YEŞİL PASAPORT NEDİR & KİMLERE VERİLİR (HUSUSİ PASAPORT)

Yeşil Pasaport Nedir? Yeşil pasaport, bordo pasaporttan farklı olarak en fazla 5 yıl geçerlilik süresine ve daha fazla dolaşım gücüne sahip olan bir pasaport türüdür. Peki, kimlere verilir? Kabaca “Yeşil pasaport devlet memurlarına verilir” diye bilinir ama bu fazla geniş bir açıklamadır. Aslında kamu görevlilerinin sadece %4’lük bir bölümü yeşil pasaporta adaydır. Bunların kimler olduğunu ve nasıl yeşil pasaport çıkartabileceklerini aşağıda detaylıca anlattık.

Yeşil pasaportun dolaşım gücü: Dünyadaki 195/6 ülkenin (bazı ülkeler bazı ülkeleri tanımıyor) sizce kaçına yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz ya da kapıda veya online vize ile kolayca gitme avantajı vardır? Kopya çekmeden bi tahmin etmeye çalışın bakalım…Bir tahmin yürüttüyseniz, artık söylüyoruz: 160 ülkeye!! Bu inanılmaz bir rakam. Bu kadar güçlü pasaport dünyada çok az ülkede var. Kıyaslayacak olursak, bordo pasaportun 102 ülkeye, Amerikan pasaportunun 174, Rus pasaportunun 105, İsrail pasaportunun 147, Çin pasaportunun ise 52 ülkede dolaşım kolaylığı var.

YEŞİL PASAPORTU KİMLER ALABİLİR? (HUSUSİ PASAPORT KİMLERE VERİLİR)

Yeşil pasaport, bazı kamu görevlilerine (memurlar ve kamu görevlileri farklı), eski bürokratlara veriliyor. Bunlar:

– 1., 2. ve 3. derece kadrolarda bulunan veya sözleşmeli devlet memurlarına,

Yeşil pasaporta başvurabilmek için önce devlet memurlarının belli bir kıdeme ermesi gerekiyor. Bu kıdemin “derece ve kademe olarak” bir hesabı var. En yüksek derece 1’dir, en düşük ise 13. Ama mesleğe başlayan tüm memurlar 13 dereceden başlamaz. Kişilerin askerlik durumuna, kaç sene okuduğuna, vb faktörlere göre başlangıç derecesi değişir. Mesela lisans mezunları mesleğe 9 derece 1 kademe olarak başlar, bu da 9/1 olarak ifade edilir. 1. senesinin sonunda kişi 1 kıdem ilerler ve 9 derece 2 kıdem, yani 9/2 olur. Derece ise, sicilinde bir olumsuzluk olmaması halinde 3 yılda bir ilerler. Bu hesaba göre 1., 2. ve 3. dereceden kadrolu memurlar yeşil pasaport almaya hak kazanır.

–  TBMM eski üyelerine,

Yani görevini tamamlamış millet vekilleri (görev sürelerinde siyah pasaport kullanıyorlar).

–  Eski bakanlar,

Görevlerine devam ederken siyah pasaport kullanıyorlar. Görevlerinin bitiminde yeşil pasaporta geçiyorlar.

– 1.,2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan diğer kamu görevlilerine,

Devlet memuru ve kamu personeli farklı şeyler mi derseniz, bu madde, devlette kadrolu olmayan, ancak sözleşmeli çalışan personeli ifade ediyor. Bu personel içinden 1,2 ve 3. derece kadro karşılığı olanlar da yeşil pasaporta hak kazanır.

– Kadro derecesi 1.,2. veya 3. derece iken emekliğe ayrılan veya görevden çekilen memur ve diğer kamu çalışanlarına,

Yukarıda bahsi geçenler emekli olduktan sonra da yeşil pasaport ayrıcalıklarını korurlar. Aynı şekilde görevlerinden kurum tarafından çekirlerse de yeşil pasaport haklarını korurlar.

– Görevleri süresince olmak kaydıyla büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarına,

Aktif olarak başkanlık yaptıkları süre boyunca, bu belediye başkanlarına da yeşil pasaport verilir.

– 1. derece kadro ile emekli olan belediye başkanlarına,

Yukarıda saydığımız belediye başkanları görevden ayrıldıklarında pasaportları bordo pasaporta döner. Ancak 1. derece kadroyken emekliliğe ayrılan belediye başkanları yeşil pasaportlarını korurlar.

–  Devlet sporcusu ünvanını taşıyan atletlere,

Hangi spor branşı olduğu fark etmez, ülkeye başarı getirdiği için devlet sporcusu statüsü verilen sporculara hem aylık bağlanıyor, hem de yeşil pasaport veriliyor.

–  Eskiden devlet bankaları olup, sonradan özelleştirilen Halk Bank, Ziraat Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından şu kişilere;

Özelleştirmeden önce yeşil pasaport hakkını elde etmiş olanlar,
Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olanlar,
Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak, Kamu görevlisi olanlar,
4603 Sayılı İş Kanununa tabi olanlar.

–  Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp, emekli kesenekleri 1.,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ve bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurlarına

… veriliyor.

İhracat ile uğraşan iş adamlarına verilmesi için de bir yasa var.

Bakanlar Kurulu  22.03.2017 tarihinde “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar”a dair aşağıdaki yasayı çıkarmış:

Son üç takvim yılında (2019, 2020, 2021) yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların üzerinde olan ihracat yapan firma temsilcilerine yeşil pasaport veriliyor. 

NOT: Son üç takvim yılında yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon dolar arasında olan firmalara 1,
10-25 milyon dolar arasında olan firmalara 2,
25-50 milyon dolar arasında olan firmalara 3,
50-100 milyon dolar arasında olan firmalara 4,
100 milyon doların üstünde olan firmalara ise 5 yetkilisine hususi damgalı pasaport veriliyor.

-Bu yasa devlete karşı şu suçlardan birisininden hüküm giymemesi durumunda geçerli:
Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık.
-Diğer suçlardan hüküm giyenler, Bakanlar Kurulu’nun belirlediği miktarı tutturuyorsa yeşil pasaport alabilecek.

Hususi damgalı pasaporta başvurmak için, Ekonomi Bakanlığı’nın Talep Formu ‘nu doldurup, üyesi olduğunuz İhracatçı Birliği’ne gitmelisiniz.

Aile Sebebiyle Yeşil Pasaport Kimlere Verilir?

Yeşil Pasaport sahibiyseniz sizin sayenizde bazı aile bireyleri de Yeşil pasaport hakkından yararlanabiliyor. Bunlar:

– Eşiniz,
– 18 yaş altı çocuklarınız,
– 25 yaşın altındaki, hak sahibi ebeveyn ile ikamet eden, evli olmayan, sigortalı iş sahibi olmayan (öğrenim nedeniyle yapılan kısa süreli stajlarda sigortalı olmak sayılmıyor) ve öğrenimine devam eden (öğrenci olduklarını belgelemek suretiyle) çocuklarınız veya,
– Yaşı kaç olursa olsun, zihinsel, ruhsal ya da bedensel engelli çocuklarını eğer sizinle  ikamet ediyor, bekar ve işsiz ise sizin yeşil pasaport hakkınızdan faydalanabiliyor. Ancak engellerini tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmekte.

Eşler için şartlar

Eşi dolayısıyla yeşil pasaport alma hakkına sahip kişiler, eşlerinin halihazırda hiç pasaportu olmasa bile kendilerine yeşil pasaport çıkarabilirler.

Çocuklar için şartlar

Çocuklar, öğrenimlerine devam ettikleri sürece 25 yaşına kadar pasaportlarını kullanabilirler. Öğrenimleri sona erince bu durumu bildirmek ve yeşil pasaportlarını iptal ettirmek zorundadır. Kız çocuklar da 25 yaşın altında iken evlenirlerse yeşil pasaport statüleri sona eriyor.

Ebeveynlerinden dolayı yeşil pasaport sahibi olma hakkına sahip çocuklar, ebeveynlerinin halihazırda hiç pasaportu olmasa bile kendilerine yeşil pasaport çıkarabilirler.

Ebeveynlerinden dolayı yeşil pasaport sahibi olan çocuk, yaşı müsait olsa da çalışmaya başlayıp SGK üyeliği başladığında pasaportunu iade etmek zorundadır.

Ebeveynlerinden dolayı yeşil pasaport sahibi olan öğrenci kişi, eğer ki ailesinden başka bir şehirde eğitim görüyorsa ve yeşil pasaport süresi bittiyse, bulunduğu şehirdeki nüfus müdürlüğünden randevu alıp kendisi başvuru yapabilir. 

Yeşil pasaportlu ebeveynin vefatı durumunda
Vefat eden ebeveynden dolayı bağlanan emekli aylığı ile (yetim maaşı) çocuklar iş sahibi olarak değerlendirilmiyor. Yani, eğer yukarıdaki şartları karşılıyorsanız yetim maaşı yeşil pasaporta engel teşkil etmez.

Yeşil Pasaport Ne Kadar Süreliğine Verilir?

Yeşil Pasaportun süresi, bağlı olduğunuz kurumdaki amirinizin başvurusu ile en az 6 ay en fazla 5 yıl olmak üzere İçişleri Bakanlığınca belirleniyor.

YEŞİL PASAPORT NASIL ÇIKARTILIR?

Eğer yeşil pasaporta aday olabileceğinizi düşünüyorsanız başvuru işlemlerini ve gerekli evrakları Yeşil Pasaport Nasıl Alınır? yazımızdan öğrenebilirsiniz.

YEŞİL PASAPORTUN AVANTAJLARI

Yeşil pasaportun iki avantajı var:

1-) Pasaport harcından muaftır. Bordo pasaportlular defter bedeli ve pasaport harcı olmak üzere 2 farklı ücret öderler. Yeşil pasaport çıkaranların tek ödemesi gereken bedel 225 TL’lik defter bedelidir. (2022 yılı için.)
2-) Bazı ülkelere vizesiz giriş yapabilmek. Bordo pasaportla vizesiz girilebilen ülke sayısı 102 iken, yeşil pasaportun 160’tır. Bordo pasaportluların vizesiz gidemediği Schengen ülkelerine yeşil pasaport sahipleri vizesiz gidebilirler.

Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkelerin eksiksiz ve güncel listesini görmek için tıklayın.
Bordo pasaport ile vizesiz gidilebilen ülkeleri görmek için Vizesiz Ülkeler yazımızı inceleyebilirsiniz.

ÖNEMLİ: Yeşil pasaporta vize istemeyen ülkelere vize almadan girebilirsiniz ancak mutlaka pasaportunuzun en az 3 ay daha geçerliliğinin olması gerekir.

YEŞİL PASAPORT İLE VİZE BAŞVURUSU

Yeşil Pasaport sahibiyseniz, ve vizeye başvuracaksanız, ülkeye giriş için yine en az 3 aylık pasaport geçerliliğinizin olması bekleniyor. Hatta 6 aylık geçerlilik arayanlar bile var.

Yani bu geçerlilik süresinin, sizin ziyaretinizi kapsaması yetmiyor: Örneğin, 1 Ocak 2022’de Schengen ülkelerinden birine giriş yapacak ve 20 Ocak’ta çıkış yapacaksanız, pasaportunuzun süresinin en az Nisan 2022’ye kadar geçerli olması bekleniyor. Sizin bu durumda vize başvurunuzu Aralık’ta tamamlamanız lazım.

Bazı devletlerin ülkeye girişte resmi pasaportlarda aradığı minimum geçerlilik sürelerini öğrnemek için tıklayın.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN YEŞİL PASAPORT ALIR?

Devlet kurumlarında çalışan öğretmenler, belli bir kıdeme erdikten sonra yeşil pasaporta hak kazanır.

Diğer memurluklarda olduğu gibi derece ve kademe sistemi öğretmenlikte de mevcut. Öğretmenlerin de diğer memurlar gibi, yeşil pasaport alabilmeleri için kadro derecelerinin 3, 2 ya da 1 olması gerekiyor.

Öğretmenler göreve 9 derece, 1 kademe ile başlar. Bu 9/1 olarak ifade edilir. En yüksek derece 1’dir. Yani aslında yükseldikçe, derece düşer.

Olumlu sicil alan hocaların her yıl kademesi 1 artar. Kademe 3 olduktan sonraki yıl 4 olmaz. Onun yerine öğretmenin derecesi 1 sayı azalır (yani bir rütbe yükselmiş olur). Yani 9/3 olan bir öğretmenin bir sene sonraki derece kademesi 8/1 olur. Meslekten önce okunan hazırlık sınıfı ve üst üste alınan olumlu siciller kademe ilerlemesini olumlu olarak etkilerken, bazı disiplin cezaları da kademe ilerlemesini olumsuz olarak etkiliyor.

Bir öğretmen ortalama olarak her bir derecede 3 yıl çalıştığı için, öğretmenin 3. dereceye varması yaklaşık olarak 15 yıl sürüyor. Bu sürenin sonunda 3. dereceye ulaşan öğretmen yeşil pasaport almaya hak kazanıyor.

pasaport-nasil-cikarilir

 1. Merhaba, nişanlımın yeşil pasaport hakkı var henüz hiç almadı. Nikahtan hemen sonra ben de onunla birlikte yeşil pasaporttan yararlanabilir miyim? 3-6 ay gibi evli olma şartı var mı? Teşekkürler

  1. Merhaba öyle bir şart olduğunu duymadık biz de bizce resmi olarak evli iseniz ve eşinizin de yeşil pasaport almaya hakkı varsa birlikte başvuru yapabilirsiniz 🙂

 2. Merhaba.ben devlet memuruyum ve yeşil pasaport alma hakkım var.Başvuru yapmak istiyoruz ama aklımıza takılan bir soru var.Cevaplarsanız çok seviniriz. Eşim ile ikinci evliliklemizi yaptık. Onun ilk eşinden olan çocuğu benim üzerimden yeşil pasaport alabilir mi?

  1. Merhaba, çocuğun nüfusunun sizin üzerinize kayıtlı olması gerekiyor. Eğer öyle ise alabilirsiniz.

 3. Merhaba 11 yıllık memurum. Kadro derecem 5/1. Normal pasaporta başvurmadan direkt yeşil pasaporta başvurabiliyor muyum?

 4. Merhaba, kardeşim Ağustos ayında yurt dışına çıkmak istiyor. Henüz 17 yaşında ve 18. yaş günü Kasımın 28’inde. Fakat bu Haziran ayında liseden mezun olacak, yani yeşil pasaport almak istediğinde 17 yaşında olacak fakat üniversite kayıtları Eylül’de başladığı için aktif öğrenci olarak gözükmeyecek. Sizce bu bir problem midir?

  1. Merhaba bizce en garantisi henüz mezun olmamış iken şu an alması olur. Zaten üniversiteye gittiğinde tekrar başvurup yine alabilir. Zaten en az 6 aylık veriliyor yeşil pasaport.

 5. Yeşil pasaport haketmiş ama hiç pasaport çıkarmamış kişi vefat ettiğinde evlenmemiş eşi yeşil pasaport alabilir mi?

  1. Dediğiniz gibi, vefat eden hak sahibinin sadece başkası ile evlenmemiş olmak kaydı ile eşleri yeşil pasaport çıkartabiliyor.

 6. Merhaba, boşandığım eş benim üzerimden aldığı yeşil pasaportu kullanmaya devam edebilir mi yoksa hükümsüz mü?

  1. Merhaba, ne yazık ki boşanma sonrası, yeşil pasaportunuzu artık kullanamazsınız.

 7. merhabalar; babam memur emeklisi bende 26 yaşındayım. fakat babamın teşekküllü bir hastane raporu var yani engel durumu mevcut. yeşil pasaport alabilir miyim?

 8. Merhaba, annemden dolayı yeşil pasaportum var. Ekim 2022’ye kadar geçerli. 24 yaşındayım ve sigortalı bir işte çalışıyorum. Yüksek lisans yaptığım için öğrenci statüm e devlette mevcut gözüküyor. Önümüzdeki hafta yurt dışına çıkma planım var. E devlette pasaportum aktif gözüküyor. Problem yaşar mıyım? Pasaport geçerlilik süresinin 5 ay kalmış olması problem yaratır mı?

  1. Kesin bilmemekle birlikte e-devlette öyle görünüyorsa sıkıntı çıkmaz herhalde.

 9. Merhaba, boşanma sonrası çocuğun velayeti yeşil pasaport hakkı olmayan ebeveyn olan annede kaldı ise, yeşil pasaport sahibi babası vasıtasıyla çocuk yeşil pasaport kullanmaya devam edebilir mi?

  1. Merhaba, Ne yazık ki hayır. Ebeveynlerinize yeşil pasaport çıkartamıyorsunuz. Sadece eşiniz ve sizin çocuklarınız bu haktan faydalanabiliyor.

 10. Merhabalar 23 yaşındayım babam 33 yıllık öğretmen üniversiteden mezun oldum şuan öğrencilik durumum yok. Yeşil pasaport alabiliyor muyum?

  1. Merhaba, yeşil pasaport hakkı için öğrencilik halinizin devam etmesi şartı var.

 11. Merhaba, ben mezunum fakat açık öğretimde öğrenci olduğum için bir süredir yeşil pasaportumu kullanıyordum. Geçen ay sigortalı bir işe girdim, e-devlet’te pasaport durumunda Geçerli(Süresi var) yazıyor. Yurtdışına çıkarken bir sorun olur mu? Pasaport biz işe girdiğimizi beyan etmeden de iptal oluyor mu kendiliğinden?

  1. Merhaba, pasaportunuzun E devletteki statüsü ne ise o şekilde kullanabilirsiniz. Artık sistemler elektronik olduğundan kendiliğinden de iptal olabilir.

 12. Merhaba eşimden dolayı yeşil pasaportum var. Eşim vefat ettim kullanma hakkım devam ediyor mu yoksa iptal mi olacak teşekkürler

  1. Merhaba, öncelikle başınız sağ olsun. Yeşil pasaport pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine bu hak tanınıyor. Yani yeniden evlenmediğiniz sürece sizin ve varsa çocuklarınızın yeşil pasaport hakkı devam ediyor.

 13. Merhaba yeşil pasaport sürem aralık’a kadar ve haziranda üniversiteden mezun olacağım 22 yaşındayım. Fakat eylül ayında açık öğretim veya yüksek lisans eğitimime devam edeceğim.
  Temmuz ayında ise İtalyaya gideceğim.
  Bu durumda bir sorun yaşar mıyım ?

 14. Merhaba sevgili (Biz Evde Yokuz ailesi ben çok eski takipçinizim. Yeşil pasaport almaya hak kazandık çok mutluyuzzzzz!! Benim merak ettiğim Fransa’ya gitmek istiyoruz ve arabayla gitmeyi planlıyoruz bu mumkün mü acaba?

 15. Merhaba Benim yaşım 18 ve ben geçen sene liseden mezun oldum. Şimdi sınva hazırlanıyorum. Babamdan dolayı yeşil pasaport hakkım var mı?

  1. Merhaba, önce babanızın memuriyet kıdem derecesini öğrenmeniz gerekiyor. Kendisinin kıdem derecesinin 1,2 veya 3 olması gerekiyor.

 16. Merhabalar
  Üvey çocuğum eğitimi için hak sahibi olduğum yeşil posaportan çıkartabiliyormuyuz, 199 dan net bir cevap alamadım.

 17. Merhaba :
  – 25 yaşın altındaki, hak sahibi ebeveyn ile ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan ve öğrenimine devam eden(öğrenci olduklarını belgelemek suretiyle) çocuklarınız
  Ben bunu soracağım öğrenciliğim bitti ama 5 ay daha var pasport süreme gitsem sorun olur mu

 18. Merhaba 24 yaşındayım çalışmıyorum öprenciliğim bitti pasport kullanım süreme 5 ay var öğrenimi devam eden yazdığı için kafam karıştı bu 5 ay içinde kullanabilir miyim

 19. Merhaba 2007 doğumlu olan oğlumu yaz tatilinde akrabalarımın yanına Almanya ya göndermek istiyorum. Yeşil pasaportu var tek başına gidebilmesi için hangi evraklar gerekli? Teşekkür ederim

  1. Merhaba yeşil pasaportu olsa da yasal vasileri tarafından noter aracılığı ile verilmiş izin yazısı almak durumunda.

 20. Merhaba, teşekkürler yazı için. Ben 24 yaşındayım ve yeşil pasaport çıkarmaya gittim. 6 ay sonra doğum günüm. Nüfustakiler dediler ki doğum gününden bir gün önce de gelsen 6 aylık vereceğiz. Doğru mudur?

  1. Evet doğrudur. Bu durumda en fazla 6 aylık olsa bile 6 aylık yeşil pasaport alabilirsiniz.

 21. Merhaba ben 19 yaşındayım babam sayesinde yeşil pasaport alabiliyorum ancak bie talep formu varmış bunun doldurulması gerekiyor ancak babam şuanda yurt dışında bunu dolduramaz tek başıma gitsem bana yeşil pasaport verirler mi?

  1. Merhaba, babanızın ıslak imzası olması gerekiyor o formda. Yani teknik olarak babanızın dönüşünü beklemeniz gerekiyor.

 22. Merhaba. 2 çocuğumla birlikte yurt dışına çıkacağız. Yeşil pasaportumuz var ve eşim gelmeyecek. Eşimin onay verdiği bir evrak almam gerekiyor mu yoksa pasaportlar yeterli mi bilginiz var mı? Bir sorum daha olacak özel sağlık sigortası yaptırma zorunluluğu var mı?

  1. Merhaba, hiçbiri için gerek yok. Direkt yeşil pasaportunuzla çıkış yapabilirsiniz.

 23. Merhaba,
  Ben 20 yaşındayım, üniversite öğrencisiyim ve bir şirkette staj yaptığım için sigortam var. Yeşil pasaportumun süresi doldu, yenilemek istediğimde sigortam olduğu için kırmızı pasaporta mı geçmem gerekiyor öğrenciliğim devam etmesine rağmen? Teşekkürler

  1. Merhaba, staj da öğrencilik durumundan sayılıyor. O yüzden 1 aylık yaptığınız staj ve aldığınız staj bir şeyi değiştirmez. Stajınız bitince başvuru yapabilirsiniz. Hakkınız yanmış olmuyor.

 24. Merhabalar.
  Annemden dolayı yeşil pasaport hak sahibiyim. Bu sene liseden mezun olacağım. Yazın yurtdışına çıkma ihtimalim var ve pasaportumu lisem bitmeden yenileteceğim. Yeniletmede herhangi bir sorun yaşar mıyım? Ayrıca üniversite tercihi yapacağım ancak yazın okumuyor, mezun gözükeceğimden havalimanında sıkıntı yaşama ihtimalim var mı?
  Şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba, pasaport çıkarmada da yurt dışına çıkmada da sorun yaşamazsınız fakat bu durumda gelecekteki okul durumunuz belli olmadığı için size en fazla 6 aylık bir pasaport verilir. Okul durumunuz belli olduğunda yani üniversiteye girdiğinizde tekrardan başvuru yapıp daha uzun süreli bir yeşil pasaport alabilirsiniz.

 25. Merhabalar, 20 yaşındayım ailem memur yeşil pasaport çıkartmak istiyorum fakat sigorta girişim 2021 yılında oldu. Sigortam halâ daha devam ediyor yine de çıkartabilir miyim? Veya sigortalı işten, çıkarsam yeşil pasaport alabilir miyim?

  1. Öğrenciyseniz ve sigortalı işte çalışıyorsanız sigortalı işten çıktığınızda Yeşil pasaport alma hakkınız devreye girer ancak öğrenci de değilseniz zaten almanız mümkün değil. Yani sigortalı işte çalışıp çalışmamanızdan önce öğrenci olup olmadığınız da önemli.

 26. Merhaba, babam 3.derece ambar memuru. İşine hala devam ediyor emeklilik süresi geldi ama emekli olmadı henüz. Yeşil pasaport cıkarttırabilir mi? 3.derece olması yeterli mi? Baska bir sey istiyorlar mı?

 27. Eşimle boşandım, yeşil pasaportluyum. Velayet sahibi olarak 4 yaşında kızıma yeşil pasaport alırken babanın muvafakakiyeti gerekir mi?

 28. Merhabalar;
  Ben 16 yıldır bir vakıf üniversitesinde idari personel olarak çalışıyorum. Bana yeşil pasaport verilir mi acaba?

  1. Merhaba, yeşil pasaport yıla veya unvana bağlı değil kadro derecesine bağlı olarak verilmekte. O nedenle önce onu kontrol etmeniz gerekiyor.

 29. Merhabalar. Öğreniciyim okulum 5 sene ve 4. Sınıftayım. Aktif öğrenciyim. Part time olarak bir şirkette çalışmaktayım. Yeşil pasaportum aktif kullanıyorum. Ancak sayfalarım bitmek üzere bu yüzden yeni bir başvuru yapabilir miyim?

  1. Merhaba sayfalarınız bittikten sonra yeniden başvuru yapamazsınız gözüküyor bu şartlar altında. Zaten çalışıyorsunuz. Yeniden başvuruya gittiğinizde bu durum önünüze engel teşkil edecektir. Okulunuz da bitiyor. Yeşil pasaport almanıza izin verilmeme olasılığı yüksek.

   1. Merhabalar yeşil pasaport almaya hak kazanmış bir öğretmen olarak pasaport başvurusu yapacağım.emekli olan babama ve anneme için de yeşil pasaport çıkartabilir miyim?

    1. Merhaba, ne yazık ki sadece eşiniz ve çocuklarınız bu haktan yararlanabilir.

 30. Merhaba babamdan dolayı yeşil pasaport sahibiyim öğrenim durumum devam ediyor fakat part time işe başladığım zaman yeşil pasaportumu iade etmem gerekir mi?

  1. Merhaba iade etmeniz gerekmiyor. E devletten pasaport durumunuzun statüsünü kontrol edebilirsiniz yeşil pasaporttan düşme durumu var mı yok mu diye.

   1. Merhabalar, ben de part time çalışıyorum ve maalesef sigorta girişi olduğundan yeşil pasaportum gitti…

 31. Ben öğretmen emeklisiyim ve babamdan maaş alıyorum. Yeşil pasaport hakkım var mı? Ve velayeti bende olan cocuğuma da çıkarabilir miyim?

  1. Merhaba öncelikle yaşınızın 25 altı olması şartı olduğunu söyleyelim. Ayrıca öğrenci olmanız şartı da aranıyor.

 32. Eşimle beraber kamuda memuruz. Eşimin yeşil pasaport alma hakkı var. Ben işe derecemden dolayı şu an alamıyorum. Eşim yeşil pasaport aldığında benim de alma hakkım var mı?

  1. Merhaba evet evli çiftlerin böyle bir hakkı var. Eşiniz hak kazanırsa siz ve 25 yaşın altında öğrenci ve bekar çocuklarınız da yeşil pasaport almaya hak kazanıyor.

 33. Merhaba eşim uzman çavuş ama pasaportu yok. Yeşil pasaportu aldıktan sonra mı kendim için başvurabiliyorum?

  1. Merhaba o yeşil pasaportunu aldıktan sonra siz de onun üzerinden başvuru yapabiliyorsunuz. Fakat dilediğiniz zaman bordo pasaport çıkartmakta özgürsünüz.

 34. Merhaba, ben 25 yıllık devlet memuruyum oğlum 22 yaşında halen öğrenci, şu an sigortalı bir işe girerse yeşil pasaport alabilir mi yoksa bu hakkı bitiyor mu?

  1. Merhaba evet ne yazık ki bitiyor. Sigortalı olma durumu ile sizin üzerinizden edindiği hakları kaybetmiş oluyor.

 35. Ne yazık ki alamazsınız. Babanızdan dolayı yeşil pasaport almak için 25 yaşının altında olmalısınız.

 36. Merhaba babam emekli imam belirttiğimiz kapsamda yer alıyor yeşil pasaport alabiliyor, ben 21 yaşındayım üniversite eğitimimi 4. Sınıfta dondurdum yurt dışında dil eğitimi alıyorum eğitimim donduğu için yeşil pasaport alma hakkına sahip miyim bilmiyorum, e Devlet’ten öğrenci belgesi çıkarttığımda eğitimini dondurmuş görünüyor bu bir sorun mu?

  1. E devlette öğrencilik durumunuz aktif ise yeşil pasaport alabilirsiniz. Değil ise bu bir sorun olur.

  2. Eşim belediyede 14 yılık 5A sözleşmeli personel. Yeşil Pasaport alabilir mi? Ben bu haktan yararlanarak Yeşil Pasaport alabilir miyim?

   1. Ne yazık ki sözleşmeli personellerin yeşil pasaport alma hakkı bulunmuyor.

 37. Merhaba. 42 yasında çalışmayan, emekli sandığından yetim maaşı alan, bekar bir kadın yeşil pasaport alabilir mi?

 38. Merhaba 3 yıldır güvenlik görevlisiyim ve umuma mahsus pasaport başvurusu yaptım iptal oldu. Yeşil pasaport mu başvuru yapmam lazım bana yardım eder misiniz hangi yol izlemeliyim?

  1. Merhaba ne gerekçe ile iptal oldu başvurunuz o kısmı anlayamadık. Biraz daha detay verebilir misiniz? Bordo pasaport başvurusunun red yemesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Yeşil pasaport almaya hakkınız olduğunu sanmıyoruz.

 39. Merhaba, 24 yaşındayım. Babamdan dolayı yeşil pasaportum var, fakat mezun oldum ve şu an çalışmaktayım. E devlette yeşil pasaportum hala geçerli gözüküyor. Yurtdışına çıkışlarda kullanabilir miyim ?

  1. E devlette öğrencilik durumunuz aktif ise yeşil pasaport alabilirsiniz. Değil ise bu bir sorun olur.

 40. Merhabalar, 22 yaşındayım yeşil pasaport sahibiydim fakat Temmuz 2021 mezun oldum.Pasaportumda geçerlilik süresi 2023 Mayıs sonu görülüyor ve e-devletten kontrol ettiğimde pasaportum aktif görünüyor. 23 Mayıs’ta Amsterdam’a kısa bir turistik seyahat planım var. Sizce mezun olmam pasaportum hala aktif olmasına rağmen sıkıntı yaratır mı?

  1. Pasaport aktiflik durumları e devlette ne diyorsa o şeklinde ilerliyor. Eğer Mayıs ayında pasaportunuz halen daha aktif ise gidebilirsiniz. Fakat pasaportunuzun Nisan ayında bir anda geçerliliğini yitirmeyeceğinin de garantisi yok.

  2. Merhaba,
   Yeşil pasaport almak için değil, halen geçerli bir yeşil pasaportu var ve mezun olmuş. Aynı durum benim içinde geçerli; Mayıs 2023 tarihine kadar geçerli yeşil pasaportum var ve Eylül’de yurt dışına geziye gideceğim, fakat temmuz ayında mezun olacağım. Bu durumda yurtdışına çıkışta bir sorun olur mu? Saygılarımla

 41. Merhaba Büyükşehir Belediye işçisiyim. Sigorta 4a hizmet dökümünde kamu personeli yazıyor. Yeşil pasaport alabilir miyim?

  1. Merhaba sadece kamu personeli olmanız yeşil pasaport almanız için gerekli şartları karşılamıyor. Kadronuzun 1, 2 veya 3. dereceli olması zorunlu.

   1. Merhabalar babamdan dolayı yeşil pasaport almıştım yaşım 24 oldu ve üniversiteden mezun oldum. İşsizim herhangi bir yere de gidip ben mezun oldum diye bir başvuruda bulunmadım normalde pasaportumun süresi 12 eylül 2022 de bitiyor süresi bitmeden son kez değerlendirmek istiyorum ama öğrenciliğim bittiği için ne olacağı hakkında emin değilim herhangi bir sorun çıkar mı?

    1. Merhaba, 12 Eylül’e kadar kullanabilirsiniz ama siz yine de yurt dışına çıkmadan önce e devletten pasaportunuzun statüsünü kontrol edin. Eğer orada sistemde yeşil aktif değil ise kapıda sorun çıkabilir.

 42. Merhaba, Bağkur’dan emekliyim.Emekli Sandığı’ndan yetim maaşı alıyorum. Yeşil Pasaport alabilir miyim?

  1. Merhaba kadro derecesi 1.,2. veya 3. derece iken emekliğe ayrılan kişiler yeşil pasaport alma hakkına sahip oluyor.

 43. Merhaba, 24 yaşındayım öğrenciyim. Babam memur ve yeşil pasaport sahibi. Aynı zamanda part-time sigortalı bir işte çalışıyorum. Yeşil pasaport alma hakkım var mı? Varsa da halen öğrenci olmam durumunda 25 yaşına girdiğimde hakkımı dolduruyor muyum yoksa öğrenciliğim boyunca geçerli oluyor mu?

  1. Merhaba, part time sigortalı bile olsanız çalıştığınız için yeşil pasaport hakkınız bulunmuyor. 25 yaş da kesin sınır yani 25 yaşını doldurduğunuz zaman öğrenci olsanız dahi yeşil pasaport hakkınız kalkıyor.

 44. Merhabalar
  Babam emekli sandığından emekli oldu ve 2021 senesinde vefat etti. Ben evliyim ama babamın memur emeklisi olması sebebi ile yeşil pasaport alabilir miyim?

  1. Evli olduğunuz için artık babanızın emekli sandığı haklarından yararlanamıyorsunuz. Bu nedenle de yeşil pasaport alabilmeniz mümkün değil.

 45. Merhaba. Benim annem babam ayri babam memur. Ben annemin yanında ve annemin bulunduğu şehirdeki üniversitede okuyorum. Acaba yeşil pasaport alabilir miyim?

  1. Merhaba öncelikle devlet memurlarının yeşil pasaport alabilmesi için unvanlarına bakılmaksızın kadrolarının 1, 2 veya 3. dereceli kadro olması zorunluğu olduğunu belirtelim. Yani babanızın yeşil pasaport almaya hakkı var mıdır önce onu öğrenmeniz gerekmekte.

  1. Merhaba, sadece 1,2 ve 3. derece kadro karşılığı olanlar da yeşil pasaport almaya hak kazanıyor.

 46. Merhabalar 2020 yılında 5 yıllık yeşil pasaport sahibi oldum fakat yazın 3 aylığına bir işte çalıştım. Şu anda çalışmıyorum ve üniversite öğrencisiyim. Bu durum herhangi bir vize başvurusunda sıkıntı yaratır mı ya da pasaportum iptal olmuş mudur?

  1. Merhaba e devlet üzerinden yeşil pasaportunuzun aktif olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

 47. Merhaba ben gazi oğluyum. Babam Kıbrıs gazisi. Yeşil pasaport almak için gittiğim il müdürlüğunde bana babamın emelilik derecesinin 0 olduğu için veremiyeceklerini soylediler. Fakat resmi olarak iç işleri bakanlığının 31.05.2021 tarihindeki kararnamesinde alabildiğim yazıyor. Emeklilik durum belgesini nasıl düzeltebilirim ya da ne yapmam gerekiyor?

  1. Merhaba konu hakkında bizim de bir bilgimiz yok yanlış yönlendirmek istemeyiz. Siz en iyisi İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile tekrar durumu görüşün.

 48. Merhabalar babam asker ve yeşil pasaportum vardı, 27 yaşındayım tekrar çıkartma ihtimalim hiç mi yok?

 49. Merhaba babamdan dolayı yeşil pasaportum var ve öğrenciyim. Sigortalı işe girip çalıştım ve sonrasında işten çıktım. Pasaport e devlette hala geçerli gözüküyor. Yurt dışına çıkarken sorun olur mu?

 50. Selamlar. Ben 3/1 aktif olarak devlet memuruyum eşimde 6/2 derece kademeli devlet memuru. Ben yeşil pasaport alırken eşimde yeşil pasaport alabilir mi benden dolayı?

  1. Evet eşiniz ve 25 yaşını geçmemiş çocuğunuz da sizin üzerinizden yeşil pasaport alma hakkına sahip olur.

 51. Merhaba babam 30 yıldan fazla bir süredir devlet memuru. Ben 20 yaşındayım ve üniversite öğrencisiyim yeşil pasaporttan yararlanabilir miyim?

  1. Merhaba, devlet memurlarının yeşil pasaport alabilmesi için unvanlarına bakılmaksızın kadrolarının 1, 2 veya 3. dereceli kadro olması zorunlu. Bu noktada babanızın kadro derecesi önemli.

 52. Yesil pasaportumun süresi Mart 2020’de bitti pademiden dolayı gidemedim. Yenisini mi almak gerekir? Hiç kullanmadık. Eskisini götürünce yine yeşil pasaport alabilirmiyim? Simdiden tesekkürler

  1. Yeşil pasaportunuzun süresi bitti ise yenisini çıkarmalısınız, elbette gereken şartları hala sağlıyor iseniz tekrardan yeşil pasaport almaya hak kazanırsınız. 2020’deki şartları şu an sağlayamıyorsanız alamazsınız.

 53. 4-C olarak TSK çalıştım 14 yıl hizmet yaptım malulen emekli oldum yeşil pasaport alabilirmiyim

  1. Merhaba, emekli veya aktif çalışan olarak memuriyet derecenizin 1,2 veya 3 olması şartı bulunuyor.

 54. Merhaba, okuduğum üniversite bizi okul dışında staja gönderdiği için sigorta yapmışlar. Sigorta kodu kısmında stajer öğrenci yazıyor. Yeşil pasaportum zaten var ve 2025’e kadar geçerli ama bu durumda pasaportum yanar mı?

 55. Merhaba kızım 22 yaşında şu anda okuyor aynı zamanda da çalışıyor. Yeşil pasaportunu yenileyebilir mi? Yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Merhaba, kızınız eğer sigortalı bir çalışan ise ne yazık ki Yeşil pasaport hakkı olmuyor. Eğer evli de değil ise 25 yaşına kadar sizin üzerinizden Yeşil pasaport alma hakkına sahip oluyor.

 56. Merhaba, yeşil pasaportumun süresi 2022 Haziran ayında dolacak. Bu sırada memurluğa girip istifa ettim. Mayıs’ta yurt dışına gitmek istiyorum. Hem pasaportumun geçerlilik süresi hem de bir işte çalışıp istifa etmem Mayıs’taki gezim için bir engel oluşturur mu?

  1. Merhaba, kesin bir cevabımız olmamakla birlikte artık her bilgi elektronik ortama aktarılmış olduğundan, havalimanında sizin artık yeşil pasaport hakkınızın olmadığı ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Bu da sorun teşkil edecektir. Bizce bordo pasaport çıkarmanız daha doğru olacaktır.

 57. Merhaba öğrenciyim ve 23 yaşındayım. Öğrenciliğim Nisan’da bitiyor. Ben şubatta hala öğrenciyken yeşil pasaport alsam hazirandaki gezime gidebilir miyim?

  1. Merhaba, eğer bu süre zarfında bir açık öğretim kurumuna kaydolursanız 25 yaşına kadar öğrencilik statünüzü devam ettirebilirsiniz. Eğer kontrolden geçerken öğrencilik statünüz aktif değil ise sıkıntı yaşayabilirsiniz.

 58. Merhabalar, annem yeşil pasaport sahibi bu yıl itibari ile üniversitem bitti 24 yaşındayım şu anda çalışmıyorum. Malta’da dil okuluna kayıt olacağım ve yarın 10 bin Euro ödemeyi gerçekleştireceğiz. 6 ay dil eğitimi göreceğim orada. Daha konsolosluğa başvurmadık tabii. Oradan aldığım öğrenciliğime dair belge sayılır mı? Yeşil pasaport almak için öğrenim süresi devam etmesi lazım diyordu makalelerde. Ailemin yanında yaşıyorum cevaplarsanız çok sevinirim.

  1. Merhaba tam olarak emin olmamakla birlikte bunun mümkün olduğunu sanmıyoruz çünkü öğrencilik hali Türkiye’de bir eğitim kurumu olmalı. Bu eğitim kurumu bir açık öğretim fakültesi bile olabilir ama yurt dışındaki bir dil okulu buradaki öğrencilik statünüzü etkilemez.

 59. Merhabalar ben Türkiye’de öğrenciyim emekli memur çocuğum şimdi yeşil pasaportla yurtdışına çıksam orda okumak zorunda miyim yoksa bi işe girebilir miyim?

  1. Merhaba ne işe girebilir ne de okuyabilirsiniz. Yeşil pasaport ile 90 gün vizesiz olarak turistik seyahat edebilirsiniz.

 60. Merhaba ben 34 yaşında bir kadınım. Eşimden ayrıldım, babam yeşil pasaport hak sahibi. Ben de boşandığım için hak sahibi oluyor muyum?

  1. Ne yazık ki hayır yaştan dolayı olamıyorsunuz. 25 yaşa kadar hakkınız bulunuyor.

 61. Selam ben Ulaştırma Bakanlığı tarama gemilerinden işçi emeklisiyim, özel sektörlerde gemilerde çalışmaya devam ediyorum, Ukrayna’da 10 yıllık oturumum var benim hususi yeşil pasaport alabilir miyim? Şimdiden Teşekkür ederim.

  1. Yeşil pasaport hakkından sadece kadro derecelerinin 3, 2 ya da 1 olan memurlar, öğretmenler ve emekli memurlar faydalanabiliyor.

 62. Merhaba babam 4-a 3.8 derecede milli eğitimde görevli hizmetli emekli sandığına bağlı 33 yıldır devlet işinde yeşil pasaport alma hakkı var mıdır?

  1. Merhaba, emekli memurlarların yeşil pasaport alabilmeleri için kadro derecelerinin 3, 2 ya da 1 olması gerekiyor.

  1. Evet ne yazık ki sigortalı bir işe girdiğiniz anda yeşil pasaportunuz iptal olur.

 63. 1 ay önce 15 günlüğüne Hollanda’ya gitmiştim 3 hafta sonra da İtalya’ya gitmeyi düşünüyorum. Yeşil pasaportla 6 ayda bir çıkılabiliyor diye bir şey duydum bu doğru mu?

  1. Merhaba bu şartlarda dilediğiniz gibi çıkış yapabilirsiniz. Her 180 günde 90 gün Schengen bölgesi ülkesinde kalış hakkınız var. Yani her 6 ayda 90 gün diyebiliriz. 180 günde 90 günü geçirmediğiniz sürece dilediğiniz kadar girip çıkabilirsiniz.

 64. Merhabalar, babam işçi olarqk çalışıyordu fakat 2018’de kadroya alındı. Devlet memuru sayıldığına göre yeşil pasaport alabilir mi?

  1. Merhaba, devlet memuruiyetinin kıdemi de önemli. Kıdem derecesine göre alma hakkı alır veya alamaz.

 65. Merhabalar,
  Kamu personeliyim işçi statüsünde yeşil pasaport alabilir miyim? Ya da ne kadar süre sonra alabilirim? Veya babamda kamu iscisi olarak emekli oldu, ondan faydalanma durumum olabilir mi?

 66. Selamlar eşim kültür bakanlığından mahalli sanatçı tanıtım kartı aldı.
  Daha öncesinden bir kaç girişim yani sanatçılara verilecek diye olmuş.
  Bu anlamda başvuru yapsak alabilir miyiz?

 67. Merhabalar,

  Annemden dolayı yeşil pasaport hakkına sahibim ve daha önce çıkarttım. Bu yıl üçüncü kez çıkartıcam ama hak sahibi annem 2 sene önce rahmetli oldu. Henüz yaşımda 25 i geçmedi. Açıköğretime yazıldım geçen sene yeşil pasaport çıkartmak için. 1 ay sonra yeniletmeyi düşünüyorum bu mümkün mü?

  1. Başınız sağolsun. Annenizin vefatı sizin hak sahipliğinizi etkilemez. Eğer yeşil pasaport şartlarını karşılıyorsanız alabilirsiniz.

 68. Merhaba, haftaya Macaristana gideceğim, yeşil pasaportum var fakat temmuz 11 de bitiyor. Pasaportumu yeniletmem gerekir mi?

  1. 7 Şubatta gitseniz,
   7 mart, 7 nisan, 7 mayıs, 7 haz, 7 tem ucu ucuna 6 ay ediyor

 69. Merhaba en son yorumu ben yapmıştım evet sizden görmedim ama farklı farklı bilgiler dolanıyor tam olarak anlayamadım şimdi 6 ayda 3 ay çıkıp 6 ay bitince tekrar 3 ay cikabiliyorum değil mi? Tam bir bilgi verir misiniz lütfen 6 ay olayıyla ilgili

  1. Böyle bir zorunluluk duymadık biz. Schengen vizesi ile karıştırıyor olabilir misiniz?

 70. Merhaba
  Benim yeşil pasaportum var ve 6 ay kuralını tam anlayamadim. Herkes farkli bir sey söylüyor. 6 ay içinde 3 ay yurtdisinda kalıp daha sonra 3 ay tekrar beklemek zorunda mıyız? Ben Ağustos ayında çıktım bu Ocak’ta 6.ayim doldu. Yani 70 gün boyunca yurtdisinda kaldım. Şimdi 3 ay bekleyip öyle mi çıkmam gerekiyor?

  1. Resmi evlatlarıysan ve hem onlar, hem de sen kriterleri karşılıyorsan olur

 71. Merhabalar,

  Eşim öğretmendi ve vefat etti eşimden dolayı YEŞİL PASAPORTUM var ve 2024 te süresi dolacak

  Yeniden evelenirsem pasaportum iptal olacak mı?
  Yeniden yeşil pasaport hakkım olacak mı?

 72. Merhaba yeşil pasaportumu yenilettim son bir yıllık hakkım kaldı su an öğrenciyim ama işe başlama durumum var yeşil pasaportum iptal olur mu ? Bu konuyla ilgili bir haber okudum 25 yaşını doldurmamış gençler çalışmaya baslasalar bile pasaport hakları devam edecek diye doğru mudur ?

 73. Merhaba benim babamdan gelen yeşil pasaport hakkım var ancak ben 24 yaşındayım ve bu hak ağustos 2022de bitiyor. Şuanda da öğrenciyim çıkarmak için evraklarımı tamamladım ancak yurtdışına çıkmak istediğim tarihte atanmış ve çalışıyor olacağım giriş çıkışlarda bana sorun yaratır mı bu durum

 74. Merhabalar, ailemden dolayı yeşil pasaport alma hakkına sahibim ve öğrenciliğim devam etmekte. Çıkarttıktan sonra bir işe girersem (Full time) hakkım düşüyor mu ?

 75. %40 atipik otizm engelliyim. Süresiz raporum var. Babam emekli TSK mensubu. İşsizim ve ailemle yaşıyorum. Yaşım 24. Yeşil pasaport alabilir miyim? Bazı yerlerde ağır engelli ve bakıma muhtaçlara verildiği söylenmiş. Eğer öyleyse gerçekten saçma. Engelliler arasında ayrımcılık yapılması üzücü. Kimse keyfinden engelli olmak istemez… Bu konuyu CİMER’e yazdım ama henüz bir şey yok. Çıkacağını da sanmam. Ama umutsuz da yaşanmıyor tabi.

 76. Merhaba, kızım yurt dışında okuyor, yesil pasaportlu, yasi 25′ gecti ve pasaport suresi 2 ay sonra bitecek. Yurtdisinda eğitimi devam ettigi icin yesil pasaporta devam edebilir mi?

 77. Merhaba eşim ve benim yeşil pasaportumuz var benim ilk eşimden olan çocuklarıma yeşil pasaport alabilirmiyz?teşekkürler

 78. Merhabalar. Yesil pasaportun 180 gun icerisinde 90 gun Schengen bolgesinde bulunabilmesi gibi bir kural var. Eger pasaport degistirilirse bu 90 gun sifirlaniyor mu bir bilginiz var mi? Tesekkur ederim.

  1. Gri pasaport alamazsınız o pasaport yüksek dereceli devlet memurlarına verilen bir pasaport türü. Kıdem şartlarını karşılıyorsanız Yeşil pasaport alam hakkına sahip olabilirsiniz.

 79. Merhaba,
  11 yıldır eşimden ayrı yaşıyorum.
  Boşanma davamız devam ediyor.
  Eşimin yeşil pasaportu var. Benim ve bakmakla yükümlü olduğum 2 engelli çocuğum için pasaport alabilir miyim? Eşim emekli ve emekli olduğu kurumdan yazı alıp pasaport müracaatina gitmiyor. Ne yapmalıyım? Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Evet, çocuklarınız engelleri sebebiyle babalarının yeşil pasaport hakkından faydalanabilir. Ancak babalarının yeşil pasaport hak ettiğine dair belgeyi sağlaması lazım

 80. Merhaba ben ecz teknisyeniyim devlet memuru değilim ama sağlık çalışanınolduğum için hak kazanırmıyım

 81. Yeşil pasaportum var ve hala öğrenciyim. Ücretli sgkli uzun dönem staj yapmam durumunda yesil pasaportum iptal olur mu?

 82. Merhaba , benim yeşil pasaportunu süresi 2022 ağustosa kadar. Özel bir kurumda 1 aydır öğretmenim. Mezun da oldum. Pasaportumun süresi varken yurtdışına çıksam problem oluşur mu? Bunu kontrol ediyorlar mı ben bir ülkeye giriş veya çıkış yaparken ? Teşekkür ederim

  1. Merhaba Zeynep,
   İşin hayırlı olsun. Kapıda durumu polis memuru fark edebilir mi bilmiyorum, ancak fark etmesi halinde zor duruma düşersiniz.

 83. 20 yaşındayım ve babam tarafından yeşil pasaportluyum ama şu an çalışıyorum. Sigortam başlayınca yeşil pasaportum gitti ama işi bırakırsam yeşil pasaport hakkım geri geliyor mu?

 84. Merhaba
  Eşinden boşanmış bir kadın ama eski eşinin soyadını taşıyor olsa da yeşil pasaport iptal olduğunu duymuştum yanılmıyorsam. Diyelim ki yeşil pasaportu iptal etmedi uçuş için yurtdışına cıkıcak bu durumda ne ile karsılasır bir kadın? Havalımanında belli olur mu bosanmıs ama hala eskı eşinin yeşil pasaportunu kullanması?

  1. Merhaba, konuya hakim değilim ama belli olacağını sanmıyorum. Ama hukuk dışı bir durum oluşur yakalanması gelinde.

 85. Merhaba
  Öğrencilik devam ettiği halde 25 yas ve uzeriysek yesil pasaport hakkimız sona mı eriyor.

 86. Merhaba acaba memuriyet derecesini doldurmadan yeşil pasaport alma imkanımız var mı ?1 yıllık memurum. Acaba bu işlerle uğraşacan birini bulursak yeşil pasaport çıkarma imkanımız var mı?

 87. Merhabalar. Eşimden dolayı yeşil pasaport sahibiyim. Eşim 1 ay önce vefat etti. Yeşil pasaport hakkım bitti mi kullanabilir miyim acaba?

 88. Merhabalar, oğlumun babasi SGK malülen emekli olan babası vefat etti. Kırmızı pasaport çıkardık. Yeşil pasaport alabilir mi?

 89. Merhaba ben 25 yaşından küçüğüm, annem tarafından yeşil pasaportluydum ve şu an çalışıyorum. Sigortam başlayınca yeşil pasaportum gitti biliyorum ama sorum şu ki işi bırakırsam yeşil pasaport hakkım geri geliyor mu?

 90. Ben uzman jandarma çavuş emeklisiyim.4/3’den emekli oldum.Yeşil pasaport alabilirmiyim.

 91. Bu yaşa kadar beni okutan aileme pasaport cikaramamak gerçekten çok saçma. 1 yıldır hayatımda olan eşimin hakkı var ama beni okutan anne babamın yok inanamiyorum

 92. Öğretmenim. 3/2 yim. Yeşil pasaport evraklarımi okula verdim. Okulda milli eğitim müdürlüğü tarafından valiliğe göndermiş. Oradan gelecek cevaba göre nüfus müdürlüğüne başvuru yapacağım. Sorum şu: Valilik kaç günde cevap veriyor bilen var mı? Yer İstanbul

 93. Merhaba benim yeşil pasaportum var ben sigortalı işe gitsem pasaportum yanar mı bu arada öğrenciliğim devam ediyor

  1. Öğrencilik süresince devam eder 25 yaşını gecince iptal ettirmek zorundasın ve sigortalı işe girsen pasaportun yanmaz

 94. Merhaba. 19 yaşındayım ve öğrenciyim. Babam sayesinde yeşil pasaport alabilirim ama annem ile babam ayrı olduğu için ikamet adreslerimiz babamla farklı. Bu bir sorun yaratır mı yine de pasaportu alabilir miyim? Eğer öyle kabul edilmiyorsa e-devlet’ten ikamet adresimizi aynı yapıp öyle başvursam olur mu? Cevap verirseniz çok sevinirim, yakın zamanda almam gerekiyor.

 95. Kolay gelsin öncelikle. Yeşil pasaport aldıktan sonra. Ücretsiz izne ayrılınca pasaportu Silah ve kimliği iade eder gibi; iade ediyormuyuz

 96. Merhaba ben 21 yaşındayım askerden geldim babam 3. Derece emekli memur yeşil pasaport kullanıyor kendisi herhangi bir sigorta girişim yok evli değilim sadece ikametim farklı annemin yanında, babamın yanına aldırsam yeşil pasaport hak sahibi olur muyum?

 97. Merhabalar, ben 23 yaşındayım. Annem hemşire ve yeşil pasaportum var. Öğrenciğim ve daha önce yurt dışına çıktım. Sorularım şunlar;
  Ben öğrenci iken annem emekli olursa ne olur? (O sırada yurt dışında isem)

  Şahıs şirketi kurmayı düşünüyorum. Eğer öğrenciliğim bitmezse, pasaport hakkım iptal olur mu?

  1. Sigorta Girişi, Evlilik, 25 Yaşını Geçmen Durumunda Yetkililere Teslim Etmen Gerekir, Emekli Olursa İlinizde Bulunan Sağlık Müdürlüğünden Sicil Belgesi Almanız Gerekmekte Diye Biliyorum.

 98. Merhabalar,
  Ben yeşil pasaport sahibi bir memurum. Yakın zamanda ilk eşinden 5 yaşında bir çocuğu olan bir hanımla evleneceğim. Çocuğun velayeti hanımın üzerinde. Evleneceğim bu hanıma yeşil pasaport çıkartırsam çocuğuna da çıkartabilirmiyim. Lütfen çok acele yanıtlarmısınız. Teşekkürler.

 99. Merhaba oğlum 19 yaşında açık öğretim lisesi öğrencisi okuyor çalışmıyor acaba yeşil pasaport çıkarma hakkına sahipmiyiz ben memurum yeşil pasaport hakkı sahibiyim şimdi den teşekkür ederim.

 100. Merhaba eşimden dolayı yeşil pasaportum var. Boşanmadan dolayı yeşil pasaportum iptal olur mu? Teşekkür ederim

 101. Yurt dışında okuyan 25 yaş altı kızım için yeşil pasaport alabilirmiyiz.Pasaport başvurusunda Öğrenci olarak sayılırmı.

  1. Merhaba, ben de bu sene yurt dışında üniversite okumaya başlayacağım ve bu sorunun cevabını arıyorum ancak bulamadım. Siz aldınız mı, son durumunuz nedir ? Yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

  2. Boşandıktan sonra eşimden dolayı aldığım yeşil pasaport ne zaman iptal edilir?

 102. Merhabalar, Yüksek-Lisans öğrencisiyim. 2021 Eylül tarihine kadar yeşil pasaport hakkım var. Şubat ayından itibaren araştırma görevliliği/memurluk yapmaktayım. Yurt dışına/Avrupa’ya çıkmamda herhangi bir problem olur mu?

 103. Merhaba babam belediyede memur olarak çalışıyordu emekli oldu ben 40 yaşındayım bende büyük şehir belediyesi iştirak firmasında sözleşmeli kamu personeli olarak çalışıyorum yeşil pasaport alabilirmiyim?

 104. Ne kadar enteresan insanlarsınız. burada abuk subuk şeyler yazıcağınıza.
  Girip pasaport mevzuatına baksanıza. yada burda soracagınıza google’a girip yeşil pasaport alma şartları diye yazsanıza. adam yukarıda şartları yazmış. okumaktan aciz insanlarsınız. size bence normal pasaportta verilmemeli. okumuşsunuz sayfayı halen anlamamışsınız. sonra bi de pasaport almaya çalışıyorsunuz.

 105. Merhaba yeşil pasaportumu babamdan dolayı 25 yaşından önce öğrenciyken çıkarmıştım 27 yaşındayım ve öğrenciliğim mevcut 5 yıl süresi dolmadı pasaportum yurtdışına çıkacağım sorun teşkil eder mi?

 106. Eşim öğretmen. 1. derecede olması nedeniyle yeşil pasaport hak sahibi. Ben de eşim nedeniyle alabiliyorum. Yıl sonu kendimiz için yeşil pasaport başvurusunda bulunmak için randevu alırken, eşimin kaydında anne ve babası da gözüküyordu. Şimdilik kendimiz için başvuruda bulunduk ancak annesi şu an yoğun bakımda, beyinzarı iltihabı hastalığı (menenjit) geçiriyor. Hastalığının ilerlemesi durumunda Almanya’da yaşayan diğer oğluna götürmek istersek, annesine; eşimin kaydından yeşil pasaport başvurusunda bulunabilir miyiz?

 107. Merhabalar, yeşil pasaport için emekli sandığından emekli olma şartı var mıdır? Kadro derecesi 3 iken bağ-kurdan emekli olmuş diş hekimi yeşil pasaport alabilir mi?

 108. Merhaba zihinsel engelli öğrencilerin hareketliliklere dahil olduğu bir erasmus projesi gerçekleştireceğiz. Öğrencilerden birinin velisi de hareketliliklerden birine katılacak, ancak projede velilerin katılacağı belirtilmiyor. Dolayısıyla gri pasaport alacak olan zihinsel engelli ve reşit olmayan öğrencinin ailesinden birisi de gri pasaport alabilir mi?

 109. ben 53 yaşındayım 1.1 dereceden asker emeklisi olan babamdan dolayı yetim maaşı almaktayım çalışmıyorum babam vefat etti yeşil pasaport hakkım varmı daha önce çıkartmıştım evlenince iade etmiştim şu an tekrar çıkartabilirmiyim çünkü yıllar önce çıkan bir yasayla babası vefat etmiş olanlar alamıyodu şu anda çıkan düzenlemelere göre tekrar pasaport hakkım varmı teşekkürler

 110. Emeklipolis memuru yetim kızıyım hiç evlenmedim 1967 doğumluyum babamdan yetim aylığı alıyorum çalışmıyorum babamdan ötürü yeşil pasaport alabilirmiyim

 111. ben şuanda derece 2 kademe 6 hizmetli olarak çalışmaktayım.lise mezunuyum.33 yıllık hizmetim var.TBMM inde çalışan hizmetli ve memur personeller yeşil pasaport almaktadırlar.Emekli olduğumda bu personelleri emsal göstererek yeşil pasaport alabilirmiyim

 112. Ufak bir nuans atlamissiniz sanırım kadro derecesi ile ödemeye esas kadro derecesi aynı değildir kadro derecesi memuriyetin ehemmiyeti Vs. Gibi değişir 3 yıllık memur 3. Derecede kadroda görev yapabilir ama memur ,ambar memuru gibi kadrolarda görev yapanların yukselebilecekleri kadro derecesi 5 dir ödemeye esas kadro derecesinde ise 9/1 den başlarsın 1/4 üne kadar yukselebilrsiniz yani yukselmeniz calismaniza bağlıdır diğer taraftan kadro derecesinde çalışma şartı olmakla birlikte vhki kadrosunda bulunan bir memur 3. Veya 4. Derecede görev yapabilir.

 113. Eşimin vefat eden eşinden çocukları var.3 ve 5 yaşlarında.bizimle yaşıyorlar.velayetleri eşimde.benim yeşil pasaport hakkım var üvey çocuklarıma da çıkarabilir miyim

 114. Merhaba 15 yılı doldurmuş avukatların eş ve çocukları da yeşil pasaport alabiliyor mu yoksa sadece kendileri mi alabiliyor?

 115. Merhaba ben 1.4 derecesinden emekli zabıta memurum emekli olduğumda zabıta memuru kadrosu 5 idi daha sonra bakanlık zabıta memuru kadrosunu 3. Dereceye yükseltti yeşil pasaport alabilirmiyim şuan emekli maaşımı 1.4 derecesinden alıyorum

 116. Eşim iş durumu nedeni ile yeşil pasaport aldım. Boşanıp tekrar evlendik. Pasaportum geçerlimi? Yeniden mi çıkartmak zorundayım??

 117. İyi günler
  Eşim 25 yıllık avukat.Avukat eşleri de yeşil pasaport hakkından yarsrlanabiliyormu acaba ?

 118. Merhaba . 2 yıllık ön lisans mezunuyum. 657 sayılı kanuna tabiyim 2012 yılında muktesebi olan 1/4 den emekli oldum. Emekli keseneği de 1/4 göre yapılmaktadır. Hususi pasaport aldım. Ancak pasaportumun süresi bittiğinde tekrar kurumundan yazı istediğimde, ishal ettiğin kadro 5 olduğunu gerekçe göstererek vermediler bu konuda yardımcı olabilirseniz memnun olurum. Saygılarımla.

 119. Babam sgk emeklisi vefat etti şuan üniversite öğrencisiyim yeşil pasaport alma hakkım var mı acaba?

  1. Ben emekli Maarif Müfettişiyim: Kendime ve çocuklarıma yeşil pasaport çıkarabilir miyim.

 120. Eşim 2003 te emekli polis memuru, acaba biz yeşil pasaport alabiliriz, alıyorsak ne gerekiyor, ne evrak hazırlamam lazım

 121. Merhaba,
  Ben Eylül 1995 doğumluyum yani 24 yaşındayım ancak 25 yaşıma 1 yıldan biraz daha az süre kaldı. 1 yıllık yeşil pasaporta başvurabilir miyim yoksa 1 yıldan az kaldığı için sadece 6 aylık mı verirler?

 122. merhaba öncelikle bu güzel paylaşımlarınız ve nezaketinizden dolayı çok teşekkür ederim. 21 yaşındayım öğrenciyim babamdan dolayı yeşil pasaportum var ve part-time bir işte çalışacağım 4 A statüsünde sigorta yapmak istiyorlar.bu sigortadan dolayı pasaportumda bir sıkıntı yaşar mıyım. lütfen acil cevaplarsanız sevinirim.iyi günlero

 123. Merhaba ,
  Emekli sandığından emekli babamın vefatı dolayısı ile emekli sandığından çalıştığım halde maaş alıyorum.Evli değilim ve 25 yaşın üzerindeyim. yeşil pasaport hakkım hakkında hiç bir yerde net bir bilgi yok.Siz yardımcı olabilir misiniz?

  1. Siz yeşil pasaport sahibi olamazsınız. öğrenim görmüyorsanız 18 yaşına kadar, görüyorsanız 25 yaşına kadar aile durumundan sahip olabilirsiniz. Zaten bir işte çalıştığınız için de yine yeşil pasaport alamazsınız.

 124. Ben sgk emeklisiyim 68 yaşındayım ayrıca almanyadan emekliyim ve eşimdende emekli masşım var yeşil pasaport alabilirmiyim

 125. Merhaba.2/2 dereceden emekli memurum ve yaşil pasaport hak sahibiyim.Eşim İngiliz vatandaşı.Türkiye de yaşıyoruz.Eşimin adına da yeşil pasapot alabilir miyiz?

 126. Merhaba yeşil pasaport alırken, yararlanacak her aile bireyi için ayrı ödeme mi yapılıyor. Yoksa sadece defter parası olan 133.tl mi ödeniyor

 127. Merhaba Halk Eğitim Merkezinde 5 yıldır piyano usta öğreticisiyim. Lisans mezunuyum ve pedagojik formasyonum var. Yeşil pasaport için uygunluk kriterine uyar mı?

 128. İş adamlarına verilen yeşil pasaport için 3 yıllık ihracat ortalaması şart mı? Bu rakamı 1 yılda yapan ihracatçıya verilir mi?

 129. İyi akşamlar, yeşil pasaport sahibi devlet memuruyum. Çocuklarımın da yeşil pasaportu var. Ancak pasaportlarımızın süreleri doldu. Pasaportlarımızı yenilemek istiyorum. Küçük çocuğum orta okulda öğrenci, ancak büyük olan liseden mezun oldu ama üniversite sınavına tekrar hazırlanacak. Yani şu anda mezun öğrenci. Henüz 17’sini doldurmadı. Bu durumda onun pasaportunu da yenileyebilir miyiz?

 130. Oğlum Ağustos 2019 tarihinde Üniversite yi bitirip ilişiğini kesecektir.Ancak mezun olduktan sonra yurtdışı na gitmek istemektedir.Ögrenci iken şu anda oğluma eşime ve kendime pasaport alsam öğrenci kim bittiğinde oğlumun pasaportunu hemenmi iade etmem gerekir yoksa alındığı ndan dolayı 25 yaşını doldurana kadar kullanabilirmi

 131. Vasisi olduğum 100 100 engelli babam yeşil kartlı yurt dışı kolaylığı için yeşil pasaportundan faydalanabilirmiyim evliyim 55 yasindayim

 132. Arkadaslar kucuk yanlis bir bilgi var onu duzelteyim . Yesil pasaporta sahip olan gencler cumhurbaskaninin 2017 deki aciklama yapmasi uzerine 25 yasini doldurana kadar calissalar dahi yesil pasaport iptal olmamaktadir. Ama yesil pasaport almasi icin ailrsiyle birlikte yasamali ,calismamali ve ogrenci olmalidir.

 133. 19 yasında öğrenci kız çocuğu yazın 10 günlük sigortalı olarak okulda görev alırsa. 10 günün sonunda yeşil pasaport için yeniden mi başvuracak.

 134. Merhaba arkadaşlar yazıyı okudum çok güzel paylaşım
  Lisans mezunuyum ve askeriyemi uzun dönem yani yedek subaylık üzerinden yapmak istiyorum dolayısıyla devlet memuru konumuna giriyorum yeşilpasaport alabilir miyim acaba
  Konu ile ilgili bilgisi olan varsa minnettar olurum

 135. Benim yeşil pasaportum var , Anemle birlikte yaşıyoruz , yurtdışına giderken, Anneme vize problem oluyor, Anneme ben bakıyorum. Sadece emekli maaşi var. Anneme yeşil pasaport Yasa gereği olmuyormuş. Benim eşim çocuğum yok. Beni bu yere getiren , okutan ., büyüten barlık sebeplerimizin hakkı yokmu. Lütfen bunun İçin kanun maddesi çıkması İçin önayak olalım

  1. 21 yaşındaki öğrenci oğlum için yeşil pasaport müracatı yapacağım. Hsk sahibi benim. Benimle ikamet ediyor. Ancak oğlum 15 yaşındayken babasıyla ayrıldık. Velayeti bendeydi. 18ini doldurmasına 10 ay kala velayeti babasına geçti. Şu anda reşit. Sorun çıkar mi?

 136. Ben 2005 yilinda emekli sandigindan 1.derece 4.kademede emekli oldum.Yaptigim is veznedarlikti ve kadro 4 luk oldugu icin yesilpasapott alamazsin dediler 1/ 4 dercem oldugu halde nicin yesil pasaport alamiyorum..Aciklarsaniz memnun olurum..

 137. Merhaba 50 yaşındayım 10 yıl önce eşimden ayrıldım babamdan yetim aylığı alıyorum.babam yesil pasaport hak sahibiydi.daha önce pasaport almadım.baska bir maaşım yok.ben yesil pasaport alabilirmiyim?teşekkürler

 138. merhaba eşim yeşil pasapor almayı hak etmş durumda hatta 2 defa almanya ya gittik bir sıkıntı yok eşim annesine bakmakla yükümlü normal pasaport mu çıkaralım yeşil alabilir mi iyi çalışmalar

  1. BABAMDAN DOLAYI YEŞİL PASAPORTUM VARDI . BİR ARA İPTAL EDİLDİ YENİ KANUNA GÖRE YEŞİL PASAPORT ALABİLİRMİYİM

 139. Merhaba Ben işitme engelliyim. Sınavından engelli olarak Sağlık bakalığına atandım ve çalışmaktayım. 7 yıllık engelli devlet memuruyum. Benim bordo pasaportum vardı. %71 engelli raporum var Yeşil pasaport almak istiyorum. Alabilir miyim ve ne yapmam gerekiyor.

 140. Ankarada üniversiteye devam eden oğlum için Yeşil pasaport alıcaz,ancak ben İzmirde öğretmenim çalışıyorum[32] yıl. Oğlım benim üzerimden pasaport alabilirmi?
  Yada gerekli başvuru formu kendim hazırlatıp oğluma göbdersem Ankaradan kendisi alabilirmi
  Teşekkürler.

 141. emekliyeken yeşil pasaport aldım .süresi doldu yeniden kurumdan yazı almaya gerek varmı

 142. 2016 da YHS dan 2/6 si olarak emekli sandığından emekliye ayrıldım.Esim e yeşil pasaport alma hakkım varmı? teşekkürler

  1. Merhaba, Türkiye’de okurken yeşil pasaport alsam ve yurt dışına gitsem orada da başka bir okula kaydolsam pasaportumun geçerliliği devam eder mi?

 143. Merhabalar. Babam 2010 yılında belediyeden emekli oldu. Kadroluydu
  Çalışma süresi 25 yıl 3 ay. E devletten baktığımda 4/3 gözüküyor. Bu şekilde yeşil pasaport alabilir mi . Lütfen konuyla ilgili bilgisi olan dönüş yapabilir mi. Şimdiden teşekkürler..

 144. Babam emekli memur bekarken n pasaportum vardı.Evlenince hakkım bitti.Suan 35 yaşındayım. Bekarim .Tekrar pasaport alabilme hakkım var mı?

  1. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben 20 yaşındayım, öğrenciyim ve sigortalı bir işte çalışmıyorum. Annem ile babam memur. Fakat annemden yararlanabiliyorum çünkü babamın memuriyet kademesi yeşil pasaport için uygun değil. Annem belge almak için hastaneye gittiğinde, ona bana bakmakla yükümlü olmadığını bu yüzden çocuğunun yani benim bu haktan yararlanamayacağımı söylediler (eğer eşlerin ikisi de memur oluyorsa bakmakla yükümlü kişi kanuna göre erkek oluyormuş). Kısacası babam bakmakla yükümlü olduğu için ondan alabiliyormuşum. Fakat 199’u aradığımda (nüfus müdürlüğü) bana bilinen üç şartı saydı sadece (25 yaş altı olmak, öğrenci olmak, sigortalı bir işte çalışmamak) ne yapmalıyım, eğer bilgi sahibiyseniz lütfen yardımcı olun.

   1. Merhaba, yeşil pasaport sahibi kişilerin eşlerini ve çocuklarını da yeşil pasaportlu yapma hakkı var. Siz de 25 yaş altı olmak, öğrenci olmak, sigortalı bir işte çalışmamak maddelerini karşılıyorsunuz. “Bakmakla yükümlü kişi” kim olursa olsun yukarıdaki durum geçerli. Annenizin hem babanızı hem sizi yeşil pasaportlu yapabiliyor olması lazım. Hastane kısmını anlamadık hastane durumları ve yeşil pasaport başvuru prosedürü arasındaki bağlantıyı çözemedik. Önce babanızı yapsın sonra da sizi. Ne güzel 5 seneniz daha var vizesiz yurt dışına çıkabilmek için. Kesinlikle peşini bırakmayın 🙂

 145. Öncelikle memur olan arkadaşlar personelle alakalı birimlerinden hangi kadro derecesine kadar yükselebildiklerini öğrensinler. 3 ve üzeri (3,2,1) kadro derecelerine yükselinmesi mümkün kadrolarda çalışmış ya da emekli olmuş iseler, yeşil (hususi damgalı) pasaport alabilirler. Aşağıda Pasaport Kanunu’nun ilgili maddesini yazdım. İyi günler herkese.

  Pasaport Kanunu
  Madde 14 – A) (Değişik: 28/5/1988 – 3463/2 md.) Hususi damgalı pasaportlar;
  (Değişik birinci fıkra: 22/8/1989 – KHK – 378/1 md.) (…)(3) birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan
  veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek
  suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak
  kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife
  ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. (Ek cümle: 19/10/2005 – 5411/168 md.) Bankacılık
  Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile
  ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.(2) (3)
  Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir.
  (Değişik: 3/3/1993-3868/1 md.) (…) (4)
  il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport
  verilir. (4)
  Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi damgalı
  pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise ayrı neviden pasaport
  verilmesi mümkündür.
  –––––––––––––––––
  (1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlerinden” ibaresi “engellerinden” şeklinde
  değiştirilmiştir.
  (2) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 86 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “kamu görevlilerine” ibaresi “kamu göre vlileri ile
  birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına” şeklinde değiştirilmiştir.
  (3) 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddenin (A) fıkrasının birinci paragrafında yer alan “Türkiye Büyük
  Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
  (4) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Büyükşehir” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
  2365
  (Değişik paragraf: 23/7/2010-6009/58 md.) Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin
  olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına
  25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda
  bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık
  kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir. (1)
  (Ek paragraf: 15/7/2016-6728/7 md.) Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda
  yıllık ortalama ihracat tutarı Cumhurbaşkanının belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Türk Ceza
  Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
  süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
  işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
  karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
  mahkûm olmamaları kaydıyla, Cumhurbaşkanınca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir.
  (2)

 146. Merhabalar kızım hukuk fakültesini bitirdi. Şu an öğrenci değil ama staj yapıyor ve herhangi bir işi yok ve henüz 25 yaşını doldurmadı. Kızıma aldığımız yeşil pasaportunda süresi henüz dolmadı. Önümüzdeki iki-üç ay için bu pasaportu kullanıp Almanya’ya gidebilir mi?

 147. Yeşil pasaport sahibiyim ve emekli oldum. Torunum için yeşil pasaport alabilir miyim?

 148. Ben 24 yillik HIZMETLI devlet memuruyum su an 5/2 sindeyim saglik teskilatinda çalisiyorum kizim ALMANYA da yanina gitmek istiyorum yesil pasaport alabilirmiyim CEVABINIZI BEKLIYORUM
  TESEKKURLER..

 149. Arkadaşlar 20 yaşındayım . üniversite ogrencisiyim . babam ile ikamet ediyorum ve babamda yeşil pasaport var . ama yaklaşık 1 sene önce bir sirkette sorumlu olarak görev aldım ve bağkur hizmet dokumüm ortaya çıktı ve prim odemesi yapıldı . yani bağkur ödeme kaydım var . bu durumda yeşil pasaport alabilir miyim . bilgisi olanlar lütfen cevap versin , teşekkürler

  1. evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaş ikmaline kadar yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli olmayanlar ve iş sahibi olmayanlar yeşil pasaportu kulanabilirler.

 150. Annem bağkur emeklisi. 70 yaşında ruhsal rahatsızlığı nedeniyle vasi olarak atandım. ben devlet memuruyum yeşil pasaport sahibiyim. anneme de kendi üzerimden yeşil pasaport çıkartabilir miyim? çıkartabilirsem nasıl bir yol izlemeliyim?

 151. EŞLER İKİ TARAFIN KARARI DOĞRULTUSUNDA BOŞANMA GERÇEKLEŞİRSE İPTAL OLUR. PASAPORT.

 152. Selamlar.

  Oğlum 21.04.1993 tarihlidir. yani yaşı şu anda 25 i doldurdu ve geçti. Kendisi şu anda üniversitede oluyor. Daha önceden yeşil pasaport çıkartmıştık ve pasaportun süresi dolmuştu. Şu anda yeniden yeşil pasaport çıkartabilirmiyiz. Kendisi halen üniversitede öğrenci. Ama yaşı 25 i geçti. Cevabınızı bekliyorum.Teşekkür Ederim.

 153. 3 .dereceye ulaşan her devlet memurunun bu haktan yaralanamadığını belirtmek gerekiyor. Örnek vermek gerekirse; unvanı olmayan düz memurlar, Yardımcı Hizmetli, Güvenlik Görevlisi vs. Yeşil Pasaport almazken Teknisyen, Bilgisayar İşletmeni gibi unvana sahip olanlar alabiliyor.

 154. Engelli statusunde calışırken emekli sandığından 4/9 emekli oldum.Vefat etmiş olan 1/ 4 ü babamın yesil pasaport hakkından yararlanabilirmiyim.

 155. Infaz koruma memuruyum 1/4 den emekli oldum yeşil pasaport alabilirmiyim teşekkürler.

 156. Merhaba benim babamdan geçerli yeşil pasaportum vardı 28 yasinda çıkartmıştık.sonra evlendim iptal oldu.suan boşandım tekrar yeşil pasaport cikartabilirmiyim

  1. Zaten 25 yaşınıza girdiğinide bu hakkı kaybetmişsiniz. 25 yaş sınır olduğundan alamıyorsunuz

   1. Merhaba :
    – 25 yaşın altındaki, hak sahibi ebeveyn ile ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan ve öğrenimine devam eden(öğrenci olduklarını belgelemek suretiyle) çocuklarınız.

    Bu maddeye göre bir soru sormak istiyorum. 21 yaşındayım aöf kaydım var. Daha önce başka bir üniversitede eğitim almadım. Hak sahibi kişi babam , onunla yaşıyorum , evli değilim , işim yok. Buna göre ben de yeşil pasaport alabilir miyim ? Burada tereddüt ettiğim kısım aöf de bulunuyor olmam.

 157. Benim 2 oğlumda Emekli albay, anneleri olarak yeşil pasaport alamaya hakkım varmı? Teşekkürler…

 158. MErhaba, 25 Yaşının altında SSk lı çalışan gençler, ebeveyninin yeşil pasaport hakkına dayanarak yeşil pasaport çıkarabilir mi?

 159. 1971-2001 yılları arasında bkamu kurumunda işçi olarak çalıştım kurumun özelleşmesi ile 2008 e kadar sözleşmeli çalıştım.2008 de emekli oldum yeşil pasaport alabilirmiyim

 160. Merhaba,

  benim nisanli kiz türkiyede suan ve yanima gelmek istiyor 2 haftaligina.

  Nisanlim suan issiz, 27 yasinda ve pasaportu heralde bu hafta uzatilacak.
  Simdi 27 yasinda oldugu icin pasaportu alabilirmi alamazmi onu merak ettim ?
  Ve o pasaportnan almanyaya sikintisiz giris yapabilirmi yoksa baska belgelerdemi lazim?

  Cevaplarsaniz memnun olurum.

 161. Merhaba,
  Yaşım 23 ve son sınıf üniversite öğrencisiyim(Haziran 2018’de mezun olacağım). Babamdan dolayı halihazırda çıkarılmış bir yeşil pasaportum var. Ancak bir yandan da çalışmaktayım. Çalışmaya başladığımdan beri yeşil pasaportumu kullanmadım. Şimdi yurt dışına çıkma durumum var, çalışıyor olmam yeşil pasaportumu kullanmam konusunda problem yaratır mı?
  Şimdiden Teşekkürler,

 162. astsubay olarak görev yapmakta iken adi 4/3’den malulen emekli olan bir devlet memuru pasaport kanunu ek-4’üncü maddesine göre yeşil pasaport alabilir mi?

  1. Ne yazık ki iş kanuna tabi olan kamu işçileri yeşil pasaport uygulamasına dahil değiller.

 163. Merhaba;
  48 yaşımdayım ve lise mezunuyum. Hiç evlenmedim.Hiç çalışma hayatım olmadı. 10 yaşımda babamı kaybettim. Vefat ettiğinde 14 yıllık çalışmasını tamamlamış müdür pozisyonundaydı. Annem ikinci evliliğini yapıp Almanya’ya yerleşti. Tek kardeşim olan ablam ise evli, dolayısıyla babamdan tek yetim maaşı alan benim. Babamın derece/kıdemi 3/2 . Emekli sandığı mensubuyum. Bu durumda yeşil pasaport hakkım var mı ?
  Teşekkür eder esenlikler dilerim.

 164. merhaba ben 2 yıllık üniversiteden 21/07/2017 oldum 21 yaşındayım dershaneye gidiyorum dgs sınavı için annem devlet memuru kendisinin yeşil pasaportu var babam da annemin üzerinden yeşil pasaport aldı dershaneden öğrenci belgesi alarak yeşil pasaport başvurusu yapabilirmiyim

 165. Merhabalar ben bir kamu kuruluşunda memur olarak çalışıyorum derecem 2/6 sı merak ettigim konu orta okul mezunuyum yeşil pasaport alma hakkım varmı

 166. Merhaba ben yeşil pasaport alacak derece ve kademeye sahip bir öğretmenim. Eşim 7. derecede bir devlet memuru. Eşim benim durumumdan yararlanarak yeşil pasaport sahibi olabilr mi? Teşekkürler.

 167. merhaba..
  5 yaşında ve 2 yaşındaki çocuklar içinde biometrik resim gerklimidir.. yeşil pasaport için müracat edeceğim..
  kimlikte resim kullanılmıyor çocuklarda.. pasaportta şartmı..

  resim çektirme problemi varda!!!!! o yüzden sıkıntı..

 168. Ben çalışmıyorum babam vefat etti annemin babamdan dolayı yesil pasaportu var bende yesil pasaport alabilirmiyim?

 169. merhaba annem den dolayi 25 yasima kadar yesil pasaport sahibiyim ayriyetten yurtdisinda yasiyorum (polonya ) ve oturum kartim da var daha dogrusu suresi bitti yeniden basvurdum 5 6 ay bekleyecegim gelmesi icin ayriyetten burada sigortali calisiyorum pasaportum gecerli midir hala bu bekleme suresi icinde Turkiye ye gidip gelsem sorun yasarmiyim

 170. kamuda 20 yıldır çalışmaktayım son 7 yıldır 657 4/C sözleşmeli statüsünde çalışmaktayım yeşil pasaport alabilir miyim?

 171. 25.7 ay görev yapan bir devlet memuru 98/b maddesin görevine son verilen 1/4 kademedeki memur yeşil pasport alabilirmi.daha önce vardı ama 98/b maddesin den dolayı var olan pasportumu iptal ettiler şimdi ise emekli oldum 25.7 ay üzerinden devlet memurlarının butun haklarından faydalanıyorum ama sadece yeşil pasport kullanamıyorum kullanma hakkım var mı yok mu.

  1. sayın evde yokum yetkilileri 21.07.2017 tarihli soruma bir cevap verirseniz çok mutlu edeceksiniz beni saygılarımla

 172. 2. Senelik. Evlılıgım. Ben. Almanyada. Yasıyorum esım. Turkıyede benım. Bordo pasaportum. Var. Esıme. Yesıl. Pasaport cıkartırma. Hakkım var.

 173. Türk telekomdan emekliyim . telekomun özelleşmesinden dolayı son 4 yılımı kapsamiçi personel olarak çalıştım ve derecem 2/3 emekliyem. daha önceki müracatımda yeşil pasaport alamadım kapsamiçine geçtiğim için. kapsamiçine geçtiğimde derecem3/3 idi. yasaların değiştiğini ve söylediler şimdi alabiliyormuyum.

 174. MERHABALA BABAM MEMUR , İSSİZLİK MAAŞI ALIYORUM BENDE YEŞİL PASAPORT ÇIKMAS OLASILIGI VARMIDIR _ 26 YASINDAYIM SIGORTAM YOK

 175. Merhabalar tcdd den emekliyim 28 sene çalışma hayatım var 6/2 kıdem derece görünüyor alabilirmiyim

 176. Eşim dolayısıyla yeşil pasaport almıştım boşandık, Pasaport iptal edilmiş midir?

  1. Evet evlilik durumu ortadan kaltıysa yeşil pasaport statünüz de kaybolmuştur.

   1. İyi günler admin babamın kıdem derece 6/2 29 senelik bir memuriyeti var alabilirmiyiz acaba ?

 177. Merhaba

  eski tip yeşil pasaportum var, yenilemek istiyorum. 3,5 yaşında çocuğum var, eskiden anneye vekalet ile anne pasaportuna çocuk ismi ve resmi eklenirdi. Bu uygulama halen geçerli mi, yoksa ayrı pasaport mu çıkarılacak. Buna göre pasaport bedeli yatıracağım.

  Peşin teşekkürler

 178. Merhabalar,

  22 yaşındayım ve şu an yeşil pasaport sahibiyim. Ancak mezun oldum. Herhangi bir sigortalı işte çalışmıyorum ve ailemle yaşıyorum. Bu şartlar altında yeşil pasaportumu geçerlilik süresine kadar kullanabilir miyim ? Ve yazınızda bulamadım belki vardı ben göremedim, yeşil pasaport nasıl kullanılır bir bilgi verebilir misiniz? Mesela vize gerekmiyor ama bağlı olduğumuz kurumdan bir izin belgesi vesaire gerekiyor mu yoksa yurtiçi ulaşım yapar gibi uçak biletimizi alıp yurtdışına çıkabiliyor muyuz ?

  Şimdiden teşekkürler 🙂

 179. Selam
  Bir tanidigimin esinden dolayi yesil pasaportu var. Kendisi esinden ayrildi fakat pasaportun henüz 3 yil kadar süresi var. Soyismi degisti. Sizce bu pasaport hala gecerlimidir? Kullansa bi sorun olur mu?

   1. Evet isim uyusmuyor fakat tc nosu ayniya, kimi gecerli hala diyor, bizde ondan emin olamadik. Emniyete sormus ordakilerde birsey bilmiyor.

  1. o soyadını kaybettiğiniz için o soyadından gelen hakları da kaybetmiş oluyorsunuz. size soyadınız sorulduğunda ne diyeceksiniz ? boşandığınız soy isme ait bir kimlilk kullanmak sahte evrak kullanmaya girer.Hırsızlık gibidir bu durum yakalanmazsanız sorun yok ama yakalanırsanız öpüldünüz
   .

 180. Ege Üniversitesi lisans hemşirelik mezunuyum. ..17 yıllık özel sektör SSK lı hemşirelik yapıyorum. .evet devlet memuru değilim. .biz devlet memuru olamayan ama aktif olarak SSK lı kişiler yeşil pasaport hak ediyor mu acaba. ..teşekkürler

 181. Yeşil pasaport kısmında aile bireyi olarak alma kısmında ; 25 yaşın altındaki, ebeveyn ile ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan veya öğrenci olan alabilir yazıyor fakat her şey uygunsa bile eğer öğrenci değilseniz size yeşil pasaport verilmiyor arkadaşlar bilginize.

 182. Ben 2008 yılında 29 yıl görev yaptıktan sonra kadro derecem 5 almakta olduğum maaş derecesi ve terfii de 2/5 dir.şimdi soruyorum 1979 yılında lise mezunu olarak devlet me
  murluğuna başladım ,halk dilinde söylendiği gibi yalakalık tabir edilen 90 ve 90 ının üzerinde yıllık sicil ortalaması olan terfileri de aldık 2/5 ine düştük soruyorum bizim bakanlıkta lise mezunlarına düz memur kadrosu olduğundan 5.dereceden aşağı kadro verilmiyordu,ama son zamanlarda yeni bir furya salgıladı ortalık dilekçe veren,Halk eğitimlerden belge alan VHKi.oldu otomatik olarak 3.dereceye düştüler ve yeşil pasaport sahibi oldular,peki bizlerin bu haksızlığını kim giderecek bizim suçumuz ne

 183. İyi günler yeşil pasaport sahibiyim.İl sağlık Müdürlüğünden 15.08.2006 tarihinden itibaren emekliyim.3.derece 3 kademe 800 ek göstergeyle emekli oldum.Fakat 01.06.2017 tarihinde yeşil pasaportum süresini uzatmak için il sağlık müdürlüğünden yazı almaya gittiğimde derece 4/4 olduğu için yazı alamadım.Daha önce yazı almıştım emniyet müdürlüğüne götürmek için.Böyle bir olayla karşılaştım.Benim sorum yeşil pasaport hakkım geçerli mi bu konu hakkında bilgilendirilmek istiyorum.ne gibi bir işlem yapabilirim. Bilgi ve gereği rica ederim.05.06.2017

  1. Merhaba
   3.derece 3 kademe 800 ek göstergeyle emekli olduğunuza dair sağlık bakanlığı veya SGK(emekli sandığı)’dan bir belgeniz yok mu? Varsa il sağlık’a bunu ibraz edebilirsiniz, yoksa durumunuzu belirtir bir dilekçeyle Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunmalısınız kanaatimce.

 184. Merhaba,

  Yaşım 22. Bu yaz mezun oluyorum ve daha sonra yurtdışında bir sertifika programına öğrenci olarak gitmek istiyorum 6 aylığına. Yurtdışındaki bir okulda öğrencilik Türkiye’de yeşil pasaport devamlılığı için geçerli midir?

  Teşekkürler.

 185. Merhaba yeşil pasaportum var . Yeni evlendiğim eşime yeşil pasaport çıkaracağım.Bizimle oturan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi olan eşimin kızı yeşil pasaport alabilir mi?

 186. merhaba, 22 yaşındayım. 2019 a kadar yeşil pasaport hakkım var. yazın part time veya tam zamanlı bir işe girmeyi düşünüyorum. çalışır halde iken veya işten ayrıldıktan sonraki halde iken yurt dışına çıkma durumu oluyor mu? bir problem oluyor mu? sistemde akti
  f veya pasif sigorta kaydı gözüküyor mu?

  1. slm ben yeni evlendim eşimin yeşil pasaportu var kızım 18 yaşında ögrenci degil çalışmıyor da kendi kızımıda yeni eşimden dolayı yeşil pasaport alma şansım varmı ?
   teşekkürler

 187. Merhabalar.

  Ben 22 yaşında bir üniversite öğrencisiyim. Babamdan dolayı yeşil pasaportum vardı ancak erasmus eğitim hareketliliği esnasında bir gasp olayına maruz kaldım ve pasaportum çalındı, ülkeye geçici pasaportla dönmek zorunda kaldım.

  Şu an hala üniversite öğrencisiyim. Normal şartlarda okulumun bitmesi gerekiyordu ancak alttan derslerim yüzünden seneye ocak veya şubatta mezun olacağım ve yakın zamanda tekrar yeşil pasaport çıkartabilmek için başvuruda bulundum ve randevu tarihini bekliyorum.

  Okulumun uzamasından dolayı hala öğrenci olmam durumu ve/veya yakın zamanda mezun olacak olmam durumu yeniden yeşil pasaport almamda bir sıkıntı teşkil eder mi?

  Teşekkürler

  1. 42 yaşındayım 12 yıllık devlet memuruyum sigorta başlangıcım 96 dır . benim derece ve kademe şu şekildedir . ödemeye esas :4/1 kazanılmış hak :4/1 emekliliğe esas 4/3 şeklindedir benim bunlardan hangisinde 3. dereceye düşmem lazım . yani emekliliğe esastamı yoksa ödemeye esastamı

 188. Merhaba, ben SSK emeklisiyim ve eşim yabancı uyruklu ve kendisini kaybettim.
  Hep Türkiyede yaşadık ve bu nedenle ben T.C. vatandaşıyım. Ben yeşil pasaport alabiliyor muyum. Emekli sandığı emeklileri yeşil pasaport alabiliyorsa ve SSK ile aynı çatı altına alındıysa bu nedenle bizde SSK lilar yeşil pasaport alabilirmiyiz. Teşekkürler.

 189. Merhaba Ben işitme engelliyim. ÖMSS sınavından engelli olarak milli eğitim bakanlığına atandım ve çalışmaktayım. 7 yıllık engelli devlet memuruyum. Benim eski lacivert pasaportum vardı. Yeşil pasaport almak istiyorum. Alabilir miyim ve ne yapmam gerekiyor.

 190. merhaba ben babamın üzerinden yeşil pasaport çıkarttım ve bu sene mezun oluyorum işe girdiğimde pasaportumun geçerliliği biter mi yoksa geçerlilik tarihine kadar sürer mi? teşekkürler

 191. merhaba, şubat ayında yeşil pasaport almıştın babamın hakkından yararlanarak babam bu hafta emekli oluyor.pasaportumun geçerliliği 2022 ye kadar yazıyor.iptal ya da geçersizlik söz konusu olur mu ?

 192. Merhabalar 22 yaşındayım ve okuyorum babamdan dolayı yeşil pasaportum vardı ve Norveçe gidip geliyordum. 21 yaşında evlendim ama hala okuyorum yeşil pasaportum halen geçerlimidir? Geçerli değilse Norveçe çok giriş çıkış yaptım vize almamda kolaylık olabilirmi?

 193. Merhabalar ;
  22 yaşındayım şu anda yeşil pasaporta sahibim. Bu sene haziran ayında mezun olacağım ve aynı zamanda ygs sınavına girdim açık öğretimden bir bölüm yazıp öğrenciliğime devam ettireceğim. Bir yandan da iş hayatına atılmak istiyorum , eğer işe giriş yaparsam ve açık öğretimden bir bölüm yazıp okumaya devam ettiğim süreçte yeşil pasaportumun geçerliliği 25 yaşına kadar geçerli olur mu?

  1. merhabalar,

   Seninle aynı durumdayım ve aynı sorundan muzdaripim. eğer yanıt aldıysan öğrendiklerini benimle paylaşır mısın ?

 194. babam yeşil pasaport sahibi idi ama rahmetli oldu.Ben eşimden boşandım SGK dan sigortalı olarak emekliyim babamın dul ve yetim maaşını alıyorum yeşil pasaport çıkartabilirmiyim

 195. yeni evlendim.eşim yeşil pasaport sahibi.benim de yeşil pasaport almam için geçmesi gereken bir süre var mı?yoksa hemen alabiliyor muyum?

   1. merhaba, 22 yaşındayım. 2019 a kadar yeşil pasaport hakkım var. yazın part time veya tam zamanlı bir işe girmeyi düşünüyorum. çalışır halde iken veya işten ayrıldıktan sonraki halde iken yurt dışına çıkma durumu oluyor mu? bir problem oluyor mu? sistemde aktf veya pasif sigorta kaydı gözüküyor mu?

 196. Merhaba, ben bu sene reşit oldum, babamdan dolayı 5 yıllık yeşil pasaport sahibiyim, pasaportumun 2 senesi daha var ama reşit olduğum için yenilemem gerekiyor mu? Babamlarla kalıyorum ve öğrenciyim. Teşekkürler şimdiden :))

 197. Ben ve eşim 2. Derecede devlet memuruyuz.ben yeşil pasaport çıkaramıyorum. Eşimin kurumundan dolayı yeşil pasaport almıştık. Ancak bir süre sonra boşandık. Ben süresi dolmak üzere olan yeşil pasaportumu yenileyebiliyormuyum. Teşekkür eder iyi günler dilerim.

 198. Merhabalar,
  Babam 1988 yılında, 25 yıllık memuriyetini tamamladıktan 2 ay sonra vefat etti. Annem halen babamdan kalan emekli aylığını alıyor ve bu sene kısmetse Umreye gidecek. Annem için yeşil pasaport alabilir miyiz ve nasıl?
  Teşekkürler…

 199. merhabalar babam 1. dereceden devlet memuru emeklisi bende 19 yaşındayım ve devlet memuruyum babamın yeşil pasaportundan hala yararlanabileceğim söylendi bu doğrumu

 200. Merhaba,
  43 yaşındayım ve çalışıyorum. Eşimden yeni ayrıldım. Tekrar babamın Yeşil Pasaport hakkından faydalanabilir miyim Teşekkür Ederim.

 201. Hocam merhabalar, benim babam 1.derece memurken memurluktan çekildi ( geçen yıl istifa edip, özele geçti). Ben de Hukuk okudum ve geçen yıl 4.senem bitti ve mezun oldum. Şu an avukatlık ruhsatımı alabilmek için staj yapıyorum, ama işsiz olarak görünüyorum şu an. Ve öğrenci de olmuyorum, haliyle. Yaşım 23, yeşil pasaport alabilir miyim ben?

 202. merhaba yeşil pasaport belgelerim tamam ama randevuyu babama ısrarla hallet dememe rağmen almamış.1 hazirana randevu alabildim(istanbul emniyet).öğrenciyim 10 haziran gibi okulum bitiyor.o sürede pasaportum basılıp gelir mi?bilet alacağım ucuzken ama korkuyorum bi sorun çıkar diye.

  1. Ulaşcım, doğru anladıysam pasaport 10 günde çıkar mı diye soruyorsun? Normalde çıkar ama her zaman herşey tıkırında gitmeyebiliyor. Çeşitli aksilikler olabiliyor. Yani yüksek ihtimalle gelir ama gelmeme riski de var. Ben genelde böyle durumlarda riskten kaçınıyorum

   1. kızım kanada çalışıyor ve oranın vatandaşı .oğlum almanyada uçak mühendisi olarak çalışıyor.ben kendi iş yerimden mimar olarak emekliyim .onlara ziyarete gitmek istiyorum ne tür pasaport çıkarmalıyım.

 203. mrb ekım 2016 da calısırken aldıgım yesılpasaportum var mart 2017 de emeklı oldum aynı pasaportu kullanmaya devam edebılıyormuyum yoksa yenılemem mı gerekıyor

  1. Merhaba, Ben emekliyim. Halen calismakta olan memurlardan yurtdisina cikarken bazi belgeler istiyorlar (Isyerinden izin , kaymakamliktan (veya valilikten vs. gibi). Oysa emekli oldugunuza dair SGK’dan bir yazi almaniz yeterli…Calisan memurlar tum belgeleri hazir olsa bile zorluk cikabiliyor. Emeklilere sorgu-sual olmuyor. Sonuc itibariyle su anki pasaportunuzla cikmak istediginizde sizden istenen belgeleri ibraz edemiyeceginize gore pasaportunuzu yenilemelisiniz…Saygilar, selamlar…

 204. Slm

  Ben yeni evlendim. Eşimden dolayı kendim yeşil pasaport çıkardım.

  Bizimle beraber 18 yaşındaki kızım da yaşıyor.

  Bunada yeşil pasaport çıkarta bilirmiyiz?

  Şimdiden teşekkür ederim bilgilerinize

  saygilarimla
  Mehmet

 205. Öncelikle öğretmen kızıyım. 24 yaşındayım ve 25 ime 9 ay var. Mayıs sonunda da öğrenciliğim bitiyor. Şimdi sormak istediğim ben bordo mu yoksa yeşil pasaport için mi başvurayım ? Yeşil aldığım takdirde 25 imden sonra değiştirmem gerekecek mi ?

  1. Merhaba, aslında yazıda bu konudan detaylıca bahsettik. 🙂 “Çocuklar, öğrenimlerine devam ettikleri sürece 25 yaşına kadar pasaportlarını kullanabilirler. Öğrenimleri sona erince bu durumu bildirmek ve yeşil pasaportlarını iptal ettirmek zorundadır. “

 206. Merhaba;

  Engellilerin yeşil pasaport alabildiği yönünde bir söylenti duydum fakat bunu resmi sayfalarda teyit edecek bir bilgi bulamadım. 26 yaşımdayım ve 12 yıl önce geçirdiğim beyin kanamasından dolayı %45 ortopedik engelli raporum var. Bu durumda ben yeşil pasaport alabiliyor muyum? Alabiliyorsam eşim de benden faydalanarak alabiliyor mu?

  Bu konuda bilgilendirmenizi rica ediyorum.

  Teşekkürler.

  1. Merhabalar, biz bu konuda bir bilgiye rastlamadık. Sanıyorum en sağlıklı bilgiyi il/ilçe Emniyet Müdürlüğü’nden alabilirsin.

 207. Merhaba babam memur değil fakat büyük abim 22 yıllık okul müdürü ben yeşil pasaport alabilir miyim

 208. Merhaba. Yeşil pasaportum var. Pazar günü nikahım kıyılacak Pazartesi günü yurt dışına çıkacağım. Yeşil pasaportum hemen geçersiz olur mu?

 209. organize sanayi bölge müdürlüğü yapmaktayım 4 yıldır yeşil pasaport alabilirmiyim

 210. Merhaba Emekliyim ve yeşil pasaport sürem 2017 nin Aralık ayında doluyor. Yenileme için nasıl bir yol izlemem lazım. Kolay gelsin…

 211. Merhaba ,
  yeşil pasaport ile bir Avrupa ülkesinde en fazla ne kadar kalma imkanı var.?

 212. Merhaba ben 25 yasinda ögrenciyim babamdan dolayi yesil pasaportum vardi ancak süresi doldu tekrar uzatamiyorum diye biliyorum. Ne yapmam gerek yoksa normal pasaport talebinde mi bulunmaliyim ?

 213. Merhabalar: ben afganistan vatandaşı olup türkiye de öğrenciyim yeşil pasaport almam için ne gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.

 214. Ben bir işverenim 2002 den beri plastik ambalaj sektorundeyim.yeşil pasaport almak için ne yapmam gerek ..

  1. selamlar 19 yaşında lise öğrencisiyim.Babam iskiden 25 senelik emekli memur.
   Yeşil pasaport alabilir miyim?

 215. Merhaba ben 23 yaşındayım bir sene önce örgün eğitimden mezun oldum fakat şimdi açık öğretim okuyorum ve bir senedir sigortalı çalışıyorum babam öğretmen ve yeşil pasaport almaya hakkı var yazın yurt dışına çıkmak istiyorum şimdi işten ayrılsam kaç ay sonra yeşil pasaport alma hakkım olur?

 216. Merhaba,kızkardeşim babamdan emekli maaşı alıyor.Babam kd Albaydı.kardeşim yeşil pasaport alabilirmi

  1. Babanızın yeşil pasaport hakkı varsa, kardeşinizin durumu da şu koşullardan birine uyuyorsa alabilir
   – 18 yaş altı çocuklarınız,
   – 25 yaşın altındaki, ebeveyn ile ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan veya öğrenci olan (öğrenci olduklarını belgelemek suretiyle) çocuklarınız veya,
   – Yaşı kaç olursa olsun, zihinsel, ruhsal ya da bedensel engelli çocuklarını eğer sizinle ikamet ediyor, bekar ve işsiz ise sizin yeşil pasaport hakkınızdan faydalanabiliyor. Ancak engellerini tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmekte.

 217. Meraba hocam. 22 yaşında öğrenciyim, babamdan dolayı yeşil pasaporttan faydalanabiliyorum. Pasaportu aldıktan sonra okulumu dondurup veya bırakıp dünya turuna çıkmayı düşünüyorum. Okulu bıraktığım için pasaportun geçerliliğinde bir sorun yaşar mıyım ?

   1. merhaba, ben 22 yaşındayım annemden dolayı yeşil pasaportum var bu dönem sonu haziranda mezun oluyorum, temmuzda yurt dışına çıkacağım. pasaportumun geçerlilik süresinde mart 2018 yazıyor, ama bazı yerlerde öğrencilik bitince kullanılmamalı yamışlar bazı yerler de ise bi sorun olmaz yazıyor. Doğrusu nedir? teşekkürler

    1. pasaportunuzun üzerinde yazan süre boyunca geçerli. ama devlet öğrencilik durumunuzu ne kadar takip ediyor onu bilmiyoruz

 218. Merhaba ben 23 yıldır devlet memuruyum lisans mezunuyum kadrom 5 emekli sandığı keseneği 1/4 ,fakat 3 ncü kadroya inmediğim için yeşil pasaport alamiyorum. Yeşil pasaport almanın şartları arasında kadro karşılığı olmadan emekli kesenekleri emekli sandığına 1,2,3 derecede kesilen diğer devlet memurları ve sözleşmeli devlet memurları alabilir deniliyor. sorum şu kadro karşılığı olmayan emekli sandığına emekli kesenekleri 1,2,3 dereceden kesilen devlet memurları kimlerdir, benimde 3 kadromun olmadığına göre emekli keseneğin 1/4 de kesildiğine göre benimde yeşil pasaport almam gerekiyor demektir. Acaba dediklerim doğrumu, belirtilen maddeye dayanarak müracaatta bulunabilirmiyim.Teşekkür ederim

 219. merhabalar örneğin ben üniversiteden mezun oldum işimin başına felan geçtim peki babamın yeşil pasaport hakkını kullanabiliyormuyum?

 220. Ben 3/2 sinde çalışan memurum dolayısıyla yeşil pasaport alma hakkına sahibim… eşim ise 6/2 sinde çalışan devlet memuru… eşim benim üzerimden yeşil pasaport alma hakkına sahip olur mu

 221. Merhaba,

  Ben 17 yaşındayım. Babam Halkbankasında çalışırken 8 sene önce vefat etti. Vefat ettiği sırada emekliliğe hak kazanmıştı ama derece dediğiniz nedir onu bilmiyorum. Annem de MEB den emekli normal memur olarak. Ben yeşil pasaport alabilir miyim? Nasıl alacağım yardımcı olur musunuz?

 222. merhaba ben öğrenciyim 21 yaşında devlet katında çalışan tek eniştem var teyzemın kocası ben alabilirmiyim

 223. Merhabalar 18 yaşındayım üniversiteye hazırlanıyorum eylülde Chıcagoya gideceğim Babam 20 yıldır öğretmen yeşil pasaport alabiliyor muyum ?

  1. Muhtemelen baban 3. derece veya üzeridir.o zaman hak kazanır. o hak kazandıysa siz de kullanablirsiniz

 224. iyi günler uzman çavuşum 4 bin tl aylık gelirim var tsk memuru olarak yeşil pasport hakkım varmıdır çıkarta biliyormuyum

 225. Merhabalar ,
  Annem ve babam yeşil pasaport alabiliyorlar ikiside ben ise farklı şehir de üniversite okuyorum 19 yaşımdayım , ailemin izni ve bilgisi olmadan devletin bana verdiği bu hakkı kullanabilir miyim ?

  1. Bizim bildiğimiz kadarı ile mümkün değil. Ailenizin pasaport talep formunu çalıştıkları kuruma onaylatmaları gerekiyor.

 226. Merhaba, ben öğretmen kızıyım babam kıdemli öğretmen görevine halen devam ediyor.36 yaşındayım ve şuan çalışmıyorum. Babam üzerinden yeşil pasaport almak istiyorum. Bundan ben yararlanabiliyor muyum?

 227. Merhaba 28 yaşındayim babamın yeşil pasaportu var, çalışmiyorum ve okumuyorum..ailemle yaşıyorum, yine de yeşil pasaport alabilir miyim..yaş sınirlamasini pek anlamadım o yüzden soruyorum?

 228. Hocam merhabalar, 23 yaşındayım üniversite mezunuyum, ailemle yaşıyorum babamın yeşil pasaportu var fakat bilgilerde öğrenci belgesi yazıyor. Ben mezun oldum fakat Erasmus Staj hakkım var fakat öğrenci belgesi alamıyorum mezuniyetten dolayı. Yeşil pasaport alabilir miyim ? daha önce alan var mıdır ?

 229. yeşil pasaport almak almak için eşim geçen yıl gerekli olan kadroya ulaştı fakat çalıştığı kurumdan kadroların yıl başında açıldığını ve bu tarihten sonra işlem yapılabileceği bilgisi verildi. Şubatın sonu yaklaşmasına rağmen hala kadrolar gelmedi. Bu söylenen doğru mudur ve bu konuda nereden bilgi alabilirim? Teşekkürler

   1. Merhabalar
    Esimin sirketi var ve ihracat yapiyor.esim yesil pasaport alma hakkini kazanirsa bende alabilecekmiyim.Ben 2013 te evrakta sahtecilikten 3 yil ceza almistim bu engel olurmu? Tesekkurler

    1. İhracatçılara dair olan madde henüz yürürlüğe girmediği için henüz belli değil

    1. Yeşil pasaport kadrosu gibi ayrı bir kadro sistemi yok.
     Tüm kamu personeli için geçerli olan kıdem sistemi ile aynı

 230. Merhaba;
  22 yaşındayım haziran gibi okulum bitiyor. babamın yeşil pasaportu var. bende yeşil pasaporta başvuru yapacağım. Agustos gibi yurt dışına çıkmam gerekecek. herhangi bir işim yok çalışmıyorum ailemle yaşıyorum ve 22 yaşındayım. başvuru için yeterli midir. okulumun bitmesi sıkıntı çıkarır mı?

 231. esım ve benım yesıl pasaportumuz var kızım otuz dort yasında ve bekar calısmıyor yesıl pasaport alabılırmı.

 232. merhaba, yaşım 21 açık öğretim öğrencisiyim ve şuan çalışmıyorum. Annem üvey babamdan yeşil pasaport sahibi üvey babam öldü. Ben de yeşil pasaport alabilirmiyim ve yeşil pasaport aldıktan sonra çalışabilirmiyim? Teşekkürler

 233. Merhaba, 22 yasindayim ve yesil pasaportum var. Bu sene Almanya´ya yüksek lisans icin gidecegim. Ögrenci vizesi almam gerekli mi, yoksa yesil pasaportla yüksek lisans süresince orada kalabiliyor muyum?

 234. babamın yeşil pasaportu var ve ben de 23 yaşındayım ve üni. mezunuyum yinede yeşil pasaport çıkartabilirmiyim ?

   1. Kanunen mezun olunca yeşil pasaportunuzu iade etmeniz gerekiyor.Aileniz ile aynı yerde ikamet ediyorsanız ve bekarsanız ve de çalışmıyorsanız başvuru yapınız.

 235. Merhaba, eşim ve ben öğretmeniz. Benim derecem 3 ancak eşimin 6. Eşim benden dolayı yeşil pasaport alabilir mi? Yoksa kendi derecesinin de 3 olması mı gerekiyor?

 236. Merhaba benim babam üzerinden yeşil pasaportum var ancak yenilenmesi gerekiyor. Maalesef 21/08/2017 tarihinde 25. yaşıma gireceğim. Ailemle yaşıyorum ve çalışmıyorum şuan yüksek lisans öğrencisiyim acaba yeşil pasaportumu yenileyip kalan kısa sürede kullanabilir miyim?
  Teşekkürler

 237. Yeşil pasaportum var. Evliyim. Annem de 4.dereceden memur emeklisi. Ona benim üzerimden yeşil pasaport alabilir miyim?

 238. SLM

  Benim Yeşil pasaportum mevcut. Yeni evlendiğim eşimede çıkardım

  14 yaşında olan üvey kızımada çıkabilirmi?

 239. merhaba benim eşim ilk okul sınıf öğretmeni kadro derecesi 6 aylık kademesi 3 yazıyor
  acaba kaç yıl sonra yeşil pasaporta hak kazanır

  1. Yazının içindeki Öğretmenler Ne Zaman Yeşil Pasaport’A Hak Kazanır’ı okuuyun lütfen

 240. Merhaba, annem öğretmen. 6/2 olarak gözüküyor derece-kademe durumu. Yeşil pasaport başvuru hakkı var mıdır ?

   1. Ben anlamadım? Ben 5/1 iyim ben de başvurabilir miyim merak ettim? Yani 3.derece ye dusmesi gerekmiyor mu

   2. BEN ANLAMADIM 6/2 NASIL ALABİLİYOR DA 5/1 E 3.KADEMEYE BEKLEYİN DİYORSUNUZ BU NASIL MÜMKÜN

    1. Bi yanlış anlama olmuş: Derece / Kademe
     Önemli olan derece yani ilki.
     Derece atladıkça sayı düşüyor. Derecesi 3’e yükselen memurlar da hak kazanır.

 241. merhaba babam 2. derece memur emeklisi benim bordo passaportum var acaba babamın üzerinden yeşil passaport alma hakkım varmı

  1. Babanınız yeşil pasaport için gereken kıdeme erdiyse ve
   Siz de 18’den küçükseniz evet.

 242. Merhaba;
  Öncelikle bilgiler için teşekkürler.
  Benim bordo pasaportum ve geçerli İngiltere vizem var. Fakat yeşil pasaport almaya da hak kazandım. ( Seneye alacağımı sanıyordum ama sürpriz bir şekilde şimdi öğrendim) Yeşil pasaport için başvurursam bordo pasaportum ve beraberinde vizemi kaybedecek miyim?

  1. Hayır. Pasaportunuzun geçerliliği geçe de süresi devam eden vizelerinizi yeni pasaportunuzu da beraberinde ibraz ederek kullanabilirsiniz. Yani iki pasaportunuzu birden götürüyorsunuz.

 243. Merhaba 30 yıl 2 ay devlet memuru olarak çalışıp 2008 yılında emekli oldum kadro derecem 2/5 aylık bağlama oranım 1/1 ‘dir yesşil pasaport alabilirmiyim.

 244. merhaba İhracat ile uğraşan iş adamlarına yeşil pasaport verilebilir diye eklemişsiniz. biraz araştırdım ve çoğu yerde 2 yıl süreyle yeşil pasaport verildiğini okudum fakat bugün daha detaylı bilgi almak için pasaport daire başkanlığını aradım. bana daha bu yasanın çıkmadığını söylediler.
  bu konu hakkında daha detaylı yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Doğru. Ülkenin gündeminin yoğunluğu sebebiyle bir türlü uygulamaya geçilemedi.

 245. 4 aylık yeni atanmış öğretmenim yeşil pasaportun bana verilmesini mi beklemem lazım yoksa kendim başvurup alabilir miyim

 246. Merhabalar. 5 sene once babam sayesinde yesil pasaport aldim. Daha sonra calismaya basladigim icin bordo pasaport aldim. Suan calismiyorum ve tekrar babamin uzerinde gorunuyorum. Tekrar yesil pasaport almam mumkun mu? Yasim 23.

 247. Babam ve Annem 1. derece devlet Memuru emeklisi. Ben 3o yaşındayım . 3. üniversitemi bitirdim . Yüksek lisans yapacagım . Yeşil pasaporttan faydalanabiliyormuyum öğrenci oldugumu belgelemem durumunda ..

  1. Hayır, malesef öğrencilik yeterli kriter değil. Ailenin bakımında olduğunun ispatı gerekiyor. Kimler bu kapsama giriyor yazıdan okuyabilirsin

 248. merhaba benim babam polis memuruydu 2009 yılında yeşil pasaport çıkarttık bana pasaportun geçerlilik süresi de 2013 yılına kadardı. babam 2014 yılında vefat etti benim pasaportu yeniletmek için önümde bir engel var mı şuan üniversite öğrencisiyim yaşımda 25 den küçük

 249. Merhaba. Ben işitme engelliyim. Yukarıda engelliler için yaşının önemli olmadığını yazmışsınız . Benim engelim de dahil mi buna? Babamın yeşil pasaport hakkı var. Bir de engelliler için refakatçi olması zorunluluğu var mı? Teşekkürler

  1. Sizin engeliniz de dahildir. Pasaportunuzu aldıktan sonra refakatçi olmadan da seyahat edebilirsiniz

 250. 5 Yıldır Yeşil Pasaport ile Avrupa’da turluyorum 🙂 Resmen sihirli bir anahtar. Yeşili gören kapıyı açıyor… 🙂

 251. Babam 4/a iett de sözleşmeli şoför yesil pasaporta çok ihtiyacım var babam yeşil pasaport alabilor mi

 252. yeni istisnai kadroya(özel kalem müdürlüğü) atandım. şu an 1.derece 1.kademe gözüküyor,15 yıllık ssk çalışmışlığım var , yeşil pasaport alabilirmiyim?

 253. Merhaba babamın yesil pasaportu var ben de almak istiyorum yasım 20 ama okumuyorum ayni zaman da çalismiyorum yine de alabilir miyim ?

  1. Aynı cevap bunun için de geçerli: Normal şartlarda mezun olunca pasaportunu iade ediyorsun ama devlet kim geri verdi kim vermedi takip etmiyor. 2018’e kadar kullanabilirsin eğer aide etmezsen

 254. yeşil pasaportumun süresi 2018de bitiyor 23 yaşındayım.öğrenciliğim 4 ay sonra bitecek. Yeşil pasaportum iptal olur mu

  1. Normal şartlarda mezun olunca bitiyor ama devlet bunun kaydını tutmuyor. 2018’e kadar kullanabilirsin eğer kendi kendini devlete bildirmezsen

   1. 19 yaşındayım öğrenci değilim şu an ama yeşil pasaportum var geçerlilik süresi 1 yıl daha var kullana biliyormuyum

 255. Merhabalar ben 20 yaşındayım ve öğrenciyim. Babamın yeşil pasaport alma kıdemi var ve ben de onun üzerinden yeşil pasaport almak istiyorum. Aynı zaman da bir firmada sadece hafta sonları sigortalı olarak çalışmaktayım bu benim yeşil pasaport almama engel mi?

  1. Enteresan bir soru. Biz de bu durumda ne olduğunu bilmiyoruz. Sen başvurunca bizimle paylaşırsan sonucunu çok seviniriz

 256. babam belediyeden dereceli emekli memur bende 21 yaşındayım çalışmıyorum ailemle yaşıyorum evli degilim açık ögretim ögrencisiyim lise acaba yeşil pasaport alabilirmiyim teeşekkür ederim

  1. Eğer annenizin kidemi yetiyorsa, o pasaport çıkartmasa da sen alabilirsen

 257. Benim annem 12 yillik ogretmen. Ama yesil pasaportu yok. Daha dogrusu hic pasaportu yok. Ona ragmen ben yesil alabilir miyim ?

  1. Eğer annenin kıdemi yeşil pasaport almaya yetiyorsa, o çıkartmasa dahi çocukları alabilir ama onun da bir yaş sınırı var. Yukarıdaki yazıdan bilgi alabilirsin

 258. 1/4 serçeden düz memur olarak emekli oldum emekli kesintilerim bu durumdan kesildi yeşil pasaport alabilirmiyim

  1. Kadro derecenizin 3, 2 ya da 1 olması gerekiyor yeşil pasaport almanız için

 259. Şirket sahibinden vekaleten şirket yetkilisi olarak yeşil pasaport alabiliyormuyuz

 260. Merhaba, benim ve benden dolayı kızımın yeşil pasaportu var,fakat pasaportumun süresi doldu, yenilemem gerekicek ,3 ay sonra emekli olucağım, yenilenen yeni pasaportumu emekli olunca da kullanabiliyormuyum? yoksa emekli olunca değiştirmek mi gerekiyor hem kendim hem kendim için soruyorum..20017 yeşil pasaport ücreti ne kadar?

 261. Emekli yeşil pasaport sahibiyim. Birlikte yaşadığım kızım 24 yaşını bitirdi M.Y.O.mezunu , çalışmıyor ve bekâr.Yeşil pasaport hakkımdan yararlanabilir mi ?

 262. Yeşil Pasaport almak istiyorum. Ben Eşim ve 3 Çocuğum için almak istiyorum. Ödemem gereken ücret 4×94=376 TL mi? yoksa 94 TL mi?

 263. 1.derece 1. Kademe öğretmenim. Yeşil pasaportum var. Babam vefat etti, Annem için yeşil pasaport alabilir miyim

 264. Meraba benim evleneceğim kız abd vatandaşı ailemde memur yok bende tesisatciyim nikah kiydıktan sonra yeşil pasaport alabilirmiyim

  1. Yeşil pasaport almaya aday olma koşullarık yukarıda sıralı.
   Verdiğiniz bilgiler bunları karşılamıyor

 265. Merhaba ben1993 teaskerlik vazifemi yaparken askerde kaza geçirdim 13 aylık askerdim ve ordudan Ordu vazife malülü olarak emekli oldum aylık 2500 tl maaş alıyorum ordudan emekli olmam dolayısıyla yeşil pasaport alabilirmiyim teşekkürler

  1. Nazım Bey geçmiş olsun. Ordu mensupları için nasıl işliyor işler bilmiyoruz malesef

 266. kültür bakanlığında uzman olarak çalışanların yeşil pasaport alma hakkı varmı

 267. Merhabalar.
  Ben 18 yaşında lise öğrencisiyim. Babam kademeli asker. Yeşil pasaport başvurusu yaptım. 1 yıllık verdiler. Ancak üniversite yi kazandığımda 5 yıla çıkarılacakmış. Ancak bu 5 yıllığı aldıktan sonra 21 yaşında evleneceğim. Yeşil pasaportun süresi bitmediği halde elimden alınır mı? Yada geçerliliği kaybolur mu? Teşekkürler.

 268. Merhaba söylediginiz kriterlerde babam uzerinden yesil pasaport alma hakkim var. Ancak su an 19 yasindayim 5 yil gecerlilikle birlikte 24 yasinda gecerliligi bitmis olucak. 24 yasinda tekrar yeniletebilir ve 29 a kadar kullanabilirmiyim? Sonucta tum islemleri 25 yasin altindayken ve ogrenciyken yapicam.

  1. Eski çalışanların böyle bir hakkı var. Sonradan girenlerin yok. Banka ile görüşüp kendi durumunuzu öğrenebilirsiniz.

 269. Merhaba.. Ben 2013 yılında babamın devlet memurluğundan yararlanarak yeşil pasaport çıkarttırdım. 2018 yılında kullanımı doluyor. Fakat ben 1 yıldır babamın sosyal güvencesinden ayrılarak SGK’ya geçiş yaptım çalısmaya başladığım için. Pasaportumu hâla kullanabilir miyim?

  1. Normalde artık pasaportunuzu iade etmeniz gerekir ama pasaportunuz içinde belirtildiği süre boyunca geçerliliğini korur

 270. Merhaba ben 22 yaşındayım ve şuan memurum babamda memur olduğu için yeşil pasaport çıkarttırmıştım 1 yıl daha geçerlilik süresi var pasaportumu 1 yıl daha kullanabilirmiyim

 271. Merhaba . Babam memur olduğu için yeşil pasaport çıkartmıştım bundan 4 yıl önce pasaportumun 1 yıl daha süresi var ama bende şuan memurum ve babamın himayesinden ayrıldım acaba pasaportumu hâlâ kullanabilirmiyim ?

  1. Normalde artık pasaportunuzu iade etmeniz gerekir ama pasaportunuz içinde belirtildiği süre boyunca geçerliliğini korur

 272. Mrb babadana emekli aylığı alıyorum daha önce çalıştım sigortam doldurdum yaş bekliyorum.abim yeşil pasaportlu beraber yaşıyoruz bekarım.onun yeşil pasaportundan faydalanabiliyormuyum.40 yaşındayım

 273. Merhabalar.
  Babam emekli öğretmen, 23 yaşında üniversite öğrencisiyim. Yeşil pasaport çıkarmak istiyorum. Bu hafta içinde halletmem gerek. Gereken belgeler içinde babamın bana vekalet verdiğine dair bir evrak gerekli mi? Bi sayfada buda belirtildiği için soruyorum.

  1. Hocam ebeveyni emekli olanlar yeşil pasaport başvurusu için yeşil pasaport talep formu doldurulmalı mıdır?

   1. Ailenizin yeşil pasaporta hakkı olduğunu varsayıyoruz di mi?
    Evet, talep formu doldurmalısınız

  2. hiç böyle birşey istendiğine denk gelmedik. İşlemlerinizden sonra bize da haber verirseniz memlun oluruz

 274. Aile Sebebiyle Yeşil Pasaport ; Yaşı kaç olursa olsun, zihinsel, ruhsal ya da bedensel engelli çocuklarını eğer sizinle ikamet ediyor, bekar ve işsiz ise sizin yeşil pasaport hakkınızdan faydalanabiliyor.
  demişsiniz.
  ya kalbinden ameliyat olmuşsa geçerli mi?

 275. Merhaba. Benim babam öğretmen yeşil pasaport almaya hak kazanmış ama pasaportu yok ben de öğrenciyim babamın pasaportu olmadan ben çıkarabilir miyim yoksa onun da çıkarması mi gerekiyor?

 276. Merhabalar. Ben devlet memuruyum ve yeşil pasaportum var. Geçerli yeşil pasaportum varken hususi pasaport da alabilir miyim? Aynı anda ikisi de geçerli olur mu?

  1. evet özel durumlarda olabiliyormuş.
   mesela sık sık yurtdışına çıkması gereken iş adamlarına.

   ya da diyelim abd veya kanada gibi yeşil pasaporta da vize isteyen ülkelerden birine vize için basvurdunuz ve yeşil pasaportunuzu teslim ettiniz. bikaç gün sonra vizesiz gidilebilecek bir ülkeye gitmeniz gerekiyor, mesela bosna’ya. bu durumda gidip bordo pasaport için basvurulabiliyor.

   bir tanıdığım da yeşil pasaportunu kaybetmişti evde, bir hafta sonra için aldığı tatil biletleri vardı belgrad’a. yeniden yeşil pasaport çıkarma süreci hem iş yerindeki yazışmalardan, hem de emniyetten aylar sonrası için randevu verildiği için, randevusuz işlem yapan Sakarya da bordo pasaport basvurusu yapmıştı, görevli kaybolan yeşil pasaport ta belki bulunur diye kayıp kaydı almamış, sonra hem bordo pasaportunu almış arkadas, tatil dönüşü yeşili de bulmuş evde. ikisi de geçerliymiş an itibariyle.

 277. Merhaba, ben emekli asker oğluyum, yaşım 27. Çalışıyorum ama aynı zamanda hala öğrenciyim. Ailemle ikamet ediyorum. Yeşil pasaport için hala hakkım var mı öğrenciliğimden dolayı? Aynı zamanda çalışıyor olmam sorun olur mu?

 278. Merhaba. 2 sene önce babamdan yararlanarak yeşil pasaport aldim .Geçerlilik süresi 5 sene . Bu yıl 18 yaşına girdim ve mezunum pasaportumun geçerliliği hala devam ediyormu yoksa üniversiteye kayıt olduğumda mı geçerliliği devam edecek?

  1. Pasaportun geçerlilik süresi içinde yazar. Orada belirtilen tarihe kadar kullanabilirsiniz

   1. Şuan mezunum ve dershaneye gidiyorum pasaportum geçerlimi yoksa herhangi bir okula kayıtlı olmadığım için geçerli değilmi

 279. Merhaba ben üniversite öğrencisiyim ve ikametgahım ailemin ikametgahının olduğu yerde değil. Annemden dolayı yeşil pasaport alabilme hakkım var. Ama ikametgahın aynı yerde olması şart mı?

 280. Merhaba, aynı anda iki farklı pasaport sahibi olabilir miyiz? Hem kırmızı hem de yeşil pasaporta?

  1. İkiz pasaport uygulaması var. Yani aynı anda iki tane geçerli pasaportunuz olabiliyor. Yeşil pasaportunuz varsa ikizi de yeşil oluyor. Bordonun ikizi de borda

 281. oğlum 33 yaşında %40 zihinsel hastalığı var.bir iş yerinde yaklaşık 6 yıldır çalışıyor.aynı zamanda vesayetim altında. obende 1, derece memur emeklisiyim.oğluma yeşil pasaport çıkartabilirmiyim. selamlar.

 282. Merhaba. Ben 25 yasindayim, babam 4/1i ancak vefat etti, evli degilim ve yetim maasi aliyorum. Suan bi iste calisiyorum ve sigortam yatiyor ancak babamin tabii oldugu kanuna gore iskur ve evlilik ve devlet memuru disindaki durumlar disinda babamin yetim maasini almaya devam edecekmisim, benim yesil pasaport almaya hakkim var mi?

 283. 38 yaşındayım. Babamdan yetim aylığı alıyorum. Daha önce SGK’lıydım ama 1 yıldır çalışmıyorum. Annem babam hayatta olmadığı için yalnız yaşıyorum. 2004 yılında, yaş sınırlaması yokken yeşil pasaport almıştım. Sonra işe girdiğimde lacivert pasaporta geçtim. Şimdi çalışmadığım için tekrar yeşil pasaport alabilir miyim?

 284. Merhabalar 26 yaşındayim yüksek lisans öğrencisiyim babam devlet memuru onun üzerinden yesil pasaport alabilir miyim ?

 285. 1 yıllık ziraat bankası çalisaniyim işçi kanununa tabiyiz . Pasaport çıkarabilir yaziyo simdimi belirli bi yil geçmesi gerekiyomu

 286. Ben ailemden ayrı bir şehirde öğrenciyim ikametim ailemin bulunduğu yerde değil okuduğum şehirde 19 yaşındayım babamın yeşil pasaportu var bende bu haktan yararlanabilir miyim?

 287. 17 yasinda alinca 18 e girdiginde pasaport gecersiz mi oluyor.

  Univeriste ogrencisi olunca farkli sehirde olunca alabilirmiyim yada herhangi bir iste calissam okurken

  1. yaş ile ilgili yazıdan bilgi alabilirsin.

   farklı şehirde olsan da eğer öğrenciysen sıkıntı yok

   1. Yas 18 e kadar alabilirsiniz diyo 17 de alsam 18 yasina girince pasaport gecersiz mi oluyo burayi anlayamadim tam

    1. Yeşil pasaport sahibinin “25 yaşın altındaki, ebeveyn ile ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan veya öğrenci olan (öğrenci olduklarını belgelemek suretiyle) çocuklara veriliyor”

   2. Benim Yeşil pasaportum var ve memurum. Özbekistan’dan cazip bir iş teklifi geldi ücretsiz izine ayrılıp çalışabilir miyim? Yani çalışma vizesi alabilir miyim?

    1. Ne yazık ki hayır Özbekistan’a sadece turist olarak gidip geri dönebilirsiniz.

 288. Babam yeşil pasaport hak etmis bir memurdu.vefat etti.o vefat ettiginde ben evliydim.vefat edeli 13 yil oldu.fakat ben şuan eşimden ayrildigim icin babamin maasindan faydalaniyorum.yeşil pasaport hak ediyormuyum.nereye müracaat etmem gerekiyo

  1. Evet, babanızın yeşil pasaport hakkından faydalanabilirsiniz. Yukarıda anlattığımı prosedürü izleyerek başvurabilirsiniz

 289. merhaba benim yeşil pasaportum var yabancı bayanla evleneceğim o ne zaman yeşil pasaport almaya hak kazanır.?

 290. 6728 Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla İhracat yapan firmalar, 7. maddesine göre son üç yıllık ihracat tutarının Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu ortalamaya sahip olan ortaklar yeşil pasaport alabiliyorlar ( bundan ortağın firmayla bağlantılı olmayan eşi de faydalanabiliyor mu ? ) anlamında yazılı bir kaynak elimize ulaştı. Bu konuda nereden asıl bilgiye ulaşabiliriz. bu konudaki son haberler hakkında siz bilgi verebiliyor musunuz ? Önemli teşekkürler.

  madde 7/15/7/1950 tarihli ve 5682sayılı pasaport kanununun 14. maddesinin A bendi.

  1. İyi günler,

   Aile bütünlüğünün bozulmazlığı evrensel insan hakları bildirisinde tüm devletlerin kabul ettiği bir hüküm olduğundan ve genelde vize, pasaport, yurt dışında oturum gibi durumlarda bu hüküm nedeniyle tüm aile bireylerine aynı haklar verildiğinden muhtemelen yeşil pasaportta da aynı uygulama vardır. Ama Emniyet Müdürlüğü’nden teyit etmenizi öneririm. Bizimle de paylaşır mısınız lütfen?

 291. Annem babamdan yeşil pasaportlu astsubay eşi babam vefat etti annem şu an yüzde 90 engelli ben oğluyum ben bakıyorum 46 yaşındayım yeşil pasaport alabilirmiyim

  1. Sanmıyorum Murat 🙁
   Ama belki anneni tedavi amaçlı yurt dışına götüreceğiniz iddia ederek zorlayabilirsin ama pek şans vermiyorum. Dene yine de

 292. belediyede halen calısıyorum. bordroda emekli sandığı derecem 1/2 hakediş 5/1 ayrıyetten 5. derece mühendis kadrosu yazıyor . yeşil pasaport icin 1. 2.3. derece olmamız gerekiyor deniliyor. peki hangisine göre emekli sandığımı hakedişmi?

 293. Merhaba ben devlet kurumunda taseronum hala daha 10 yıllık pasaport yeni çıkardım ama ben yeşil pasaport almak istiyorum bana verirlermi kadrolu değilim devlet kurumun taşeron guvenligim

  1. Hayır, 1,2,3. derece de kadrolu ya da müadili olmadığınız için malesef yeşil pasaport kriterlerini karşılamıyorsunuz

 294. Merhabalar,

  Annem ve babam memur, 22 yaşındayım ve ikamet ettiğim yerin dışında öğrenciyim. 3 Ay sigortalı çalışmışlığım var fakat şu an öğrenciliğime devam etmekteyim. Bazı yerlerde sadece 18 yaşını geçen kız çocuklarına yeşil pasaport verildiğini okudum peki ben alabilir miyim ?

 295. Annem devlet memuru ve ben eğitimden dolayı ailemden ayrı (Türkiye’de) yaşıyorum. Başvuru için gerekli dilekçeyi annemin mi yapması gerekiyo? Ayrıca yeşil pasaport’un süresinin artması cüzdan maliyetinde artışa yol açar mı?

  1. Sevval Selam
   – Annenin çalıştığı kurumdan yeşil pasaport hakkı olduğuna dair senin için dilekçe alması gerekiyor. Annen kızım için derse kurumuna onlar nasıl düzenleyeceklerini bilir.
   – Artık pasaport süreleri uzatılmıyor. Yeni pasaport çıkartılıyor. Her seferinde cüzdan bedeli alınıyor

   1. Ailem gerekli tüm işlemleri (defter parasının ödenmesi, vergi dairsine onayı vs) halledip bana direkt pasaportu gönderebilirler mi? Ehliyetim var parmak izini tekrar almazlar

    1. Kendi başvurunuzu kendiniz yapmalısınız.
     Randevuya gittiğinizde teslim adresi ve alacak kişinin kimlik bilgilerini veriyorsunuz. Onlar teslim alıp size yollayabilirler ya da kendinize yollatabilirsiniz

    2. Başvuruyu bizzat kendiniz yapmalısınız.
     Ama gerekli evrak ve ödemeleri aileniz halledebilir

 296. Ben 39 yaşındayım eşimmdem ayriyim ailemle yaşıyorum babam emekli memur babamdan dolayı yeşil pasaport alabilirmiyim en kısa zamanda cevabınızı bekliyorum teşekkürler

 297. Ben bugün emniyeti aradım yeşil pasaport için babam 1.dereceden memur ve sigortam yok ailem le yaşıyorum 23 yaşındayım öğrenci olmam gerektiğini söylediler. Tekrar araştırdım Yen’i yönetmeliğe göre alabiliyorum diye okudum. Alabiliyormuyum alamıyormuyum ?

 298. Iyi gunler.esim iki ay once yesil pasaportta hak kazandi fakat viz arabamizdan dolayi gelen mahkemesiz icra bildirimi var.arabanin taksitini her ay duzenli oduyoruz ama bunu tedbir amacli oldugunu soylediler.bu durum pasaport cikarmaya engel midir acaba.

 299. Ben bugün emniyeti aradım yeşil pasaport için babam 1.dereceden memur ve sigortam yok ailem le yaşıyorum 23 yaşındayım öğrenci olmam gerektiğini söylediler. Tekrar araştırdım Yen’i yönetmeliğe göre alabiliyorum diye okudum. Alabiliyormuyum alamıyormuyum

 300. Yeşil pasaportu devlet iş adamlarına vermesi lazım.İnsanların ticaretin önü açılsın ülkemiz dünya pazarına dağılsın. Yoksa kimse yanlış anlamasın ama affınıza sığınarak şunu belirteyim tabiki öğretmenlerimiz baş tacıdır ülkemiz için demirbaştır ama yinede bir öğretmen yerine vatanına milletine fayda sağlayacak iş adamlarına yeşil pasaport verilmesi daha yerinde olur.

 301. Merhaba..

  Babam 1/4 devlet memuru. Ben 32 yaşındayım.

  Büyük bir şirkette yönetici olarak çalışıyorum.

  Yurt dışında iş imkanlarını değerlendirebilmek açısından Yeşil Pasaport alabilme hakkım var mıdır ?

  Teşekkürler,

  1. Malesef çalışma hayatına atılmış çocuklar babalarının yeşil pasaport hakkından faydalanamıyor.

 302. Babam 1. Derece devlet memuru ben 22 yaşındayım ve okulum geçen yıl bitti sigortam filan yok çalışmıyorum yeşil pasaporttan yararlanabiliyormuyum acaba ?

 303. Mrb. Ben 4-3 ünde devlet memuruyum. Saglik bakanlığında doktorum. 3. Dereceden istifa etmeyi düşünüyorum. Yeşi̇l pasaport hak ettikten sonra istifa edersem yeşil pasaportum bordoya döner mi ?

  1. Emin değiliz sorunuzun cevabından. Öğrenince burada paylaşabilir misiniz?

 304. Merhaba devlet iscisiyim Tsk da çalışıyorum milli savunma Bakanlığına bağlıyim yeşil pasaport alabiliyormuyum?

 305. 25 yaşındayım memurum ama 1.dereceden değil ama üniversite de de okuyorum öğrenciyim yeşil pasaport alabilir miyim

 306. 27 yaşındayım, emekli sandığından yetim aylığı alıyorum,calisiyorum ve ailemle yaşıyorum yeşil pasaport alabilmek için 25 yaş altı şartının taşımak da gerekiyor mu?

  1. Yazının Aile Sebebiyle Yeşil Pasaport Kimlere Verilir? bölümünden bilgi alabilirsiniz. Yetim maaşı gelir sayılmıyor. Şartları karşılıyorsanız 27 yaşında olsanızda alabilirsiniz

  2. Merhaba eşim engelli raporlu. Halk eğitim merkezinde çalışıyor. On yıllık memur ama kademesini bilmiyorum. Yeşil pasaport alabilir mi acaba?

 307. Ben 22 yasindayim calismiyorum ve okulum yeni bitti babamdan dolayi yesil pasaportum vardi ama onunda gecerlilik süresi doldu yenisini alabilir miyim

  1. Yazının Aile Sebebiyle Yeşil Pasaport Kimlere Verilir? bölümünden bilgi alabilirsiniz.

 308. Maaş aldığım derece 3/1, bordro böyle ancak kurumda 3 lük kadro bulunmadığı için yükseltmeyi yeşil pasaport alabilirmiyim.

   1. Bende 35 yaşındayım işsizim babamdan emekli aylığı alıyorum bugün başvuru icin sordum alamayacağımı söylediler

    1. Daha önce evlenip boşanmış ya da çalışıp ayrılmış olabilir misiniz?

 309. ben 2009 da yesil pasport almıştım yenilemek istemiştim ama kurum 2012 de yeni yasayla en az lise mensunlarına verilecek diyor

  1. Eskiden kazanılan haklar normalde geçerliliğini korur ama biz de konuya dair kesin bir bilgi yok malesef

 310. Eşimden dolayı(1.derece devlet memuru) yeşil pas.var ama 12.ayda 5. Yılı bitiyor ve bu arada bu ay boşandık,ben pas.süresini nasıl uzatabilirim?

   1. uzatmasanız bile yurt dışına çıkış yapamazsınız ohal nedeniyle kurumdan yazı almanız gerek bildiğim kadarıyla

    1. Ne yazık ki alamıyor. Memur olmalı ve kadro derecesinin de yeşil pasaport almaya uygun olması gerekiyor.

 311. Babamın iş durumundaki derecesi dolayısıyla yesil pasaport alma hakkımız var.Ben 20 yasindayim ve bu sene açık ögretimden üniversiteye basladm yesil pasaport alabilir miyim?

    1. Merhaba, subat ayinda mezun oldum ve su an stajyer avukatim. Mezun olmadan once 3 ay kadar sigortali calistim. Ancak stajyer avukatlikta sigortali calisilmadigindan su an icin sigortam yok. Annemden gelen yesil pasaport hakkim devam ediyor mudur?
     Tesekkur ederim

     1. Merhaba, yeşil pasaport hakkı için öğrencilik durumunuzun aktif olması şartı var. Zaten sigortalı çalışıp çalışmadığınızdan önce, öğrencilik durumunuz yeşil pasaport almaya engel teşkil ediyor.

   1. Merhaba. Öğretmen olduğumuz için çocuklarımın yesil pasaportu var. 23 yaşındaki kızım bekar, okulu bitirdi. 4 aydır çalışıyor. Yeşil pasaport hakkı bitmiş ki oluyor. İşten çıkarsa tekrar bu hakka sahip olur mu?

   1. Merhaba babam emekli asker yeşil pasaportu var ben boşandığım zaman babam üzerinden yeşil pasaport alabilir miyim acaba ?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.