Yeşil Pasaport Nedir? Yeşil pasaport, bordo pasaporttan farklı olarak en fazla 5 yıl geçerlilik süresine ve daha fazla dolaşım gücüne sahip olan bir pasaport türüdür. Peki, kimlere verilir? Kabaca “Yeşil pasaport devlet memurlarına verilir” diye bilinir ama bu fazla geniş bir açıklamadır. Aslında kamu görevlilerinin sadece %4’lük bir bölümü yeşil pasaporta adaydır. Bunların kimler olduğunu ve nasıl yeşil pasaport çıkartabileceklerini aşağıda detaylıca anlattık.

Yeşil pasaportun dolaşım gücü: Dünyadaki 195/6 ülkenin (bazı ülkeler bazı ülkeleri tanımıyor) sizce kaçına yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz ya da kapıda veya online vize ile kolayca gitme avantajı vardır? Kopya çekmeden bi tahmin etmeye çalışın bakalım…Bir tahmin yürüttüyseniz, artık söylüyoruz: 160 ülkeye!! Bu inanılmaz bir rakam. Bu kadar güçlü pasaport dünyada çok az ülkede var. Kıyaslayacak olursak, bordo pasaportun 102 ülkeye, Amerikan pasaportunun 174, Rus pasaportunun 105, İsrail pasaportunun 147, Çin pasaportunun ise 52 ülkede dolaşım kolaylığı var.

YEŞİL PASAPORTU KİMLER ALABİLİR? (HUSUSİ PASAPORT KİMLERE VERİLİR)

Yeşil pasaport, bazı kamu görevlilerine (memurlar ve kamu görevlileri farklı), eski bürokratlara veriliyor. Bunlar:

– 1., 2. ve 3. derece kadrolarda bulunan veya sözleşmeli devlet memurlarına,

Yeşil pasaporta başvurabilmek için önce devlet memurlarının belli bir kıdeme ermesi gerekiyor. Bu kıdemin “derece ve kademe olarak” bir hesabı var. En yüksek derece 1’dir, en düşük ise 13. Ama mesleğe başlayan tüm memurlar 13 dereceden başlamaz. Kişilerin askerlik durumuna, kaç sene okuduğuna, vb faktörlere göre başlangıç derecesi değişir. Mesela lisans mezunları mesleğe 9 derece 1 kademe olarak başlar, bu da 9/1 olarak ifade edilir. 1. senesinin sonunda kişi 1 kıdem ilerler ve 9 derece 2 kıdem, yani 9/2 olur. Derece ise, sicilinde bir olumsuzluk olmaması halinde 3 yılda bir ilerler. Bu hesaba göre 1., 2. ve 3. dereceden kadrolu memurlar yeşil pasaport almaya hak kazanır.

–  TBMM eski üyelerine,

Yani görevini tamamlamış millet vekilleri (görev sürelerinde siyah pasaport kullanıyorlar).

–  Eski bakanlar,

Görevlerine devam ederken siyah pasaport kullanıyorlar. Görevlerinin bitiminde yeşil pasaporta geçiyorlar.

– 1.,2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan diğer kamu görevlilerine,

Devlet memuru ve kamu personeli farklı şeyler mi derseniz, bu madde, devlette kadrolu olmayan, ancak sözleşmeli çalışan personeli ifade ediyor. Bu personel içinden 1,2 ve 3. derece kadro karşılığı olanlar da yeşil pasaporta hak kazanır.

– Kadro derecesi 1.,2. veya 3. derece iken emekliğe ayrılan veya görevden çekilen memur ve diğer kamu çalışanlarına,

Yukarıda bahsi geçenler emekli olduktan sonra da yeşil pasaport ayrıcalıklarını korurlar. Aynı şekilde görevlerinden kurum tarafından çekirlerse de yeşil pasaport haklarını korurlar.

– Görevleri süresince olmak kaydıyla büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarına,

Aktif olarak başkanlık yaptıkları süre boyunca, bu belediye başkanlarına da yeşil pasaport verilir.

– 1. derece kadro ile emekli olan belediye başkanlarına,

Yukarıda saydığımız belediye başkanları görevden ayrıldıklarında pasaportları bordo pasaporta döner. Ancak 1. derece kadroyken emekliliğe ayrılan belediye başkanları yeşil pasaportlarını korurlar.

–  Devlet sporcusu ünvanını taşıyan atletlere,

Hangi spor branşı olduğu fark etmez, ülkeye başarı getirdiği için devlet sporcusu statüsü verilen sporculara hem aylık bağlanıyor, hem de yeşil pasaport veriliyor.

–  Eskiden devlet bankaları olup, sonradan özelleştirilen Halk Bank, Ziraat Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından şu kişilere;

Özelleştirmeden önce yeşil pasaport hakkını elde etmiş olanlar,
Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olanlar,
Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak, Kamu görevlisi olanlar,
4603 Sayılı İş Kanununa tabi olanlar.

–  Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp, emekli kesenekleri 1.,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ve bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurlarına

… veriliyor.

İhracat ile uğraşan iş adamlarına verilmesi için de bir yasa var.

Bakanlar Kurulu  22.03.2017 tarihinde “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar”a dair aşağıdaki yasayı çıkarmış:

Son üç takvim yılında (2014, 2015, 2016) yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların üzerinde olan ihracat yapan firma temsilcilerine yeşil pasaport veriliyor. 

NOT: Son üç takvim yılında yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon dolar arasında olan firmalara 1,
10-25 milyon dolar arasında olan firmalara 2,
25-50 milyon dolar arasında olan firmalara 3,
50-100 milyon dolar arasında olan firmalara 4,
100 milyon doların üstünde olan firmalara ise 5 yetkilisine hususi damgalı pasaport veriliyor.

-Bu yasa devlete karşı şu suçlardan birisininden hüküm giymemesi durumunda geçerli:
Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık.
-Diğer suçlardan hüküm giyenler, Bakanlar Kurulu’nun belirlediği miktarı tutturuyorsa yeşil pasaport alabilecek.

Hususi damgalı pasaporta başvurmak için, Ekonomi Bakanlığı’nın Talep Formu ‘nu doldurup, üyesi olduğunuz İhracatçı Birliği’ne gitmelisiniz.


Aile Sebebiyle Yeşil Pasaport Kimlere Verilir?

Yeşil Pasaport sahibiyseniz sizin sayenizde bazı aile bireyleri de Yeşil pasaport hakkından yararlanabiliyor. Bunlar:

– Eşiniz,
– 18 yaş altı çocuklarınız,
– 25 yaşın altındaki, hak sahibi ebeveyn ile ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan ve öğrenimine devam eden(öğrenci olduklarını belgelemek suretiyle) çocuklarınız veya,
– Yaşı kaç olursa olsun, zihinsel, ruhsal ya da bedensel engelli çocuklarını eğer sizinle  ikamet ediyor, bekar ve işsiz ise sizin yeşil pasaport hakkınızdan faydalanabiliyor. Ancak engellerini tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmekte.

Eşler için şartlar

Eşi dolayısıyla yeşil pasaport alma hakkına sahip kişiler, eşlerinin halihazırda hiç pasaportu olmasa bile kendilerine yeşil pasaport çıkarabilirler.

Çocuklar için şartlar

Çocuklar, öğrenimlerine devam ettikleri sürece 25 yaşına kadar pasaportlarını kullanabilirler. Öğrenimleri sona erince bu durumu bildirmek ve yeşil pasaportlarını iptal ettirmek zorundadır. Kız çocuklar da 25 yaşın altında iken evlenirlerse yeşil pasaport statüleri sona eriyor.

Ebeveynlerinden dolayı yeşil pasaport sahibi olma hakkına sahip çocuklar, ebeveynlerinin halihazırda hiç pasaportu olmasa bile kendilerine yeşil pasaport çıkarabilirler.

Ebeveynlerinden dolayı yeşil pasaport sahibi olan çocuk, yaşı müsait olsa da çalışmaya başlayıp SGK üyeliği başladığında pasaportunu iade etmek zorundadır.

Ebeveynlerinden dolayı yeşil pasaport sahibi olan öğrenci kişi, eğer ki ailesinden başka bir şehirde eğitim görüyorsa ve yeşil pasaport süresi bittiyse, bulunduğu şehirdeki nüfus müdürlüğünden randevu alıp kendisi başvuru yapabilir. 

Yeşil pasaportlu ebeveynin vefatı durumunda
Vefat eden ebeveynden dolayı bağlanan emekli aylığı ile (yetim maaşı) çocuklar iş sahibi olarak değerlendirilmiyor. Yani, eğer yukarıdaki şartları karşılıyorsanız yetim maaşı yeşil pasaporta engel teşkil etmez.


Yeşil Pasaport Ne Kadar Süreliğine Verilir?

Yeşil Pasaportun süresi, bağlı olduğunuz kurumdaki amirinizin başvurusu ile en az 6 ay en fazla 5 yıl olmak üzere İçişleri Bakanlığınca belirleniyor.


YEŞİL PASAPORT NASIL ÇIKARTILIR?

Eğer yeşil pasaporta aday olabileceğinizi düşünüyorsanız başvuru işlemlerini ve gerekli evrakları Yeşil Pasaport Nasıl Alınır? yazımızdan öğrenebilirsiniz.


YEŞİL PASAPORTUN AVANTAJLARI

Yeşil pasaportun iki avantajı var:

1-) Pasaport harcından muaftır. Bordo pasaportlular defter bedeli ve pasaport harcı olmak üzere 2 farklı ücret öderler. Yeşil pasaport çıkaranların tek ödemesi gereken bedel 160 TL’lik defter bedelidir. 
2-) Bazı ülkelere vizesiz giriş yapabilmek. Bordo pasaportla vizesiz girilebilen ülke sayısı 102 iken, yeşil pasaportun 160’tır. Bordo pasaportluların vizesiz gidemediği Schengen ülkelerine yeşil pasaport sahipleri vizesiz gidebilirler.

Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkelerin eksiksiz ve güncel listesini görmek için tıklayın.
Bordo pasaport ile vizesiz gidilebilen ülkeleri görmek için Vizesiz Ülkeler yazımızı inceleyebilirsiniz.

ÖNEMLİ: Yeşil pasaporta vize istemeyen ülkelere vize almadan girebilirsiniz ancak mutlaka pasaportunuzun en az 3 ay daha geçerliliğinin olması gerekir.


YEŞİL PASAPORT İLE VİZE BAŞVURUSU

Yeşil Pasaport sahibiyseniz, ve vizeye başvuracaksanız, ülkeye giriş için yine en az 3 aylık pasaport geçerliliğinizin olması bekleniyor. Hatta 6 aylık geçerlilik arayanlar bile var.

Yani bu geçerlilik süresinin, sizin ziyaretinizi kapsaması yetmiyor: Örneğin, 1 Ocak 2020’de Schengen ülkelerinden birine giriş yapacak ve 20 Ocak’ta çıkış yapacaksanız, pasaportunuzun süresinin en az Nisan 2020’ye kadar geçerli olması bekleniyor. Sizin bu durumda vize başvurunuzu Aralık’ta tamamlamanız lazım.

Bazı devletlerin ülkeye girişte resmi pasaportlarda aradığı minimum geçerlilik sürelerini öğrnemek için tıklayın.


ÖĞRETMENLER NE ZAMAN YEŞİL PASAPORT ALIR?

Devlet kurumlarında çalışan öğretmenler, belli bir kıdeme erdikten sonra yeşil pasaporta hak kazanır.

Diğer memurluklarda olduğu gibi derece ve kademe sistemi öğretmenlikte de mevcut. Öğretmenlerin de diğer memurlar gibi, yeşil pasaport alabilmeleri için kadro derecelerinin 3, 2 ya da 1 olması gerekiyor.

Öğretmenler göreve 9 derece, 1 kademe ile başlar. Bu 9/1 olarak ifade edilir. En yüksek derece 1’dir. Yani aslında yükseldikçe, derece düşer.

Olumlu sicil alan hocaların her yıl kademesi 1 artar. Kademe 3 olduktan sonraki yıl 4 olmaz. Onun yerine öğretmenin derecesi 1 sayı azalır (yani bir rütbe yükselmiş olur). Yani 9/3 olan bir öğretmenin bir sene sonraki derece kademesi 8/1 olur. Meslekten önce okunan hazırlık sınıfı ve üst üste alınan olumlu siciller kademe ilerlemesini olumlu olarak etkilerken, bazı disiplin cezaları da kademe ilerlemesini olumsuz olarak etkiliyor.

Bir öğretmen ortalama olarak her bir derecede 3 yıl çalıştığı için, öğretmenin 3. dereceye varması yaklaşık olarak 15 yıl sürüyor. Bu sürenin sonunda 3. dereceye ulaşan öğretmen yeşil pasaport almaya hak kazanıyor.

pasaport-nasil-cikarilir

427 YORUM

 1. Duygu

  Merhaba yeşil pasaportumu babamdan dolayı 25 yaşından önce öğrenciyken çıkarmıştım 27 yaşındayım ve öğrenciliğim mevcut 5 yıl süresi dolmadı pasaportum yurtdışına çıkacağım sorun teşkil eder mi?

  Cevapla
 2. Hatice Özcan

  Eşim öğretmen. 1. derecede olması nedeniyle yeşil pasaport hak sahibi. Ben de eşim nedeniyle alabiliyorum. Yıl sonu kendimiz için yeşil pasaport başvurusunda bulunmak için randevu alırken, eşimin kaydında anne ve babası da gözüküyordu. Şimdilik kendimiz için başvuruda bulunduk ancak annesi şu an yoğun bakımda, beyinzarı iltihabı hastalığı (menenjit) geçiriyor. Hastalığının ilerlemesi durumunda Almanya’da yaşayan diğer oğluna götürmek istersek, annesine; eşimin kaydından yeşil pasaport başvurusunda bulunabilir miyiz?

  Cevapla
 3. SezginBEY

  Merhabalar, yeşil pasaport için emekli sandığından emekli olma şartı var mıdır? Kadro derecesi 3 iken bağ-kurdan emekli olmuş diş hekimi yeşil pasaport alabilir mi?

  Cevapla
 4. DS

  Merhaba zihinsel engelli öğrencilerin hareketliliklere dahil olduğu bir erasmus projesi gerçekleştireceğiz. Öğrencilerden birinin velisi de hareketliliklerden birine katılacak, ancak projede velilerin katılacağı belirtilmiyor. Dolayısıyla gri pasaport alacak olan zihinsel engelli ve reşit olmayan öğrencinin ailesinden birisi de gri pasaport alabilir mi?

  Cevapla
 5. süreyya demir

  ben 53 yaşındayım 1.1 dereceden asker emeklisi olan babamdan dolayı yetim maaşı almaktayım çalışmıyorum babam vefat etti yeşil pasaport hakkım varmı daha önce çıkartmıştım evlenince iade etmiştim şu an tekrar çıkartabilirmiyim çünkü yıllar önce çıkan bir yasayla babası vefat etmiş olanlar alamıyodu şu anda çıkan düzenlemelere göre tekrar pasaport hakkım varmı teşekkürler

  Cevapla
 6. muammer özer

  Büyükşehir belediye meclis üyeleri yeşil pasaport alabilirmi. Teşekkürler

  Cevapla
 7. Elif Güler

  Emeklipolis memuru yetim kızıyım hiç evlenmedim 1967 doğumluyum babamdan yetim aylığı alıyorum çalışmıyorum babamdan ötürü yeşil pasaport alabilirmiyim

  Cevapla
 8. metin

  ben şuanda derece 2 kademe 6 hizmetli olarak çalışmaktayım.lise mezunuyum.33 yıllık hizmetim var.TBMM inde çalışan hizmetli ve memur personeller yeşil pasaport almaktadırlar.Emekli olduğumda bu personelleri emsal göstererek yeşil pasaport alabilirmiyim

  Cevapla
 9. Selcuk

  Ufak bir nuans atlamissiniz sanırım kadro derecesi ile ödemeye esas kadro derecesi aynı değildir kadro derecesi memuriyetin ehemmiyeti Vs. Gibi değişir 3 yıllık memur 3. Derecede kadroda görev yapabilir ama memur ,ambar memuru gibi kadrolarda görev yapanların yukselebilecekleri kadro derecesi 5 dir ödemeye esas kadro derecesinde ise 9/1 den başlarsın 1/4 üne kadar yukselebilrsiniz yani yukselmeniz calismaniza bağlıdır diğer taraftan kadro derecesinde çalışma şartı olmakla birlikte vhki kadrosunda bulunan bir memur 3. Veya 4. Derecede görev yapabilir.

  Cevapla
 10. Zeynep

  Eşimin vefat eden eşinden çocukları var.3 ve 5 yaşlarında.bizimle yaşıyorlar.velayetleri eşimde.benim yeşil pasaport hakkım var üvey çocuklarıma da çıkarabilir miyim

  Cevapla
 11. alp

  Merhaba 15 yılı doldurmuş avukatların eş ve çocukları da yeşil pasaport alabiliyor mu yoksa sadece kendileri mi alabiliyor?

  Cevapla
 12. Nail

  Merhaba ben 1.4 derecesinden emekli zabıta memurum emekli olduğumda zabıta memuru kadrosu 5 idi daha sonra bakanlık zabıta memuru kadrosunu 3. Dereceye yükseltti yeşil pasaport alabilirmiyim şuan emekli maaşımı 1.4 derecesinden alıyorum

  Cevapla
 13. Şebnem

  Eşim iş durumu nedeni ile yeşil pasaport aldım. Boşanıp tekrar evlendik. Pasaportum geçerlimi? Yeniden mi çıkartmak zorundayım??

  Cevapla
 14. Levent Çakırer

  İyi günler
  Eşim 25 yıllık avukat.Avukat eşleri de yeşil pasaport hakkından yarsrlanabiliyormu acaba ?

  Cevapla
 15. Sait yıldız

  Merhaba . 2 yıllık ön lisans mezunuyum. 657 sayılı kanuna tabiyim 2012 yılında muktesebi olan 1/4 den emekli oldum. Emekli keseneği de 1/4 göre yapılmaktadır. Hususi pasaport aldım. Ancak pasaportumun süresi bittiğinde tekrar kurumundan yazı istediğimde, ishal ettiğin kadro 5 olduğunu gerekçe göstererek vermediler bu konuda yardımcı olabilirseniz memnun olurum. Saygılarımla.

  Cevapla
 16. Zeynep

  Babam sgk emeklisi vefat etti şuan üniversite öğrencisiyim yeşil pasaport alma hakkım var mı acaba?

  Cevapla
  • Mahmut GÜRBÜZ

   Ben emekli Maarif Müfettişiyim: Kendime ve çocuklarıma yeşil pasaport çıkarabilir miyim.

   Cevapla
 17. Belgin

  Eşim 2003 te emekli polis memuru, acaba biz yeşil pasaport alabiliriz, alıyorsak ne gerekiyor, ne evrak hazırlamam lazım

  Cevapla
 18. Barış

  Merhaba,
  Ben Eylül 1995 doğumluyum yani 24 yaşındayım ancak 25 yaşıma 1 yıldan biraz daha az süre kaldı. 1 yıllık yeşil pasaporta başvurabilir miyim yoksa 1 yıldan az kaldığı için sadece 6 aylık mı verirler?

  Cevapla
 19. muhammet

  merhaba öncelikle bu güzel paylaşımlarınız ve nezaketinizden dolayı çok teşekkür ederim. 21 yaşındayım öğrenciyim babamdan dolayı yeşil pasaportum var ve part-time bir işte çalışacağım 4 A statüsünde sigorta yapmak istiyorlar.bu sigortadan dolayı pasaportumda bir sıkıntı yaşar mıyım. lütfen acil cevaplarsanız sevinirim.iyi günlero

  Cevapla
 20. Nazlı Pınar Ünlü

  Merhaba ,
  Emekli sandığından emekli babamın vefatı dolayısı ile emekli sandığından çalıştığım halde maaş alıyorum.Evli değilim ve 25 yaşın üzerindeyim. yeşil pasaport hakkım hakkında hiç bir yerde net bir bilgi yok.Siz yardımcı olabilir misiniz?

  Cevapla
  • Erkan Saner

   Siz yeşil pasaport sahibi olamazsınız. öğrenim görmüyorsanız 18 yaşına kadar, görüyorsanız 25 yaşına kadar aile durumundan sahip olabilirsiniz. Zaten bir işte çalıştığınız için de yine yeşil pasaport alamazsınız.

   Cevapla
 21. Meryem tavukcu

  Ben sgk emeklisiyim 68 yaşındayım ayrıca almanyadan emekliyim ve eşimdende emekli masşım var yeşil pasaport alabilirmiyim

  Cevapla
 22. Fatma Farrow

  Merhaba.2/2 dereceden emekli memurum ve yaşil pasaport hak sahibiyim.Eşim İngiliz vatandaşı.Türkiye de yaşıyoruz.Eşimin adına da yeşil pasapot alabilir miyiz?

  Cevapla
 23. akkartal

  Merhaba yeşil pasaport alırken, yararlanacak her aile bireyi için ayrı ödeme mi yapılıyor. Yoksa sadece defter parası olan 133.tl mi ödeniyor

  Cevapla
 24. Çiğdem

  Merhaba Halk Eğitim Merkezinde 5 yıldır piyano usta öğreticisiyim. Lisans mezunuyum ve pedagojik formasyonum var. Yeşil pasaport için uygunluk kriterine uyar mı?

  Cevapla
 25. Mustafa

  İş adamlarına verilen yeşil pasaport için 3 yıllık ihracat ortalaması şart mı? Bu rakamı 1 yılda yapan ihracatçıya verilir mi?

  Cevapla
 26. Erdem

  İyi akşamlar, yeşil pasaport sahibi devlet memuruyum. Çocuklarımın da yeşil pasaportu var. Ancak pasaportlarımızın süreleri doldu. Pasaportlarımızı yenilemek istiyorum. Küçük çocuğum orta okulda öğrenci, ancak büyük olan liseden mezun oldu ama üniversite sınavına tekrar hazırlanacak. Yani şu anda mezun öğrenci. Henüz 17’sini doldurmadı. Bu durumda onun pasaportunu da yenileyebilir miyiz?

  Cevapla
 27. Şener ARSLAN

  Oğlum Ağustos 2019 tarihinde Üniversite yi bitirip ilişiğini kesecektir.Ancak mezun olduktan sonra yurtdışı na gitmek istemektedir.Ögrenci iken şu anda oğluma eşime ve kendime pasaport alsam öğrenci kim bittiğinde oğlumun pasaportunu hemenmi iade etmem gerekir yoksa alındığı ndan dolayı 25 yaşını doldurana kadar kullanabilirmi

  Cevapla
 28. Semra

  Vasisi olduğum 100 100 engelli babam yeşil kartlı yurt dışı kolaylığı için yeşil pasaportundan faydalanabilirmiyim evliyim 55 yasindayim

  Cevapla
 29. Deniz

  Arkadaslar kucuk yanlis bir bilgi var onu duzelteyim . Yesil pasaporta sahip olan gencler cumhurbaskaninin 2017 deki aciklama yapmasi uzerine 25 yasini doldurana kadar calissalar dahi yesil pasaport iptal olmamaktadir. Ama yesil pasaport almasi icin ailrsiyle birlikte yasamali ,calismamali ve ogrenci olmalidir.

  Cevapla
  • bengi

   Bununla ilgli bir kanıt kanun değişikliği var mı? yoksa siz bizzat yaşadınız mı?

   Cevapla
 30. Muharrem Karaman

  19 yasında öğrenci kız çocuğu yazın 10 günlük sigortalı olarak okulda görev alırsa. 10 günün sonunda yeşil pasaport için yeniden mi başvuracak.

  Cevapla
 31. Zübeyir

  Merhaba arkadaşlar yazıyı okudum çok güzel paylaşım
  Lisans mezunuyum ve askeriyemi uzun dönem yani yedek subaylık üzerinden yapmak istiyorum dolayısıyla devlet memuru konumuna giriyorum yeşilpasaport alabilir miyim acaba
  Konu ile ilgili bilgisi olan varsa minnettar olurum

  Cevapla
  • Erhan

   15 sene görev yapmış olması gerekir diyor, yedek subaylık 11 ay zaten.

   Cevapla
 32. Nil

  Benim yeşil pasaportum var , Anemle birlikte yaşıyoruz , yurtdışına giderken, Anneme vize problem oluyor, Anneme ben bakıyorum. Sadece emekli maaşi var. Anneme yeşil pasaport Yasa gereği olmuyormuş. Benim eşim çocuğum yok. Beni bu yere getiren , okutan ., büyüten barlık sebeplerimizin hakkı yokmu. Lütfen bunun İçin kanun maddesi çıkması İçin önayak olalım

  Cevapla
  • Zeynep Celik

   21 yaşındaki öğrenci oğlum için yeşil pasaport müracatı yapacağım. Hsk sahibi benim. Benimle ikamet ediyor. Ancak oğlum 15 yaşındayken babasıyla ayrıldık. Velayeti bendeydi. 18ini doldurmasına 10 ay kala velayeti babasına geçti. Şu anda reşit. Sorun çıkar mi?

   Cevapla
 33. Bulent butunbicaksiz

  Ben 2005 yilinda emekli sandigindan 1.derece 4.kademede emekli oldum.Yaptigim is veznedarlikti ve kadro 4 luk oldugu icin yesilpasapott alamazsin dediler 1/ 4 dercem oldugu halde nicin yesil pasaport alamiyorum..Aciklarsaniz memnun olurum..

  Cevapla
 34. Servet YETİŞ

  Merhaba 50 yaşındayım 10 yıl önce eşimden ayrıldım babamdan yetim aylığı alıyorum.babam yesil pasaport hak sahibiydi.daha önce pasaport almadım.baska bir maaşım yok.ben yesil pasaport alabilirmiyim?teşekkürler

  Cevapla
 35. ali

  merhaba eşim yeşil pasapor almayı hak etmş durumda hatta 2 defa almanya ya gittik bir sıkıntı yok eşim annesine bakmakla yükümlü normal pasaport mu çıkaralım yeşil alabilir mi iyi çalışmalar

  Cevapla
 36. cengiz

  Çok güzel avantajları var. Keşke herkese Yeşil pasaport verilse 😉 tebrikler güzel bir paylaşım.

  Cevapla
  • Gülseren öner

   BABAMDAN DOLAYI YEŞİL PASAPORTUM VARDI . BİR ARA İPTAL EDİLDİ YENİ KANUNA GÖRE YEŞİL PASAPORT ALABİLİRMİYİM

   Cevapla
 37. Altan Erdoğan

  Merhaba Ben işitme engelliyim. Sınavından engelli olarak Sağlık bakalığına atandım ve çalışmaktayım. 7 yıllık engelli devlet memuruyum. Benim bordo pasaportum vardı. %71 engelli raporum var Yeşil pasaport almak istiyorum. Alabilir miyim ve ne yapmam gerekiyor.

  Cevapla
 38. Cahit

  Ankarada üniversiteye devam eden oğlum için Yeşil pasaport alıcaz,ancak ben İzmirde öğretmenim çalışıyorum[32] yıl. Oğlım benim üzerimden pasaport alabilirmi?
  Yada gerekli başvuru formu kendim hazırlatıp oğluma göbdersem Ankaradan kendisi alabilirmi
  Teşekkürler.

  Cevapla
 39. yusuf karaağaçlı

  emekliyeken yeşil pasaport aldım .süresi doldu yeniden kurumdan yazı almaya gerek varmı

  Cevapla
 40. Ahmet Özcan

  2016 da YHS dan 2/6 si olarak emekli sandığından emekliye ayrıldım.Esim e yeşil pasaport alma hakkım varmı? teşekkürler

  Cevapla
 41. Aybukee

  Merhabalar. Babam 2010 yılında belediyeden emekli oldu. Kadroluydu
  Çalışma süresi 25 yıl 3 ay. E devletten baktığımda 4/3 gözüküyor. Bu şekilde yeşil pasaport alabilir mi . Lütfen konuyla ilgili bilgisi olan dönüş yapabilir mi. Şimdiden teşekkürler..

  Cevapla
 42. Sultan

  Babam emekli memur bekarken n pasaportum vardı.Evlenince hakkım bitti.Suan 35 yaşındayım. Bekarim .Tekrar pasaport alabilme hakkım var mı?

  Cevapla
 43. Fatih

  Öncelikle memur olan arkadaşlar personelle alakalı birimlerinden hangi kadro derecesine kadar yükselebildiklerini öğrensinler. 3 ve üzeri (3,2,1) kadro derecelerine yükselinmesi mümkün kadrolarda çalışmış ya da emekli olmuş iseler, yeşil (hususi damgalı) pasaport alabilirler. Aşağıda Pasaport Kanunu’nun ilgili maddesini yazdım. İyi günler herkese.

  Pasaport Kanunu
  Madde 14 – A) (Değişik: 28/5/1988 – 3463/2 md.) Hususi damgalı pasaportlar;
  (Değişik birinci fıkra: 22/8/1989 – KHK – 378/1 md.) (…)(3) birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan
  veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek
  suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak
  kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife
  ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. (Ek cümle: 19/10/2005 – 5411/168 md.) Bankacılık
  Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile
  ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.(2) (3)
  Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir.
  (Değişik: 3/3/1993-3868/1 md.) (…) (4)
  il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport
  verilir. (4)
  Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi damgalı
  pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise ayrı neviden pasaport
  verilmesi mümkündür.
  –––––––––––––––––
  (1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlerinden” ibaresi “engellerinden” şeklinde
  değiştirilmiştir.
  (2) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 86 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “kamu görevlilerine” ibaresi “kamu göre vlileri ile
  birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına” şeklinde değiştirilmiştir.
  (3) 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddenin (A) fıkrasının birinci paragrafında yer alan “Türkiye Büyük
  Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
  (4) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Büyükşehir” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
  2365
  (Değişik paragraf: 23/7/2010-6009/58 md.) Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin
  olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına
  25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda
  bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık
  kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir. (1)
  (Ek paragraf: 15/7/2016-6728/7 md.) Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda
  yıllık ortalama ihracat tutarı Cumhurbaşkanının belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Türk Ceza
  Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
  süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
  işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
  karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
  mahkûm olmamaları kaydıyla, Cumhurbaşkanınca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir.
  (2)

  Cevapla
 44. fatih

  Merhabalar kızım hukuk fakültesini bitirdi. Şu an öğrenci değil ama staj yapıyor ve herhangi bir işi yok ve henüz 25 yaşını doldurmadı. Kızıma aldığımız yeşil pasaportunda süresi henüz dolmadı. Önümüzdeki iki-üç ay için bu pasaportu kullanıp Almanya’ya gidebilir mi?

  Cevapla
 45. Ahmet Uğurluay

  Yeşil pasaport sahibiyim ve emekli oldum. Torunum için yeşil pasaport alabilir miyim?

  Cevapla
 46. Çetin POZAN

  Ben 24 yillik HIZMETLI devlet memuruyum su an 5/2 sindeyim saglik teskilatinda çalisiyorum kizim ALMANYA da yanina gitmek istiyorum yesil pasaport alabilirmiyim CEVABINIZI BEKLIYORUM
  TESEKKURLER..

  Cevapla
 47. Ali

  Arkadaşlar 20 yaşındayım . üniversite ogrencisiyim . babam ile ikamet ediyorum ve babamda yeşil pasaport var . ama yaklaşık 1 sene önce bir sirkette sorumlu olarak görev aldım ve bağkur hizmet dokumüm ortaya çıktı ve prim odemesi yapıldı . yani bağkur ödeme kaydım var . bu durumda yeşil pasaport alabilir miyim . bilgisi olanlar lütfen cevap versin , teşekkürler

  Cevapla
 48. Nihal ardaturk

  Erkek kardeşim engelli rapora sahip asker emeklisi babamdan yeşil pasaport alabilirmi

  Cevapla
 49. Nihal ardaturk

  Ben 65 yasinda emekli subay kiziyim babamdan aylık alıyorum yeşil pasaport alabilirmiyim

  Cevapla
 50. derya

  Annem bağkur emeklisi. 70 yaşında ruhsal rahatsızlığı nedeniyle vasi olarak atandım. ben devlet memuruyum yeşil pasaport sahibiyim. anneme de kendi üzerimden yeşil pasaport çıkartabilir miyim? çıkartabilirsem nasıl bir yol izlemeliyim?

  Cevapla
 51. HALİME

  EŞLER İKİ TARAFIN KARARI DOĞRULTUSUNDA BOŞANMA GERÇEKLEŞİRSE İPTAL OLUR. PASAPORT.

  Cevapla
 52. ADEM BELGİN

  Selamlar.

  Oğlum 21.04.1993 tarihlidir. yani yaşı şu anda 25 i doldurdu ve geçti. Kendisi şu anda üniversitede oluyor. Daha önceden yeşil pasaport çıkartmıştık ve pasaportun süresi dolmuştu. Şu anda yeniden yeşil pasaport çıkartabilirmiyiz. Kendisi halen üniversitede öğrenci. Ama yaşı 25 i geçti. Cevabınızı bekliyorum.Teşekkür Ederim.

  Cevapla
 53. Birol

  3 .dereceye ulaşan her devlet memurunun bu haktan yaralanamadığını belirtmek gerekiyor. Örnek vermek gerekirse; unvanı olmayan düz memurlar, Yardımcı Hizmetli, Güvenlik Görevlisi vs. Yeşil Pasaport almazken Teknisyen, Bilgisayar İşletmeni gibi unvana sahip olanlar alabiliyor.

  Cevapla
 54. CEM DOĞAN

  Engelli statusunde calışırken emekli sandığından 4/9 emekli oldum.Vefat etmiş olan 1/ 4 ü babamın yesil pasaport hakkından yararlanabilirmiyim.

  Cevapla
 55. veli koc

  Infaz koruma memuruyum 1/4 den emekli oldum yeşil pasaport alabilirmiyim teşekkürler.

  Cevapla
 56. Seyda

  Merhaba benim babamdan geçerli yeşil pasaportum vardı 28 yasinda çıkartmıştık.sonra evlendim iptal oldu.suan boşandım tekrar yeşil pasaport cikartabilirmiyim

  Cevapla
  • Birol

   Zaten 25 yaşınıza girdiğinide bu hakkı kaybetmişsiniz. 25 yaş sınır olduğundan alamıyorsunuz

   Cevapla
   • Flap

    Merhaba :
    – 25 yaşın altındaki, hak sahibi ebeveyn ile ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan ve öğrenimine devam eden(öğrenci olduklarını belgelemek suretiyle) çocuklarınız.

    Bu maddeye göre bir soru sormak istiyorum. 21 yaşındayım aöf kaydım var. Daha önce başka bir üniversitede eğitim almadım. Hak sahibi kişi babam , onunla yaşıyorum , evli değilim , işim yok. Buna göre ben de yeşil pasaport alabilir miyim ? Burada tereddüt ettiğim kısım aöf de bulunuyor olmam.

 57. Adalet Adil

  Benim 2 oğlumda Emekli albay, anneleri olarak yeşil pasaport alamaya hakkım varmı? Teşekkürler…

  Cevapla
 58. Ela K.

  MErhaba, 25 Yaşının altında SSk lı çalışan gençler, ebeveyninin yeşil pasaport hakkına dayanarak yeşil pasaport çıkarabilir mi?

  Cevapla
 59. Celil

  İlk okul mevzunuyum terorle mucadele gazisiyim derecem 3/2 yesil pasaport ala ilirmiyim

  Cevapla
 60. Selahattin ÖLMEZ

  1971-2001 yılları arasında bkamu kurumunda işçi olarak çalıştım kurumun özelleşmesi ile 2008 e kadar sözleşmeli çalıştım.2008 de emekli oldum yeşil pasaport alabilirmiyim

  Cevapla
 61. Durmus

  Merhaba,

  benim nisanli kiz türkiyede suan ve yanima gelmek istiyor 2 haftaligina.

  Nisanlim suan issiz, 27 yasinda ve pasaportu heralde bu hafta uzatilacak.
  Simdi 27 yasinda oldugu icin pasaportu alabilirmi alamazmi onu merak ettim ?
  Ve o pasaportnan almanyaya sikintisiz giris yapabilirmi yoksa baska belgelerdemi lazim?

  Cevaplarsaniz memnun olurum.

  Cevapla
 62. Onur

  Merhaba,
  Yaşım 23 ve son sınıf üniversite öğrencisiyim(Haziran 2018’de mezun olacağım). Babamdan dolayı halihazırda çıkarılmış bir yeşil pasaportum var. Ancak bir yandan da çalışmaktayım. Çalışmaya başladığımdan beri yeşil pasaportumu kullanmadım. Şimdi yurt dışına çıkma durumum var, çalışıyor olmam yeşil pasaportumu kullanmam konusunda problem yaratır mı?
  Şimdiden Teşekkürler,

  Cevapla
 63. engin

  astsubay olarak görev yapmakta iken adi 4/3’den malulen emekli olan bir devlet memuru pasaport kanunu ek-4’üncü maddesine göre yeşil pasaport alabilir mi?

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Ne yazık ki iş kanuna tabi olan kamu işçileri yeşil pasaport uygulamasına dahil değiller.

   Cevapla
 64. Sezen

  Merhaba;
  48 yaşımdayım ve lise mezunuyum. Hiç evlenmedim.Hiç çalışma hayatım olmadı. 10 yaşımda babamı kaybettim. Vefat ettiğinde 14 yıllık çalışmasını tamamlamış müdür pozisyonundaydı. Annem ikinci evliliğini yapıp Almanya’ya yerleşti. Tek kardeşim olan ablam ise evli, dolayısıyla babamdan tek yetim maaşı alan benim. Babamın derece/kıdemi 3/2 . Emekli sandığı mensubuyum. Bu durumda yeşil pasaport hakkım var mı ?
  Teşekkür eder esenlikler dilerim.

  Cevapla
 65. erhan yıldız

  399 khk ya tabi personel alabirmi.alırsa hangı sartları saglaması gerekır

  Cevapla
 66. Volkan Taşbaş

  merhaba ben 2 yıllık üniversiteden 21/07/2017 oldum 21 yaşındayım dershaneye gidiyorum dgs sınavı için annem devlet memuru kendisinin yeşil pasaportu var babam da annemin üzerinden yeşil pasaport aldı dershaneden öğrenci belgesi alarak yeşil pasaport başvurusu yapabilirmiyim

  Cevapla
 67. adnan uysal

  Merhabalar ben bir kamu kuruluşunda memur olarak çalışıyorum derecem 2/6 sı merak ettigim konu orta okul mezunuyum yeşil pasaport alma hakkım varmı

  Cevapla
 68. Mehmet

  Merhaba ben yeşil pasaport alacak derece ve kademeye sahip bir öğretmenim. Eşim 7. derecede bir devlet memuru. Eşim benim durumumdan yararlanarak yeşil pasaport sahibi olabilr mi? Teşekkürler.

  Cevapla
  • Mustafa AKINCI

   Bu sitedeki yazıları dikkatle okursanız sorunuzun cevabı var.

   Cevapla
 69. recep kodaş

  merhaba..
  5 yaşında ve 2 yaşındaki çocuklar içinde biometrik resim gerklimidir.. yeşil pasaport için müracat edeceğim..
  kimlikte resim kullanılmıyor çocuklarda.. pasaportta şartmı..

  resim çektirme problemi varda!!!!! o yüzden sıkıntı..

  Cevapla
 70. Serpil Nur

  Ben çalışmıyorum babam vefat etti annemin babamdan dolayı yesil pasaportu var bende yesil pasaport alabilirmiyim?

  Cevapla
 71. Ugure

  merhaba annem den dolayi 25 yasima kadar yesil pasaport sahibiyim ayriyetten yurtdisinda yasiyorum (polonya ) ve oturum kartim da var daha dogrusu suresi bitti yeniden basvurdum 5 6 ay bekleyecegim gelmesi icin ayriyetten burada sigortali calisiyorum pasaportum gecerli midir hala bu bekleme suresi icinde Turkiye ye gidip gelsem sorun yasarmiyim

  Cevapla
 72. deniz

  kamuda 20 yıldır çalışmaktayım son 7 yıldır 657 4/C sözleşmeli statüsünde çalışmaktayım yeşil pasaport alabilir miyim?

  Cevapla
 73. yılmaz

  25.7 ay görev yapan bir devlet memuru 98/b maddesin görevine son verilen 1/4 kademedeki memur yeşil pasport alabilirmi.daha önce vardı ama 98/b maddesin den dolayı var olan pasportumu iptal ettiler şimdi ise emekli oldum 25.7 ay üzerinden devlet memurlarının butun haklarından faydalanıyorum ama sadece yeşil pasport kullanamıyorum kullanma hakkım var mı yok mu.

  Cevapla
  • yılmaz

   sayın evde yokum yetkilileri 21.07.2017 tarihli soruma bir cevap verirseniz çok mutlu edeceksiniz beni saygılarımla

   Cevapla
 74. Eda

  2. Senelik. Evlılıgım. Ben. Almanyada. Yasıyorum esım. Turkıyede benım. Bordo pasaportum. Var. Esıme. Yesıl. Pasaport cıkartırma. Hakkım var.

  Cevapla
 75. hülya topçu

  Türk telekomdan emekliyim . telekomun özelleşmesinden dolayı son 4 yılımı kapsamiçi personel olarak çalıştım ve derecem 2/3 emekliyem. daha önceki müracatımda yeşil pasaport alamadım kapsamiçine geçtiğim için. kapsamiçine geçtiğimde derecem3/3 idi. yasaların değiştiğini ve söylediler şimdi alabiliyormuyum.

  Cevapla
 76. PINAR

  MERHABALA BABAM MEMUR , İSSİZLİK MAAŞI ALIYORUM BENDE YEŞİL PASAPORT ÇIKMAS OLASILIGI VARMIDIR _ 26 YASINDAYIM SIGORTAM YOK

  Cevapla
 77. Erkan

  Merhabalar tcdd den emekliyim 28 sene çalışma hayatım var 6/2 kıdem derece görünüyor alabilirmiyim

  Cevapla
 78. Kemal

  Eşim dolayısıyla yeşil pasaport almıştım boşandık, Pasaport iptal edilmiş midir?

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Evet evlilik durumu ortadan kaltıysa yeşil pasaport statünüz de kaybolmuştur.

   Cevapla
   • Erkan

    İyi günler admin babamın kıdem derece 6/2 29 senelik bir memuriyeti var alabilirmiyiz acaba ?

 79. Nejat

  Merhaba

  eski tip yeşil pasaportum var, yenilemek istiyorum. 3,5 yaşında çocuğum var, eskiden anneye vekalet ile anne pasaportuna çocuk ismi ve resmi eklenirdi. Bu uygulama halen geçerli mi, yoksa ayrı pasaport mu çıkarılacak. Buna göre pasaport bedeli yatıracağım.

  Peşin teşekkürler

  Cevapla
 80. Merve

  Merhabalar,

  22 yaşındayım ve şu an yeşil pasaport sahibiyim. Ancak mezun oldum. Herhangi bir sigortalı işte çalışmıyorum ve ailemle yaşıyorum. Bu şartlar altında yeşil pasaportumu geçerlilik süresine kadar kullanabilir miyim ? Ve yazınızda bulamadım belki vardı ben göremedim, yeşil pasaport nasıl kullanılır bir bilgi verebilir misiniz? Mesela vize gerekmiyor ama bağlı olduğumuz kurumdan bir izin belgesi vesaire gerekiyor mu yoksa yurtiçi ulaşım yapar gibi uçak biletimizi alıp yurtdışına çıkabiliyor muyuz ?

  Şimdiden teşekkürler 🙂

  Cevapla
 81. Sevilay

  Selam
  Bir tanidigimin esinden dolayi yesil pasaportu var. Kendisi esinden ayrildi fakat pasaportun henüz 3 yil kadar süresi var. Soyismi degisti. Sizce bu pasaport hala gecerlimidir? Kullansa bi sorun olur mu?

  Cevapla
   • Sevilay

    Evet isim uyusmuyor fakat tc nosu ayniya, kimi gecerli hala diyor, bizde ondan emin olamadik. Emniyete sormus ordakilerde birsey bilmiyor.

  • fatih

   o soyadını kaybettiğiniz için o soyadından gelen hakları da kaybetmiş oluyorsunuz. size soyadınız sorulduğunda ne diyeceksiniz ? boşandığınız soy isme ait bir kimlilk kullanmak sahte evrak kullanmaya girer.Hırsızlık gibidir bu durum yakalanmazsanız sorun yok ama yakalanırsanız öpüldünüz
   .

   Cevapla
 82. Fadime

  Ege Üniversitesi lisans hemşirelik mezunuyum. ..17 yıllık özel sektör SSK lı hemşirelik yapıyorum. .evet devlet memuru değilim. .biz devlet memuru olamayan ama aktif olarak SSK lı kişiler yeşil pasaport hak ediyor mu acaba. ..teşekkürler

  Cevapla
 83. Görkem

  Yeşil pasaport kısmında aile bireyi olarak alma kısmında ; 25 yaşın altındaki, ebeveyn ile ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan veya öğrenci olan alabilir yazıyor fakat her şey uygunsa bile eğer öğrenci değilseniz size yeşil pasaport verilmiyor arkadaşlar bilginize.

  Cevapla
 84. GÜRSEL ILDIZ

  Ben 2008 yılında 29 yıl görev yaptıktan sonra kadro derecem 5 almakta olduğum maaş derecesi ve terfii de 2/5 dir.şimdi soruyorum 1979 yılında lise mezunu olarak devlet me
  murluğuna başladım ,halk dilinde söylendiği gibi yalakalık tabir edilen 90 ve 90 ının üzerinde yıllık sicil ortalaması olan terfileri de aldık 2/5 ine düştük soruyorum bizim bakanlıkta lise mezunlarına düz memur kadrosu olduğundan 5.dereceden aşağı kadro verilmiyordu,ama son zamanlarda yeni bir furya salgıladı ortalık dilekçe veren,Halk eğitimlerden belge alan VHKi.oldu otomatik olarak 3.dereceye düştüler ve yeşil pasaport sahibi oldular,peki bizlerin bu haksızlığını kim giderecek bizim suçumuz ne

  Cevapla
 85. Nevin ÖZGÜR

  İyi günler yeşil pasaport sahibiyim.İl sağlık Müdürlüğünden 15.08.2006 tarihinden itibaren emekliyim.3.derece 3 kademe 800 ek göstergeyle emekli oldum.Fakat 01.06.2017 tarihinde yeşil pasaportum süresini uzatmak için il sağlık müdürlüğünden yazı almaya gittiğimde derece 4/4 olduğu için yazı alamadım.Daha önce yazı almıştım emniyet müdürlüğüne götürmek için.Böyle bir olayla karşılaştım.Benim sorum yeşil pasaport hakkım geçerli mi bu konu hakkında bilgilendirilmek istiyorum.ne gibi bir işlem yapabilirim. Bilgi ve gereği rica ederim.05.06.2017

  Cevapla
  • Nejat

   Merhaba
   3.derece 3 kademe 800 ek göstergeyle emekli olduğunuza dair sağlık bakanlığı veya SGK(emekli sandığı)’dan bir belgeniz yok mu? Varsa il sağlık’a bunu ibraz edebilirsiniz, yoksa durumunuzu belirtir bir dilekçeyle Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunmalısınız kanaatimce.

   Cevapla
 86. Ege

  Merhaba,

  Yaşım 22. Bu yaz mezun oluyorum ve daha sonra yurtdışında bir sertifika programına öğrenci olarak gitmek istiyorum 6 aylığına. Yurtdışındaki bir okulda öğrencilik Türkiye’de yeşil pasaport devamlılığı için geçerli midir?

  Teşekkürler.

  Cevapla
 87. Selim

  Merhaba yeşil pasaportum var . Yeni evlendiğim eşime yeşil pasaport çıkaracağım.Bizimle oturan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi olan eşimin kızı yeşil pasaport alabilir mi?

  Cevapla
 88. mehmet demir

  merhaba, 22 yaşındayım. 2019 a kadar yeşil pasaport hakkım var. yazın part time veya tam zamanlı bir işe girmeyi düşünüyorum. çalışır halde iken veya işten ayrıldıktan sonraki halde iken yurt dışına çıkma durumu oluyor mu? bir problem oluyor mu? sistemde akti
  f veya pasif sigorta kaydı gözüküyor mu?

  Cevapla
  • silen uludağ

   slm ben yeni evlendim eşimin yeşil pasaportu var kızım 18 yaşında ögrenci degil çalışmıyor da kendi kızımıda yeni eşimden dolayı yeşil pasaport alma şansım varmı ?
   teşekkürler

   Cevapla
 89. Taylan

  Merhabalar.

  Ben 22 yaşında bir üniversite öğrencisiyim. Babamdan dolayı yeşil pasaportum vardı ancak erasmus eğitim hareketliliği esnasında bir gasp olayına maruz kaldım ve pasaportum çalındı, ülkeye geçici pasaportla dönmek zorunda kaldım.

  Şu an hala üniversite öğrencisiyim. Normal şartlarda okulumun bitmesi gerekiyordu ancak alttan derslerim yüzünden seneye ocak veya şubatta mezun olacağım ve yakın zamanda tekrar yeşil pasaport çıkartabilmek için başvuruda bulundum ve randevu tarihini bekliyorum.

  Okulumun uzamasından dolayı hala öğrenci olmam durumu ve/veya yakın zamanda mezun olacak olmam durumu yeniden yeşil pasaport almamda bir sıkıntı teşkil eder mi?

  Teşekkürler

  Cevapla
  • rıza

   42 yaşındayım 12 yıllık devlet memuruyum sigorta başlangıcım 96 dır . benim derece ve kademe şu şekildedir . ödemeye esas :4/1 kazanılmış hak :4/1 emekliliğe esas 4/3 şeklindedir benim bunlardan hangisinde 3. dereceye düşmem lazım . yani emekliliğe esastamı yoksa ödemeye esastamı

   Cevapla
 90. sevinç van

  Merhaba, ben SSK emeklisiyim ve eşim yabancı uyruklu ve kendisini kaybettim.
  Hep Türkiyede yaşadık ve bu nedenle ben T.C. vatandaşıyım. Ben yeşil pasaport alabiliyor muyum. Emekli sandığı emeklileri yeşil pasaport alabiliyorsa ve SSK ile aynı çatı altına alındıysa bu nedenle bizde SSK lilar yeşil pasaport alabilirmiyiz. Teşekkürler.

  Cevapla
 91. Candaş

  Merhaba Ben işitme engelliyim. ÖMSS sınavından engelli olarak milli eğitim bakanlığına atandım ve çalışmaktayım. 7 yıllık engelli devlet memuruyum. Benim eski lacivert pasaportum vardı. Yeşil pasaport almak istiyorum. Alabilir miyim ve ne yapmam gerekiyor.

  Cevapla
 92. büşra

  merhaba ben babamın üzerinden yeşil pasaport çıkarttım ve bu sene mezun oluyorum işe girdiğimde pasaportumun geçerliliği biter mi yoksa geçerlilik tarihine kadar sürer mi? teşekkürler

  Cevapla
 93. melih

  merhaba, şubat ayında yeşil pasaport almıştın babamın hakkından yararlanarak babam bu hafta emekli oluyor.pasaportumun geçerliliği 2022 ye kadar yazıyor.iptal ya da geçersizlik söz konusu olur mu ?

  Cevapla
 94. cedkaan

  Merhabalar 22 yaşındayım ve okuyorum babamdan dolayı yeşil pasaportum vardı ve Norveçe gidip geliyordum. 21 yaşında evlendim ama hala okuyorum yeşil pasaportum halen geçerlimidir? Geçerli değilse Norveçe çok giriş çıkış yaptım vize almamda kolaylık olabilirmi?

  Cevapla
 95. EMRE

  Merhabalar ;
  22 yaşındayım şu anda yeşil pasaporta sahibim. Bu sene haziran ayında mezun olacağım ve aynı zamanda ygs sınavına girdim açık öğretimden bir bölüm yazıp öğrenciliğime devam ettireceğim. Bir yandan da iş hayatına atılmak istiyorum , eğer işe giriş yaparsam ve açık öğretimden bir bölüm yazıp okumaya devam ettiğim süreçte yeşil pasaportumun geçerliliği 25 yaşına kadar geçerli olur mu?

  Cevapla
  • Merve

   merhabalar,

   Seninle aynı durumdayım ve aynı sorundan muzdaripim. eğer yanıt aldıysan öğrendiklerini benimle paylaşır mısın ?

   Cevapla
 96. Nurten VAYNİ

  babam yeşil pasaport sahibi idi ama rahmetli oldu.Ben eşimden boşandım SGK dan sigortalı olarak emekliyim babamın dul ve yetim maaşını alıyorum yeşil pasaport çıkartabilirmiyim

  Cevapla
 97. emrullah güme

  yeni evlendim.eşim yeşil pasaport sahibi.benim de yeşil pasaport almam için geçmesi gereken bir süre var mı?yoksa hemen alabiliyor muyum?

  Cevapla
   • mehmet demir

    merhaba, 22 yaşındayım. 2019 a kadar yeşil pasaport hakkım var. yazın part time veya tam zamanlı bir işe girmeyi düşünüyorum. çalışır halde iken veya işten ayrıldıktan sonraki halde iken yurt dışına çıkma durumu oluyor mu? bir problem oluyor mu? sistemde aktf veya pasif sigorta kaydı gözüküyor mu?

 98. Ulaş

  Merhaba, ben bu sene reşit oldum, babamdan dolayı 5 yıllık yeşil pasaport sahibiyim, pasaportumun 2 senesi daha var ama reşit olduğum için yenilemem gerekiyor mu? Babamlarla kalıyorum ve öğrenciyim. Teşekkürler şimdiden :))

  Cevapla
 99. Sena

  Engellilerinde yeşil pasaport alma hakkı çıkacaktı son durum nedir acaba?

  Cevapla
 100. Ayhan

  Ben ve eşim 2. Derecede devlet memuruyuz.ben yeşil pasaport çıkaramıyorum. Eşimin kurumundan dolayı yeşil pasaport almıştık. Ancak bir süre sonra boşandık. Ben süresi dolmak üzere olan yeşil pasaportumu yenileyebiliyormuyum. Teşekkür eder iyi günler dilerim.

  Cevapla
 101. Zafer

  Merhabalar,
  Babam 1988 yılında, 25 yıllık memuriyetini tamamladıktan 2 ay sonra vefat etti. Annem halen babamdan kalan emekli aylığını alıyor ve bu sene kısmetse Umreye gidecek. Annem için yeşil pasaport alabilir miyiz ve nasıl?
  Teşekkürler…

  Cevapla
 102. hülya irem

  merhabalar babam 1. dereceden devlet memuru emeklisi bende 19 yaşındayım ve devlet memuruyum babamın yeşil pasaportundan hala yararlanabileceğim söylendi bu doğrumu

  Cevapla
 103. Hülya Kaya

  Merhaba,
  43 yaşındayım ve çalışıyorum. Eşimden yeni ayrıldım. Tekrar babamın Yeşil Pasaport hakkından faydalanabilir miyim Teşekkür Ederim.

  Cevapla
 104. Onur

  Hocam merhabalar, benim babam 1.derece memurken memurluktan çekildi ( geçen yıl istifa edip, özele geçti). Ben de Hukuk okudum ve geçen yıl 4.senem bitti ve mezun oldum. Şu an avukatlık ruhsatımı alabilmek için staj yapıyorum, ama işsiz olarak görünüyorum şu an. Ve öğrenci de olmuyorum, haliyle. Yaşım 23, yeşil pasaport alabilir miyim ben?

  Cevapla
 105. Ulaş

  merhaba yeşil pasaport belgelerim tamam ama randevuyu babama ısrarla hallet dememe rağmen almamış.1 hazirana randevu alabildim(istanbul emniyet).öğrenciyim 10 haziran gibi okulum bitiyor.o sürede pasaportum basılıp gelir mi?bilet alacağım ucuzken ama korkuyorum bi sorun çıkar diye.

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Ulaşcım, doğru anladıysam pasaport 10 günde çıkar mı diye soruyorsun? Normalde çıkar ama her zaman herşey tıkırında gitmeyebiliyor. Çeşitli aksilikler olabiliyor. Yani yüksek ihtimalle gelir ama gelmeme riski de var. Ben genelde böyle durumlarda riskten kaçınıyorum

   Cevapla
   • akınerülker

    kızım kanada çalışıyor ve oranın vatandaşı .oğlum almanyada uçak mühendisi olarak çalışıyor.ben kendi iş yerimden mimar olarak emekliyim .onlara ziyarete gitmek istiyorum ne tür pasaport çıkarmalıyım.

 106. nursen sonmez arslan

  mrb ekım 2016 da calısırken aldıgım yesılpasaportum var mart 2017 de emeklı oldum aynı pasaportu kullanmaya devam edebılıyormuyum yoksa yenılemem mı gerekıyor

  Cevapla
  • Mesut SONER

   Merhaba, Ben emekliyim. Halen calismakta olan memurlardan yurtdisina cikarken bazi belgeler istiyorlar (Isyerinden izin , kaymakamliktan (veya valilikten vs. gibi). Oysa emekli oldugunuza dair SGK’dan bir yazi almaniz yeterli…Calisan memurlar tum belgeleri hazir olsa bile zorluk cikabiliyor. Emeklilere sorgu-sual olmuyor. Sonuc itibariyle su anki pasaportunuzla cikmak istediginizde sizden istenen belgeleri ibraz edemiyeceginize gore pasaportunuzu yenilemelisiniz…Saygilar, selamlar…

   Cevapla
 107. Mehmet

  Slm

  Ben yeni evlendim. Eşimden dolayı kendim yeşil pasaport çıkardım.

  Bizimle beraber 18 yaşındaki kızım da yaşıyor.

  Bunada yeşil pasaport çıkarta bilirmiyiz?

  Şimdiden teşekkür ederim bilgilerinize

  saygilarimla
  Mehmet

  Cevapla
 108. Cansu

  Öncelikle öğretmen kızıyım. 24 yaşındayım ve 25 ime 9 ay var. Mayıs sonunda da öğrenciliğim bitiyor. Şimdi sormak istediğim ben bordo mu yoksa yeşil pasaport için mi başvurayım ? Yeşil aldığım takdirde 25 imden sonra değiştirmem gerekecek mi ?

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Merhaba, aslında yazıda bu konudan detaylıca bahsettik. 🙂 “Çocuklar, öğrenimlerine devam ettikleri sürece 25 yaşına kadar pasaportlarını kullanabilirler. Öğrenimleri sona erince bu durumu bildirmek ve yeşil pasaportlarını iptal ettirmek zorundadır. “

   Cevapla
 109. İbrahim Yazar

  Merhaba;

  Engellilerin yeşil pasaport alabildiği yönünde bir söylenti duydum fakat bunu resmi sayfalarda teyit edecek bir bilgi bulamadım. 26 yaşımdayım ve 12 yıl önce geçirdiğim beyin kanamasından dolayı %45 ortopedik engelli raporum var. Bu durumda ben yeşil pasaport alabiliyor muyum? Alabiliyorsam eşim de benden faydalanarak alabiliyor mu?

  Bu konuda bilgilendirmenizi rica ediyorum.

  Teşekkürler.

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Merhabalar, biz bu konuda bir bilgiye rastlamadık. Sanıyorum en sağlıklı bilgiyi il/ilçe Emniyet Müdürlüğü’nden alabilirsin.

   Cevapla
 110. Trk

  Merhaba babam memur değil fakat büyük abim 22 yıllık okul müdürü ben yeşil pasaport alabilir miyim

  Cevapla
 111. Ayşe Karaca

  Merhaba. Yeşil pasaportum var. Pazar günü nikahım kıyılacak Pazartesi günü yurt dışına çıkacağım. Yeşil pasaportum hemen geçersiz olur mu?

  Cevapla
 112. mahmut

  organize sanayi bölge müdürlüğü yapmaktayım 4 yıldır yeşil pasaport alabilirmiyim

  Cevapla
 113. Uğur Özkal

  Merhaba Emekliyim ve yeşil pasaport sürem 2017 nin Aralık ayında doluyor. Yenileme için nasıl bir yol izlemem lazım. Kolay gelsin…

  Cevapla
 114. şirin

  Merhaba ,
  yeşil pasaport ile bir Avrupa ülkesinde en fazla ne kadar kalma imkanı var.?

  Cevapla
 115. Aziz Can

  Merhaba ben 25 yasinda ögrenciyim babamdan dolayi yesil pasaportum vardi ancak süresi doldu tekrar uzatamiyorum diye biliyorum. Ne yapmam gerek yoksa normal pasaport talebinde mi bulunmaliyim ?

  Cevapla
 116. emingiyasi

  Merhabalar: ben afganistan vatandaşı olup türkiye de öğrenciyim yeşil pasaport almam için ne gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.

  Cevapla
 117. Yaşar gür

  Ben bir işverenim 2002 den beri plastik ambalaj sektorundeyim.yeşil pasaport almak için ne yapmam gerek ..

  Cevapla
 118. mehmet

  emekli derecem 3/1 ve maaş derecem 4/3 ben yeşil pasaport alabilir miyim.

  Cevapla
  • yiğitcan yılmaz

   selamlar 19 yaşında lise öğrencisiyim.Babam iskiden 25 senelik emekli memur.
   Yeşil pasaport alabilir miyim?

   Cevapla
 119. Kevser

  Merhaba ben 23 yaşındayım bir sene önce örgün eğitimden mezun oldum fakat şimdi açık öğretim okuyorum ve bir senedir sigortalı çalışıyorum babam öğretmen ve yeşil pasaport almaya hakkı var yazın yurt dışına çıkmak istiyorum şimdi işten ayrılsam kaç ay sonra yeşil pasaport alma hakkım olur?

  Cevapla
 120. Ugur Şatvan

  Merhaba,kızkardeşim babamdan emekli maaşı alıyor.Babam kd Albaydı.kardeşim yeşil pasaport alabilirmi

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Babanızın yeşil pasaport hakkı varsa, kardeşinizin durumu da şu koşullardan birine uyuyorsa alabilir
   – 18 yaş altı çocuklarınız,
   – 25 yaşın altındaki, ebeveyn ile ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan veya öğrenci olan (öğrenci olduklarını belgelemek suretiyle) çocuklarınız veya,
   – Yaşı kaç olursa olsun, zihinsel, ruhsal ya da bedensel engelli çocuklarını eğer sizinle ikamet ediyor, bekar ve işsiz ise sizin yeşil pasaport hakkınızdan faydalanabiliyor. Ancak engellerini tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmekte.

   Cevapla
 121. Arif

  Meraba hocam. 22 yaşında öğrenciyim, babamdan dolayı yeşil pasaporttan faydalanabiliyorum. Pasaportu aldıktan sonra okulumu dondurup veya bırakıp dünya turuna çıkmayı düşünüyorum. Okulu bıraktığım için pasaportun geçerliliğinde bir sorun yaşar mıyım ?

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Hayır, önemli olan pasaportunn içinde yazan geçerlilik tarihi

   Cevapla
   • elif

    merhaba, ben 22 yaşındayım annemden dolayı yeşil pasaportum var bu dönem sonu haziranda mezun oluyorum, temmuzda yurt dışına çıkacağım. pasaportumun geçerlilik süresinde mart 2018 yazıyor, ama bazı yerlerde öğrencilik bitince kullanılmamalı yamışlar bazı yerler de ise bi sorun olmaz yazıyor. Doğrusu nedir? teşekkürler

   • Biz Evde Yokuz

    pasaportunuzun üzerinde yazan süre boyunca geçerli. ama devlet öğrencilik durumunuzu ne kadar takip ediyor onu bilmiyoruz

 122. İsa BERK

  Merhaba ben 23 yıldır devlet memuruyum lisans mezunuyum kadrom 5 emekli sandığı keseneği 1/4 ,fakat 3 ncü kadroya inmediğim için yeşil pasaport alamiyorum. Yeşil pasaport almanın şartları arasında kadro karşılığı olmadan emekli kesenekleri emekli sandığına 1,2,3 derecede kesilen diğer devlet memurları ve sözleşmeli devlet memurları alabilir deniliyor. sorum şu kadro karşılığı olmayan emekli sandığına emekli kesenekleri 1,2,3 dereceden kesilen devlet memurları kimlerdir, benimde 3 kadromun olmadığına göre emekli keseneğin 1/4 de kesildiğine göre benimde yeşil pasaport almam gerekiyor demektir. Acaba dediklerim doğrumu, belirtilen maddeye dayanarak müracaatta bulunabilirmiyim.Teşekkür ederim

  Cevapla
 123. Bahadır

  merhabalar örneğin ben üniversiteden mezun oldum işimin başına felan geçtim peki babamın yeşil pasaport hakkını kullanabiliyormuyum?

  Cevapla
 124. ayhan

  İş adamları için belirtilen ihracat bedeli ne kadar bilginix varmı

  Cevapla
 125. ali

  Ben 3/2 sinde çalışan memurum dolayısıyla yeşil pasaport alma hakkına sahibim… eşim ise 6/2 sinde çalışan devlet memuru… eşim benim üzerimden yeşil pasaport alma hakkına sahip olur mu

  Cevapla
 126. BJK

  Merhaba,

  Ben 17 yaşındayım. Babam Halkbankasında çalışırken 8 sene önce vefat etti. Vefat ettiği sırada emekliliğe hak kazanmıştı ama derece dediğiniz nedir onu bilmiyorum. Annem de MEB den emekli normal memur olarak. Ben yeşil pasaport alabilir miyim? Nasıl alacağım yardımcı olur musunuz?

  Cevapla
 127. Ahme

  merhaba ben öğrenciyim 21 yaşında devlet katında çalışan tek eniştem var teyzemın kocası ben alabilirmiyim

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   hayır, sadece anne ya da baba üzerinden yeşil pasaport alınabiliyor

   Cevapla
 128. Emre Eren

  Merhabalar 18 yaşındayım üniversiteye hazırlanıyorum eylülde Chıcagoya gideceğim Babam 20 yıldır öğretmen yeşil pasaport alabiliyor muyum ?

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Muhtemelen baban 3. derece veya üzeridir.o zaman hak kazanır. o hak kazandıysa siz de kullanablirsiniz

   Cevapla
 129. enver

  iyi günler uzman çavuşum 4 bin tl aylık gelirim var tsk memuru olarak yeşil pasport hakkım varmıdır çıkarta biliyormuyum

  Cevapla
 130. Mustafa

  Merhabalar ,
  Annem ve babam yeşil pasaport alabiliyorlar ikiside ben ise farklı şehir de üniversite okuyorum 19 yaşımdayım , ailemin izni ve bilgisi olmadan devletin bana verdiği bu hakkı kullanabilir miyim ?

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Bizim bildiğimiz kadarı ile mümkün değil. Ailenizin pasaport talep formunu çalıştıkları kuruma onaylatmaları gerekiyor.

   Cevapla
 131. Emine

  Merhaba, ben öğretmen kızıyım babam kıdemli öğretmen görevine halen devam ediyor.36 yaşındayım ve şuan çalışmıyorum. Babam üzerinden yeşil pasaport almak istiyorum. Bundan ben yararlanabiliyor muyum?

  Cevapla
 132. Enes

  Acik ogretim okuyorum 22 yasindayim yesil pasaport alabilirmiyimm babam emekli

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Lütfen yazıda bahsedilen karşılamız gereken özellikleri okuyun

   Cevapla
 133. Balikci

  Merhaba 28 yaşındayim babamın yeşil pasaportu var, çalışmiyorum ve okumuyorum..ailemle yaşıyorum, yine de yeşil pasaport alabilir miyim..yaş sınirlamasini pek anlamadım o yüzden soruyorum?

  Cevapla
 134. Bilge

  Hocam merhabalar, 23 yaşındayım üniversite mezunuyum, ailemle yaşıyorum babamın yeşil pasaportu var fakat bilgilerde öğrenci belgesi yazıyor. Ben mezun oldum fakat Erasmus Staj hakkım var fakat öğrenci belgesi alamıyorum mezuniyetten dolayı. Yeşil pasaport alabilir miyim ? daha önce alan var mıdır ?

  Cevapla
 135. emre

  yeşil pasaport almak almak için eşim geçen yıl gerekli olan kadroya ulaştı fakat çalıştığı kurumdan kadroların yıl başında açıldığını ve bu tarihten sonra işlem yapılabileceği bilgisi verildi. Şubatın sonu yaklaşmasına rağmen hala kadrolar gelmedi. Bu söylenen doğru mudur ve bu konuda nereden bilgi alabilirim? Teşekkürler

  Cevapla
   • Kenan Budak

    Merhabalar
    Esimin sirketi var ve ihracat yapiyor.esim yesil pasaport alma hakkini kazanirsa bende alabilecekmiyim.Ben 2013 te evrakta sahtecilikten 3 yil ceza almistim bu engel olurmu? Tesekkurler

   • Biz Evde Yokuz

    İhracatçılara dair olan madde henüz yürürlüğe girmediği için henüz belli değil

   • emre

    yeşil pasaport kadroları iç işleri bakanlı tarafından mı veriliyor?

   • Biz Evde Yokuz

    Yeşil pasaport kadrosu gibi ayrı bir kadro sistemi yok.
    Tüm kamu personeli için geçerli olan kıdem sistemi ile aynı

 136. seda

  Merhaba;
  22 yaşındayım haziran gibi okulum bitiyor. babamın yeşil pasaportu var. bende yeşil pasaporta başvuru yapacağım. Agustos gibi yurt dışına çıkmam gerekecek. herhangi bir işim yok çalışmıyorum ailemle yaşıyorum ve 22 yaşındayım. başvuru için yeterli midir. okulumun bitmesi sıkıntı çıkarır mı?

  Cevapla
 137. tuncer

  esım ve benım yesıl pasaportumuz var kızım otuz dort yasında ve bekar calısmıyor yesıl pasaport alabılırmı.

  Cevapla
 138. Caner

  merhaba, yaşım 21 açık öğretim öğrencisiyim ve şuan çalışmıyorum. Annem üvey babamdan yeşil pasaport sahibi üvey babam öldü. Ben de yeşil pasaport alabilirmiyim ve yeşil pasaport aldıktan sonra çalışabilirmiyim? Teşekkürler

  Cevapla
 139. Buket

  Merhaba, 22 yasindayim ve yesil pasaportum var. Bu sene Almanya´ya yüksek lisans icin gidecegim. Ögrenci vizesi almam gerekli mi, yoksa yesil pasaportla yüksek lisans süresince orada kalabiliyor muyum?

  Cevapla
 140. kemal

  babamın yeşil pasaportu var ve ben de 23 yaşındayım ve üni. mezunuyum yinede yeşil pasaport çıkartabilirmiyim ?

  Cevapla
   • cengiz

    Kanunen mezun olunca yeşil pasaportunuzu iade etmeniz gerekiyor.Aileniz ile aynı yerde ikamet ediyorsanız ve bekarsanız ve de çalışmıyorsanız başvuru yapınız.

 141. Abdullah

  Merhaba, eşim ve ben öğretmeniz. Benim derecem 3 ancak eşimin 6. Eşim benden dolayı yeşil pasaport alabilir mi? Yoksa kendi derecesinin de 3 olması mı gerekiyor?

  Cevapla
 142. Burak

  Merhaba benim babam üzerinden yeşil pasaportum var ancak yenilenmesi gerekiyor. Maalesef 21/08/2017 tarihinde 25. yaşıma gireceğim. Ailemle yaşıyorum ve çalışmıyorum şuan yüksek lisans öğrencisiyim acaba yeşil pasaportumu yenileyip kalan kısa sürede kullanabilir miyim?
  Teşekkürler

  Cevapla
 143. Süheyla

  Yeşil pasaportum var. Evliyim. Annem de 4.dereceden memur emeklisi. Ona benim üzerimden yeşil pasaport alabilir miyim?

  Cevapla
 144. Hamdi Kent

  SLM

  Benim Yeşil pasaportum mevcut. Yeni evlendiğim eşimede çıkardım

  14 yaşında olan üvey kızımada çıkabilirmi?

  Cevapla
 145. eylem akkaş

  merhaba benim eşim ilk okul sınıf öğretmeni kadro derecesi 6 aylık kademesi 3 yazıyor
  acaba kaç yıl sonra yeşil pasaporta hak kazanır

  Cevapla
 146. Salih

  Merhaba, annem öğretmen. 6/2 olarak gözüküyor derece-kademe durumu. Yeşil pasaport başvuru hakkı var mıdır ?

  Cevapla
   • senem

    Ben anlamadım? Ben 5/1 iyim ben de başvurabilir miyim merak ettim? Yani 3.derece ye dusmesi gerekmiyor mu

   • Biz Evde Yokuz

    Evet, 3. dereceye gelmeden hak kazanamıyorsunuz

   • ABBAS

    BEN ANLAMADIM 6/2 NASIL ALABİLİYOR DA 5/1 E 3.KADEMEYE BEKLEYİN DİYORSUNUZ BU NASIL MÜMKÜN

   • Biz Evde Yokuz

    Bi yanlış anlama olmuş: Derece / Kademe
    Önemli olan derece yani ilki.
    Derece atladıkça sayı düşüyor. Derecesi 3’e yükselen memurlar da hak kazanır.

 147. emre

  merhaba babam 2. derece memur emeklisi benim bordo passaportum var acaba babamın üzerinden yeşil passaport alma hakkım varmı

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Babanınız yeşil pasaport için gereken kıdeme erdiyse ve
   Siz de 18’den küçükseniz evet.

   Cevapla
 148. Ebru AVCI

  Merhaba;
  Öncelikle bilgiler için teşekkürler.
  Benim bordo pasaportum ve geçerli İngiltere vizem var. Fakat yeşil pasaport almaya da hak kazandım. ( Seneye alacağımı sanıyordum ama sürpriz bir şekilde şimdi öğrendim) Yeşil pasaport için başvurursam bordo pasaportum ve beraberinde vizemi kaybedecek miyim?

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Hayır. Pasaportunuzun geçerliliği geçe de süresi devam eden vizelerinizi yeni pasaportunuzu da beraberinde ibraz ederek kullanabilirsiniz. Yani iki pasaportunuzu birden götürüyorsunuz.

   Cevapla
 149. Aysun Koçar

  Merhaba 30 yıl 2 ay devlet memuru olarak çalışıp 2008 yılında emekli oldum kadro derecem 2/5 aylık bağlama oranım 1/1 ‘dir yesşil pasaport alabilirmiyim.

  Cevapla
 150. Gencay Utku

  merhaba İhracat ile uğraşan iş adamlarına yeşil pasaport verilebilir diye eklemişsiniz. biraz araştırdım ve çoğu yerde 2 yıl süreyle yeşil pasaport verildiğini okudum fakat bugün daha detaylı bilgi almak için pasaport daire başkanlığını aradım. bana daha bu yasanın çıkmadığını söylediler.
  bu konu hakkında daha detaylı yardımcı olursanız sevinirim.

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Doğru. Ülkenin gündeminin yoğunluğu sebebiyle bir türlü uygulamaya geçilemedi.

   Cevapla
 151. Fatoş

  4 aylık yeni atanmış öğretmenim yeşil pasaportun bana verilmesini mi beklemem lazım yoksa kendim başvurup alabilir miyim

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Lütfen yazının içindeki öğretmenlerle ilgili bölümü okuyun

   Cevapla
 152. Beliz

  Merhabalar. 5 sene once babam sayesinde yesil pasaport aldim. Daha sonra calismaya basladigim icin bordo pasaport aldim. Suan calismiyorum ve tekrar babamin uzerinde gorunuyorum. Tekrar yesil pasaport almam mumkun mu? Yasim 23.

  Cevapla
 153. Can Değer

  Babam ve Annem 1. derece devlet Memuru emeklisi. Ben 3o yaşındayım . 3. üniversitemi bitirdim . Yüksek lisans yapacagım . Yeşil pasaporttan faydalanabiliyormuyum öğrenci oldugumu belgelemem durumunda ..

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Hayır, malesef öğrencilik yeterli kriter değil. Ailenin bakımında olduğunun ispatı gerekiyor. Kimler bu kapsama giriyor yazıdan okuyabilirsin

   Cevapla
 154. caner

  merhaba benim babam polis memuruydu 2009 yılında yeşil pasaport çıkarttık bana pasaportun geçerlilik süresi de 2013 yılına kadardı. babam 2014 yılında vefat etti benim pasaportu yeniletmek için önümde bir engel var mı şuan üniversite öğrencisiyim yaşımda 25 den küçük

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Başınız sağolsun.
   Yenileyebilirsin, hala yeşil pasaporta hakkın var

   Cevapla
 155. yeşim

  Merhaba. Ben işitme engelliyim. Yukarıda engelliler için yaşının önemli olmadığını yazmışsınız . Benim engelim de dahil mi buna? Babamın yeşil pasaport hakkı var. Bir de engelliler için refakatçi olması zorunluluğu var mı? Teşekkürler

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Sizin engeliniz de dahildir. Pasaportunuzu aldıktan sonra refakatçi olmadan da seyahat edebilirsiniz

   Cevapla
 156. Digital Foxy

  5 Yıldır Yeşil Pasaport ile Avrupa’da turluyorum 🙂 Resmen sihirli bir anahtar. Yeşili gören kapıyı açıyor… 🙂

  Cevapla
 157. Ali

  Babam 4/a iett de sözleşmeli şoför yesil pasaporta çok ihtiyacım var babam yeşil pasaport alabilor mi

  Cevapla
 158. hakan

  yeni istisnai kadroya(özel kalem müdürlüğü) atandım. şu an 1.derece 1.kademe gözüküyor,15 yıllık ssk çalışmışlığım var , yeşil pasaport alabilirmiyim?

  Cevapla
 159. Devran

  Merhaba babamın yesil pasaportu var ben de almak istiyorum yasım 20 ama okumuyorum ayni zaman da çalismiyorum yine de alabilir miyim ?

  Cevapla
 160. alper

  öğrenci iken şahıs şirketi açtığımda, yeşil pasaportum iptal olur mu ?

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Aynı cevap bunun için de geçerli: Normal şartlarda mezun olunca pasaportunu iade ediyorsun ama devlet kim geri verdi kim vermedi takip etmiyor. 2018’e kadar kullanabilirsin eğer aide etmezsen

   Cevapla
 161. alper

  yeşil pasaportumun süresi 2018de bitiyor 23 yaşındayım.öğrenciliğim 4 ay sonra bitecek. Yeşil pasaportum iptal olur mu

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Normal şartlarda mezun olunca bitiyor ama devlet bunun kaydını tutmuyor. 2018’e kadar kullanabilirsin eğer kendi kendini devlete bildirmezsen

   Cevapla
   • seyfullah

    19 yaşındayım öğrenci değilim şu an ama yeşil pasaportum var geçerlilik süresi 1 yıl daha var kullana biliyormuyum

 162. Semih

  Merhabalar ben 20 yaşındayım ve öğrenciyim. Babamın yeşil pasaport alma kıdemi var ve ben de onun üzerinden yeşil pasaport almak istiyorum. Aynı zaman da bir firmada sadece hafta sonları sigortalı olarak çalışmaktayım bu benim yeşil pasaport almama engel mi?

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Enteresan bir soru. Biz de bu durumda ne olduğunu bilmiyoruz. Sen başvurunca bizimle paylaşırsan sonucunu çok seviniriz

   Cevapla
 163. ugur

  babam belediyeden dereceli emekli memur bende 21 yaşındayım çalışmıyorum ailemle yaşıyorum evli degilim açık ögretim ögrencisiyim lise acaba yeşil pasaport alabilirmiyim teeşekkür ederim

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Eğer annenizin kidemi yetiyorsa, o pasaport çıkartmasa da sen alabilirsen

   Cevapla
 164. Mert

  Benim annem 12 yillik ogretmen. Ama yesil pasaportu yok. Daha dogrusu hic pasaportu yok. Ona ragmen ben yesil alabilir miyim ?

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Eğer annenin kıdemi yeşil pasaport almaya yetiyorsa, o çıkartmasa dahi çocukları alabilir ama onun da bir yaş sınırı var. Yukarıdaki yazıdan bilgi alabilirsin

   Cevapla
 165. Cevat

  1/4 serçeden düz memur olarak emekli oldum emekli kesintilerim bu durumdan kesildi yeşil pasaport alabilirmiyim

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Kadro derecenizin 3, 2 ya da 1 olması gerekiyor yeşil pasaport almanız için

   Cevapla
 166. Abdulaziz

  Şirket sahibinden vekaleten şirket yetkilisi olarak yeşil pasaport alabiliyormuyuz

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Sadece belli bir hacime ulaşmış ihracatçı firmalar için geçerli

   Cevapla
 167. yasemin erken

  Merhaba, benim ve benden dolayı kızımın yeşil pasaportu var,fakat pasaportumun süresi doldu, yenilemem gerekicek ,3 ay sonra emekli olucağım, yenilenen yeni pasaportumu emekli olunca da kullanabiliyormuyum? yoksa emekli olunca değiştirmek mi gerekiyor hem kendim hem kendim için soruyorum..20017 yeşil pasaport ücreti ne kadar?

  Cevapla
 168. sezgin

  Emekli yeşil pasaport sahibiyim. Birlikte yaşadığım kızım 24 yaşını bitirdi M.Y.O.mezunu , çalışmıyor ve bekâr.Yeşil pasaport hakkımdan yararlanabilir mi ?

  Cevapla
 169. Abdu

  Yeşil Pasaport almak istiyorum. Ben Eşim ve 3 Çocuğum için almak istiyorum. Ödemem gereken ücret 4×94=376 TL mi? yoksa 94 TL mi?

  Cevapla
 170. Yavuz Kaştaş

  1.derece 1. Kademe öğretmenim. Yeşil pasaportum var. Babam vefat etti, Annem için yeşil pasaport alabilir miyim

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Annenizin sizin bakımınızda ve size muhtaç olduğunu ispatlamak gerekir

   Cevapla
 171. Aslan

  Meraba benim evleneceğim kız abd vatandaşı ailemde memur yok bende tesisatciyim nikah kiydıktan sonra yeşil pasaport alabilirmiyim

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Yeşil pasaport almaya aday olma koşullarık yukarıda sıralı.
   Verdiğiniz bilgiler bunları karşılamıyor

   Cevapla
 172. Nazım

  Merhaba ben1993 teaskerlik vazifemi yaparken askerde kaza geçirdim 13 aylık askerdim ve ordudan Ordu vazife malülü olarak emekli oldum aylık 2500 tl maaş alıyorum ordudan emekli olmam dolayısıyla yeşil pasaport alabilirmiyim teşekkürler

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Nazım Bey geçmiş olsun. Ordu mensupları için nasıl işliyor işler bilmiyoruz malesef

   Cevapla
 173. betül

  kültür bakanlığında uzman olarak çalışanların yeşil pasaport alma hakkı varmı

  Cevapla
 174. Elif

  Merhabalar.
  Ben 18 yaşında lise öğrencisiyim. Babam kademeli asker. Yeşil pasaport başvurusu yaptım. 1 yıllık verdiler. Ancak üniversite yi kazandığımda 5 yıla çıkarılacakmış. Ancak bu 5 yıllığı aldıktan sonra 21 yaşında evleneceğim. Yeşil pasaportun süresi bitmediği halde elimden alınır mı? Yada geçerliliği kaybolur mu? Teşekkürler.

  Cevapla
 175. Buğra

  Merhaba söylediginiz kriterlerde babam uzerinden yesil pasaport alma hakkim var. Ancak su an 19 yasindayim 5 yil gecerlilikle birlikte 24 yasinda gecerliligi bitmis olucak. 24 yasinda tekrar yeniletebilir ve 29 a kadar kullanabilirmiyim? Sonucta tum islemleri 25 yasin altindayken ve ogrenciyken yapicam.

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Eski çalışanların böyle bir hakkı var. Sonradan girenlerin yok. Banka ile görüşüp kendi durumunuzu öğrenebilirsiniz.

   Cevapla
 176. Hicran

  Merhaba.. Ben 2013 yılında babamın devlet memurluğundan yararlanarak yeşil pasaport çıkarttırdım. 2018 yılında kullanımı doluyor. Fakat ben 1 yıldır babamın sosyal güvencesinden ayrılarak SGK’ya geçiş yaptım çalısmaya başladığım için. Pasaportumu hâla kullanabilir miyim?

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Normalde artık pasaportunuzu iade etmeniz gerekir ama pasaportunuz içinde belirtildiği süre boyunca geçerliliğini korur

   Cevapla
 177. Abdullah ÖZKILINÇ

  Merhaba ben 22 yaşındayım ve şuan memurum babamda memur olduğu için yeşil pasaport çıkarttırmıştım 1 yıl daha geçerlilik süresi var pasaportumu 1 yıl daha kullanabilirmiyim

  Cevapla
 178. Abdullah ÖZKILINÇ

  Merhaba . Babam memur olduğu için yeşil pasaport çıkartmıştım bundan 4 yıl önce pasaportumun 1 yıl daha süresi var ama bende şuan memurum ve babamın himayesinden ayrıldım acaba pasaportumu hâlâ kullanabilirmiyim ?

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Normalde artık pasaportunuzu iade etmeniz gerekir ama pasaportunuz içinde belirtildiği süre boyunca geçerliliğini korur

   Cevapla
   • Abdullah ÖZKILINÇ

    Yani yurt dışına çıkabilirim

 179. Merli

  Mrb babadana emekli aylığı alıyorum daha önce çalıştım sigortam doldurdum yaş bekliyorum.abim yeşil pasaportlu beraber yaşıyoruz bekarım.onun yeşil pasaportundan faydalanabiliyormuyum.40 yaşındayım

  Cevapla
 180. Fırat

  Merhabalar.
  Babam emekli öğretmen, 23 yaşında üniversite öğrencisiyim. Yeşil pasaport çıkarmak istiyorum. Bu hafta içinde halletmem gerek. Gereken belgeler içinde babamın bana vekalet verdiğine dair bir evrak gerekli mi? Bi sayfada buda belirtildiği için soruyorum.

  Cevapla
  • Fırat

   Hocam ebeveyni emekli olanlar yeşil pasaport başvurusu için yeşil pasaport talep formu doldurulmalı mıdır?

   Cevapla
   • Biz Evde Yokuz

    Ailenizin yeşil pasaporta hakkı olduğunu varsayıyoruz di mi?
    Evet, talep formu doldurmalısınız

  • Biz Evde Yokuz

   hiç böyle birşey istendiğine denk gelmedik. İşlemlerinizden sonra bize da haber verirseniz memlun oluruz

   Cevapla
 181. ali

  Aile Sebebiyle Yeşil Pasaport ; Yaşı kaç olursa olsun, zihinsel, ruhsal ya da bedensel engelli çocuklarını eğer sizinle ikamet ediyor, bekar ve işsiz ise sizin yeşil pasaport hakkınızdan faydalanabiliyor.
  demişsiniz.
  ya kalbinden ameliyat olmuşsa geçerli mi?

  Cevapla
 182. Seda nur kurt

  Merhaba. Benim babam öğretmen yeşil pasaport almaya hak kazanmış ama pasaportu yok ben de öğrenciyim babamın pasaportu olmadan ben çıkarabilir miyim yoksa onun da çıkarması mi gerekiyor?

  Cevapla
 183. ahmet

  Merhabalar. Ben devlet memuruyum ve yeşil pasaportum var. Geçerli yeşil pasaportum varken hususi pasaport da alabilir miyim? Aynı anda ikisi de geçerli olur mu?

  Cevapla
  • halis muhlis

   evet özel durumlarda olabiliyormuş.
   mesela sık sık yurtdışına çıkması gereken iş adamlarına.

   ya da diyelim abd veya kanada gibi yeşil pasaporta da vize isteyen ülkelerden birine vize için basvurdunuz ve yeşil pasaportunuzu teslim ettiniz. bikaç gün sonra vizesiz gidilebilecek bir ülkeye gitmeniz gerekiyor, mesela bosna’ya. bu durumda gidip bordo pasaport için basvurulabiliyor.

   bir tanıdığım da yeşil pasaportunu kaybetmişti evde, bir hafta sonra için aldığı tatil biletleri vardı belgrad’a. yeniden yeşil pasaport çıkarma süreci hem iş yerindeki yazışmalardan, hem de emniyetten aylar sonrası için randevu verildiği için, randevusuz işlem yapan Sakarya da bordo pasaport basvurusu yapmıştı, görevli kaybolan yeşil pasaport ta belki bulunur diye kayıp kaydı almamış, sonra hem bordo pasaportunu almış arkadas, tatil dönüşü yeşili de bulmuş evde. ikisi de geçerliymiş an itibariyle.

   Cevapla
 184. Gökhan

  İyi günler yüzde 50 engelim var engelliler yeşil pasaport alabiliyorlarmı
  Tesekkürler

  Cevapla
 185. Selçuk

  Merhaba, ben emekli asker oğluyum, yaşım 27. Çalışıyorum ama aynı zamanda hala öğrenciyim. Ailemle ikamet ediyorum. Yeşil pasaport için hala hakkım var mı öğrenciliğimden dolayı? Aynı zamanda çalışıyor olmam sorun olur mu?

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Malesef konuya dair pek bilgimiz yok. 🙁 Emniyet ile görüşmenizi öneririz.

   Cevapla
 186. Alican

  Merhaba. 2 sene önce babamdan yararlanarak yeşil pasaport aldim .Geçerlilik süresi 5 sene . Bu yıl 18 yaşına girdim ve mezunum pasaportumun geçerliliği hala devam ediyormu yoksa üniversiteye kayıt olduğumda mı geçerliliği devam edecek?

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Pasaportun geçerlilik süresi içinde yazar. Orada belirtilen tarihe kadar kullanabilirsiniz

   Cevapla
   • Ali

    Şuan mezunum ve dershaneye gidiyorum pasaportum geçerlimi yoksa herhangi bir okula kayıtlı olmadığım için geçerli değilmi

   • Biz Evde Yokuz

    Pasaportunuzun geçerlilik süresi içinde yazar

   • Biz Evde Yokuz

    Pasaportunuzun geçerlilik süresi içinde yazar. Onu referans alabilirsin

 187. selin

  Merhaba ben üniversite öğrencisiyim ve ikametgahım ailemin ikametgahının olduğu yerde değil. Annemden dolayı yeşil pasaport alabilme hakkım var. Ama ikametgahın aynı yerde olması şart mı?

  Cevapla
 188. Selin

  Merhaba, aynı anda iki farklı pasaport sahibi olabilir miyiz? Hem kırmızı hem de yeşil pasaporta?

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   İkiz pasaport uygulaması var. Yani aynı anda iki tane geçerli pasaportunuz olabiliyor. Yeşil pasaportunuz varsa ikizi de yeşil oluyor. Bordonun ikizi de borda

   Cevapla
 189. yüksel kantar

  oğlum 33 yaşında %40 zihinsel hastalığı var.bir iş yerinde yaklaşık 6 yıldır çalışıyor.aynı zamanda vesayetim altında. obende 1, derece memur emeklisiyim.oğluma yeşil pasaport çıkartabilirmiyim. selamlar.

  Cevapla
 190. Ozlem

  Merhaba. Ben 25 yasindayim, babam 4/1i ancak vefat etti, evli degilim ve yetim maasi aliyorum. Suan bi iste calisiyorum ve sigortam yatiyor ancak babamin tabii oldugu kanuna gore iskur ve evlilik ve devlet memuru disindaki durumlar disinda babamin yetim maasini almaya devam edecekmisim, benim yesil pasaport almaya hakkim var mi?

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Merhaba Özlem,
   Başın sağolsun.

   Bunun cevabını emniyete danışmanı öneririm

   Cevapla
 191. DEFNE

  38 yaşındayım. Babamdan yetim aylığı alıyorum. Daha önce SGK’lıydım ama 1 yıldır çalışmıyorum. Annem babam hayatta olmadığı için yalnız yaşıyorum. 2004 yılında, yaş sınırlaması yokken yeşil pasaport almıştım. Sonra işe girdiğimde lacivert pasaporta geçtim. Şimdi çalışmadığım için tekrar yeşil pasaport alabilir miyim?

  Cevapla
 192. Fatih

  Merhabalar 26 yaşındayim yüksek lisans öğrencisiyim babam devlet memuru onun üzerinden yesil pasaport alabilir miyim ?

  Cevapla
 193. Doğan

  1 yıllık ziraat bankası çalisaniyim işçi kanununa tabiyiz . Pasaport çıkarabilir yaziyo simdimi belirli bi yil geçmesi gerekiyomu

  Cevapla
 194. ali

  ailemde memur ve yahut devlet görevlisi yok ancak öğrenciyim yeşil pas çıkarabilirmiyim

  Cevapla
 195. Mustafa Deveci

  Ben ailemden ayrı bir şehirde öğrenciyim ikametim ailemin bulunduğu yerde değil okuduğum şehirde 19 yaşındayım babamın yeşil pasaportu var bende bu haktan yararlanabilir miyim?

  Cevapla
 196. Berkan

  17 yasinda alinca 18 e girdiginde pasaport gecersiz mi oluyor.

  Univeriste ogrencisi olunca farkli sehirde olunca alabilirmiyim yada herhangi bir iste calissam okurken

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   yaş ile ilgili yazıdan bilgi alabilirsin.

   farklı şehirde olsan da eğer öğrenciysen sıkıntı yok

   Cevapla
   • Berkan

    Yas 18 e kadar alabilirsiniz diyo 17 de alsam 18 yasina girince pasaport gecersiz mi oluyo burayi anlayamadim tam

   • Biz Evde Yokuz

    Yeşil pasaport sahibinin “25 yaşın altındaki, ebeveyn ile ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan veya öğrenci olan (öğrenci olduklarını belgelemek suretiyle) çocuklara veriliyor”

 197. Ruken düzel

  Babam yeşil pasaport hak etmis bir memurdu.vefat etti.o vefat ettiginde ben evliydim.vefat edeli 13 yil oldu.fakat ben şuan eşimden ayrildigim icin babamin maasindan faydalaniyorum.yeşil pasaport hak ediyormuyum.nereye müracaat etmem gerekiyo

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Evet, babanızın yeşil pasaport hakkından faydalanabilirsiniz. Yukarıda anlattığımı prosedürü izleyerek başvurabilirsiniz

   Cevapla
 198. metin

  merhaba benim yeşil pasaportum var yabancı bayanla evleneceğim o ne zaman yeşil pasaport almaya hak kazanır.?

  Cevapla
 199. NURAY EKİNCİ

  6728 Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla İhracat yapan firmalar, 7. maddesine göre son üç yıllık ihracat tutarının Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu ortalamaya sahip olan ortaklar yeşil pasaport alabiliyorlar ( bundan ortağın firmayla bağlantılı olmayan eşi de faydalanabiliyor mu ? ) anlamında yazılı bir kaynak elimize ulaştı. Bu konuda nereden asıl bilgiye ulaşabiliriz. bu konudaki son haberler hakkında siz bilgi verebiliyor musunuz ? Önemli teşekkürler.

  madde 7/15/7/1950 tarihli ve 5682sayılı pasaport kanununun 14. maddesinin A bendi.

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   İyi günler,

   Aile bütünlüğünün bozulmazlığı evrensel insan hakları bildirisinde tüm devletlerin kabul ettiği bir hüküm olduğundan ve genelde vize, pasaport, yurt dışında oturum gibi durumlarda bu hüküm nedeniyle tüm aile bireylerine aynı haklar verildiğinden muhtemelen yeşil pasaportta da aynı uygulama vardır. Ama Emniyet Müdürlüğü’nden teyit etmenizi öneririm. Bizimle de paylaşır mısınız lütfen?

   Cevapla
 200. Murat

  Annem babamdan yeşil pasaportlu astsubay eşi babam vefat etti annem şu an yüzde 90 engelli ben oğluyum ben bakıyorum 46 yaşındayım yeşil pasaport alabilirmiyim

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Sanmıyorum Murat 🙁
   Ama belki anneni tedavi amaçlı yurt dışına götüreceğiniz iddia ederek zorlayabilirsin ama pek şans vermiyorum. Dene yine de

   Cevapla
 201. remzi

  belediyede halen calısıyorum. bordroda emekli sandığı derecem 1/2 hakediş 5/1 ayrıyetten 5. derece mühendis kadrosu yazıyor . yeşil pasaport icin 1. 2.3. derece olmamız gerekiyor deniliyor. peki hangisine göre emekli sandığımı hakedişmi?

  Cevapla
 202. hakan

  Merhaba ben devlet kurumunda taseronum hala daha 10 yıllık pasaport yeni çıkardım ama ben yeşil pasaport almak istiyorum bana verirlermi kadrolu değilim devlet kurumun taşeron guvenligim

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Hayır, 1,2,3. derece de kadrolu ya da müadili olmadığınız için malesef yeşil pasaport kriterlerini karşılamıyorsunuz

   Cevapla
 203. Arda

  Merhabalar,

  Annem ve babam memur, 22 yaşındayım ve ikamet ettiğim yerin dışında öğrenciyim. 3 Ay sigortalı çalışmışlığım var fakat şu an öğrenciliğime devam etmekteyim. Bazı yerlerde sadece 18 yaşını geçen kız çocuklarına yeşil pasaport verildiğini okudum peki ben alabilir miyim ?

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Onlar eski bilgi Arda. Eğer öğrenciysen her şekilde alırsın

   Cevapla
 204. Ş.Berrak

  Annem devlet memuru ve ben eğitimden dolayı ailemden ayrı (Türkiye’de) yaşıyorum. Başvuru için gerekli dilekçeyi annemin mi yapması gerekiyo? Ayrıca yeşil pasaport’un süresinin artması cüzdan maliyetinde artışa yol açar mı?

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Sevval Selam
   – Annenin çalıştığı kurumdan yeşil pasaport hakkı olduğuna dair senin için dilekçe alması gerekiyor. Annen kızım için derse kurumuna onlar nasıl düzenleyeceklerini bilir.
   – Artık pasaport süreleri uzatılmıyor. Yeni pasaport çıkartılıyor. Her seferinde cüzdan bedeli alınıyor

   Cevapla
   • Şg

    Ailem gerekli tüm işlemleri (defter parasının ödenmesi, vergi dairsine onayı vs) halledip bana direkt pasaportu gönderebilirler mi? Ehliyetim var parmak izini tekrar almazlar

   • Biz Evde Yokuz

    Kendi başvurunuzu kendiniz yapmalısınız.
    Randevuya gittiğinizde teslim adresi ve alacak kişinin kimlik bilgilerini veriyorsunuz. Onlar teslim alıp size yollayabilirler ya da kendinize yollatabilirsiniz

   • Biz Evde Yokuz

    Başvuruyu bizzat kendiniz yapmalısınız.
    Ama gerekli evrak ve ödemeleri aileniz halledebilir

 205. Dilek

  Ben 39 yaşındayım eşimmdem ayriyim ailemle yaşıyorum babam emekli memur babamdan dolayı yeşil pasaport alabilirmiyim en kısa zamanda cevabınızı bekliyorum teşekkürler

  Cevapla
 206. Eda

  Ben bugün emniyeti aradım yeşil pasaport için babam 1.dereceden memur ve sigortam yok ailem le yaşıyorum 23 yaşındayım öğrenci olmam gerektiğini söylediler. Tekrar araştırdım Yen’i yönetmeliğe göre alabiliyorum diye okudum. Alabiliyormuyum alamıyormuyum ?

  Cevapla
 207. tuba

  Iyi gunler.esim iki ay once yesil pasaportta hak kazandi fakat viz arabamizdan dolayi gelen mahkemesiz icra bildirimi var.arabanin taksitini her ay duzenli oduyoruz ama bunu tedbir amacli oldugunu soylediler.bu durum pasaport cikarmaya engel midir acaba.

  Cevapla
 208. Eda

  Ben bugün emniyeti aradım yeşil pasaport için babam 1.dereceden memur ve sigortam yok ailem le yaşıyorum 23 yaşındayım öğrenci olmam gerektiğini söylediler. Tekrar araştırdım Yen’i yönetmeliğe göre alabiliyorum diye okudum. Alabiliyormuyum alamıyormuyum

  Cevapla
 209. Güngörenli

  Yeşil pasaportu devlet iş adamlarına vermesi lazım.İnsanların ticaretin önü açılsın ülkemiz dünya pazarına dağılsın. Yoksa kimse yanlış anlamasın ama affınıza sığınarak şunu belirteyim tabiki öğretmenlerimiz baş tacıdır ülkemiz için demirbaştır ama yinede bir öğretmen yerine vatanına milletine fayda sağlayacak iş adamlarına yeşil pasaport verilmesi daha yerinde olur.

  Cevapla
 210. Ayhan

  Merhaba..

  Babam 1/4 devlet memuru. Ben 32 yaşındayım.

  Büyük bir şirkette yönetici olarak çalışıyorum.

  Yurt dışında iş imkanlarını değerlendirebilmek açısından Yeşil Pasaport alabilme hakkım var mıdır ?

  Teşekkürler,

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Malesef çalışma hayatına atılmış çocuklar babalarının yeşil pasaport hakkından faydalanamıyor.

   Cevapla
 211. Eda

  Babam 1. Derece devlet memuru ben 22 yaşındayım ve okulum geçen yıl bitti sigortam filan yok çalışmıyorum yeşil pasaporttan yararlanabiliyormuyum acaba ?

  Cevapla
 212. Gurkan Salci

  Mrb. Ben 4-3 ünde devlet memuruyum. Saglik bakanlığında doktorum. 3. Dereceden istifa etmeyi düşünüyorum. Yeşi̇l pasaport hak ettikten sonra istifa edersem yeşil pasaportum bordoya döner mi ?

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Emin değiliz sorunuzun cevabından. Öğrenince burada paylaşabilir misiniz?

   Cevapla
 213. Ali

  Merhaba devlet iscisiyim Tsk da çalışıyorum milli savunma Bakanlığına bağlıyim yeşil pasaport alabiliyormuyum?

  Cevapla
 214. Mustafa

  25 yaşındayım memurum ama 1.dereceden değil ama üniversite de de okuyorum öğrenciyim yeşil pasaport alabilir miyim

  Cevapla
 215. Ozge

  27 yaşındayım, emekli sandığından yetim aylığı alıyorum,calisiyorum ve ailemle yaşıyorum yeşil pasaport alabilmek için 25 yaş altı şartının taşımak da gerekiyor mu?

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Yazının Aile Sebebiyle Yeşil Pasaport Kimlere Verilir? bölümünden bilgi alabilirsiniz. Yetim maaşı gelir sayılmıyor. Şartları karşılıyorsanız 27 yaşında olsanızda alabilirsiniz

   Cevapla
 216. Mustafa

  Ben 22 yasindayim calismiyorum ve okulum yeni bitti babamdan dolayi yesil pasaportum vardi ama onunda gecerlilik süresi doldu yenisini alabilir miyim

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Yazının Aile Sebebiyle Yeşil Pasaport Kimlere Verilir? bölümünden bilgi alabilirsiniz.

   Cevapla
 217. Coşkun Çağlar

  Maaş aldığım derece 3/1, bordro böyle ancak kurumda 3 lük kadro bulunmadığı için yükseltmeyi yeşil pasaport alabilirmiyim.

  Cevapla
 218. Tuba

  Ben 30 yasindayim ama halen babama bagliyim alabiliriz demi başka sitede öyle dio

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Eğer geçimini onlar sağlıyorsa ve bekarsan ve beraber yaşıyorsanız evet

   Cevapla
   • Nihan

    Bende 35 yaşındayım işsizim babamdan emekli aylığı alıyorum bugün başvuru icin sordum alamayacağımı söylediler

   • Biz Evde Yokuz

    Daha önce evlenip boşanmış ya da çalışıp ayrılmış olabilir misiniz?

 219. erkan

  ben 2009 da yesil pasport almıştım yenilemek istemiştim ama kurum 2012 de yeni yasayla en az lise mensunlarına verilecek diyor

  Cevapla
  • Biz Evde Yokuz

   Eskiden kazanılan haklar normalde geçerliliğini korur ama biz de konuya dair kesin bir bilgi yok malesef

   Cevapla
 220. Adnan

  Eşimden dolayı(1.derece devlet memuru) yeşil pas.var ama 12.ayda 5. Yılı bitiyor ve bu arada bu ay boşandık,ben pas.süresini nasıl uzatabilirim?

  Cevapla
   • ADİLE KARACA

    uzatmasanız bile yurt dışına çıkış yapamazsınız ohal nedeniyle kurumdan yazı almanız gerek bildiğim kadarıyla

 221. Şeyma sönmez

  Babamın iş durumundaki derecesi dolayısıyla yesil pasaport alma hakkımız var.Ben 20 yasindayim ve bu sene açık ögretimden üniversiteye basladm yesil pasaport alabilir miyim?

  Cevapla
   • Canan

    Merhaba babam emekli asker yeşil pasaportu var ben boşandığım zaman babam üzerinden yeşil pasaport alabilir miyim acaba ?

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

Send this to a friend