilir miyim?

  1. Merhaba ne işe girebilir ne de okuyabilirsiniz. Yeşil pasaport ile 90 gün vizesiz olarak turistik seyahat edebilirsiniz.

 292. Merhaba ben 34 yaşında bir kadınım. Eşimden ayrıldım, babam yeşil pasaport hak sahibi. Ben de boşandığım için hak sahibi oluyor muyum?

  1. Ne yazık ki hayır yaştan dolayı olamıyorsunuz. 25 yaşa kadar hakkınız bulunuyor.

 293. Selam ben Ulaştırma Bakanlığı tarama gemilerinden işçi emeklisiyim, özel sektörlerde gemilerde çalışmaya devam ediyorum, Ukrayna’da 10 yıllık oturumum var benim hususi yeşil pasaport alabilir miyim? Şimdiden Teşekkür ederim.

  1. Yeşil pasaport hakkından sadece kadro derecelerinin 3, 2 ya da 1 olan memurlar, öğretmenler ve emekli memurlar faydalanabiliyor.

 294. Merhaba babam 4-a 3.8 derecede milli eğitimde görevli hizmetli emekli sandığına bağlı 33 yıldır devlet işinde yeşil pasaport alma hakkı var mıdır?

  1. Merhaba, emekli memurlarların yeşil pasaport alabilmeleri için kadro derecelerinin 3, 2 ya da 1 olması gerekiyor.

  1. Evet ne yazık ki sigortalı bir işe girdiğiniz anda yeşil pasaportunuz iptal olur.

 295. 1 ay önce 15 günlüğüne Hollanda’ya gitmiştim 3 hafta sonra da İtalya’ya gitmeyi düşünüyorum. Yeşil pasaportla 6 ayda bir çıkılabiliyor diye bir şey duydum bu doğru mu?

  1. Merhaba bu şartlarda dilediğiniz gibi çıkış yapabilirsiniz. Her 180 günde 90 gün Schengen bölgesi ülkesinde kalış hakkınız var. Yani her 6 ayda 90 gün diyebiliriz. 180 günde 90 günü geçirmediğiniz sürece dilediğiniz kadar girip çıkabilirsiniz.

 296. Merhabalar, babam işçi olarqk çalışıyordu fakat 2018’de kadroya alındı. Devlet memuru sayıldığına göre yeşil pasaport alabilir mi?

  1. Merhaba, devlet memuruiyetinin kıdemi de önemli. Kıdem derecesine göre alma hakkı alır veya alamaz.

 297. Merhabalar,
  Kamu personeliyim işçi statüsünde yeşil pasaport alabilir miyim? Ya da ne kadar süre sonra alabilirim? Veya babamda kamu iscisi olarak emekli oldu, ondan faydalanma durumum olabilir mi?

 298. Selamlar eşim kültür bakanlığından mahalli sanatçı tanıtım kartı aldı.
  Daha öncesinden bir kaç girişim yani sanatçılara verilecek diye olmuş.
  Bu anlamda başvuru yapsak alabilir miyiz?

 299. Merhabalar,

  Annemden dolayı yeşil pasaport hakkına sahibim ve daha önce çıkarttım. Bu yıl üçüncü kez çıkartıcam ama hak sahibi annem 2 sene önce rahmetli oldu. Henüz yaşımda 25 i geçmedi. Açıköğretime yazıldım geçen sene yeşil pasaport çıkartmak için. 1 ay sonra yeniletmeyi düşünüyorum bu mümkün mü?

  1. Başınız sağolsun. Annenizin vefatı sizin hak sahipliğinizi etkilemez. Eğer yeşil pasaport şartlarını karşılıyorsanız alabilirsiniz.

 300. Merhaba, haftaya Macaristana gideceğim, yeşil pasaportum var fakat temmuz 11 de bitiyor. Pasaportumu yeniletmem gerekir mi?

  1. 7 Şubatta gitseniz,
   7 mart, 7 nisan, 7 mayıs, 7 haz, 7 tem ucu ucuna 6 ay ediyor

 301. Merhaba en son yorumu ben yapmıştım evet sizden görmedim ama farklı farklı bilgiler dolanıyor tam olarak anlayamadım şimdi 6 ayda 3 ay çıkıp 6 ay bitince tekrar 3 ay cikabiliyorum değil mi? Tam bir bilgi verir misiniz lütfen 6 ay olayıyla ilgili

  1. Böyle bir zorunluluk duymadık biz. Schengen vizesi ile karıştırıyor olabilir misiniz?

 302. Merhaba
  Benim yeşil pasaportum var ve 6 ay kuralını tam anlayamadim. Herkes farkli bir sey söylüyor. 6 ay içinde 3 ay yurtdisinda kalıp daha sonra 3 ay tekrar beklemek zorunda mıyız? Ben Ağustos ayında çıktım bu Ocak’ta 6.ayim doldu. Yani 70 gün boyunca yurtdisinda kaldım. Şimdi 3 ay bekleyip öyle mi çıkmam gerekiyor?

  1. Resmi evlatlarıysan ve hem onlar, hem de sen kriterleri karşılıyorsan olur

 303. Merhabalar,

  Eşim öğretmendi ve vefat etti eşimden dolayı YEŞİL PASAPORTUM var ve 2024 te süresi dolacak

  Yeniden evelenirsem pasaportum iptal olacak mı?
  Yeniden yeşil pasaport hakkım olacak mı?

 304. Merhaba yeşil pasaportumu yenilettim son bir yıllık hakkım kaldı su an öğrenciyim ama işe başlama durumum var yeşil pasaportum iptal olur mu ? Bu konuyla ilgili bir haber okudum 25 yaşını doldurmamış gençler çalışmaya baslasalar bile pasaport hakları devam edecek diye doğru mudur ?

 305. Merhaba benim babamdan gelen yeşil pasaport hakkım var ancak ben 24 yaşındayım ve bu hak ağustos 2022de bitiyor. Şuanda da öğrenciyim çıkarmak için evraklarımı tamamladım ancak yurtdışına çıkmak istediğim tarihte atanmış ve çalışıyor olacağım giriş çıkışlarda bana sorun yaratır mı bu durum

 306. Merhabalar, ailemden dolayı yeşil pasaport alma hakkına sahibim ve öğrenciliğim devam etmekte. Çıkarttıktan sonra bir işe girersem (Full time) hakkım düşüyor mu ?

 307. %40 atipik otizm engelliyim. Süresiz raporum var. Babam emekli TSK mensubu. İşsizim ve ailemle yaşıyorum. Yaşım 24. Yeşil pasaport alabilir miyim? Bazı yerlerde ağır engelli ve bakıma muhtaçlara verildiği söylenmiş. Eğer öyleyse gerçekten saçma. Engelliler arasında ayrımcılık yapılması üzücü. Kimse keyfinden engelli olmak istemez… Bu konuyu CİMER’e yazdım ama henüz bir şey yok. Çıkacağını da sanmam. Ama umutsuz da yaşanmıyor tabi.

 308. Merhaba, kızım yurt dışında okuyor, yesil pasaportlu, yasi 25′ gecti ve pasaport suresi 2 ay sonra bitecek. Yurtdisinda eğitimi devam ettigi icin yesil pasaporta devam edebilir mi?